Kitabın nəşrinə göstərdiyi köməyə görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı


Qəbul edilmiş ixtisarlar ......................................................................... 13Yüklə 7,73 Mb.

səhifə2/306
tarix14.09.2018
ölçüsü7,73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   306

MÜNDƏRİCAT 

Qəbul edilmiş ixtisarlar ......................................................................... 13 

Ümumi xülasə ......................................................................................... 16 

I

 

BÖLMƏ 

BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN NƏZƏRİYYƏSİ 

Fəsil 1. BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN (BİM) 

ANLAYIŞLARI, KATEQORİYALARI VƏ MƏZMUNU ......... 20 

1.1.


 

BİM-in əsas kateqoriyaları, onların məzmunu................................. 20 

1.2.

 

BİM-in subyektləri. Quruluşu və strukturu ...................................... 25 1.3.

 

BİM-in fonuaları və istiqamətləri .................................................... 26 1.4.

 

BİM-in təhlilinin metodları və tipləri .............................................. 28 1.5.

 

BİM və əlaqəli tədris fənləri ............................................................ 29 1.6.

 

İqtisadi tənzimləmənin Amerika və Avropa təcrübəsinin nəzərə alınmasının vacibliyi .............................................................. 32 

Xülasə ....................................................................................................... 37 

Yoxlama sualları ...................................................................................... 40 

Referatlarin mövzuları ............................................................................. 41 

Fəsil 2. BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN ƏSAS 

NƏZƏRİYYƏLƏRİ VƏ KONSEPSİYALARI ............................ 42 

2.1.


 

BİM konsepsiyalarının inkişafı və təşəkkülü .................................. 42 

2.2.

 

Keyns məktəbinin sonu və libertarianizmin beynəlxalq siyasi arenaya çıxması .................................................... 44 

2.3.


 

Yeni məktəb: beynəlxalq siyasi iqtisad 

yaxud beynəlxalq iqtisadiyyat ........................................................... 46 

2.4.


 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir nəzəriyyələri ............... 51 

2.5.

 

Beynəlxalq münasibətlərin radikal solçu nəzərij/yələri: hiper-liberalizmin tənqidi .................................................................. 56 

2.6.


 

Qlobal böhran şəraitində kapitalizmin yeni modellərinin axtarışı: 

səmərəli inkişaf nəzəriyyəsi .............................................................. 61 

2.7.


 

Səmərəli inkişaf və idarəetmə doktrinası: yeni təsisatlar ................ 63 

2.8.

 

İnkişaf prosesinin idarə olunmasının təmin edilməsi proqramı ...... 64 2.9.

 

İnkişaf dövlətinin potensialının yaradılması ................................... 67 Xülasə ....................................................................................................... 69 

Yoxlama sualları ...................................................................................... 71 

Referatların mövzuları ............................................................................. 71 
Xülasə ..................................................................................................... 178 

Yoxlama sualları ..................................................................................... 181 

Referalların mövzuları ............................................................................ 181 

Fəsil 7. İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRİN VƏ KEÇİD 

İQTİSADİYYATI ÖLKƏLƏRİNİN BEYNƏLXALQ TİCARƏTİ 

 ......................................................................................... 182 

7.1.


 

«İnkişaf etmiş - inkişaf etməkdə olan ölkələr» 

azimutu üzrə beynəlxalq ticarət ...................................................... 182 

7.2.


 

Çin və onun beynəlxalq ticarətdə mövqeləri ................................. 183 

7.3.

 

Asiyanın ticarəti (Çinsiz) ............................................................... 184 7.4.

 

Latın Amerikası və Karib dənizi hövzəsi ölkələrinin beynəlxalq ticarəti ........................................................ 187 

7.5.


 

Afrika ölkələrinin ticarəti ............................................................... 188 

7.6.

 

MDB iştirakçısı olan ölkələrin və Rusiyanın beynəlxalq ticarəti . 192 Xülasə ..................................................................................................... 194 

Yoxlama sualları ..................................................................................... 196 

Referatların mövzuları ............................................................................ 196 

Fəsil 8. RUSİYA FEDERASİYASI BEYNƏLXALQ İQTİSADİ 

MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİNDƏ ............................................. 197 

8.1.


 

Ümumi təsvir ................................................................................. 197 

8.2.

 

1991-2009-cu illərdə Rusiyanın əsas iqtisadi göstəriciləri ............ 197 Xülasə ..................................................................................................... 208 

Yoxlama sualları ..................................................................................... 209 

Referatların mövzuları ............................................................................ 210 

Fəsil 9. ABŞ-ın BEYNƏLXALQ TİCARƏTİ........................................... 211 

9.1.


 

ABŞ-ın beynəlxalq ticarətdə mövqeləri ......................................... 211 

9.2.

 

ABŞ-ın ixrac mövqeləri ................................................................. 211 9.3.

 

ABŞ-ın idxal mövqeləri ................................................................. 213 9.4.

 

ABŞ-ın beynəlxalq ticarət balanslan .............................................. 216 9.5.

 

ABŞ-ın ticarət siyasətinin iki konsepsiyası .................................... 221 Xülasə ..................................................................................................... 223 

Yoxlama sualları ..................................................................................... 225 

Referatların mövzuları ............................................................................ 225 

Fəsil 10. BEYNƏLXALQ VƏ REGİONAL TİCARƏT, AVROPA 

İTTİFAQININ TİCARƏT SİYASƏTİ ....................................... 226 

10.1.


 

Avropa müasir kapitalizmin vətənidir .......................................... 226 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   306


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə