KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə40/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   88

90 
 
oxucularının  sayı  51825  nəfər,  yeni  daxil  olan  kitabların  sayı  478  nüsxədir. 
Fondun 14856 nüsx
əsi Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  “Azərbaycan 
dilind
ə  latın  qrafikası  ilə  kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi  haqqında” 
s
ərəncamı  ilə  əlaqədar nəşr  olunub  kitabxanalara  hədiyyə  edilən 
kitablardır.(13) 
 
Beyl
əqan inzibati rayonunda 102 kitabxana fəaliyyət göstərir. Bu 
kitabxanalardan 16-
ı şəhərdə, 86-ı isə kənd yerlərində yerləşir. Kitabxanaların 
47-si (46,1%) M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 53-ü isə  Təhsil Nazirliyi 
tabeliyind
ədir.  Onların    ümumi  fondu    653,467  nüsxə  təşkil  edir.  Fondun 
652,590 nüsx
əsi kitablardır.  Bu göstərici 99,9 % faiz təşkil edir.  Beyləqan 
rayon  kitabxanalarında  3  kompüter  var.    Kitabxanalarda  ümumilikdə  108  
n
əfər mütəxəssis  çalışır.  Mütəxəssislərin 15 nəfəri (13,9%) ali ixtisas, 10 
n
əfəri (9,3%) ali qeyri ixtisas, 29 nəfəri (26,9%) orta ixtisas, 15 nəfəri (13,9%) 
qeyri orta ixtisas t
əhsillidir.(6.s.23-82) 
Beyl
əqan  rayonunda  kitabxanaların  fəaliyyətinin  yaxşılaşdırılması 
kitabxana-informasiya xidm
ətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 
işlər  aparılır.  Dövlət  Proqaramının  uğurlu  icrasını  təmin etmək məqsədi ilə, 
Beyl
əqan rayonunda 2012-ci il “Kitabxanalar ili” elan olunmuşdur. Rayonun 
kitabxana  fondlarının  müasir  informasiya  daşıyıcıları  ilə  zənginləşdirilməsi, 
kitabxanalarda  multimedia  resursları  fondlarının  yaradılması,  onların  CD  və 
DVD il
ə  təmin edilməsi məqsədi ilə  Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyindən 
1000 
ədəd CD, 11 yeni kompyuter, 2 projektor, 2 ekran, disklər üçün 10 ədəd 
r
əf  verilmiş,  Mərkəzi kitabxanada təmir  işlərinə  başlanılmışdır.  Hazırda, 
Kitabxana-  biblioqrafiya prosesl
ərinin  avtomatlaşdırılması  şöbəsi  İRBİS-64 
proqramında işləyir. Əhalinin mütaliəyə marağını artırmaq məqsədi ilə, MKS 
t
ərəfindən  oxucu  konfransları,  “dəyirmi masalar”, “kitab təqdimatları” 
keçirilir.  Cari ild
ə  “kitab  ən  yaxşı  dostdur”,  ”sizin  sevimli  kitablarınız”, 
”nağıllar qonağımızdır”, “Oxu məni” və.s kimi tədbirlər də keçirilmişdir.(14)                       
1930-cu ild
ən inzibati rayon statusunu almış Bərdə rayonunda 196 kitabxana 
var. Bu kitabxanalardan 27-
i(13,8%)  şəhərdə, 169-u(86,2%)  kənd yerlərində 
yerl
əşir. Onların 121-i (61,7%) Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 72-i (35,8%) 
T
əhsil Nazirliyi   tabeliyindədir. Kitabxanaların ümumi fondu 916,028 nüsxə 
t
əşkil edir. Fondun 905,790(98,8%) nüsxəsini kitablar, 20 nüsxəsini elektron-
informasiy
a  daşıyıcıları  və.s. təşkil  edir.  Bərdə  rayonunda kitabxanalarda 3 
kompüter    var.  Kitabxanalarda  çalışan  mütəxəssislərin  sayı  151  nəfərdir. 
Müt
əxəssislərin 7 nəfəri  (4,6%) ali ixtisas, 12 nəfəri (7,9%) ali qeyri ixtisas, 
21 n
əfəri (13,9%) orta ixtisas təhsillidir. və.s. 
B
ərdə  rayonunda  kitabxananın  əsası  1954-cü ildə  qoyulmuş,  1967-ci 
ild
ən isə  Mərkəzi kitabxana kimi fəaliyyət göstərir. 1980-ci ilin noyabr 
ayından  Bərdə  rayon  kitabxanaları  mərkəzləşdirilmişdir.  MKS-in tərkibinə  1 
m
ərkəzi kitabxana, 56 filial kitabxanası daxildir. MKs-in 536470 nüsxə kitab 


91 
 
fondu var v
ə  48 mindən çox oxucuya  xidmət göstərir. MKS-də  7  şöbə 
f
əaliyyət göstərir. Şöbələr aşağıdakılardır: 
1. Oxuculara xidm
ət şöbəsi; 
2. 
Uşaq şöbəsi; 
3. Komplektl
əşdirmə və kitabişləmə şöbəsi; 
4. 
Metodika şöbəsi; 
5. 
Biblioqrafiya şöbəsi; 
6. 
İnformasiya-resurs şöbəsi; 
7. Kitabxana-biblioqrafiya prosesl
ərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi; 
M
ərkəzi  kitabxananın  və  filiallarının   xidmət etdiyi ərazidə  əhalinin 
sayı  147300  nəfərdir. Kitabxanada oxuculara operativ biblioqrafik xidmət 
göst
ərilir.  Kitabxananın  bütün  şöbələri bir-biri ilə  əlaqəli  şəkildə  fəaliyyət 
göst
ərir.  Kitabxananın  özülünü  təşkil  edən,  oxuculara xidmət  şöbəsi  – 
oxuculara abonement, oxu zalı, internet vasitəsi ilə xidmət göstərir. Oxuculara 
xidm
ət  şöbəsi kitab təbliği  işində  əyani və  şifahi  təbliğat  formalarından 
istifad
ə  edərək, müxtəlif məzmunlu tədbirlər  hazırlayıb  keçirir.  Vaxtaşırı 
olaraq, 
ən  çox  oxunan  kitabların  monitorinqini  keçirir,  kitabxanaların 
komplektl
əşdirilməsi üçün oxucular tərəfindən tələb olunan ədəbiyyatın 
siyahısını tərtib edib, komplektləşdirmə şöbəsinə təqdim edir.   
İnformasiya-resurs və  biblioqrafik proseslərin  avtomatlaşdırılması 
şöbələri  kitabların  və  dövrü mətbuat məqalələrinin elektron kataloqa 
yazılması,  veb  sayta məlumatların  daxil  edilməsi və  proqramlaşdırılması 
işlərini həyata keçirir. Saytın  elektron kataloq  bölməsi 3 hissədən ibarətdir: 1. 
Kitablar; 2. Dövrü m
ətbuat -2011; 3. Elektron kartoteka -2012;(15) 
Bil
əsuvar  rayonunda  76  kitabxana  var.  Kitabxanaların  11-i(14,5%) 
şəhərdə, 65-i(85,5%) kənd yerlərində yerləşir.  Biləsuvar rayonunda Mərkəzi  
kitabxananın  əsası  1947-ci ildə  qoyulmuşdur.  1978-ci ildə  bu  kitabxanın 
bazası  əsasında,    Biləsuvar rayon MKS təşkil  edilmişdir.  MKS-ə  daxil olan 
kitabxanalar: 1-  rayon M
ərkəzi  kitabxanası,  1-  rayon  Uşaq  kitabxanası,  5  –
şəhər və qəsəbə kitabxanası, 30  kənd kitabxana filiallarıdır. Rayon Mərkəzi 
kitabxansının  şöbələri  aşağıdakılardır:  Xidmət  şöbəsi;  Oxu  zalı;  Kitabişləmə 
v
ə Komplektləşdirmə şöbəsi; Vahıd fond mərkəzi; Uşaq şöbəsi; (16)  
Kitabxanaların  38-i  (47,4%) Təhsil Nazirliyi tabeliyində  fəaliyyət 
göst
ərir.  Rayon  kitabxanalarının  ümumi  fondu    697,997  nüsxədir.  Onların 
694,299 (99,5%) kitablardır. Biləsuvar rayon kitabxanalarında ümumilikdə 3 
kompüter var. Kitabxana
larda çalışan mütəxəssislərin ümumi sayı 64 nəfərdir. 
Müt
əxəssislərdən 7 nəfəri (10,9%) ali ixtisas, 3 nəfəri (4,7%) ali qeyri ixtisas, 
12 n
əfəri (18,8%) orta ixtisas təhsillidir.(6.s.76-79) 
Göyçay rayonunda 120 kitabxana var. Bu kitabxanalardan 20-i(16,6%) 
şəhərdə, 100-ü(83,3%) isə  kənd yerlərində  yerləşir.  Kitabxanaların  63-
ü(52,5%) M
ədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 53-ü Təhsil Nazirliyi 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə