Komercijalne bankeYüklə 460 b.
səhifə1/10
tarix14.09.2018
ölçüsü460 b.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Komercijalne banke

 • Komercijalne banke

 • Institucionalni investitori

 • Investicione banke (berzanske firme)OSNOVA: depozitno- kreditna aktivnost

 • OSNOVA: depozitno- kreditna aktivnost

 • Depozitno- kreditna aktivnost u savremenom bankarstvu sve više gubi na značaju, iz razloga što nefinansijske institucije imaju mogućnost finanasiranja iz drugih izvora (direktna prodaja sopstvenih (korporativnih) obveznica ).

 • Brisanje Q propsa- skuplji izvori – komercijalne banke se okreću finansijskim tržištima

 • Ulaskom na finansijska tržišta komercijalne banke menjaju strukturu svog poslovanja.

 • Emisijom obveznica formiraju nedepozitne izvore sredstava.

 • Kupovinom vrednosnih papira na finansijskom tržištu proširuju spektar kamatonosnih aktiva.

 • Bave se sekjuritzacijom kredita.

 • Bave se vanbilansnim aktivnostima na bazi kojih naplaćuju proviziju (garancije, akreditivi, devizni poslovi, finansijski derivati).

Sredstva stanovništva prikupljaju u nedepozitnim oblicima i plasiraju ih u razne oblike vrednosnih papira na tržištu kapitala.

 • Sredstva stanovništva prikupljaju u nedepozitnim oblicima i plasiraju ih u razne oblike vrednosnih papira na tržištu kapitala.

 • Portfolio menadžment

 • Oblici: osiguravajući zavodi, penzioni fondovi, investicioni fondovi,....Pružaju finansijske usluge kompanijama koje žele da uzvrše primarnu emisiju svojih akcija ili obveznica na tržištu kapitala.

 • Pružaju finansijske usluge kompanijama koje žele da uzvrše primarnu emisiju svojih akcija ili obveznica na tržištu kapitala.

 • Daju ekspertne usluge kompanijama u vezi vlasničkim i finansijskim prestrukturiranjem (fuzije, akvizicije,...).

 • Obavljaju transakcije na sekundarnom tržištu kapitala- kupuju i prodaju razne oblike vrednosnih papira koji se već nalaze u prometu (brokerske firme).

 • Kao dileri, obavljaju transakcije u svoje ime i za svoj račun uz preuzimanje odgovarajućeg tržišnog rizika.Deregulacija

 • Deregulacija

 • Informaciona tehnologija

 • GlobalizacijaUkinuta gornja granica na pasivne kamatne stope (Q- propisi.

 • Ukinuta gornja granica na pasivne kamatne stope (Q- propisi.

 • Ukinuta su teritorijalna ograničenja vezana za poslovanje, kao i zabrana komercijalnim banakam da se bave poslovima sa HoV (Glass- Steagall akt).

 • Ukinuto usmeravanje dela plasmana banaka i instucionalnih investitora.

 • Povećava se rivalstvo između banaka, razvija se konkurencija.

 • Jača cenovna konkurencija- smanjuju se kamatne marže.

 • Jača produktna konkurencija- pojavljuju se novi proizvodi i usluge, poboljšava se kvalitet postojećih proizvoda i usluga, jača kastomizacija...Brza evaluacija kreditne sposobnosti kompanija.

 • Brza evaluacija kreditne sposobnosti kompanija.

 • Nefinansijske kompanije dobijaju mogućnost da pružaju finansijske usluge svojim kupcima/klijentima. Takođe mogu da dođu do novca i kapitala emisijom obveznica.

 • Elektronsko bankarstvo smanjuje potrebu za filijalama (internet).

 • Troškovi savremene informacione tehnologije rezultiraju fuzijama i akvizicijama (koncentracija).Pojavljivanje multinacionalnih banaka.

 • Pojavljivanje multinacionalnih banaka.

 • Sve banke iz zemalja EU imaju “jedinstveni pasoš”.

 • Ove banke mogu da prošire svoje poslovanje na druge zemlje na jedan od sledećih načina:

 • Da same izgrade svoju mrežu filijala u drugim zemljama.

 • Da izvrše akviziciju (kupovinu) strane banke.

 • Da izvrše kupovinu manjinskog paketa akcijskog kapitala neke strane banke.

 • Globalizacija je izvršila uticaj najviše na investicione banke iz bogatah zemalja.

 • Komercijalne banke su više vezane za “lokalna” tržišta na kojima posluju.Ročna transformacija sredstava je jedan od glavnih izvora rizika za banke.

 • Ročna transformacija sredstava je jedan od glavnih izvora rizika za banke.

 • Neravnoteža u ročnoj strukturi bilansa banke povećava izloženost riziku likvidnosti i riziku kamatne stope.

 • Zato banke prate i usklađuju ročnu strukturu aktive i pasive sa ciljem da uravnoteže dospela potraživanja i dospele obaveze !!!RAVNOTEŽA

 • RAVNOTEŽA

 • Kratkoročni plasmani i novčana sredstva ≥ Kratkoročni izvora sredstava

 • Dugoročni plasmani ≤ Dugoročni izvori sredstava

 • NERAVNOTEŽA

 • Obrnuto, uz dodatni uslov da

 • Kapital banke ≤ Trajna ulaganja (u osnovna sredstva, akcionarski kapital preduzeća i drugih banaka)Upravljanje aktivom- alokacija sredstava u cilju maksimizacije profita uz minimiziranje rizika.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə