Kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin mahiyyət və məzmunuYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/26
tarix28.11.2017
ölçüsü0,61 Mb.
#13100
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNVERSİTETİ 

 

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ 

Əlyazması hüququndan 

 

 

İsmayılzadə Səma Fuad Qızı 

“Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri” 

mövzusunda 

 

MAGİSTR DİSSERTASİYASI 

 

İXTİSASIN ŞİFRİ  VƏ ADI:        060409           BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

İXTİSASLAŞMA :                                               Biznes İnzibatçılığı 

 

 

Elmi rəhbər : 

i.ü.f.d      müəllim   A.Ə.Təhməzova               i.ü.f.d.dosent R.Ə.Abbasova 

 

“Biznesin idarə edilməsi “ 

Kaferdarsının müdiri                                  i.ü.f.d.,dosent  M.Ə.Əliyev 

BAKI- 2016 


  MÜNDƏRİCAT 

Giriş........................................................................................................................................3 

Fəsil I.KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN NƏZƏRİ METODOLOJİ ƏSASLARI. 

1.1

 

Kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin mahiyyət və məzmunu .......................................7 

1.2

 

Kommersiya fəaliyyətinə elmi metodoloji yanaşmalar...............................................13 

1.3

 

Kommersiya fəaliyyətinin psixologiyası və etikası......................................................20 

Fəsil II.KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİ  TƏŞKİLİ . 

2.1.    Kommersiya fəaliyyətinin növləri və idarə olunma formaları.........................................25 

2.2.    Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələlərinin qiymətləndirilməsi.................33 

2.3.     Kommersiya fəaliyyətinin təşkilində informasiya təminatının rolu...............................40 

FƏSİL 

III.KOMMERSIYA 

FƏALİYYƏTİNİN 

SƏMƏRƏLİ 

TƏŞKİLİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ. 

3.1     Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkilinin göstəriciləri................................................47 

3.2      Kommersiya fəaliyyətinin yeniliklərin tətbiqi ilə təkmilləşdirilməsi...............................59 

3.3      Müasir dövrdə Azərbaycanda kommersiya fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi..68 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR............................................................................................................77 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYATLAR.................................................................................80 

XÜLASƏ...........................................................................................................................................82 

PEЗЮME..........................................................................................................................................83 

SUMMARY.......................................................................................................................................84 

 

 

 


   

Giriş 

Kommersiya  fəaliyyəti  əmtəə-pul  münasibətlərinin,təkrar  istehsal  prosesinin  əsasını 

təşkil  edir.Kommersiya  fəaliyyətinə  cəmiyyətin  bütün  üzvləri  daxildir  və  kommersiya 

fəaliyyətinin  genişlənməsi  birbaşa  olaraq  bazar  münasibətlərinin  genişlənməsi  ilə 

əlaqədardır.Kommersiya  fəaliyyətinin  təşkili  onun  optimal  idarə  edilməsi 

səmərəliliyinin  yüksəldilməsi  artıq  ənənəvi  olan  yanaşmaların  səmərəli  olmadığını 

göstərərək  yeniliklərin  tətbiqini  mühüm  edir.Bütün  bunlar  kommersiya  fəaliyyətinin 

geniş    bir  əhatəyə  malik  olmasının  göstəricisidir.  Ümumilikdə  kommersıya  fəaliyyəti 

istehsal  edilən  əmtəənin  istehsalçılardan  istehlakçılara  çatdırılmağı  müddətində  yerinə 

yetirilən iş və xidmətlər kimi nəzərdən keçirilir. Kommersiya fəaliyyətinin  mütəmadi 

olaraq dövlət tərəfindən tənzimlənməsidə mütləqdir və bu tənzimlənmə dövlətin qəbul 

etdiyi  hüquqi  aktlarla  həyata  keçirilir.Kommersiya  fəaliyyətinin  idarə  olunması 

sturukturu  və  onun  fəaliyyətinə  nəzarət  olunması  mütləqdir.Hal-hazirda  kommersiya 

fəayiyyəti  beynəlxalq  fəaliyyətə  çevrilmişdir  və  bu  fəaliyyət  mürəkkəb  və 

coxşahəlidir.Kommersiya fəaliyyətinin düzgün təşkili üçün onun hər bir elementi dəqiq 

təhlil olunmalıdır bu halda daimi mənfəət təmin olunur.Kommersiya istehsal prosesləri 

ilə  yanaşı  əlavə  ticarət  xidmətləridə  yerinə  yetirilirki  buda  tətbiq  olunan  yeniliklərlə 

əlaqədardır.Kommersiya  fəaliyyətini  həyata  keçirən  şəxs  ümumi  iqtisadi,sosial 

,hüquqi,siyasi  elmlərdən  yetərli  dərəcədə  anlayışli  olması  vacib  məsələlərdəndir. 

Kommersiya    fəaliyyətində  hal  –hazirda  səmərəliliyin  artırılması  ilə  əlaqədar  olaraq 

yeniliklərin  tətbiqi  mütləqdir  .Kommersiya  fəaliyyətinin  səmərəliliyini  artıran 

yeniliklərə    məhsulların  evlərə  çatdırılmağı,texnıki  cəhətdən  daha  mürəkkəb  olan 

avadanlıqların  alıclarının  evlərındə  quraşdırılmağı,  alıcalardan  sifarislərin  qəbul 

lunmağı digər bu kimi fəaliyyətlər aid edilir.Bütün bunlardan aydın olurki kommersiya 

fəaliyyəti  ictimai tələbatların ödənilməsinə yönəlmişdir.Kommersiya fəaliyyəti zamanı Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə