Konsep sinonim dalam teks terjemahan novel "the pearl" ke dalam bahasa melayu oleh abdullah hussainYüklə 257,19 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix20.01.2018
ölçüsü257,19 Kb.
#21740
  1   2   3   4   5   6   7


Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 80-95

Journal of Business and Social Development 

Volume Number 2, September 2015: 80-95

ISSN: 2289-2915

© Penerbit UMT

KONSEP SINONIM DALAM TEKS TERJEMAHAN NOVEL

“THE PEARL” KE DALAM BAHASA MELAYU OLEH ABDULLAH HUSSAIN  

(THE CONCEPT OF EQUIVALENCE IN THE TRANSLATION OF THE PEARL

BY ABDULLAH HUSSAIN FROM ENGLISH INTO MALAY)

NURULHAYATI ZULFADINAMIS

*

 DAN CHE IBRAHIM SALLEHFakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, 43300 Serdang, Selangor.

*Corresponding author: nurulhayatizulfadinamis@rocketmail.com

Abstrak: Konsep sinonim dalam bidang penterjemahan memerlukan penelitian mendalam dari segi 

penggunaan  setiap  kata  yang  membawa  makna  yang  sama.  Akan  tetapi,  penggunaan  setiap  kata 

itu  dinilai  berdasarkan  konteks  dan  situasi  serta  pengalaman  dan  kebudayaan  yang  dimiliki  oleh 

pengarang, penterjemah, atau golongan sasaran penutur natif bahasa sumber. Oleh itu, kajian ini akan 

mengenal pasti terjemahan teks The Pearl ke dalam bahasa Melayu berasaskan padanan kata, dan 

menganalisisnya secara semantik dengan menggunakan kaedah analisis teks. Bagi teks terjemahan 

The  Pearl”  oleh Abdullah  Hussain,  bahasa  sasaran  ialah  bahasa  Melayu  yang  berasaskan  karya 

asal karangan John Steinbeck dalam bahasa Inggeris. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 

beberapa  konsep  sinonim  yang  dikenal  pasti  dalam  teks  terjemahan  tersebut,  iaitu  sinonim  dalam 

struktur kata, konteks pentafsiran ayat, kaedah penterjemahan, dan kebudayaan bahasa sasaran.

Kata kunci: 

Sinonim, bahasa sumber, bahasa sasaran, struktur kata, konteks pentafsiran ayat.Abstract: The concept of equivalence in the field of translation requires in-depth analysis pertaining to 

the use of words with similar or same meaning. However, the usage of the respective words is evaluated 

based on the context and situation, as well as the cultural awareness of the author, translator or the 

target native speaker of the source language. In this light, this study aimed to examine the translation 

of The Pearl from English into Malay language based on the comparison of the source and target 

words and to carry out a semantic analysis of the translated text. The Malay translation of The Pearl 

by Abdullah Hussain is based on the original English novel written by John Steinbeck. Findings from 

the study revealed different occurences of equivalence in the translated text, namely word and sentence 

level, translation approach, and equivalence acceptance in the receiving culture. 

Keywords:  Synonym,  language  resource,  target  language,  word  structure,  sentence  interpretation 

contex. 

Pengenalan

Bahasa  merupakan  sistem  komunikasi  yang 

penting  bagi  manusia  sama  ada  dalam  bentuk 

penulisan mahupun lisan. Bahasa juga  digunakan 

sebagai alat yang paling ampuh untuk berhubung 

dengan  masyarakat.  Sebagai  suatu  unsur  yang 

unik  dan  dinamik,  bahasa  sentiasa  dianalisis 

dan didekati dengan mengaplikasikan pelbagai 

pendekatan  sebagai  teori  untuk  memudahkan 

sesuatu  kajian  bahasa  itu  dijalankan.  Antara 

pendekatan  yang  digunakan  dalam  kajian 

bahasa  ialah  pendekatan  semantik.  Bidang 

semantik merupakan sebahagian daripada ilmu 

linguistik. Bidang ini sama pentingnya dengan 

bidang  linguistik  yang  lain  seperti,  fonologi, 

morfologi dan sintaksis memandangkan sesuatu 

kajian  bahasa  itu  tidak  akan  sempurna  tanpa 

adanya unsur makna bahasa.

Salah  satu  konsep  dalam  teori  semantik 

yang  boleh  dijadikan  panduan  dalam  bidang 

terjemahan  ialah  konsep  sinonim.  Menurut 

Abdullah  Hassan  (2006)  tiada  perkataan  yang 

hanya mempunyai satu makna sahaja. Misalnya, 

kata  kerusi  merujuk  kepada  pelbagai  bentuk 

dan rupa yang dikenali sebagai kerusi. Hal ini 

bermakna,  kata  kerusi  bukan  merujuk  kepada 

benda  yang  disebut  meja,  sebaliknya  merujuk 

kepada  satu  konsep.  Dalam  setiap  bahasa, 

terdapat  perkataan  yang  mempunyai  makna 

rujukan yang sama. Sebagai contoh, tingkap dan 

jendela mempunyai makna rujukan yang sama, 

yang  dikenali  dengan  nama  kata  seerti  atau 

sinonim. 

6. Konsep Sinonim dalam Teks Terjemahan Novel.indd   80

8/27/15   2:04 PMJournal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 80-95

KONSEP SINONIM DALAM TEKS TERJEMAHAN NOVEL “THE PEARL”   

81

Konsep Sinonim

Takrif  bagi  sinonim  secara  etimologi  kata 

berasal  daripada  bahasa  Yunani  kuno,  iaitu 

“onoma”  yang  bermaksud  ‘nama’  dan  “syn” 

yang bermaksud ‘nama lain untuk benda atau hal 

yang    sama’.  Secara  semantik, Verhaar  (1978) 

mendefinisikan  sinonim  sebagai  ungkapan 

(boleh  berupa  kata,  frasa  atau  ayat)  yang 

maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan 

lain. Asmah (1978) pula mendefinisikan sinonim  

sebagai kata  “seerti” atau “semakna”, dilihat secara am.” Sinonim biasanya terdiri daripada 

perkataan yang dipinjam dengan perkataan asli 

bahasa itu, atau juga kedua-duanya merupakan 

kata pinjaman. Contohnya, pasangan kereta dan 

motokar seakan-akan sama erti. 

Walau bagaimanapun, kata majmuk kereta 

lembu yang sudah sedia wujud penggunaannya 

dalam  bahasa  Melayu  (BM)  tidak  sewajarnya 

diganti  dengan  motokar  lembu.  Fungsi 

dan  peranan  frasa  kereta  lembu  dalam  BM 

mempunyai high value disebabkan kata “kereta” 

yang  sudah  lama  dipinjam  ke  dalam  BM 

berbanding  dengan  penggunaan  kata  motokar 

yang  dipinjam  langsung  daripada  bahasa 

Inggeris (BI), iaitu motorcar. 

Penyelidik 

bahasa 

perlu 


melihat 

penggunaan anggota dalam sinonim itu dengan 

lebih  teliti  dari  segi  penggunaan  setiap  kata 

tersebut.  Sebagai  contoh,  penggunaan  “ibu” 

tidak  seratus  peratus  sama  dengan  “emak”. 

Hal  ini  kerana  perkataan  “ibu”  bukan  sahaja 

digunakan terhadap manusia bahkan perkataan 

tersebut  lazim  digunakan  kepada  makhluk 

lain,  seperti  haiwan  dan  juga  benda.  Berbeza 

dengan “emak” yang penggunaan kata itu hanya 

diterapkan kepada manusia sahaja. 

ibu kambing  seekor kambing betina 

yang memiliki anak 

ibu roti 

sejenis yis yang 

menjadikan doh roti 

naik, kembang dan 

gebu.


ibu negeri 

tempat yang menjadi 

pusat pentadbiran 

dalam sesebuah negeri.Di Sebalik Novel “The Pearl”

The  Pearl  karya  John  Steinbeck  merupakan 

sebuah novel yang telah dihasilkan pada 1947, 

iaitu  semasa  Perang  Dunia  Kedua.  John  Ernst 

Steinbeck  yang  dilahirkan  pada  27  Februari 

1902 di Salinas, California, merupakan seorang 

novelis  terkenal  Amerika  pada  abad  ke-20. 

Beliau pernah dianugerahi Hadiah Nobel untuk 

sastera pada 1962. Steinbeck merupakan penulis 

aliran Naturalis atau gaya realis. Beliau sering 

menulis  tentang  kemiskinan,  iaitu  golongan 

orang  kelas  bawahan  yang  bekerja  dengan 

golongan  kapitalis.  Dalam  erti  kata  lain, 

beliau menulis bertujuan untuk membela nasib 

golongan  miskin  yang  ditindas  oleh  golongan 

kelas atasan. Ini dapat dilihat dalam salah satu 

karyanya, iaitu The Grapes of Wrath yang telah 

tercatat  sebagai  antara  novel  Inggeris  terbaik 

abad  ke-20  yang  dipilih  oleh  dewan  redaksi 

American Modern Library pada 2001.

Novel  “The  Pearl”  mengisahkan  Kino, 

seorang  penyelam  mutiara  India  yang  hidup 

aman damai bersama Juana, isterinya dan bayi 

mereka,  Coyotito.  Kehidupan  mereka  sangat 

bahagia walaupun hidup dalam kesederhanaan. 

Bab  pertama  menceritakan  kehidupan  mereka 

yang  aman  damai  berubah  serta  merta  setelah 

Coyotito  disengat  kala  jengking.  Juana 

mendesak  Kino  membawa  bayi  mereka 

berjumpa doktor di bandar. Malangnya, doktor 

menolak  untuk  merawat  Coyotito  yang  masih 

bayi, kerana Kino tidak mempunyai wang untuk 

membayar kos perubatannya. 

Kino  mula  bekerja  mengumpul  tiram 

bersama-sama Coyotito yang dikendong Juana. 

Setelah mengumpulkan beberapa tiram kecil, dia 

ternampak seekor tiram raksasa yang memiliki 

mutiara di dalamnya. Kino berjaya mengambil 

mutiara yang ada di dalam tiram raksasa itu. Dia 

merasakan dirinya sudah mendapat kebahagiaan 

semula  dengan  kejayaannya  menemukan 

mutiara  itu.  Berita  tentang  penemuan  mutiara 

itu  tersebar  dengan  cepat  sehingga  ke  bandar. 

Setiap  orang  iri  hati  dengannya  sehinggakan 

ada    antara  mereka    memikirkan  cara  untuk 

mendapatkan  mutiara  milik  Kino  itu.  Sejak 

hari  itu,  bermulalah  tempoh  penderitaan 

6. Konsep Sinonim dalam Teks Terjemahan Novel.indd   81

8/27/15   2:04 PMYüklə 257,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə