Konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowegoYüklə 3,47 Mb.
tarix20.09.2018
ölçüsü3,47 Mb.
#69775Konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowego. Osoba, która kupuje towar lub usługę w celu jego dalszej odsprzedaży, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub na potrzeby swojego przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego nie jest już konsumentem.

 • Konsument jest to osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowego. Osoba, która kupuje towar lub usługę w celu jego dalszej odsprzedaży, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub na potrzeby swojego przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego nie jest już konsumentem.1. Prawo wyboru:

 • 1. Prawo wyboru:

 • - konsumenci mają możliwość zakupu artykułów według własnego uznania i w wybranym przez siebie miejscu

 • - konsumenci mają prawo do zwrotu niesprawnych artykułów

 • 2. Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:

 • - konsumentów chronią wysokie normy bezpieczeństwa dla żywności i innych towarów konsumpcyjnych

 • - konsumenci mają prawo wiedzieć, co spożywają

 • 3. Prawo do informacji:

 • konsumentom należy zapewnić uczciwe warunki umów

 • 4. Prawo do ochrony interesu ekonomicznego:

 • - konsumenci mają prawo do zmiany zdania

 • - konsumentom należy ułatwiać porównanie cen

 • - konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd5. Prawo do odszkodowania i ułatwień w ich odszkodowaniu oraz prawo do reprezentacji swoich interesów:

 • 5. Prawo do odszkodowania i ułatwień w ich odszkodowaniu oraz prawo do reprezentacji swoich interesów:

 • - konsumentom należy zapewnić pomoc w skutecznym rozstrzyganiu sporów na terenie państwa jak również poza jego granicami.1. Cenę oferowanego towaru oraz jego cenę jednostkową (jeśli sprzedawany jest na wagę, na metry lub na sztuki) należy podawać w sposób czytelny.

 • 1. Cenę oferowanego towaru oraz jego cenę jednostkową (jeśli sprzedawany jest na wagę, na metry lub na sztuki) należy podawać w sposób czytelny.

 • 2. W przypadku gdy towar sprzedawany jest na raty lub na zamówienie albo za cenę powyżej 2 tysięcy złotych, sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne warunki umowy, jak i całkowitą cenę, rodzaj towaru i jego ilość.

 • 3. Towar przeznaczony do sprzedaży powinien mieć czytelny opis w języku polskim (zawierać nazwę towaru, producenta, importera oraz kraj pochodzenia). Niektóre przepisami wymagają, aby towar posiadać wymagane certyfikaty, atesty, oznaczenie o dopuszczeniu do obrotu i energochłonność.

 • 4. Sprzedawca ma obowiązek przekazać zakupiony towar razem z jego wyposażeniem, dokumentacją w języku polskim. Instrukcja obsługi musi być napisana w sposób zrozumiały i zawierać ilustracje w graficznej formie.

 • 5. Sprzedający musi wyjaśnić znaczenie poszczególnych punktów umowy w przypadku niejasności.

 • 6. Sprzedawca musi zapewnić warunki umożliwiające kupującemu, wybór towaru, sprawdzenie jego działania, jakości i kompletności wyposażenia.

UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony konsumentów, ale także w sprawach ochrony konkurencji. W skład Urzędu wchodzi centrala w Warszawie oraz delegatury Urzędu w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu.

 • UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony konsumentów, ale także w sprawach ochrony konkurencji. W skład Urzędu wchodzi centrala w Warszawie oraz delegatury Urzędu w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu.Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócić się można wówczas, gdy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów, np. zły system obsługi klienta, wprowadzająca w błąd reklama, nieprawdziwa informacja na opakowaniu produktu, ukryte wady przedmiotu itd. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, faksem, pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu skargi Urząd może wszcząć postępowanie administracyjne i w jego wyniku podejmuje decyzje, która są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK może podawać do publicznej wiadomości także informacje o wynikach kontroli innych organów, podjętych w zakresie ochrony praw konsumentów. Organem, który jest wykorzystywany przez UOKiK, jest także podległa mu Inspekcja Handlowa, wraz z Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej.

 • Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócić się można wówczas, gdy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów, np. zły system obsługi klienta, wprowadzająca w błąd reklama, nieprawdziwa informacja na opakowaniu produktu, ukryte wady przedmiotu itd. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, faksem, pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu skargi Urząd może wszcząć postępowanie administracyjne i w jego wyniku podejmuje decyzje, która są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK może podawać do publicznej wiadomości także informacje o wynikach kontroli innych organów, podjętych w zakresie ochrony praw konsumentów. Organem, który jest wykorzystywany przez UOKiK, jest także podległa mu Inspekcja Handlowa, wraz z Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej.Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania powiatu (lub miasta) w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jego podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Rzecznik jest naszym reprezentantem, który ma bronić naszych interesów. W  Polsce działa 369 rzeczników, którzy wspierają nas w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcą. Ich działalność ma na celu przede wszystkim przekonać konsumentów do zasadności dochodzenia swoich praw. 

 • Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania powiatu (lub miasta) w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jego podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Rzecznik jest naszym reprezentantem, który ma bronić naszych interesów. W  Polsce działa 369 rzeczników, którzy wspierają nas w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcą. Ich działalność ma na celu przede wszystkim przekonać konsumentów do zasadności dochodzenia swoich praw. Inspekcja Handlowa 

 • Inspekcja Handlowa 

 • podlega Prezesowi UOKiK.

 • Jest ona organem kontroli powołanym do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.Do jej zadań należy w szczególności kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, kontrola produktów i usług wprowadzonych do obrotu, jak również podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Do kompetencji Inspekcji należy także organizowanie i prowadzenie Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, które działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Obecnie w Polsce jest ich 16 oraz 15 ośrodków zamiejscowych. Do sądu polubownego sprawę może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. Wyroki sądu konsumenckiego, a także ugoda przed nim zawarta, mają moc jak wyrok sądów powszechnych.

 • Do jej zadań należy w szczególności kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, kontrola produktów i usług wprowadzonych do obrotu, jak również podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Do kompetencji Inspekcji należy także organizowanie i prowadzenie Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, które działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Obecnie w Polsce jest ich 16 oraz 15 ośrodków zamiejscowych. Do sądu polubownego sprawę może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. Wyroki sądu konsumenckiego, a także ugoda przed nim zawarta, mają moc jak wyrok sądów powszechnych.Kluby Federacji Konsumentów znajdują się w 48 miastach na terenie całej Polski. Do klubu można się zwrócić osobiście lub zadzwonić. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw prawnicy federacji mogą podjąć bezpośrednią interwencję - np. zwrócić się do nieuczciwego sprzedawcy i wykazać mu, że postąpił niezgodnie z przepisami.

 • Kluby Federacji Konsumentów znajdują się w 48 miastach na terenie całej Polski. Do klubu można się zwrócić osobiście lub zadzwonić. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw prawnicy federacji mogą podjąć bezpośrednią interwencję - np. zwrócić się do nieuczciwego sprzedawcy i wykazać mu, że postąpił niezgodnie z przepisami.Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - to organizacja, w której bezpłatnie można uzyskać pomoc i poradę. W odróżnieniu od Federacji Konsumentów nie ma biur regionalnych na terenie kraju, można więc zgłaszać problemy listownie, telefonicznie lub e-mailem. 

 • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - to organizacja, w której bezpłatnie można uzyskać pomoc i poradę. W odróżnieniu od Federacji Konsumentów nie ma biur regionalnych na terenie kraju, można więc zgłaszać problemy listownie, telefonicznie lub e-mailem. Europejskie Centrum Konsumenckie należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Doradza konsumentom w sprawach ich praw, organizuje i ułatwia dostęp do procedur odszkodowawczych, zwłaszcza w sprawach ponad granicznych.  Takie centra znajdują się w 22 krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Islandii.   

 • Europejskie Centrum Konsumenckie należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Doradza konsumentom w sprawach ich praw, organizuje i ułatwia dostęp do procedur odszkodowawczych, zwłaszcza w sprawach ponad granicznych.  Takie centra znajdują się w 22 krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Islandii.   1. Informacje dotyczące firmy prowadzącej sklep internetowy

 • 1. Informacje dotyczące firmy prowadzącej sklep internetowy

 • Każdy sklep internetowy powinien posiadać informacje pozwalające na jego identyfikację, a w szczególności:

 • • Adresy stron internetowych oraz poczty elektronicznej

 • • Nazwę oraz siedzibę i adres firmy, do której należy sklep internetowy

 • • Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży

 • • Informacje o certyfikatach, wyróżnieniach, które podnoszą bezpieczeństwo dokonywania zakupów.2. Regulamin sklepu i polityka prywatności

 • 2. Regulamin sklepu i polityka prywatności

 • Każdy sklep internetowy musi zawierać regulamin, w którym powinny znajdować się informacje dotyczące:

 • Warunków dokonywania zakupów – sposób dokonywania zakupu produktu, jakie informacje są wymagane do zrealizowania transakcji, w którym momencie można zrezygnować z dokończenia transakcji; 

 • Metod płatności oraz sposobów dostawy z podaniem ich rodzajów oraz kosztów, a w przypadku płatności dokonywanych drogą elektroniczną stosowną informację o ich bezpieczeństwie;

 • Zasad postępowania reklamacyjnego – w jaki sposób należy reklamować towar, ile czasu ma sklep na udzielenie odpowiedzi odnośnie reklamacji, koszty transportu reklamowanego towaru • 3. Prezentacja oferty i jej zakup.

 • - Produkty oferowane przez sprzedawcę w sklepie

 • internetowym powinny być szczegółowo opisane, z wyraźnymi zdjęciami.

 • - Powinniśmy także zwrócić uwagę na ceny,

 • gdyż często podawane są ceny netto, a faktyczna cena wyświetlana jest w trakcie finalizacji zamówienia.

 • - W opisie produktu powinny być zamieszczone również informacje dotyczące terminu dostawy oraz gwarancji. - Każdy dokonany w sklepie internetowym zakup powinien zostać potwierdzony odpowiednim listem e-mail przesłanym na adres zamawiającego;

 • -W jego treści powinny znaleźć się informacje na temat zamawianych produktów (cena i ilość), dane sklepu, koszty dostawy, możliwość odstąpienia od zakupu w terminie 10 dni od daty sprzedaży.

 • - Podczas podawania danych niezbędnych do realizacji zamówienia klient powinien zostać poinformowany o zasadach polityki prywatności (informacje dotyczące sposobu przechowywania i udostępniania danych osobowych).W przypadku, gdy towar konsumpcyjny jest

 • W przypadku, gdy towar konsumpcyjny jest

 • niezgodny z umową kupujący może żądać:

 • 1. Doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na towar nowy.

 • 2. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów – obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy i zwrot ceny sprzedaży. 

 • Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 • Reklamacje należy składać :

 • - w terminie do 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 • - nie wcześniej niż 2 lata od daty zakupu towaru • Gwarancja jest oświadczeniem gwaranta udzielonym kupującemu w formie pisemnej. Określa uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta w przypadku niezgodności towaru z właściwościami określonymi w gwarancji.Dokument gwarancyjny musi spełniać następujące wymogi:

 • Dokument gwarancyjny musi spełniać następujące wymogi:

 • - gwarancja musi być przyznana klientowi bez osobnej opłaty

 • - w gwarancji musi być określony sprzedawca, producent i jego przedstawiciel na terenie państwa

 • - musi być określona osoba uprawniona do przyjmowania gwarancji lub podana listy zakładów serwisowych- gwarancja musi określać terytorialny zasięg ochrony, okres gwarancji i inne dane potrzebne do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych

 • - w dokumentacji musi być zapis, że gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową

 • - obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie klientowi dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenie zgodności oznaczeń, stanu plomb i innych zabezpieczeń.

 • Niedopilnowanie tych wymogów nie może pozbawić klienta uprawnień z tytułu gwarancji.

1. Czy zna Pan/ Pani swoje prawa jako konsument/ka?

 • 1. Czy zna Pan/ Pani swoje prawa jako konsument/ka?

 • Tak 20 %

 • Nie 30 %

 • Nie, ale chciałbym/abym je poznać 50 %

 • 2. Czy spotkał/ a się Pan/ Pani z łamaniem praw konsumenta?

 • Tak 30 %

 • Nie 70 %

 •  3. Czy Pana/ Pani zdaniem na każdym produkcie powinna być zamieszczana informacja na temat żywności (np. trwałości produktu, pochodzenia , składzie wewnętrznym zawartości, metodzie wytworzenia itp.)?

 • Tak 20 %

 • Nie 0 %

 • Jest mi to obojętne 80 %

 •  4. Czy spotkał się Pan/ Pani z zakupem wadliwego towaru?

 • Tak 60 %

 • Nie 40 % 

 • 5. Czy dokonał Pan/ Pani kiedykolwiek reklamacji?

 • Tak 20 %

 • Nie 30 %

 • Próbowałem/am 50 %6. Czy według Pana/Pani sprzedawcy są uczciwi wobec klientów?

 • 6. Czy według Pana/Pani sprzedawcy są uczciwi wobec klientów?

 • Tak 10 %

 • Nie 30 %

 • Trudno powiedzieć 60 %

 • 7. Czy dokonywał Pan/Pani zakupów przez Internet?

 • Tak 50 %

 • Nie 50 %

 • 8. Czy uważa Pan/Pani taki sposób za bezpieczny?

 • Tak 60 %

 • Nie 40 %

 • 9. Czy wie Pan/Pani ile czasu ma potencjalny konsument na reklamację towaru pochodzącego za sklepu internetowego?

 • Tak 10 %

 • Nie 90 %

 • 10. Czy poniósł pan/Pani szkodę w związku z użytkowaniem produktu?

 • Tak 20 %

 • Nie 80 %34 % ankietowanych zna swoje prawa jako konsument i zdaje sobie sprawę z trudnościami związanymi z zakupem określonego towaru

 • 34 % ankietowanych zna swoje prawa jako konsument i zdaje sobie sprawę z trudnościami związanymi z zakupem określonego towaru

 • 37 % ankietowanych nie zna swoich praw jako konsument

 •  

 • 29 % ankietowanych ma inne zdanie o panujących prawach dotyczących konsumpcji

Dziękujemy za uwagę

 • Dziękujemy za uwagę

 • KUPUJMY ODPOWIEDZIALNIE !

 • Wykonały:

 • Bernatek Sylwia Sorbian Roksana

 • Czerwonka Martyna Szmit Dominika

 • Pietras Martyna Szmit Wiktoria

 • Rurarz Patrycja Świtoń Karolina

 • Stępień Patrycja Urban Paulina

 • Sorbian Kamila Walkiewicz JuliaYüklə 3,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə