Koruma planlamasi dairebi başkanliğIYüklə 12,99 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü12,99 Kb.
#9006

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI

YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ


MADDE 1- TANIMLAR
1.1-Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP):
3386 ve 5226 sayılı Kanunlar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; hali hazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlardır
1.2-Koruma Amaçlı İmar Planı Katsayısı (PK):
İller Bankası Genel Müdürlüğünce her yıl tespit edilen imar planı birim fiyatlarının, İller Bankası Genel Müdürlüğünün 09.7.2004 gün ve 1909 sayılı yazısı gereğince koruma amaçlı imar planlarına uyarlanması amacıyla kullanılan katsayıdır. Bakanlığımızca yaptırılan koruma amaçlı imar planları için bu katsayı 1.5 olarak tespit edilmiştir.
1.3-Koruma Amaçlı İmar Planı Bölge Katsayısı (BK):
Planlama çalışmalarının yapılacağı sit alanının türü ve bölgenin niteliğine göre uygulanacak katsayıyı ifade eder. Bu katsayılar Madde 3’de verilmiştir.
1.4-Birim Fiyat (BF):
İller Bankası Genel Müdürlüğünce yaptırılan imar planları için alanın büyüklüğüne göre belirlenen ve her yıl yenilenen birim fiyatlarıdır.


MADDE 2: YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMASI2.1- Koruma Amaçlı İmar Planı Yaklaşık Maliyet hesaplamasında İller Bankası Genel Müdürlüğünce yaptırılan imar planları için kullanılan birim fiyatlar kullanılır.
2.2- Koruma Amaçlı İmar Planının (Araştırma-Değerlendirme + Nazım Plan + Uygulama Planı) yaklaşık Maliyeti aşağıdaki yöntemle hesaplanır.


KAİP Yaklaşık Maliyeti = BF x PK x BK

Bulunan bu değerin %30’u Araştırma+Değerlendirme , %20’si Nazım Plan , %50’si 1/1000 ölçekli Uygulama Planını kapsamaktadır.


2.3- Planlama alanının 1/500 ölçekte çalışılması durumunda, 1/1000 uygulama planı için bulunan değer 1.25 katsayısı ile çarpılarak 1/500 ölçekli planlama çalışmasının bedeli bulunur, toplam bedele ilave edilir. Planlama alanının tümü için 1/500 ölçekli çalışma yapılmadığı takdirde, yapılan alanın toplam alana oranına göre hesaplama yapılır.

2.4- Aynı alanda birden fazla farklı sit alanı tanımının olması halinde büyük olan bölge katsayısı (BK) uygulanır.

2.5- Planlama alanı içinde birden fazla değişik sit alanı tanımı varsa, hektar olarak büyük olan alanın katsayısı planlama alanının tamamı için kullanılır.

2.6- Planlama alanı içinde kentsel tasarım projesi, sokak sağlıklaştırma projesi vb. gibi alt ölçek çalışma yapılacak alanlar için yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine göre proje maliyeti toplam planlama bedeline ilave edilir.


MADDE 3: BÖLGE KATSAYILARI:
Koruma Amaçlı İmar Planlarının yaklaşık maliyet hesaplamalarında alanın ve yerleşimin niteliğine göre aşağıdaki bölge katsayıları kullanılacaktır.


BÖLGE KATSAYISI
Kentsel Sit (I) 1.10

(Köy- İlçe Merkezi)


Kentsel Sit (II) 1.15

(İl Merkezi,)

Büyükşehir İlk Kademe Belediyesi
Kentsel Sit (III) 1.20

(Büyükşehir İlçe Belediyeleri)


Arkeolojik Sit 1.00
Doğal Sit 0.90
Etkileme Geçiş Alanı 1.00
Yüklə 12,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə