Kr e. I. évezred – Itália lakosságának zöme italicusok: sabellusok, umberek, oscusok, latinokYüklə 445 b.
tarix11.03.2018
ölçüsü445 b.Kr.e. I. évezred – Itália lakosságának zöme italicusok: sabellusok, umberek, oscusok, latinok

 • Kr.e. I. évezred – Itália lakosságának zöme italicusok: sabellusok, umberek, oscusok, latinok

 • Kr.e. 7. sz. – a népmozgások következtében –gallok, görögök, latinok, ligurok, etruszkok.Több elmélet az eredetükről

 • Több elmélet az eredetükről

 • Hérodotosz: a kis-ázsiai Lűdiából vándoroltak be Toscanaba, kb a Kr.e. 9-8. sz.-ban

 • Kr.e. VII-V. sz. – az etruszk kultúra virágkora – Etrúria

 • Hanyatlás - Kr.e. IV. sz. vége → rómaiak (latinok) felemelkedéseKr.e. 1000 körül érték el Itáliát

 • Kr.e. 1000 körül érték el Itáliát

 • A Tiberis partján telepedtek le

 • Róma – a 7 dombra épült város (Kr.e. 753)

 • Etruszk hatás: istenek,templomformák,íves boltozás, atrium, a családi tűzhely és ősök tisztelete, infrastruktúra, gladiátori cirkuszok, írásbeliség, római számok, tóga viselete. • kezdetben totemisztikus elképzelések (pl. város eredete a farkas és a harkály által táplált Romulus és Remus történetével)

 • istenhármasság kialakulása: Jupiter-Mars-Quirinus

 • etruszk szertartásrend és halottkultusz behatolása, valamint a jóslás elterjedése, majd a görög istenek átvétele

 • a római istenek mindig jobban megtartották eredeti földhözragadt funkciójukat a görögökhöz képest: pl. Janus megtartotta eredeti római voltát (a kezdet és a vég kétarcú istene, templomának kinyitás-bezárása jelezte a háború kezdetét-végét)

 • Mars-kultusz: rómaiak - „Mars népe”, neki szentelték a március hónapot (Martius = harcias), a legelső templomot kb. Kr. e. 336-ban a Porta Capenánál (a Mars-mezőn) számára emelték

 • papi tisztségek: pontifex maximus (főpap), rex sacrorum (áldozó király), augur (madárjós), flamen (ősi főistenek papjai), lupercus (farkaspapok), saliusok (Mars lándzsájának és a 12 pajzsnak az őrzői), a Vesta szüzek; ezeket a tisztségeket mindig világi vezetők töltötték be és egész életre szóló megbízatást jelentettek

 • a császárkori Rómában elterjedtek a keleti misztériumvallások: Ízisz-Ozirisz, Kübelé, Attisz, Prosperina, Mithrasz beavatási szertartásokkal együtt járó kultusza

 • A vallási szertartások teljesen az állam érdekének voltak alárendelvePatrícius – régi nemzetségek → Szenátus (senex=öreg)

 • Patrícius – régi nemzetségek → Szenátus (senex=öreg)

 • Plebejus – idegen eredetű, kisbirtokos parasztság → népgyűlés (comitia curiata)

 • Magisztrátus – hivatalviselő (évenként választották → korrupció)

 • Jogok és kötelességek: választójog (csak a római polgároknak)

 • Arisztokratikus vezetés =oligarchia (kevesek uralma)

 • Nobilis („Kenyeret és cirkuszt a népnek!)→ nobiliPun háborúk (Karthagó ellen 264-241, 218-202,148-146) » Görögország meghódítása

 • Pun háborúk (Karthagó ellen 264-241, 218-202,148-146) » Görögország meghódítása

 • Kr.e. 4. sz. – már terjedt a görög kultúra: nyelv, ÁBC, fémpénz használata, nyiratkozás és borotválkozás, szónoklás művészete, mitológiaAugustus (Kr.e. 27-Kr.u. 14) – eklektikus kultúra: etruszk, római, görög behatások keveredése

 • Augustus (Kr.e. 27-Kr.u. 14) – eklektikus kultúra: etruszk, római, görög behatások keveredése

 • Római Birodalom kiterjedése: a Földközi-tenger nyugati része, Európa nagy része, Észak-Afrika, megáll a terjeszkedés, fő feladat a provinciák pacifikálása

 • Pax Romana – nyugalom, béke ↔ gazdasági fellendülés

 • → „Kétarcú Róma”- gazdagság ↔ szegénységEgységes pénzrendszer, arany solidusok

 • Egységes pénzrendszer, arany solidusok

 • Építészet és képzőművészet: monumentalitás és anyagpazarlás (termák, Colosseum)

 • Új vallások, kultuszok, misztériumok: Mithras, Zarathustra, manicheizmus

 • Császárok istenítése

 • Kereszténység

Kr.u. 3. sz. – a császárság intézményének bomladozása

 • Kr.u. 3. sz. – a császárság intézményének bomladozása

 • Kr.u. 200-tól – gyakori barbár betörések: gótok, vandálok

 • 330 - Constantinus Konstantinápolyba teszi át székhelyét

 • 395 – ketté szakad a birodalom Nyugat-Római és Kelet-Római Birodalomra.

 • 410 - 455 – Róma többször cserél gazdát

 • 476 – a Nyugat-Római Birodalom bukása.Jellegzetességei:

 • Jellegzetességei:

 • Mesterségesen kialakított

 • Nem faji alapon jött létre, hanem a tökéletességre törekedtek, s mivel ezt a görög irodalomban találták meg → azt utánozták

 • i.e. V-IV. sz. – a többség még nem tud írni (stilus, viasztábla)

 • i.e. V-III. sz. – a latin nyelv kialakulása

 • I.e. 451-450 – Tribonianus – XII. táblás törvények

 • Az i.e. II. sz. előtt: kezdetleges népi költészet, annalesek és fasti-k, sír- és oszlopfeliratok.

 • I.e. 146- a görögök meghódítása. Cato (i.e. II. sz.): „A költészetnek azelőtt nem volt becsülete…”1) Legrégibb – i.e. 240-ig

 • 1) Legrégibb – i.e. 240-ig

 • 2) Archaikus – Cicero irodalmi munkásságának kezdetéig, i.e. 81-ig

 • 3) Aranykor:

 • Cicero kora (a próza virágkora i.e. 81-43)

 • a költészet virágkora (i.e. 43- i.sz. 14)

 • 4) Ezüstkor – Trianus haláláig, i.sz. 117-ig

 • 5) Vaskorszak – 117-476.Livius Andronicus (i.e. 240 körül) – gör. Rabszolga, latinra lefordította az Odüsszeiát.

 • Livius Andronicus (i.e. 240 körül) – gör. Rabszolga, latinra lefordította az Odüsszeiát.PLAUTUS (kb i.e. 250-184)

 • PLAUTUS (kb i.e. 250-184)

 • – „a római komédia atyja”

 • Gör. újkomédiákat írt át (Menandroszt)

 • „A hetvenkedő katona”Pó-vidéki költők, „ifjabb nemzedék” (Cicero)

 • Pó-vidéki költők, „ifjabb nemzedék” (Cicero)

 • Műveikben elfordultak a közügyektől, érzelmeikről írtak » lírai költészet

 • Legfőbb képviselője: CATULLUS (i.e. 87-54). Műveit 3 csoportba sorolják:

 • 1)Nugaek (semmiségek, bolondozások)

 • 2) 2 alexandriai hatású nászdal és az „ATTIS”

 • 3) A Leszbiához írt szerelmes versei (trágár hamgvitelű)Egyetlen műve maradt fenn: DE RERUM NATURA (A dolgok természetéről)

 • Egyetlen műve maradt fenn: DE RERUM NATURA (A dolgok természetéről)

 • Eposzi igényű mű, filozófiai elmélkedés

 • Lényege: az ember 2 dologtól fél, az istenektől és a haláltól, ettől nem mentheti meg csak a természet és a józan ész.

 • A józan ész megszállottja, tagad minden irracionálist, a babonákat, vallási kötöttségeketA köztársaság utolsó százada, polgárháborús időszak → a szónoklat és történetírás kerül előtérbe

 • A köztársaság utolsó százada, polgárháborús időszak → a szónoklat és történetírás kerül előtérbe

 • Az első prózai mű latin nyelven: id. KATON (i.e. 234-149) –

 • „A mezőgazdaságról”

A polgárháború politikai harcai segítik fejlődését

 • A polgárháború politikai harcai segítik fejlődését

 • CATO, CAIUS GRACCHUS » CICERÓ tökéletesítette (110 beszédéből 57 fennmaradt)

 • Hírneve Démoszthenészével vetekszikSALLUSTIUS (i.e. 86-35) – „Catilina összeesküvése”

 • SALLUSTIUS (i.e. 86-35) – „Catilina összeesküvése”

 • „A jugurtok elleni háborúról”

 • JULIUS CAESAR (i.e. 100-44) – „DE BELLO GALLICO”

 • „DE BELLO CIVILI”

 • Egyszerű tényelmondás

 • TITUS LIVIUS (i.e. 59-i.sz. 17) –Róma története az alapítástól Kr.u. 9-ig, 142 könyv. Nem igazi történeti munka, prózává oldott hősköltemény.A költészet aranykora, feléri a klasszikus görög remekműveket

 • A költészet aranykora, feléri a klasszikus görög remekműveket

 • Főleg az epikus és lírai költészet

 • Maecenas-i kör: Augustus politikáját népszerűsíti » A költészetnek közvélemény-formáló szerepe van

 • Más műfajok is vannak: mimmus, próza

A legnagyobb római eposzköltő

 • A legnagyobb római eposzköltő

 • Fő műve: „AENEIS” – Róma nemzeti eposza, a latin nyelv szépségének kiteljesedése

 • Eposzi kellékek: múzsához való fohász, a tárgy megnevezése, seregszemle, istenek szerepeltetése, hősök állandó jelzői, stb. – a későbbi európai eposzok számára innen vált mintává

 • Aeneis – homéroszi hős, de a Gens Juliának az őse – ezzel egyesítette a dicső görög múltat a dicső római jelennel

 • Középpontja: a római nép küldetése és a nemzet megszületése

 • További művei: Eclogák, Bukolika, Georgica (Földműveléstan).

Jambus – kemény, nyers hangú versek, melyekben kora bűneit állítja pellengérre

 • Jambus – kemény, nyers hangú versek, melyekben kora bűneit állítja pellengérre

 • Szatíra – a népi bolondozásokból és ó-komédiákból átvett név szerinti kicsúfolás eszközével eleveníti meg a római életet

 • Episztola – költői levél. Leghíresebb: ARS POETICA (A költészet művészete)

 • Ódák – lírai versek. CARMINA címmel adta ki. Fő elve: az életet élvezni kell, de az „arany középszer” a legbiztosabb út. Carpe diem – szakaszd le a napot: (figyelmeztetés, hogy az élet rövid és sietni kell azt kiélvezni)Képviselői:

 • Képviselői:

 • -TIBULLUS – fő témája a szerelem

 • -PROPERTIUS – a szenvedély, gyönyör és fájdalom élménye

 • -OVIDIUS

- Leghíresebb művei: METAMORPHOSES (Átváltozások) 15 könyv, és a FASTI (Naptár)

 • - Leghíresebb művei: METAMORPHOSES (Átváltozások) 15 könyv, és a FASTI (Naptár)

 • - ARS AMATORIA (A szerelem művészete) és AMORES (Szerelmek) c. erkölcstelen költeményei miatt száműzik Rómából Tomiba

 • - TRISTIA (Gyötrelmek) és Levelek Pontusból (elégiák levél formában) – száműzetése során írjaMennyiségileg hatalmas, de sok a jelentéktelen szerző

 • Mennyiségileg hatalmas, de sok a jelentéktelen szerző

 • Szatíraírók: JUVENALIS és PETRONIUS

 • PHAEDRUS – AESOPUS állatmeséit dolgozza át

 • MARTIALIS – az epigrammaköltészet utolsó nagyja

 • SENECA – drámaíró, szónok, filozófus és költő, a kor legkiemelkedőbb személye.

 • Ifj. PLINIUS – csevegő irodalmi levelekTACITUS (55-130) – a római történetírás csúcspontja. Művei: HISTORIAE (Néró halálától a korabeli eseményekig) és ANNALES (Augustus halálától Néró bukásáig, Kr.u. 14-68)

 • TACITUS (55-130) – a római történetírás csúcspontja. Művei: HISTORIAE (Néró halálától a korabeli eseményekig) és ANNALES (Augustus halálától Néró bukásáig, Kr.u. 14-68)

 • PLUTARCHOS – Párhuzamos életrajzok (21 görög +21 római híres ember)A költészet háttérbe szorult, a retorika virágzott

 • A költészet háttérbe szorult, a retorika virágzott

 • A klasszikus latin nyelvet provinciális hatások érik

 • APULEIUS – „Arany szamár” c. regény

 • TRANQUILLUS – próza – 12 császár életrajza

 • A vaskor utolsó nagy alkotása: JUSTINIANUS császár kezdeményezésére a CORPUS IURIS, a római jog rendszerbe foglalása.CICERO – a retorika elmélete és államelméleti művek, pl.: De Republica

 • CICERO – a retorika elmélete és államelméleti művek, pl.: De Republica

 • LUCRETIUS – De rerum naturae – a materialisztikus gondolkodás csúcsa, az epikureizmus eszméit vallja

 • SENECA – a sztoicizmus latin változata

 • EPIKTÉTOSZ – a „kései sztoa” képviselője, közelít a kereszténységhez, valószínűleg találkozott Szt. Péterrel Rómában

 • MARCUS AURELIUS – ő a sztoicizmus csúcsa, az ókori jellegű filozófia vége. „A rossz körülmények között is felismerhető a jó, ami képessé tesz megtalálni a békét”.I-II. sz. – földrajzi ismeretek:

 • I-II. sz. – földrajzi ismeretek:

 • -STRABONUS

 • -PTOLEMAIOS – fénytudós, fényvisszaverődés

 • -id. PLINIUS – földrajz, természettan, ásványtan, állattan. Fő műve: HISTORIA NATURALISA (37 könyvből áll) a rómaiak leg> enciklopédikus műve

Köszönöm a figyelmet!

 • Köszönöm a figyelmet!: ttt


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə