Kronik böbrek yetmezliĞİne yaklaşim yard. Doç. Dr. Ahmet akçAYYüklə 445 b.
tarix18.05.2018
ölçüsü445 b.
#44794


KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM

 • YARD. DOÇ. DR. AHMET AKÇAY

 • PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ

 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD


Tanım

 • Böbrek hasarı ve/veya GFR 3 aydan daha uzun bir süre 60 cc/dak/1.73 m2 altında olmasına denirETYOLOJİ5 yaşından küçükler5 yaşından büyükKBY’de FİZYOPATOLOJİ • Proteinüri: Renal fonksiyonların bozulmasına katkıda bulunur ve proteinürinin azaltılmasının faydası olabilir

 • Proteinler glomerullerin kapiller duvarına hasara uğratır ve glomeruler skleroz ve tubuloinerstisyel fibrozis yaparHiperfosfatemi

 • Hastalığın ilerlemesi Ca-P renal interstisyumda ve kan damarlarında depolanmasıyla olurPatogenez

 • Mekanizma?

 • İmmunolojik hasar

 • Diette protein ve fosfor alımı

 • Persistan proteinüri

 • Sistemik hipertansiyon

 • İmmun kompleks depolanması devamı

 • Glomerullarda antiglomerular bazal membran antikorlarıRenal fonksiyon hesaplanması

 • GFR(ml/dak/1.73m2)= • Azotemi

 • Sodyum kaybı

 • Asidoz

 • İdrar konsantrasyon defektiHiperkalemi

 • Azalmış GFR

 • Asidozis

 • Fazla K alımı

 • HipoaldesteronismKLİNİK

Semptomlar

 • Altta yatan hastalıkların belirtileri

 • Başağrısı

 • Yorgunluk

 • Letharji

 • Anoreksi

 • Kusma

 • Poliüri

 • Kaşıntı

 • Büyüme geriliğiFizik muayene

 • Solukluk

 • Zayıflık

 • Hipertansiyon

 • RiketsLaboratuvar

 • Tam kan sayımı

 • Elektrolit

 • Renal fonksiyon

 • Ca, P, ALPPTH, Sol el bilek grafisi

 • PTH, Sol el bilek grafisi

 • PAAC grafisi, EKO

 • Serum albumin, çinko, transferrin, folik aist, FeTedavi

 • GFR’nin progresif kaybına parelel olarak progresif kötüleşmeyle azalmış renal fonksiyonu düzeltmek

 • Renal disfonksiyonun kötüleşmesini azaltmaktırDiet

 • Ne kadar kalori?

 • Hangi besin? • Uygun diyetle sıvı ve Na dengesi sağlanır

 • P, Na, K elektrolit dengesine göre kısıtlanır

 • Son evre böbrek yetmezliği gelişinceye kadar sıvı kısıtlaması nadiren gerekir • BUN: >80Protein

 • 2.5 gr/kg/24 saat

 • Yüksek biolojik değerli proteinler

 • -Yumurta

 • -Et

 • -Süt (fosfat?)

 • -Balık

 • -Kümes hayvanları • Suda eriyen vitaminler

 • Çinko?

 • Yağda eriyen vitaminlerSu ve elektrolit tedavisi

 • Su kısıtlaması

 • Tuz kısıtlaması

 • Tuz ilavesi

 • HiperkalemiAsidoz

 • TedaviRenal osteodistrofi

 • GFR %50 altına inince renal 1 alfa-hidroksilaz aktivitesi azalır ve aktif D vit yapılımı azalır

 • Aktif D vit azalınca barsaktan Ca alımı azalır ve PTH Ca düzeltmek için artar

 • GFR %25 altına inince P birikmeye başlar ve hiperfosfatemiyi düzeltmek için PTH daha da artarRENAL OSTEODİSTROFi

 • Sıklık

 • En belirgin bulgu

 • Radyolojik • GFR normalin %25

 • Hiperfosfotemi

 • Hipokalsemi

 • Hipokalsemi ve hiperfosfotemi

 • PTH salınımı

 • Renal osteodistrofiRenal osteodistroifide klinikRenal osteodistrofide tedavi

 • Diyette fosfat kısıtlaması (Bebeklere Similac PM mama)

 • Fosfat bağlayan ajanlar (Kalsiyum içermeyen P bağlayıcılılar, sevelamer (Renagel) artık kullanılıyor ve bu özellikle hiperCa olanlarda

 • Kalsiyum ilavesi

 • Vit D anologları

 • -1 alfa (OH)2D3,

 • -1.25(OH)2D3

 • ParatiroidektomiD vitamin tedavisi

 • 2 indikasyonu vardır;

  • 25 OH D vit KBY evresi için beklenen değerlerden düşükse veya
  • PTH seviyesi KBY evresi için beklenen değerlerden yüksekse
 • Tedavide

  • 25 OH D vit düşükse ergokalsiferolle tedavi edilir
  • 25-OH D vit N se calsitriol (Rocaltrol 0.25 cap veya 1 ug/1cc) 0.01-0.05 ug/kg/24 saat ile tedavi edilir
 • Birçok nefrolojist Ca-P çökmesini engellemek için CaxP değerinin 55 altında olmasına dikkat ederFosfat bağlayan ajanlar

 • Kalsiyum karbonat

 • Alüminyum hidroksit (Demans, osteomalazi) ???

 • Ca içermeyen P bağlayıcılar

  • (Kalsiyum içermeyen P bağlayıcılılar, sevelamer (Renagel) artık kullanılıyor ve bu özellikle hiperCa olanlarda


Adinamik kemik hastalığı (Düşük turnoverlı kemik hastalığı)

 • PTHnun fazla süpresyonuna bağlı olarak osteomalazi gelişmesine denir

 • Ca içeren P bağlayıcılar ve Vit D anologların fazla kullanılmasına bağlı gelişirBüyüme yetersizliği

 • GFR normalin %50 altına inince

 • En önemli neden kalori yetersizliği

 • BH yüksek, IGF1 düşük

 • IGF1BP anormalBüyüme yetersizliği

 • Protein kalori eksikliği

 • Renal osteodistrofi

 • Asidoz

 • Anemi

 • İnsülin-like growt faktör inhibitörleri

 • Bilinmeyen nedenlerKalorik alım yetersizAnemi

 • Azalmış eritropoetin üretimi (Genelde evre 3-4)

 • Düşük derecede hemoliz

 • Kanama

 • Azalmış eritrosit ömrü

 • Yetersiz Fe alımı

 • Folik asit, B12 eksikliği

 • Sekonder hiperPTH e bağlı Kİ’de fibrozisKanamaya eğilim

 • Trombositopeni

 • Trombosit fonksiyon defektiKBY’de Anemi tedavisi

 • Serum Fe, ferritin düşükse

 • Folik asit eksikse

 • Hb: <6 gr/dlEritropoetin

 • Hb: <10 mg/dl olan her hasta

 • Yan etkiHipertansiyon

 • Volüm yükü

 • Fazla renin üretimiKBY’de hipertansiyon

 • GFR azalması

 • Böbrekten Na ekskrasyonu

 • Hipervolemi

 • Kan volümü artışı

 • Natriüretik hormon artışı

 • Na-K-ATPaz inhibisyonu

 • Hücre içi Na ve Ca artışı

 • Artrioler ve venöz vazokonstriksiyon

 • Pressör maddelere target organ cevabı artışı

 • HipertansiyonHipertansiyon tedavisi

 • Volüm yükünde diüretik ve Na kısıtlaması (2-3 gr/24 saat) yapılır

 • İlk seçilecek diüretik hidroklorotiazid (Delix tab 2.5-5= Ramipril (ACE inh) 2.5 ve 5 mg ile hidroklorotiazid 12.5-25 mg= 2mg/kg/24 saat 2 dozda)

 • Evre 4 olunca tiazidler etki etmez ve lup diüretikleri kullanılır (Furasemid 1-2 mg/kg/doz 2-3 doz

 • ACE inhibitörleri tüm proteinürik çocuklarda seçilecek antihipertansiftir (Proteinüri KBY ilerlemesine neden olur)Na kısıtlaması, diüretik ve ACE inh ile kontrol altına alınamayan HT olursa

 • ilave olarak Ca kanal blokörü (Amlodipin= Amlodis tab 5-10 mg, ) ve

 • B blokör (Proproponol= Dideral 40 mg ve atenolol= Nolaten tab 50 mg) kullanılırAcil hipertansiyon tedavisi

 • Oral nifedipin (0.25-0.5 mg/kg)

 • Diazoksid (1-3 mg/kg) 10 saniyede (maks:150 mg)

 • Furosemid (ciddi hipervolemi): 2-4 mg/kg

 • Sodyum nitoprussidAşılama

 • İmmunsüpresif tedavi alanlarda canlı virus aşıları yapılmaz

 • İnfluanza ve pnömokok aşıları yapılmalıdır

 • Transplantasyon yapılacaklarda öncesinde canlı virus aşıları tamamlanmalıdırNörokojik sorunlar

 • Yorgunluk, başağrısı, kas zayıflığı, kramplar, koma, konvulziyon, periferik nöropati, hafıza kaybıİnfeksiyon

 • Defektif granülosit fonksiyon

 • Hücresel immünite bozulmasıGİS ülserasyon • Hipertrigliseridemi

 • Glikoz intoloransı

 • Perikardit ve kardiyomiyopatiKBY de ilaç dozları

 • Etkinliği maksimum,toksitesi minimum olacak şekilde doz aralığı veya doz ayarlanmalıdırKBY’nin ilerlemesini engellemek için

 • Tansiyon kontrolü (75. persantil altında tutulur)

 • ACE inhibitörleri proteinürik hastalarda seçilecek ilaç olmalıdır (Ht yokluğunda bile)

 • P normal seviyelerde tutulmalı ve CaxP 55 altında olmalıdır

 • Renal parankim kaybı en aza indirerek dehidratasyon epizodları ve infeksiyon komplikasyonları en aza indirilmelidir

 • Anemi kontrol altında tutulur

 • Hiperlipidemi kontrol altında tutulur

 • Sigara içilmez

 • Obesite engellenmelidir

 • Nonsteroidal antiinflamatuar alımı en aza indirilmelidir

 • Çocuklarda protein gelişim için gerekli olduğundan genelde protein kısıtlaması önerilmez ancak yetişkinlerde önerilirKBY evreleri

End-stage böbrek yetmezliği

 • İnsidens: 20/1milyon

 • Evre 4 ve 5KBY’de dializ indikasyonları

 • Dializ başlamasının en uygun zamanı hastanın klinik ve biokimyasal özellikleri temelinde yapılmaktadır;

 • Evre 4 de

 • Tedaviye cevap vermeyen sıvı yükü

 • Elektrolit dengesizliği

 • Asidoz

 • Büyüme yetersizliği

 • Üremik semptomlar (Yorgunluk, kusma, okul performansının bozulması)

 • Çoğu nefrolojist ciddi ve elektrolit dengesizliği, malnutrisyon ve üremik semptomlar başlamadan dialize başlarDializ tipi

 • Her çocuk için kişiselleştirilir

 • Amerikada .ocukların 2/3 ü periton dializi 1/3 hemodializ seçilir

 • Yaş önemli bir seçim faktörüdür

 • 5 yaş altında periton dializi seçilirken 12 yaş üstünde hemodializ seçilirPeriton dializi

 • Devamlı ambulatuar periton dializi

 • İntermittan peritonel dializ

 • Nokturnal peritoneal dializPeriton dializ avantajları

 • Evde uygulama imkanı

 • Teknik olarak daha kolay

 • Medikal merkezlerden daha uzak yerlerde yaşayabilirler

 • Okulda bir özgürlük sağlar

 • Daha az kısıtlı diet uygulanır

 • Daha ucuzdur

 • BağımsızdırPeriton diaizi dezavantajları

 • Kateter çalışmayabilir

 • Kateterle ilişkili enfeksiyon (Peritonit)

 • İştah azalır (Periton kavitesi suyla dolduğu için)

 • Görüntüsü negatifite yaratır

 • Bakıcı için ruhsal çöküntü yaparHemodializ

 • Hastane ortamında yapılır

 • Haftada 3-4 kez uygulanır

 • Periton dializinden daha etkilidir
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə