Kronik hava yolu inflamasyonu ve bronş hiperreaktivitesi ile karakterize, reverzibl hava yolu obstrüksiyonudurYüklə 445 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü445 b.
#154Kronik hava yolu inflamasyonu ve bronş hiperreaktivitesi ile karakterize, reverzibl hava yolu obstrüksiyonudur.

 • Kronik hava yolu inflamasyonu ve bronş hiperreaktivitesi ile karakterize, reverzibl hava yolu obstrüksiyonudur.Kronik hava yolu inflamasyonu

 • Kronik hava yolu inflamasyonu

 • Bronş aşırı duyarlılığı

 • Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hırıltılı solunum ve göğüste tıkanıklık yakınmaları

 • Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu

 • Klinik olarak farklı fenotipleri vardır

Görülme sıklığı

 • Görülme sıklığı

  • Yeni Zelanda, Pasifik adaları;>%20
  • Güney Asya, Kuzey Amerika Kızılderilileri, Eskimolar; <%1
  • Avrupa; %5-10
  • Türkiye; Çocuk %5-10
  • Erişkin %2-5
ev tozu akarları

  • ev tozu akarları
  • ev hayvanları
  • hamam böcekleri
  • küf mantarları
  • polenler


Sigara, özellikle çocukluk çağında temas ile astıma yatkınlık oluşturan bir etkendir. Aktif ve pasif içiciliği kesinlikle önlenmelidir.

 • Sigara, özellikle çocukluk çağında temas ile astıma yatkınlık oluşturan bir etkendir. Aktif ve pasif içiciliği kesinlikle önlenmelidir.

 • Soba, fırın yakıtları, kızarmış yağlar, oda spreyleri, boya ve ciladan kaynaklanan gazlar,

 • İç ortamda irritan maddelerle (çamaşır suyu, tuz ruhu) temizlik yapılması.

Fizik MuayeneAstım Semptomları

 • Astım Semptomları

  • Nefes darlığı
  • Öksürük
  • Hışıltılı / hırıltılı solunum
  • Göğüste sıkışma, baskı hissi


Semptomların Özellikleri

 • Semptomların Özellikleri

  • Tekrarlayıcı karakterde; nöbetler halinde
  • Daha çok gece ve/veya sabaha karşı
  • Kendiliğinden veya ilaçlarla hafifler veya kaybolur
  • Yakınmaların olmadığı dönemler vardır, mevsimsel değişkenlik gösterebilir
  • Bazı faktörlerle (allerjen, irritan, egzersiz, virüs inf., stres vs.) uyarılır


Hastalığın ve atağın ağırlık derecesine göre değişir.

 • Hastalığın ve atağın ağırlık derecesine göre değişir.

 • Oskültasyonda solunum sesleri normal olabileceği gibi, ekspiryum ve/veya inspiryumda ronküs duyulabilir.

 • Ağır atak sırasında sessiz akciğer, hiperinflasyon, siyanoz, taşikardi ve yardımcı solunum kasları kullanımı gözlenebilir.Erken Reverzibilite

 • Erken Reverzibilite

  • Orta derecede hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda tanıya yardımcıdır.
  • FEV1 ve/veya PEF ölçümlerinden sonra hastaya kısa etkili beta-2 agonist (200g: 2puf salbutamol veya 500g: 2 puf terbutalin) inhale ettirilir.
  • 15-20 dk sonra ölçümde FEV1başlangıca göre %12 veya 200ml, beklenen değere göre %15 artmışsa test pozitif kabul edilir.


Geç Reverzibilite

 • Geç Reverzibilite

  • İki haftalık oral prednizolon (30-40 mg/gün dozunda başlayıp azaltılarak) tedavisi sonrası ölçülen FEV1’de tedavi öncesine göre %15 düzelme saptanması ile test pozitif kabul edilir.


 • PEF değişkenliği: Aşağıdaki sabah akşam değişkenliği %20 üzerindeyse astım lehine kabul edilir.

P.A. Akciğer Grafisi

 • P.A. Akciğer Grafisi

  • Kontrollerde çekilmesi gerekli değildir
  • Ayırıcı tanı veya komplikasyonları değerlendirmek amacıyla çekilir.
  • Genellikle normal olup, ataklarda hiperinflasyon bulguları vardır.


Hava yolu obstrüksiyonu ve reverzibilitesi (FEV1 ,PEF)

 • Hava yolu obstrüksiyonu ve reverzibilitesi (FEV1 ,PEF)Yaygın hava yolu obstrüksiyonu yapan diğer nedenler

 • Yaygın hava yolu obstrüksiyonu yapan diğer nedenler

  • KOAH, bronşektazi, bronşiolit, kistik fibrozis, reaktif hava yolu disfonksiyonu sendromu (RADS), vb.
 • Kronik rinosinüzit, GÖR, ACE inhibitörleri ile oluşan öksürük, sol kalp yetersizliği, vb

 • Lokal hava yolu obstrüksiyonu yapan nedenler (ör: yabancı cisim aspirasyonu)Semptomların önlenmesi

 • Semptomların önlenmesi

 • Normal akciğer fonksiyonları sağlanması

 • Normal günlük yaşantıyı sürdürülmesi

 • Astım ataklarının önlenmesi

 • İlaç yan etkilerinden kaçınmakHasta eğitimi

 • Hasta eğitimi

 • Tetikleyici etkenlerin uzaklaştırılması

 • Hastalığın ağırlığının belirlenmesi

 • Uzun süreli tedavi planı yapılması

 • Atak için ayrı tedavi planı yapılması

 • Hastanın düzenli takibiAstım hastalığı hakkında açıklama

 • Astım hastalığı hakkında açıklama

 • İlaçların türleri ve etkileri

 • İnhalasyon tekniği

 • Çevrede alınacak önlemler

 • Semptomlar arttığında tedavinin ayarlanmasıSigara

 • Sigara

 • Allerjenler

 • Egzersiz, hiperventilasyon

 • Ev içi ve dışı hava kirliliği, irritanlar

 • İnfeksiyonlar

 • Emosyonel faktörler

 • Kronik üst solunum yolu hastalıkları

 • İlaçlar

 • Gastroözefageal reflü (GÖR)

 • Gıda katkı maddeleri

Genellikle viraldir. Nadir görülen bakteriyel etkenler ise pnömokok, mikoplazma ve klamidya’dır.

 • Genellikle viraldir. Nadir görülen bakteriyel etkenler ise pnömokok, mikoplazma ve klamidya’dır.

 • Bakteriyel etken düşünüldüğünde tedavide antibakteriyel etkisine ek olarak antiinflamatuar etkisi nedeniyle makrolid grubu tercih edilmelidir.

 • İnfeksiyon sırasında inhale steroid dozunun arttırılabilir.

 • Sonbaharda tek doz grip aşısı önerilebilir • Rinosinüzit ve nazal polip

 • Tedavi: nazal steroid ve polipte gerekirse oral steroid (medikal polipektomi)Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuvarlar

 • Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuvarlar

 • Betablokerler

 • Glokom’da kullanılan kolinerjik göz damlaları ve ilaçlar

 • ACE inhibitörleriAnamnez yeterlidir.

 • Anamnez yeterlidir.

 • Önlemler ve Tedavi;

  • Öğün sayısı arttırılıp miktarı azaltılmalı; yemekler arasında ve yatmadan önce gıda alınmamalıdır.
  • Yağlı gıda, alkol ve kafein reflüyü tetikleyebilir.
  • Teofilin ve -mimetiklerin de reflü nedeni olabileceği unutulmamalıdır.
  • Baş yüksekte yatılmalıdır.
  • Mide asitini azaltıcı medikal tedavinin astım üzerine etkisi tartışmalıdır.
Kontrol Edici İlaçlar

 • Kontrol Edici İlaçlar

 • İnhale ve sistemik steroidler

 • Lökotrien reseptör antagonistleri

 • Uzun etkili teofilin

 • Uzun etkili beta-2 agonistler

 • Kromonlar

İstenen yerde etki oluşur.

 • İstenen yerde etki oluşur.

 • Daha az dozda ilaç yeterli olur.

 • Yan etkiler azdır.İnflamatuvar hücrelerin bronş mukozasında birikimi, bu hücrelerin aktivasyonu ve mediatör salınımını önler.

 • İnflamatuvar hücrelerin bronş mukozasında birikimi, bu hücrelerin aktivasyonu ve mediatör salınımını önler.

 • Mikrovasküler sızıntı ve ödemi azaltır.

 • Bronş düz kasında beta 2 reseptör sayısını arttırır.

 • Sistemik steroid tedavisi atağın ağırlaşmasını ve erken rölapsları önler, morbiditeyi ve acil servise başvuru sayısını azaltır.

 • Steroidlerin nebül formu sadece kooperasyon güçlüğü çekilen çok küçük ve çok yaşlı populasyonda alternatif olarak kullanılabilir.Orofaringeal kandidiazis

 • Orofaringeal kandidiazis

 • Ses kısıklığı

 • İrritasyona bağlı öksürük • Eozinofilik inflamasyonu önlerken, vasküler permeabilite, mukus sekresyonu ve bronkospazmda düzelme sağlarlar. Dokudaki yeniden yapılanma üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

 • Aspirinle indüklenen astımda ve hafif persistan astımda tek başına ve inhaler steroid dozunun yükseltilmek istenmediği durumlarda düşük-orta doz inhaler steroidle birlikte kullanılabilir.Mast hücre duvarını stabilize eder, eozinofil ve epitel hücrelerinin aktivasyonunu engeller.

 • Mast hücre duvarını stabilize eder, eozinofil ve epitel hücrelerinin aktivasyonunu engeller.

 • Egzersizden veya bilinen allerjenden önce kullanılırsa reaksiyon gelişimini bloke eder.

 • Bu etkiler hafif düzeyde olup, astımda klinik yanıt genellikle çok belirgin değildir.Adenil siklazı aktive ederek siklik AMP’yi arttırırlar ve bronkodilatasyon yaparlar.

 • Adenil siklazı aktive ederek siklik AMP’yi arttırırlar ve bronkodilatasyon yaparlar.

 • Mast hücresinden mediatör salınımını inhibe ederler.

 • Mukosilier klirensi arttırırlar.Hipotansiyon

 • Hipotansiyon

 • Taşikardi ve aritmi

 • İskelet kaslarında; tremor, kramp

 • Baş ağrısı

 • HipokalemiFosfodiesteraz inhibisyonu ve adenozin antagonizması ile bronş dilatasyonu yapar.

 • Fosfodiesteraz inhibisyonu ve adenozin antagonizması ile bronş dilatasyonu yapar.

 • Diafragma kontraktilitesini ve mukosilier klirensi artırır.

 • Solunum merkezini uyarır.

 • Antiinflamatuvar ve immünomodülatör etki yapar.

 • Bu gruptan antiinflamatuvar etkisi daha belirgin yeni ilaçlar üzerinde çalışılmaktadır.Taşikardi ve aritmi

 • Taşikardi ve aritmi

 • Bulantı, kusma

 • Santral sinir sistemi uyarılması ile uykusuzluk, baş ağrısı, nöbetler

 • Ülser ve reflünün alevlenmesi

 • Diet ve çeşitli ilaçlarla etkileşim (makrolidler, kinolonlar, antikoagülanlar, digitaller , vb.)Muskarinik reseptörleri bloke edip, bronş düz kasının vagal tonusunu azaltarak bronkodilatasyon yapar.

 • Muskarinik reseptörleri bloke edip, bronş düz kasının vagal tonusunu azaltarak bronkodilatasyon yapar.

 • Mukus sekresyonunu azaltır.

 • Beta-2 agonistlere göre etkileri daha zayıftır, daha geç ortaya çıkar.

 • Bu grup ilaçların kullanımı KOAH’da ön plandadır.Steroid+uzun etkili beta 2 agonist

 • Steroid+uzun etkili beta 2 agonist

 • İki ilacın beraber kullanılma zorunluluğu varsa hasta uyumu açısından sadece düzenli tedavide kombine preparatlar kullanılabilir.Basamak tedavisinin temelini hastalığın ağırlığına göre artıp azalan steroidler oluşturur.

 • Basamak tedavisinin temelini hastalığın ağırlığına göre artıp azalan steroidler oluşturur.

 • Hastanın semptomlarına göre uygun basamaktan başlanır. Tam kontrol sağlandıktan 1-3 ay sonra basamak inilir.

 • Tüm basamaklarda ihtiyaç halinde kısa etkili beta 2 agonist verilir.

 • Tüm basamaklarda hastalık kontrolden çıktığında kısa süreli (5-10 gün) steroid kürü (30-40mg/gün prednizolon eşdeğeri) verilir.Haftada bir ve daha fazla gündüz semptomu

 • Haftada bir ve daha fazla gündüz semptomu

 • Ayda iki ve daha fazla gece semptomu

 • PEF, FEV1 > %80, PEF%20-30Hergün gündüz semptomu

 • Hergün gündüz semptomu

 • Haftada birden fazla gece semptomu

 • PEF, FEV1:%60-80, PEF>%30Sürekli ciddi semptom, gündüz ve gece

 • Sürekli ciddi semptom, gündüz ve gece

 • PEF, FEV1 < %60, D PEF>%30Hasta semptomsuz olmalıdır.

  • Hasta semptomsuz olmalıdır.
  • Doz azaltma: 1-3 ay süreyle kontrol sağlanırsa


Hastalarda nefes darlığı, öksürük, hırıltılı/hışıltılı solunum, solunum güçlüğü ya da göğüste tıkanıklık gibi yakınmaların ortaya çıkması veya bu yakınmaların birkaçının giderek artması ile, solunum fonksiyonlarının ani ve ilerleyici bozulmasıdır.

 • Hastalarda nefes darlığı, öksürük, hırıltılı/hışıltılı solunum, solunum güçlüğü ya da göğüste tıkanıklık gibi yakınmaların ortaya çıkması veya bu yakınmaların birkaçının giderek artması ile, solunum fonksiyonlarının ani ve ilerleyici bozulmasıdır.Hekim veya hastadan kaynaklanan tedavi yetersizliği

 • Hekim veya hastadan kaynaklanan tedavi yetersizliği

 • Tetiği çeken etkene maruziyet

 • Atakta riskli hasta grubu:

  • Daha önce hayatı tehdit edici atak geçirme
  • Son bir yıl içinde ikiden fazla hastaneye yatış veya acilen başvuru
  • Ayda bir kutudan fazla kısa etkili beta 2 agonist tüketme
  • Oral steroidi kullanıyor veya yeni kesmiş olma
  • Ek kardiovasküler veya akciğer hastalığı
  • Psikiyatrik problem veya hastalık
  • Çeşitli nedenler ile tanı ve tedavi hizmetlerine ulaşamama
Kimler Sevk Edilir:

 • Kimler Sevk Edilir:

 • 1) Tanı güçlüğü çekilen

 • 2) Önerilen tedavi ile yanıt alınamayan

 • 3) Ağır-orta persistan olgular

 • 4) Hayatı tehdit edici ataklar geçiren hastalarYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə