Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice 13(4) • 2087-2104Yüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/11
tarix17.11.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#81004
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

K U R A M   V E   U Y G U L A M A D A   E Ğ İ T İ M   B İ L İ M L E R İ

2092


varyansın %15’ini açıkladığı görülmektedir. Modelin 

ikinci aşamasında eklenen kişilik özelliklerinin mo-

dele katkısının (R=.58) anlamlı olduğu, Öz-Anlayış 

ile birlikte diğerleriyle olumlu ilişkilerdeki varyansın 

%34’ünü açıkladığı hesaplanmıştır. Kişilik özellikleri 

toplam varyansa %19’luk bir katkı sağlamıştır. Psiko-

lojik iyi olma ölçeğinin diğerleriyle olumlu ilişkiler 

alt boyutunun yordayıcılarına bakıldığında dışa dö-

nüklük (β =.36) ve öz anlayışın (β =.20) pozitif, duy-

gusal dengesizlik/nevrotizmin ise (β =-.14) negatif 

yönde anlamlı olarak yordadığı görülmüştür.

Öz-Anlayış ve kişilik özelliklerinin psikolojik iyi 

olmanın otonomi/özerklik alt boyutunu anlamlı 

düzeyde yordayıp yordamadığının belirlenmesinde 

aşamalı regresyon analizi kullanılmıştır. Oluşturu-

lan modelin ilk adımında öz anlayışın modele kat-

kısının (R=.32) anlamlı olduğu ve toplam varyansın 

%10’unu açıkladığı belirlenmiştir. İkinci adımda 

modele kişilik özelliklerinin eklenmesiyle katkının 

.42’ye yükseldiği, Öz-Anlayış ile birlikte otonomi/

özerklikteki varyansın %17’sini açıkladığı görül-

müştür. Kişilik özellikleri toplam varyansa %7’lik 

bir katkı sağlamıştır. Öz-Anlayış (β =.27) ile kişilik 

özelliklerinden yumuşak başlılık (β =-.27) ve dene-

yime açıklığın (β =.25) anlamlı yordayıcılar olduğu 

görülürken, öz-anlayış ve deneyime açıklığın pozi-

tif yumuşak başlılığın ise negatif yönde yordadığı 

hesaplanmıştır.Tablo 1. 

Psikolojik İyi Olma, Öz-Anlayış ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki 

Öz Anlayış Nevrotizm Dışa dönüklük Deneyime Açıklık Yumuşak Başlılık Sorumluluk

Diğerleriyle Olumlu İlişkiler r

.38

**

-.27**

.48


**

.40


**

.36


**

.33


**

Otonomi Özerklik

r

.32


**

-.16


**

.21


**

.25


**

.01*


.16

**

Çevresel Hakimiyetr

.55


**

-.39


**

,46


**

.45


**

.31


**

.45


**

Bireysel Gelişim

r

.38


**

-.28


**

.38


**

.48


**

.27


**

.33


**

Yaşam Amacı

r

.43


**

-.29


**

.37


**

.39


**

.33


**

.42


**

Kendini Kabul

r

.57


**

-.40


**

.41


**

.36


**

.25


**

.32


**

N

636636

636


636

636


636

*p<.05 **p<.01Tablo 2. 

Öz-Anlayış ve Kişilik Özelliklerinin Psikolojik İyi Olma Ölçeğinin Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Alt Boyutunu Açıklamasına İlişkin 

Aşamalı Regresyon Analizi Sonuçları

Adım 1

R

R

2

ΔR

2

RDeğişimi

B

Standart Hata

β

t

Sabit

.38


.15

.15


.15

43.10


2.18

19.79**


Öz Anlayış

.31


.03

.38


10.46**

Sabit

.58


.34

.33


.19

32.65


3.50

9.34**


Adım 2

Öz Anlayış

.16


.03

.20


5.09**

Nevrotizm

-.22


.06

-.14


-3.85**

Dışa Dönüklük

.42


.06

.36


7.44**

Deneyime Açıklık

-.02


.07

-.02


-.25

Yumuşak Başlılık

.10


.05

.09


2.09*

Sorumluluk

.09


.06

.06


1.45

*p<.05 **p<.01Tablo 3. 

Öz-Anlayış ve Kişilik Özelliklerinin Psikolojik İyi Olma Ölçeğinin Otonomi/Özerklik Alt Boyutunu Açıklamasına İlişkin Aşamalı 

Regresyon Analizi Sonuçları

Adım 1

R

R

2

ΔR

2

R

2  

Değişimi

B

Standart  Hata

β

t

Sabit

.32

.10


.10

.10


42.62

1.83


23.25**

Öz Anlayış

.22


.03

.32


8.55**

Sabit

.42

.18


.17

.07


40.70

3.20


12.74**

Adım 2

Öz Anlayış

.18


.03

.27


6.35**

Nevrotizm

-.04


.05

-.03


-.69

Dışa  Dönüklük

.05


.05

.06


1.06

Deneyime Açıklık

.29


.07

.25


4.33**

Yumuşak Başlılık

-.26


.05

-.27


-5.73**

Sorumluluk

.08


.06

.07


1.49

*p<.05 **p<.01

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə