Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2018


F-Dış İlişkilere Yönelik FaaliyetlerYüklə 437,26 Kb.
səhifə13/13
tarix14.09.2018
ölçüsü437,26 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

F-Dış İlişkilere Yönelik Faaliyetler


 • Aday ülkelerin katılım sürecindeki gelişmelerini saptamak üzere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yıllık düzenli İlerleme Raporlarından ülkemize yönelik olan 2018 Yılı İlerleme Raporuna ilişkin Kurumumuz değerlendirme ve katkıları verilecektir.

 • 7 No’lu Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi ve 5 No’lu Yenilikçilik Alt Komitesi çalışmalarına katılım sağlanacaktır.

 • Avrupa Sosyal Şartı” ve “Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu”na yönelik çalışmalara kurumsal katkı verilecektir.

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Ziyareti” konulu TAIEX uzman talebinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemler AB Bakanlığı ve AB Komisyonu nezdinde yürütülecektir.

 • Ulusal Ajansı Yönlendirme Komitesi yıllık danışma kurulu toplantısına katılım sağlanacaktır.

 • İl Müdürlükleri’nin 2018’de ortak olduğu veya iştirak ettiği projelere yönelik kurumsal görüş ve değerlendirme taleplerine ilişkin işlemler yürütülecektir.

 • Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Merkezi (CPESSEC)’ in 2018 yılında Sırbistan’da gerçekleştirilecek olan yönetici ve uzman toplantılarına katılım sağlanacaktır.

 • 2015 yılında “İş’in Yeni Dünyası” ve 2017 yılında “Göç ve İstihdam” teması ile 1000’er adet basılan İŞKUR International Dergisinin üçüncü sayısı «İstihdamda Milli Seferberlik» başlığıyla çıkarılacaktır.

 • WAPES 2018 etkinlik planında yer alan Çad, Peru ve İtalya’da yapılması planlanan çalıştay ve toplantılara katılım sağlanması hususu Sayın Bakanımızın değerlendirmelerine arz edilerek takdir ve tensipleri doğrultusunda hareket edilecektir.

G-Pasif İşgücü Programları


İşsizlik Sigortası Fon varlığına ilişkin 2018 yılı sonu tahmini rakamları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 15. İşsizlik Sigortası Fon Varlığı (*)

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

(Milyon TL)

2018 Yılsonu Tahmin (*)

Toplam Gelirler

28.408

Prim Gelirleri

13.166

Devlet Katkısı

4.465

Faiz Gelirleri

9.453

Diğer Gelirler

1.324

Toplam Giderler

13.987

İşsizlik Ödenekleri (**)

4.621

Diğer Giderler

9.366

Gelir–Gider Farkı

14.421

Toplam Nakit Fon Varlığı

130.470

(*) 28.10.2017 tarih ve 30224 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2018 Yıllı Programından alınmıştır. (Esnaf Ahilik Sandığı dahil edilmiştir.)

(**) İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücret Garanti Fonu Ödemeleri dahil edilmiştir.

Not: Toplam Nakit Fon varlığına, Ücret Garanti Fonu dahildir. Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

İşsizlik Sigortası Çalışmaları;


 • İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ödemeleri, iş kaybı tazminatı yarım çalışma ödemelerine ilişkin işlemler devam ettirilecektir.

 • Ulusal İstihdam Stratejisi ve 10. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir.

 • İşsizlik ödeneği alanların geriye yönelik kontrollerine ilişkin daha etkin kontrollerin gerçekleştirilebilmesi adına sistemde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

 • İşsizlik ödeneği alan kişilerin daha kısa sürede işe yerleştirilmeleri için, Başkanlığımız görev alanına giren hususlar hakkında faaliyetler Başkanlığımızca yürütülecektir.

 • Ücret garanti fonu uygulamaları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların giderilmesi ve yeni düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla yönetmelikte değişiklik çalışmaları yapılacaktır.

 • İş kaybı tazminatı ve Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğinden yararlananların sigorta prim bildirimlerinin e-bildirge yoluyla bildirimine ilişkin olarak SGK ile çalışmalara devam edilecektir.

 • İşsizlik sigortası başvuru işlemlerinin e-Devlet/e-Şube üzerinden daha kullanıcı dostu bir hale getirilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır.H-Hukuk Çalışmaları


Hukuk Müşavirliğimizde kullanılmak üzere web tabanlı ve UYAP’ la entegre olan yeni bir dava ve icra otomasyon sistemine geçilmesi için teknik şartname hazırlanmış, çalışmalar ve alım süreci yürütülmek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Yılsonuna doğru, web tabanlı ve UYAP’ la entegre olan yeni bir dava ve icra otomasyon sistemine geçilmesi durumunda eğitim verilmesi amacıyla kadrolu ve sözleşmeli avukatların katılacağı, Müşavirliğimiz faaliyetlerinin de değerlendirilmesi amacıyla toplantı/eğitim yapılması planlanmaktadır.I-İnsan Kaynaklarına Yönelik Faaliyetler


2018 yılı (Temmuz-Aralık) döneminde 3276 Kurum personeline; Aktif İşgücü Hizmetleri, Komisyon Kaynaklı Engelli Projelerinin Değerlendirilmesi, Akıllı Tahtalar, Outdoor TV, KIOSK ve Termal Yazıcıları, Tablet, IPAD, All-in-One bilgisayar hakkında teorik, pratik, teknik ve ileri seviye eğitimi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları, Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulaması, Resmi Yazışma Kuralları ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, İş ve Meslek Danışmanlığı Uygulamaları, Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi, Yöneticilerin Eğitimi, Disiplin Mevzuatı, Kişisel Gelişim Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Uygulamaları, İşgücü Piyasası Araştırma ve Raporlama, İşsizlik Sigortası Hizmetleri, Yatırım Araçları, Muhasebe İşlemleri-Uygulamaları, Taşınır ve Taşınmazlar eğitimleri verilmesi planlanmıştır.

2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde, açıktan atama ve kurumlar arası nakil yolu ile 100 personel alımı planlanmaktadır.İ-Basın Yayın ve Tanıtım Çalışmaları


 • İstihdamda 3İ Dergisinin 27, 28 ve 29. sayıları çıkarılacaktır.

 • Medya takip sistemi aracılığıyla İŞKUR ile ilgili haberlerin takibine devam edilecektir.

 • Türkiye ve dünya gündemini yakından takip etmek ve Bakanlığımız ile Kurumumuz haberlerine içerik ve fotoğraf temini amacıyla hizmet satın alınmaya devam edilecektir.

 • Sosyal Medya üzerinden Kurum faaliyetlerini tanıtmaya devam edilecektir.

 • Kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında basın bültenleri ve basın duyurularıyla kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.

 • 2017 yılı sonuna kadar 81 İl Müdürlüğü’nün Basın ve Halkla İlişkiler Sorumluları ile Genel Müdürlüğümüz Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi personeline web haberciliği, basın bülteni, haber yazımı, basın toplantısı, sosyal medya, fotoğrafçılık konulu eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 • Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde görevli personele photoshop, fotoğrafçılık eğitimi verilmesi planlanmaktadır.J-Bilgi İşlem Merkezi Çalışmaları


 • Sistemlerimizin güvenliğini sağlayan güvenlik cihazlarımızın (Firewall, İçerik filtreleme, Anti virüs programı, SMTP sunucusu, Atak Önleme Cihazı (IPS), Raporlama Cihazı) lisans süreleri 31.12.2018 tarihinde sona erecek olup, bu cihazlara ilişkin donanım/yazılım alımı gerçekleştirilecektir.

 • Kurumumuzun Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan 1078 Büro Personeli ve 1141 İş ve Meslek Danışmanlarının (İMD) kullanımına sunulmak üzere en az 1250 Masaüstü, 1250 Dizüstü bilgisayar temini; demo inceleme, araştırma, değerlendirme, teknik şartname hazırlanması ve ihale süreci safhaları bitiminden sonra dağıtım, kurulum işlemleri ile tamamlanacaktır.

 • Yeni alınacak olan personellerimizle birlikte ihtiyaç duyulacak olan son kullanıcı donanım talepleri (Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon, Akıllı Tahta vb. gibi) doğrultusunda, ihtiyaçlar belirlenecek, kaynak planlaması yapılarak, satın alma/ihale yoluyla tedariki sağlanacaktır.

 • Mevcut İş ve Meslek Danışmanlarımızın kullanımında olan toplam 2972 adet LENOVO T420-T430 Marka/Model dizüstü bilgisayarların teknolojik ömrünü tükettiği ve ihtiyaçlara cevap veremez durumda oldukları tespit edildiğinden 2019 yılında 3.000 Adet dizüstü ve 500 Adet Masaüstü bilgisayar alımını gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başlanılacaktır.

 • En geç Kasım-2018 sonuna kadar çalıştıkları birimlerinde yeni Sistem Sorumlusu olan personellerimize bilgi ve becerilerini artırmak amaçlı Temel Eğitimleri verilecek ve mevcut 350 civarındaki Sistem Sorumlularının da Windows10 geçiş eğitimleri alması sağlanacaktır.

 • 2018-2019 Eğitim Dönemi içerisinde staja başlayacak olan öğrencilerimize son kullanıcı donanımları ile ilgili olarak işbaşında sorun çözme odaklı teknik ve beceri eğitimleri verilip başarılı bir staj geçirmeleri sağlanacaktır.

 • Temmuz/Ağustos 2018’de Yaz dönemi stajı için gelen öğrencilerimize de gerekli eğitimleri verilerek stajları tamamlatılacaktır.

 • İş Sürekliliği Veri Merkezi Kurulumu, İlgili Donanım Alımı ve Sistem Altyapısının Oluşturulması alım işi ihale edilecektir.

 • Taşra birimlerine (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Ek Hizmet Binaları, Hizmet Merkezleri) 170 adet Sunucu, Kabinet ve KGK’nın Garanti - Bakım süreci takip edilmektedir.

 • Genel Müdürlük Veri Merkezimize ait Soğutma ve iklimlendirme yapan Hassas Kontrollü Klimaların dış ünite kapasitelerinin artırılmasına dair ihale yapılacaktır.

 • 1. dönemde Satın alımı gerçekleşen Premier Destek Paketi Hizmeti uygulamalarının yılsonuna kadar olan kontrollü takibi yapılacaktır.

 • 1. dönemde Genel Müdürlük Veri Merkezimizde kullanılmakta olan Hitachi VSP Veri Depolama Ünitesi ve 3 adet SAN Anahtarlarının 1 yıllık bakım sözleşmesinin kontrollü takibi yapılacaktır.

 • 2018 yılında ihalesi yapılan Web Sitesinin Altyapı Güncellenmesi Projesi teslim

alınacaktır.

 • 2017 Aralık ayında ihalesi yapılan İş Zekâsı ve Raporlama Altyapısının Güncellenmesi Hizmetine başlanıldı. İhale süresinin 4 ayı 2.dönem tamamlanacak.

 • Süreç Yönetimi Projesinin ihalesi yapılacaktır.

 • Mali Otomasyon Sistemi Projesi’nin teknik şartname hazırlama işlemleri yapılacaktır.

 • Oracle OCP Eğitimi Proje ve Veri Yönetimi Şube Müdürlüğü Personeli tarafından

alınmaya başlanacaktır.

 • Kurum Gelir ve Giderleri uygulamasında ekranlar ile ilgili iyileştirmelerin  yapılması sağlanacaktır.

 • Muhasebe uygulanmasında kullanıcının istediği raporların yapılması sağlanacaktır.

 • Bütçe Uygulamasının yeni yapıya geçirilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 • Harcırah işlemlerinin sistemden takip edilmesinin sağlanması amacıyla uygulama geliştirilecektir.

 • Disiplin işlemleri ekranlarının DPB ile uyumlu hale getirmesi sağlanacaktır.

 • Mal bildirim ekranlarının gerçek ortama çıkarılması sağlanacaktır.

 • Kurum içi yer değiştirme talebine dair dilekçelerin de dijital ortamdan alınması sağlanacaktır.

 • Özlük dosyalarının takibi için uygulama geliştirilecektir.

 • İş ve Meslek Danışmanlığı Branşlaşma Sistemi geliştirilecektir.

 • Nitelikli Danışmanlık Sistemi ve Profil geliştirilecektir.

 • İMD Portföy Yönetim Ekranlarının yeniden tasarımı ve kodlanması sağlanacaktır.

 • Dış kurumlardan alınan ISKUR Web Servislerin APINIZER Gateway üzerine taşınması ara katman yazılarak sisteme entegre edilmesi sağlanacaktır.

 • Kursiyer tescil, tescil güncelleme, tescil iptal etme işlemlerinin web servisleri hazırlandı test aşamasında, test işlemleri bittikten sonra kullanıma açılacaktır.

 • GSS paket oluşturma işlemlerinin il  ve kurs bazlı oluşturulması ve raporlanması sağlanacaktır.

 • SGK ile imzalanan yeni protokol çerçevesinde yapılan tahakkuk işlemlerinin takibi amaçlı il müdürlüğü tarafından girilen tahakkuk ile SGK da gözüken miktarları karşılaştıran rapor oluşturulacaktır.

 • Dünya Bankası Projeleri kapsamında 4 farklı program türü için sistemde altyapı çalışmaları ve güncellemeleri yapılacaktır.

 • Yeni girişimcilik veri ekranı ve raporlaması yapılacaktır.

 • Girişimcilik başvurularının e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile alınabilmesi ve İŞKUR’ a gönderilebilmesi için web servis tasarlanacaktır. Girişimcilik eğitimine katılan kişiler için KOSGEB destek kredilerinin alınıp alınmadığına, alındı ise detaylarının da alınabileceği web servis tasarlanacaktır.

 • MEGİP PROJESİ kapsamında yeni ekranlar yapılacak, kontroller konulacaktır.

 • Geleceğin meslekleri Projesi kapsamında meslek tanımlaması ve kontrolleri yapılacaktır.

 • İEP başvuru formunun sistemden alınması ve raporlanması sağlanacaktır.

 • Yakın zamanda tamamlanması planlanan mobil uygulama ve yeni web sitesi için veri sağlayacak olan API servislerinin oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir.

 • Portal uygulaması tarafından talep edilen yeni servisler yazılacaktır.

 • İşgücü durumu belirleme çalışması kapsamında oluşturulan yapının bir benzeri, kişi bazlı E-Bildirge, İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri sorgulaması için de oluşturulacak ve tüm modüllerin kullanımına sunulacaktır.

 • Yeni kurulacak EBYS uygulamasının pilot ve yayına alma çalışmaları yürütülecektir.

 • Portal uygulamalarının çalıştığı sunucuların işletim sistemi sürümlerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

 • SGK veri tabanı için performans arttırma çalışmaları yapılacaktır.

 • TYP' de kısmi ödeme geri alma işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

 • Her hakkediş döneminde TYP' deki katılımcıların SGK sorgulamasının yapılması ve SGK' da primi yatırılan iş yerlerinin, tutarların ve gün sayılarının doğruluğunun kontrol edilerek doğruluğun sistem tarafından kontrol edilmesi için altyapı çalışmasının yapılması sağlanacaktır.

 • Sonlanan TYP’ lerden fazla yapılan ödemenin geri alınması ve eksik yapılan ödemenin gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

 • Özel sektör ilanlarının kapatılmasında otomatik plasman yapılması sağlanacaktır.

 • İş arayan profilleme çalışması geliştirilecektir.

 • TMS’nin güncellenmesi ve yeni yapıda eşleştirme sistemi yapılacaktır.

 • Taşınmaz İşlemleri Modülü kullanıma açılacaktır.

 • Yemekhane İşlemleri Modülü Kullanıma açılacaktır.

 • Sabit kıymet ve stok işlemlerinin takibinin yapılacağı Taşınmaz İşlemleri Modülünün altyapı çalışmaları bitirilecektir.

 • Web servislerinin iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.K-Strateji Geliştirme Faaliyetleri


 • Kurumumuz 2018 yılı I. dönem bütçe gerçekleşmeleri ve Kurumumuz faaliyetleri göz önünde bulundurularak 2019 Mali Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları başlatılacaktır.

 • Kurumumuz 2019 Yılı Performans Programı kapsamında belirlenen faaliyetlere yönelik bütçe kaynak ihtiyaçları tespit edilip çalışmalar tamamlanacaktır.

 • Kurumumuz faaliyetleri göz önünde bulundurularak 2019 Mali Yılı Yatırım Programı çalışmalarına başlanacaktır.

 • Genel Müdürlük Muhasebe Biriminde ve İl Müdürlüklerindeki muhasebe çalışanlarına 2018 sonunda eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 • Genel Müdürlük ve İl Müdürlükleri muhasebe birimlerinde görev almak üzere sözleşmeli büro personeli alınması planlanmaktadır.

 • Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü personeline taşınır ve taşınmazlarla ilgili taşınır ve taşınmaz eğitim Mart-Nisan 2018 yılında verilememiş olup, Ekim- Kasım 2018 yılında eğitim verilmesi gerçekleşecektir.

 • Genel Müdürlük ve İl Müdürlük personeline stratejik yönetim anlayışının geliştirilmesine yönelik eğitim verilecektir.

 • 2019 yılı Kurumumuz bütçesinin TBMM’de görüşülmesine ilişkin gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 • Merkez ve Taşra Birimler ’inde belirlenen irtibat kişilerine yönelik olarak İç Kontrol Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirilecektir.

 • İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu oluşturularak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilecektir.

 • Kurum genelinde belirlenen riskler analiz edilerek güncellenecektir.

 • Kurum personelinin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulacaktır.

 • İŞKUR İç Kontrol Eylem Planı’nda yer alan eylemler planda belirlenen zaman dilimine uygun olarak tamamlanacaktır.

 • 2018 yılında 2 hizmetimizin entegrasyonu için çalışmalar ve değerlendirmeler devam edecektir.

 • ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkez’ine İŞKUR’la ilgili yaklaşık 1.100.000 çağrı gelmesi beklenmekte ve bunun yaklaşık 85.000 adedinin Kurum tarafından sonuçlandırılacağı öngörülmektedir.

 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçekleşmesi beklenen 500 civarındaki başvurunun ve Başbakanlık İletişim Merkezi Uygulamaları kapsamında Kurumumuza iletilmesi beklenen 35.000 civarındaki başvurunun işlemleri gerçekleştirilecektir.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə