Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2018


C-İş ve Meslek Danışmanlığı FaaliyetleriYüklə 437,26 Kb.
səhifə5/13
tarix14.09.2018
ölçüsü437,26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

C-İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri


 • 2018 yılı Haziran sonu itibariyle Kurumumuzda 3.882 İş ve Meslek Danışmanı görev yapmaktadır. İş ve Meslek Danışmanları, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine, işverenlerin mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri ile taleplerini karşılamalarına, öğrencilerin ise meslek seçimlerine sistemli olarak yardım eden kişilerdir.

 • İş ve Meslek Danışman’larının, İŞKUR’a kayıtlı tüm iş arayanlara, işverenlere ve ayrıca öğrencilere daha etkin hizmet verebilmeleri amacıyla her bir danışmana iş arayan, işveren ve okul portföyü atanması ve Danışmanların bu hizmeti portföy yönetimi yoluyla sunmaları, böylece her işsizin, işverenin ve okulun bir danışmanı olması sağlanmıştır. İş Ve Meslek Danışman ’lığı hizmetiyle, kişilerin özellikleri ile mesleklerin ve işin gerektirdiği nitelik ve şartlar karşılaştırılarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçilen meslekle ilgili eğitim olanaklarından yararlanması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmektedir. Aynı zamanda işveren danışmanlığı kapsamında işyeri ziyaretleri ile işverenlere İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olunmaktadır.

 • Kurumumuzca yürütülen danışmanlık hizmetleri kapsamında; 2018 yılı ilk 6 ayında;

  • 1.791.142 kişiyle 2.492.114 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

  • Eğitim-öğretim kurumları 19.366 defa ziyaret edilmiş, 27.037 grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

  • 183.386 işyerine toplam 346.808 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak amaçlarıyla hazırlanan ve Türkiye genelinde dağıtılan Meslek Seçimine Destek Dergisi’nin 2018 yılı sayısının 1 milyon adet basım ve dağıtım aşaması gerçekleştirilmiştir. Dergi; İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, Hizmet Noktaları, Üniversite İrtibat Noktaları, Meslek Tanıtım Günleri, Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarlarında, bunun yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerinde kullanılmaktadır.

 • Rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması, işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlarıyla üniversitelerde bireysel olarak ve grup halinde öğrencilerle yüz yüze danışmanlık hizmeti verilebilmesi, iş ve meslek danışmanlarımızın bu noktalarda öğrencilere işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama vb. konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmesi amaçlarıyla Üniversitelerde İŞKUR İrtibat Noktaları hizmeti hayata geçirilmiştir. 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla üniversitelerde 88 irtibat noktası faaliyet göstermektedir.

 • 2015 yılında hayata geçirilen “Meslek Tanıtım Günleri” uygulamasıyla üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Meslek Tanıtım Günleri, temel olarak mesleğin, erbabı tarafından tanıtılması şeklinde kurgulanmıştır. Meslek Tanıtım Günleri’yle yanlış meslek seçiminin bireysel ve toplumsal anlamdaki olumsuz etkilerinin giderilmesi, Kurumumuzun bilinirliği ve tanınırlığının artırılması ve kariyer yolunda gençlerimizin yalnız kalmaması amaçlanmaktadır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.610 genç bu faaliyetlere katılmıştır.

 • Hizmet almak üzere Kurumumuza gelen iş arayan ve işverenlere daha hızlı ve sistematik hizmet sunumunun sağlanabilmesi gayesiyle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla işbirliği halinde “KİOSK Destekli Danışan Yönlendirme Sistemi (DYS)” oluşturulmuş ve İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve ek binalar dahil olmak üzere toplam 155 İŞKUR Birimine 3 Kasım 2017 itibariyle 197 adet KİOSK’un dağıtım ve kurulum süreci tamamlanmıştır. DYS sayesinde tüm Birimlerde standart bir yönlendirme sistemi sağlanmıştır. Sistemin tüm birimlerde standart olarak kullanıma geçilmesinin ardından yürütülen geliştirme faaliyetleri kapsamında; Mart ayı içerisinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla birlikte “DYS Pano ve Çağırma Sistemi” çalışmaları gerçekleştirilmiştir. DYS Pano ve Çağırma Sistemi; KİOSK Destekli Danışan Yönlendirme Sistemine (DYS) entegre olarak çalışan, KİOSK üzerinden sıra alarak danışmanlarıyla görüşmeyi bekleyen iş arayan ve işverenleri DYS Portal üzerindeki bir buton yardımıyla çağırma sistemidir. Bekleme Salonu ve/veya Oda Sistemine sahip İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri için sistem gereksinimleri, kurulumu, uygulaması ve nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilendirme kılavuzu hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen özelliklere uygun donanım ve altyapıya sahip İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerimizin sistemi kullanıma geçiş süreçleri devam etmektedir.

 • İş Kulüpleri Projesi; kadınlar, gençler, engelliler, Roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren gruplara, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı aktif işgücü piyasası programıdır. Bu kapsamda 2017 yılında 9 ilde pilot çalışması yürütülen İş Kulüpleri’nde bu sayı, 2018 yılı ilk 6 ayında 17’ye, 13 olan İş Kulübü sayısı da 21’e yükselmiştir. İş Kulüplerinin 2020 yılına kadar Türkiye’ye yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde İş Kulüpleri’nden 4.737 kişi yararlanmıştır. Proje kapsamında Ocak-Haziran döneminde iki eğitim düzenlenmiş olup 22-26 Ocak tarihlerinde düzenlenen eğitime 14 İş Kulübü Lideri, 7-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen eğitime 19 İş Kulübü Lideri katılmıştır. 23-24 Ocak tarihlerinde İsveç’e çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Çalışma ziyaretine Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Daire Başkanı, iki İstihdam Uzmanı ve yedi İş Kulübü Lideri katılmıştır. Ayrıca yeni kurulan İş Kulüplerine bilgi ve tecrübelerini aktarması gayesiyle tecrübeli İş Kulübü Liderleri Mentor olarak görevlendirilmiş olup Elazığ, Yozgat ve Diyarbakır İş Kulüpleri bu uygulamadan faydalanmıştır.

 • 2017 yılı sonlarına doğru danışanın becerilerini, fiziksel ve ruhsal olarak çalışma hayatına hazır olup olmadığını, sosyal statüsünü, işgücü piyasasındaki durumunu, demografik durumunu vb. özelliklerini göz önünde bulunduracak bir yaklaşımla Hedef Kitle Odaklı Nitelikli Danışmanlık Modeli oluşturulmuştur. İş ve Meslek Danışmanlarının eğitim, beceri, yetenek ve başarılarına göre; İş Arayan Danışmanlığı, İşveren Danışmanlığı, Meslek Danışmanlığı, Engelli İş Koçluğu ve İş Kulübü liderliği şeklinde branşlara ayrılması kurgulanmıştır. 4’ü 2017 yılında, 7’si 2018 yılı ilk 6 ayında olmak üzere toplam 11 birimde (Malatya, Adıyaman, Antalya, Denizli, Uşak, Erzurum ve Zonguldak İl Müdürlükleri ile Bornova, Kadıköy, Ümraniye, Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezleri) pilot olarak uygulamaya geçilmiştir. Yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

 • Engelli İş Koçluğu Projesi: Kurumumuzun sunmuş olduğu temel hizmetlerin başında İş Ve Meslek Danışman ‘lığı hizmeti gelmektedir. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin hedef kitlesi içerisinde, istihdam bakımından özel politika gerektiren gruplar olarak adlandırılan kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler, uzun süreli işsizler vb. yer almaktadır. Kurumumuzca, herhangi bir mesleği olmayan engellilere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle onları istihdama hazırlamak üzere işgücü yetiştirme kursları ve mesleki rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenmektedir. Söz konusu Kurum hizmetlerinin sunum şekli ilden ile hatta aynı ildeki hizmet merkezleri arasında da farklılık göstermektedir. Engellilere yönelik sunulan Kurum hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve standart hale getirilmesi üzerinde durulması gereken hassas bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Engelli bireylerin istihdama kazandırılması için dünyada gelişmiş birçok ülkede uygulanan ve en modern yöntem olarak kabul edilen destekli istihdam modeli uygulamasının ülkemizde Kurumumuz bünyesinde hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından Kalkınma Bakan ’lığına “Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması (Engelli İş Koçluğu)” yatırım projesi teklifi sunulmuş olup, proje kabul edilerek 2018-2020 Yatırım Programı kapsamına alınmıştır. Proje ile engelli bireylerin istihdamını arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerde başarı ile uygulanan en modern ve maliyet etkin yöntem olan Destekli İstihdam Modeline (Engelli İş Koçluğu) geçilecektir. Engelli İş Koçluğu adı verilen yöntem, engelli bireylerin istihdama geçişinde ve istihdamda iken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin kullanılan bir yöntemdir. Modelin altyapısı için 7 pilot il (Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ) üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları yürütülerek engelli vatandaşlarımızın sürdürülebilir istihdamlarına katkı sunulacaktır. Projenin temel hedefi, engelli bireylerin çalışma potansiyellerinin ölçme ve değerlendirme araçları ile ortaya çıkarılması, engelli bireye uygun bir Bireysel Eylem Planı (BEP) hazırlanması, işverenlerle gerekli temasın kurulması, engelli bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeterliliklere göre Engelli İş Koçları tarafından uygun işe / mesleğe yönlendirilmesi ve sonrasında da kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda işe uyum desteğinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, yol haritası oluşturulması ve proje çalışmalarına başlanması için 1-2 Mart 2018 tarihlerinde “Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Projesi (Engelli İş Koçluğu) Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay ile projenin tanıtımı yapılmış, hayata geçirilecek engelli iş koçluğu modeli konusunda sahada bunu hayata geçirecek olan yönetici ve personele bilgi verilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 • Beceri Envanteri Projesi: Kurum iş arayan kaydı ve işveren açık işlerinde kullanılmakta olan ve ülke genelinde mesleklerin ve işlerin referans bir listesini gösteren Türk Meslekler Sözlüğü (TMS) sisteminin geliştirilerek yeni dönemin gereklerine uygun hale getirilmesi ve eşleştirme sisteminin bu yolla iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu gayeyle yürütülen beceri envanteri projesi ile iş ve mesleklerin yeniden sınıflandırılması hiyerarşik hale getirilmesi ile her bir iş ve mesleğin beceri ve nitelik altyapısının oluşturulması için bir envanter oluşturulması planlanmaktadır. Bu amaçla projenin ilk aşaması olarak TMS bünyesindeki tanımlı kayıtların iş, meslek ve meslek grubu şeklinde sınıflandırılması çalışması 2018 yılı ilk altı ayında tamamlanmıştır. Yeni yapıda yaklaşık 7000 iş tanımı ile bu işlerin yaklaşık 1300 mesleğin altında tanımlanması ve bu mesleklerin yaklaşık 400 meslek grubu altında sınıflandırılması sağlanmıştır.

 • Kurumumuza kayıtlı işsizlerin ve öğrencilerin yetenek, kişilik ve mesleki eğiliminin tespitine yönelik olarak “Mesleki Yönelim Test Bataryası (MYTB)” kullanılmaktadır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.543 danışana batarya uygulanarak meslek önerilerinde bulunulmuştur.

 • 8 kağıt-kalem, 4 aletli testten oluşan ve güncelleme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Genel Yetenek Test Bataryası (GYTB)” ile alan tercihi yapacak olan ortaokul ve meslek lisesi öğrencilerinin beceri ve yeteneklerinin doğru tespit edilerek nitelikleriyle uyumlu alanları tercih etmelerine destek olunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda MEB’e bağlı okullarda ve İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezler ’inde ilerleyen dönemlerde «Test Merkezleri» kurulması planlanmaktadır.

 • Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance): 2009 yılından bu yana, AB Komisyonu tarafından İŞKUR, Euroguidance Türkiye ulusal temsilcisi olarak kabul edilmiştir. 28 AB ülkesi, Arnavutluk, Bosna-Hersek, İzlanda, Karadağ, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Euroguidance’ın temel amaçları arasında;

  • Mesleki rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Avrupa boyutuyla ulusal düzeyde geliştirmek,

  • Yürütülen rehberlik hizmetleri arasında farkındalık oluşturulmasına ve işbirliği kurulmasına katkı sağlamak,

  • Hayat boyu rehberlik alanında Avrupa Birliği politika önceliklerini desteklemek,

  • Öğrenmeye destek için hayat boyu rehberlik ve hareketlilik kapsamında kaliteli bilgi sağlamak yer almaktadır.

İlk 6 ay süresince Euroguidance kapsamında 2017 yılı Final Raporu hazırlanmış ve AB Komisyonu’na iletilerek önceki yılın bütçe ve faaliyetleri onaylanarak sonuçlandırılmıştır. Bunun yanında 2018-2020 dönemine ilişkin olarak da başvuru süreci işletilmiş ve AB Komisyonu ile gerekli doküman paylaşımı ve yazışmalar yapılmıştır. Euroguidance kapsamında yürütülen faaliyetlerin ülkeler arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla her yıl ağ (network) toplantıları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 17 Mayıs’ta Belçika’da gerçekleştirilen ağ toplantısına katılım sağlanmıştır.

 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyesi olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından finansmanı sağlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MESS ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) işbirliğinde yürütülen Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi (METAD) kapsamında Şubat ayında proje pilot illeri olan Ankara, Zonguldak, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Bursa ve Eskişehir illerinden toplam 73 İş ve Meslek Danışman’ına sektörde ihtisaslaşmalarına yönelik teorik ve pratik bölümden oluşan eğitim verilmiştir.

 • İŞKUR-Hacettepe Üniversitesi İş Birliği Protokolü: İŞKUR ve Hacettepe Üniversitesi arasında Temmuz 2017'de bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde, “Engellilerin İstihdam Edilebilirliği Teknik Yardım Projesi” kapsamında kurulan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi (MRM) ile Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü Hizmet Merkezleri arasında iş birliği çalışmasına başlanmıştır. MRM’de Çankaya, Altındağ, Ostim ve Sincan Hizmet Merkezleri’nden her hafta 2 İş ve Meslek Danışmanı haftada bir gün görev almaktadır. Engelli istihdamının iş arayan boyutunda yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının tamamlayıcısı olması için işverenlere yönelik de çalışmalar yürütülmüştür. Bunun için, 2018 yılı Ocak ayı programında, her hafta görevli olan Hizmet Merkezi İş ve Meslek Danışman’larının portföyünde yer alan engelli istihdam eden veya engelli kontenjan açığı bulunan işyerlerine Genel Müdürlük ’ten İstihdam Uzmanları, Hizmet Merkezleri’nden İş ve Meslek Danışmanları ve MRM’de görevli ergoterapistlerden oluşan ekiplerle MRM çalışmalarının daha etkin ve verimli sonuçlara ulaşabilmesi, MRM’nin tanıtımının yapılması ve işveren ağının güçlendirilmesi için işyeri ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. MRM çalışmaları kapsamında 40’ın üzerinde engelli danışan İŞKUR tarafından MRM’ye yönlendirilmiş olup bu danışanlardan 34 kişinin mesleki rehabilitasyon süreci başlatılmıştır. Bu danışanlardan 6’sının rehabilitasyon süreci tamamlanmış olup işe yönlendirmeye hazır durumdadır. 2 danışan da işe yerleştirilmiştir.

 • İŞKUR-MEB İş Birliği Protokolü: Kurumumuz ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında 5 Mayıs 2017 tarihinde, MEB’e bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezler ‘inde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere temelde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunularak istihdam odaklı işe veya mesleğe ve tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda Aktif İşgücü Piyasası Program’larına yönlendirilmesine yönelik protokol imzalanmıştır. İllerde protokol çalışmalarına başlamak için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk olarak 4 pilot il (Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya) belirlenmiştir. Pilot çalışma kapsamında İŞKUR ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı ve ilgili uzman ve öğretmenlerin katılımıyla illerde okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve İş ve Meslek Danışman’larının katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. 2018 Ocak-Mart döneminde İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli illerinde il ziyaretleri kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

 • Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım yapacak firmalara başvuruları halinde, yatırım teşvik belgesi verilmektedir. Belge verilen firmalar her ay oluşturacakları öngörülen istihdam rakamları ile birlikte Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Bu firmaların yapacakları yatırım doğrudan veya dolaylı olarak istihdam oluşturacağı için konu Kurumumuzu da ilgilendirmekte ve 2018 yılı hedeflerine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Ocak-Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs dönemlerinde yatırım teşvik belgesi alan firmaların listesi ve Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili bilgi notu İl Müdürlükleri ile paylaşılmıştır. İşveren danışmanlığı kapsamında, söz konusu firmalarla yatırım sürecinde personel ihtiyaçlarının temini ve Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgilendirilmiştir.

 • İl Müdürlüklerinin 2018 yılı hedefleri kapsamında Danışmanlık Görüşmesi (4 Milyon), Kadın Danışan Sayısı (1.5 Milyon), Genç Danışan Sayısı (1.3 Milyon), Engelli Danışan Sayısı (100 bin), Uzun Süreli İşsiz Danışan Sayısı (250 bin), İşsizlik Ödeneği Faydalanıcısı Danışan Sayısı (400 bin), Eğitim-Öğretim Kurumu Ziyaret Sayısı (25 bin) ve Ziyaret Edilen İşyeri Sayısı (400 bin) hedefleri belirlenmiştir.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə