Čl. 88 U školskim ustanovama se radi unapređenja kvalitete odgojno obrazovne djelatnosti provodi vanjsko vrednovanje I samovrednovanje…Yüklə 0,93 Mb.
tarix02.10.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#71746Čl. 88

 • Čl. 88

 • 1. U školskim ustanovama se radi unapređenja kvalitete odgojno obrazovne djelatnosti provodi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje…

 • 4. Škole su obvezne koristiti rezultate nacionalnih ispita i sve druge pokazatelje uspješnosti odgojno-obrazovnog rada za analizu i samovrednovanje, radi trajnog unapređivanja kvalitete rada škole.Samovrednovanje škola je proces sustavnog i trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja vlastite prakse s ciljem unapređivanja rada škole

 • Samovrednovanje škola je proces sustavnog i trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja vlastite prakse s ciljem unapređivanja rada škole

 • U postupku samovrednovanja škole odgovaraju na dva ključna pitanja:

 • - Koliko je dobra naša škola?

 • - Što možemo učiniti da bismo bili još bolji?

 • Proces samovrednovanja škola pomaže uočavanju vlastitih prednosti, nedostataka i razvojnih mogućnostiUstroj unutarnjeg, školskog sustava za procjenu, praćenje i unapređivanje vlastitog rada

 • Ustroj unutarnjeg, školskog sustava za procjenu, praćenje i unapređivanje vlastitog rada

 • Olakšavanje ravnateljima da efektivnije i efikasnije vode škole

 • Uključivanje u školske razvojne procese svih sudionika odgoja i obrazovanja

 • Poticanje veće samostalnosti, odgovornosti i inovativnosti u školama

 • Razvoj sposobnosti kritičnosti i samokritičnostiPostupak samovrednovanja u školama provodi povjerenstvo (Tim za kvalitetu) kojeg imenuje ravnatelj škole

 • Postupak samovrednovanja u školama provodi povjerenstvo (Tim za kvalitetu) kojeg imenuje ravnatelj škole

 • TIM ZA KVALITETU OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA:

Školama u procesu samovrednovanja pomažu kritički prijatelji.

 • Školama u procesu samovrednovanja pomažu kritički prijatelji.

 • KRITIČKI PRIJATELJ OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA:

 • Marina Ništ, viša savjetnica za biologiju u Agenciji za odgoj i obrazovanje,Podružnica Osijek • 1. Kvaliteta nastave 

  • Škola sistematično vrednuje kvalitetu rada svake godine
  • Škola sistematično vrednuje metode i oblike rada učitelja (učenici vrednuju)
  • Škola osigurava individualizirani pristup nastavi
  • Škola sistematično radi na poboljšanju kvalitete učenja (učitelji redovito pohađaju stručne seminare)
  • Većina učitelja koristi aktivne metode poučavanja


 • 2. Kvaliteta nastavnog plana i programa

  • Svim učenicima je omogućeno usvajanje sadržaja nastavnog plana i programa prema željenim razinama
  • Izborni programi zadovoljavaju potrebe većine učenika
  • Provođenje nastavnih planova priprema učenike za život u zajednici
 •  3. Postignuća učenika

 • 3. Postignuća učenika

  • Većina učenika u nastavku školovanja postiže sličan ili bolji uspjeh nego u osnovnoj školi
  • Uspjeh na kraju školske godine odgovara stvarnom znanju učenika
  • Većina učitelja primjenjuje jasno ocjenjivanje na temelju razrađenih kriterija ocjenjivanja
  • Provođenje nastavnog plana i programa osigurava nastavak školovanja u željenim školama
  • Učenici postižu zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima


4. Podrška učenicima

 • 4. Podrška učenicima

  • Stručna služba brzo pruža pomoć učenicima (učenje, osobni problemi)
  • Učenici se s uvažavanjem odnose prema drugim učenicima
  • Učenici se s uvažavanjem odnose prema učiteljima
  • Učitelji se s uvažavanjem odnose prema učenicima
  • Učitelji se s uvažavanjem odnose međusobno
  • U školi je organizirana briga za djecu s posebnim potrebama
  • U školi je organizirana sistematična pomoć u radu učenicima kojima to treba


5. Slobodne aktivnosti učenika

 • 5. Slobodne aktivnosti učenika

  • Učenici se uključuju u različite projekte
  • Većina učenika može zadovoljiti svoje potrebe za izvannastavnim aktivnostima
  • U školi se provode humanitarne akcije


6. Poticanje samoinicijativnosti, poduzetnosti

 • 6. Poticanje samoinicijativnosti, poduzetnosti

 •  

  • Kod učenika i učitelja se razvija timski rad
  • Škola organizira aktivnosti u kojima učenici razvijaju ekonomske vještine (prodajne izložbe, sakupljanje sekundarnih sirovina, zadruga…) 


 • 7. Uvjeti rada

 •  

  • Škola predstavlja ugodno mjesto za rad i druženje (veličina, higijena, klima, uređenost prostora)
 • Škola osigurava fizičku i socijalnu sigurnost učenika i osoblja te

 • njihove imovine (dežurstva, alarmi)

  • Škola je dobro opremljena suvremenim sredstvima i pomagalima
  • Škola sistematično djeluje na poboljšanje kvalitete uvjeta rada
  • Svim učenicima omogućeno je korištenje zdravog obroka u školi
 •  8. Rukovođenje školom

 • 8. Rukovođenje školom

 •  

 • Ravnatelj ostvaruje dobru suradnju s djelatnicima

 • Ravnatelj osigurava dobre radne uvjete

 • Ravnatelj ostvaruje suradničke odnose s učenicima

 • (na svim razinama)

 •  9. Suradnja s vanjskim partnerima

 • 9. Suradnja s vanjskim partnerima

 •  

 • Škola potiče roditelje na suradnju

 • Škola njeguje odnos R – U – U

 •   • Razmišljanje iz perspektive učenika, učitelja, stručnih suradnika i roditelja o:

 • Prednostima (Strengths)

 • Nedostatcima, slabostima (Weaknesses)

 • Mogućnostima (Opportunities)

 • Poteškoćama i opasnostima (Threats)

 • KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?

 • Zadovoljni smo kvalitetom naše škole :

 •  

 • nismo potpuno smo

 • zadovoljni zadovoljni

 •  

 • 1 2 3 4 5Uključeni svi učenici od 3. do 8. razreda, djelatnici škole i roditelji.

 • Uključeni svi učenici od 3. do 8. razreda, djelatnici škole i roditelji.

 • Učenici 53

 • Roditelji 82

 • Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj 34

 • Administrativno tehničko osoblje 4

 • Vijeće roditelja 3

 • Ukupno 176

Čime se možemo pohvaliti?

 • Čime se možemo pohvaliti?

 • -rad u jednoj smjeni 4

 • -stručnost djelatnika 3

 • -kolektiv, dobri međuljudski odnosi

 • -interijer škole, dobra tehnička opremljenost 5, opremljenost nastavnim sredstvima i pomagalima

 • -uspjesi učenika, zapaženi rezultati učenika i nastavnika

 • -posvećenost djeci i djeci s teškoćama

 • -komunikacija s roditeljima, dobra suradnja škola-roditelji-djeca,

 • -stalno stručno usavršavanje

 • -dobro rukovodstvo, briga ravnatelja

 • -uvjeti rada

 • - suradnja sa stručnom službom, kompletirana stručna služba 3

 • -otvorenost, suradnja prema društvenoj zajednici

 • -primjena suvremenih nastavnih metoda i pomagala

 • -pozitivno školsko ozračje, druženja i putovanja

 • -urednost škole 3, čistoća i urednost škole i okoliša 2

 • -prijevoz učenika (školsko vozilo)2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

 • 2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

 • -nepoštivanje Pravilnika škole

 • - nerazumni roditelji, nerazumijevanje i nerealna očekivanja roditelja

 • - nedostatak vremena za rad

 • -nedostatak vremena za rad s darovitim učenicima

 • -preveliki broj učenika u nekim odjelima 5

 • -manjak muških djelatnika

 • -komunikacija s nekim roditeljima

 • -nedostatak vanjskog igrališta i opreme za tzk, manjak prostora za nastavu tzk

 • -brojnost učeničkih odjela

 • -materijalni uvjeti (papir za kopiranje)

 • -odgovornost roditelja prema školi

 • -sve veći broj obiteljskih problema koji direktno utječu na učenike

 • -sve više učenika s teškoćama 33. Koji su naši neiskorišteni resursi?

 • 3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

 • -izvanučionička nastava

 • - projekti

 • -nejednaka opterećenost učitelja

 • -informatički kabinet nedovoljno iskorišten u razrednoj nastavi

 • - vanjsko školsko igralište koje ne možemo ostvariti zbog nedostatka naovca

 • -etički kodeks

 • -češće korištenje tehničkih pomagala

 • -prehrana učenika4. Što nas koči na putu prema napretku?

 • 4. Što nas koči na putu prema napretku?

 • -financije 4, ekonomska situacija u društvu

 • - previše administracije

 • - brzi ritam života

 • -primanje novih (problematičnih) učenika

 • -manjak prostora i financija 2

 • -nedostatak vremena za rad s nadarenim učenicima

 • -preopterećenost redovnom satnicom

 • -obiteljska situacija

 • -kroz različite propise i pravilnike iskazivanje nepovjerenja u rad učitelja

 • -nerealno i neprofesionalno prikazivanje rada škole od strane medija

 • -strah od reakcije javnosti

 • -nedostatak novca za osobnu motivaciju5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

 • 5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

 • -stručno se usavršavati 2

 • -sudjelovanje u projektima

 • -suradnja s drugim školam i školama iz inozemstva 2

 • -team building (više istog)

 • -komunikacija, međusobno uvažavanje i razumijevanje, suradnja, učitelji i razvojna služba i pomoćno osoblje

 • -pojačati sigurnost učenika i djelatnika škole (kamere, zaštitari)

 • -poboljšati materijalni status

 • -uključiti roditelje u provođenje projekata i rad škole

 • -podijeliti 3. i 6. Razrede

 • -opremiti dvoranu tzk novim rekvizitima 2

 • -uređenje školskog dvorišta

 • -šk. parking

 • -dostava robe

 • - rampa na ulazu6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe,institucije…)?

 • 6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe,institucije…)?

 • -roditelji 3

 • -pojedine tvrtke

 • - Grad Osijek 2

 • -sportski klubovi – organizacije

 • -institucije, roditelji, sami djelatnici

 • -vanjski suradnici (profesionalni treneri)

 • -šira društvena zajednica

 • -sponzori

 • -ministarstvo

 • -športski objekti, galerije, muzeji, knjižnica, kino, kazališta

 • -više asistenata za rad s djecom s posebnim potrebama

 • -eu projekti

 •  1. Čime se možemo pohvaliti?

 • 1. Čime se možemo pohvaliti?

 • -otvorenost u komunikaciji

 • -dobri uvjeti rada u školi

 • -jednosmjenska nastava 2

 • -eko škola, škola bez nasilja

 • -dobar kadar i dobra komunikacija s prof., dobra suradnja s ravnateljem

 • -produženi boravak, opremljenost škole

 • -vannastavne aktivnosti za učenike

 • -razmjena udžbenika

 • -prostor, namještaj, ormarići

 • -organiziran prijevoz

 • -prateće službe (defektolog, psiholog, pedagog)

 • -puno dopunskih aktivnosti u poslijepodnevnoj smjeni2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

 • 2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

 • -nedostatak prostora za izvođenje nastave tzk

 • -kvalitetno provođenje školskih odmora

 • -igralište 2, dvorana

 • -promet-blizina ceste 2

 • -više praktičnog rada3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

 • 3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

 • -nedostatak praktične nastave

 • -dvorana za priredbe

 •  4. Što nas koči na putu prema napretku?

 • 4. Što nas koči na putu prema napretku?

 • -nedostatak financijskih sredstava 3

 • -nedovoljna motiviranost pojedinih nastavnika ali i roditelja

 • -veća povezanost roditelja i škole5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

 • 5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

 • -stvoriti uvjete za bolju komunikaciju roditelja na razini odjeljenja i okoline

 • -bolja i pravovremena organizacija oko školskih knjiga

 • -organizirati tematsko druženje djece

 • -zajedničke radionice za djecu i roditelje

 •  6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)?

 • 6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)?

 • -Grad, Županija, Ministarstvo

 • -suradnja sa drugim školama u nekim projektima

 • -upoznavanje sa sadržajima GradaČime se možemo pohvaliti?

 • Čime se možemo pohvaliti?

 • -naučene stvari

 • -ormarići 2

 • -učiteljice, kvaliteta nastavnika,

 • -rad u jednoj smjeni 2

 • -produženi boravak

 • -klima

 • -pristupačni nastavnici

 • -rad u skupinama

 • -veliki izbor slobodnih aktivnosti, dodatne i dopunske nastave 2

 • -sudjelovanje u različitim humanitarnim akcijama i akcijama UNICEF-a

 • -dobro uređen prostor za rad

 • -dvorana

 • -ravnatelj, učionice i učitelji, kuharice, spremačice2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

 • 2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

 • -svađa, deranje, upadanje u riječ, tuča, pisanje zadaća, kratki odmori, psovanje, matematika

 • -sukobi učenika, kuhinja, teško nabavljanje knjiga

 • -svađa, tuča, izazivanje

 • -kuhinja, sukobi učenika

 • -tuča i svađa3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

 • 3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

 • -računala

 • -uređenje dvorišta

 • -slaba iskorištenost tehničkih pomagala, puno neotkrivenih talenata i pametne djece

 • -više izleta

 • -dvorište, stražnje dvorište

 •  4. Što nas koči na putu prema napretku?

 • 4. Što nas koči na putu prema napretku?

 • -nepisanje zadaća, laganje

 • -igralište, manjak knjiga

 • -nedostatak radnika

 • -financije

 • -obaveze i nedostatak vremena

 • -hladno vrijeme (zbog cvijeća)5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

 • 5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

 • -više učiti, slušati na satu, ne tući se

 • -dežuranje učenika, igralište, drukčiji kodeks odijevanja

 • -više učiti

 • -zapošljavanje radnika

 • -potaknuti učenike da čuvaju školu, imovinu škole i da se potrude sebi omogućiti lijepo školovanje

 • -dežurstvo učenika

 • -biti napredniji

 • -više učiti, zalagati se i nositi pribor

 •  6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)?

 • 6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)?

 • -učitelji, roditelji, obitelj, ravnatelj, stručna osoba, Grad, Županija, sami učenici, svi zaposlenici školeKvaliteta nastave

 • Kvaliteta nastave

 • Kvaliteta nastavnog plana i programa

 • Postignuća učenika

 • Podrška učenicima

 • Slobodne aktivnosti učenika

 • Poticanje samoinicijativnosti, poduzetnosti

 • Uvjeti rada

 • Rukovođenje školom

 • Suradnja s vanjskim partnerimaPrioritetna područja

 • Prioritetna područja

 • 1. Podrška učenicima

 • 2. Uvjeti rada

 • 3. Slobodne aktivnosti učenika

 • 4. Postignuća učenikaCilj

 • Cilj

 • Smanjiti i prevenirati nasilje među učenicimaMetode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

 • Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

 • Organizirati edukaciju novih učitelja za UNICEF-ov projekt: Za sigurno i poticajno okruženje u školama i provedba projekta

 • Organizirati radionice o nenasilju za rizične skupine učenika

 • Osnovati i educirati grupu medijatora učenika i grupu vršnjačke pomoći

 • Izraditi vrijednosti, pravila i posljedice za svaki odjel

 • Osnovati vijeće učenika

 • Izraditi etički kodeks za učenike i zaposlenike

 • Organizirati roditeljske sastanke na temu nasilja

 • Osmisliti program za ispraćaj učenika osmih razreda

 • Organizirati radionice i predavanja za učenike i učitelje na temu tolerancija i predrasudeNužni resursi(financijski, organizacijski, ljudski)

 • Nužni resursi(financijski, organizacijski, ljudski)

 • Satovi razrednog odjela

 • Roditeljske sastanci

 • Neformalna druženja s roditeljima

 • Sastanci Učiteljska vijeća

 • Sastanci Vijeća roditelja i učenika 

 • Program rada stručne službe škole s učenicima, učiteljima i roditeljimaDatum do kojega će se cilj ostvariti

 • Datum do kojega će se cilj ostvariti

 • Tijekom 2008./ 2009. školske godineNadležne osobe

 • Nadležne osobe

 • Učiteljsko vijeće

 • Vijeće roditelja

 • Vijeće učenika

 • Roditelji

 • Učenici

 • Stručna služba

 • Vanjski suradnici

 • Ostali djelatnici školeMjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

 • Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

 • Rezultati anketa o nasilju među učenicima

 • Evidencija broja konflikata i nasilja prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja

 • Postojanje Etičkog kodeksa za učenike i zaposlenike 

 • Anketa za zaposlenike, roditelje i učenike o klimi u školiPrioritetna područja

 • Prioritetna područja

 • 1. Podrška učenicimaCilj

 • Cilj

 • Smanjiti i prevenirati nasilje među učenicima

 • Naučiti učenike kako učitiMetode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

 • Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

 • Provedba projekta „Prekini lanac“

 • Daljnja provedba vršnjačke pomoći

 • Izraditi vrijednosti, pravila i posljedice za svaki odjel

 • Radionice na temu prevencija nasilja i nenasilno rješavanje sukoba

 • Edukacija učitelja, učenika i roditelja o tehnikama uspješnog učenjaNužni resursi(financijski, organizacijski, ljudski)

 • Nužni resursi(financijski, organizacijski, ljudski)

 • Satovi razrednog odjela

 • Roditeljske sastanci

 • Neformalna druženja s roditeljima

 • Sastanci Učiteljska vijeća

 • Sastanci Vijeća roditelja i učenika 

 • Program rada stručne službe škole s učenicima, učiteljima i roditeljimaDatum do kojega će se cilj ostvariti

 • Datum do kojega će se cilj ostvariti

 • Tijekom 2011./ 2012. školske godineNadležne osobe

 • Nadležne osobe

 • Učiteljsko vijeće

 • Vijeće roditelja

 • Vijeće učenika

 • Roditelji

 • Učenici

 • Stručna služba

 • Vanjski suradnici

 • Ostali djelatnici školeMjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

 • Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

 • Rezultati anketa o nasilju među učenicima

 • Evidencija broja konflikata i nasilja prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja 

 • Anketa za zaposlenike, roditelje i učenike o klimi u školi

 • Uspjeh učenika na polugodištu i kraju nastavne godine


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə