Latın sözü "variation"-dan əmələ gəlmiş variasiya sözünün mənasıYüklə 307,84 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix29.04.2018
ölçüsü307,84 Kb.
#40305
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1

Latın sözü "variation"-dan əmələ gəlmiş variasiya sözünün mənası:     

a)tərəddüd,dəyişmə,müxtəliflik                                                         b)səs 

salma,haraylama,bağırma                                                        

c)geyinmə,geydirmə,geyndirmə                                                        

d)təklik,vahidlik,lokallıq                                                                    

e)qaydalılıq,sistemlilik,komplekslilik

2

Əlamətin variasiyasını ölçmək üçün bu göstəricidən istifadə olunmur:  a)variasiya genişliyi                                                                         b)orta 

xətti uzaqlaşma                                                                     c)orta 

kvadratik uzaqlaşma                                                              d)variasiya 

əmsalları                                                                        e)variasiya tutumu

3

...........əlamətin qiymətlərinin orta kəmiyyətdən uzaqlaşmalarının orta hesabla tərəddüdlərini xarakterizə edir.                                             

A)variasiya genişliyi                                                                        

b)variasiya tutumu                                                                          

c)variasiya həcmi                                                                            

d)variasiya göstəriciləri                                                                     

e)variasiya birləşməsi                                                       

4

Variantın maksimum və minimum qiymətləri arasındakı fərq adlanır:   a)variasiya tutumu                                                                          

b)variasiya həcmi                                                                            

c)variasiya genişliyi                                                                          

d)variant                                                                                        e)varrant

5

Variasiya genişliyinin,orta xətti uzaqlaşmanın və orta kvadratik uzaqlaşmanın orta kəmiyyətə nisbətinin faizlə ifadəsi........adlanır.       

a)variasiya tutumu                                                                          

b)variasiya həcmi                                                                            

c)variasiya genişliyi                                                                         d)nisbi 

tezlik                                                                                    e)variasiya 

əmsalı


6

Variasiya əmsalı 33%-dən çox olmadıqda,statistika məcmusu belə hesab 

edilməlidir:                                                                            a)birmənalı                                                                                      

b)bircinsli                                                                                          

c)birformalı                                                                                     

d)birtərəfli                                                                                        e)biri-

birini tamamlayan

7

Əlamətin variasiyasının nisbi göstəricilərinə aid deyil:                             a)ossilyasiya əmsalı                                                                         b)xətti 

variasiya əmsalı                                                                        c)variasiya 

əmsalı                                                                             d)diskriminasiya 

əmsalı                                                                    e)bunlardan heç biri
8

Sabit kəmiyyətin dispersiyası neçəyə bərabərdir?                                a) 5                                                                                                

b)10                                                                                                c)28                                                                                                

d)0                                                                                                        

e)100

9

Dispersiyanın hesablanmasında əgər əlamətin hər bir qiymətindən bir sabit A ədədini çıxdıqda dispersiyanın qiyməti........                           

A)artacaq                                                                                         

b)azalacaq                                                                                      

c)tədricən dəyişəcək                                                                       

d)kənarlaşma meyli müşahidə olunacaq                                            

e)dəyişməyəcək

10

Orta kəmiyyətdən dispersiya həmişə digər istənilən kəmiyyətdən hesablanmış dispersiyadan.........olur.                                                 

a)kiçik bərabər                                                                               b)böyük 

bərabər                                                                              c)böyükdür                                                                                     

d)kiçik                                                                                             

e)bərabərdir

11

Bərabər fasiləli variasiya sıralarında an düsturu ilə hesablana bilər:      a)orta kəmiyyət,dispersiya,orta kvadratik uzaqlaşma                          b)orta 

kəmiyyət,dispersiya,orta xətti uzaqlaşma                                  c)orta 

kəmiyyət və orta kvadratik uzaqlaşma                                     d)dispersiya 

və orta kvadratik uzaqlaşma                                          e)orta kəmiyyət və 

dispersiya

12

Reqressiya tənlikləri sosial-iqtisadi əlaqələrin hansı tərəfini birbaşa ölçə bilmir:                                                                                        a)sıxlıq 

dərəcəsini                                                                             b)məcmu 

çoxluğunu                                                                          c)mütləq 

kəmiyyətləri                                                                                d)mütləq 

qrtımı                                                                                 e)bunlardan heç 

birini


13

Qruplararası dispersiya nəyi əks etdirir:                                                   

a)mütləq kəmiyyətlərin kənarlaşmasını                                                  

b)sistem parabolasını                                                                            

c)hiperbolik dəyişmələri                                                                          

d)orta kvadratik uzaqlaşmanı                                                               

e)amil əlamətinin təsiri nəticəsində nəticə əlamətinin tərəddüdünü

14

Sosial-iqtisadi əlaqənin sıxlığını ölçmək üçün zəruri olan nisbi kəmiyyət nəyi ifadə edir?                                                                   a)dispersiya 

bölgüsünü                                                                b)orta kəmiyyətlərin 

kvadratik uzlaşmlarını                                               c)qruplararası 

dispersiyanın ümumi dispersiyaya nisbətinin kvadrat kökü ilə alınan 

korrelyasiya nisbətini                                                         d)sistemli sıranı                                                                                 

e)belə  kəmiyyət yoxdur                                                               
Yüklə 307,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə