Literatura pro děti a mládežYüklə 128 Kb.
tarix29.07.2018
ölçüsü128 Kb.
#59529

Velký sylabus LPDM
Literatura pro děti a mládež

 • Požadavky ke zkoušce

 • Okruhy

 • Doporučená literatura

 • Orientační seznam četby - z české literatury

 • Orientační seznam četby - ze světové literaturyVyučující: PhDr. Věra Brožová

Požadavky k zápočtům a ke zkoušce

Kurz je jednosemestrální, probíhá v obou semestrech akademického roku, je ukončen zápočtem. Požadována je seminární práce interpretačního charakteru zvoleného literárního díla (děl), nejlépe podle seznamu doporučené četby k oboru.

Podmínkou ke zkoušce je zápočet ze semináře.

Požadavky obsahují okruhy ke zkoušce a doporučený seznam četby.


Tematické okruhy

Uvedení do problematiky, základní pojmy a souvislosti, literatura pro děti v kontextu celonárodního písemnictví

 • Literární dílo pro děti a mládež a jeho recepce

 • Základní žánrová mapa literatury pro děti

 • Problematika intencionální a neintencionální četby dětí a mládeže

Literárněhistorický pohled:

 • Obrysy současného literárního kontextu a místo tvorby pro děti a mládež v něm

Specifičnost literatury pro děti

 • Estetická funkce v literárním díle pro děti a její místo mezi ostatními funkcemi

 • Problematika tzv. dětského aspektu

 • Problematika adaptace neintencionálních textů pro dětského adresáta

Literárněhistorické kapitoly:

 • Kanonická díla starší literatury pro děti

 • Preromantismus a romantismus a česká a světová literatura pro děti (literatura v zajetí pedagogiky vs. literatura jako zdroj zábavy a zážitku)

Folklór a literatura pro děti

 • Druhy a žánry slovesného folklóru

 • Morfologie pohádky V. J. Proppa

Literárněhistorické kapitoly:

 • Vstup pohádky do literatury (16.-18. století)

 • Cesta folklorní pohádky do literatury (od poč. 19. století do současnosti)

Klasické podoby poezie pro děti a mládež

 • Poezie pro děti a její funkce

 • Jazykové prostředky z hlediska ontogeneze

Literárněhistorická kapitola:

 • Zakladatelská díla české a světové poezie pro děti v 19. století

Autorská pohádka a pohádková próza

 • Typologie autorské pohádky a pohádkové prózy

Literárněhistorická kapitola:

 • Proměny autorské pohádky a pohádkové prózy od počátku 19. století v české a světové literatuře

Dětský hrdina a jeho obraz v literatuře

 • Problematika typologie příběhů s dětským hrdinou

 • Fenomén návodné literatury

Literárněhistorické kapitoly:

 • Příběh s dětským hrdinou a jeho proměny v 19. století a na počátku 20. století

 • Proměny příběhů s dětským hrdinou ve 20. století

 • Přelom 50. a 60. let 20. století - otevření nových cest příběhů s dětským hrdinou

Hrdina, vypravěč a fiktivní adresát

 • Možnosti identifikace a sebeprojekce v díle pro děti a mládež

Literárněhistorické kapitoly:

 • Dobrodružné příběhy a jejich proměny od počátku 19. století

 • Sci-fi a literatura pro děti

 • Fantasy a literatura pro děti

Moderní poezie pro děti a mládež

 • Poezie a jazyková hra

 • Volný verš a poezie pro děti a mládež

Literárněhistorické kapitoly:

 • Zrod moderního nonsensu

 • Avantgarda a poezie pro děti (30. a 40. léta 20. století)

 • Noniluzivní literatura (literatura tematizující jazyk, experimentální tvorba…) a dětský adresát

 • Česká poezie od 60. let 20. století

Genologie a literatura pro děti a mládež

 • Druhy a žánry literatury pro děti a mládež v historické perspektivě

Literárněhistorické kapitoly:

 • Časopisy pro děti a mládež - pohled do historie a nástin současného stavu

 • Konzumní a substandardní produkce a literatura pro děti


Doporučená literatura

Specifičnost literatury pro děti a její místo v celonárodním kontextu, poetika literatury pro děti a mládež.

základní

 • CHALOUPKA, Otakar, Vladimír NEZKUSIL
  - 1973 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I (Praha: Albatros)
  - 1976 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II (Praha: Albatros)
  - 1979 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III (Praha: Albatros)

 • NEZKUSIL, Vladimír
  - 1983 Studie z poetiky literatury pro děti a mládež (Praha: Albatros)

rozšiřující

 • ČUKOVSKIJ, Kornej
  - 1956 Oтдвух до пяти; přel. Milena Lukešová, Od dvou do pěti (Praha: SNDK, 1960 - 2. vyd.)

 • FUČÍK, Bedřich
  - 1941 "O knihu pro mládež" (Praha: V. Petr), přetištěno in B. F. Setkávání a míjení (Praha: Melantrich, 1995), str. 7 až 31

 • KABELE, Jiří, Vladimír SMETÁČEK, Vladimír VOZNIČKA
  - 1981 Morfologie dětské knihy (Praha: Albatros)

 • KOPÁL, Ján
  - 1970 Literatúra a detský aspekt (Bratislava: SPN)

 • MIKO, František
  - 1980 Hra a poznanie v detskej próze (Bratislava: Mladé letá)

 • NEZKUSIL, Vladimír
  - 1971 Spor o specifičnost dětské literatury (Praha: Albatros)

 • PAVLOVIČ, Anton a kol.
  - 1980 Umenie a najmenšie (Bratislava: Mladé letá)

 • POLIAK, Ján
  - 1983 V službách detskej literatúry (Bratislava: Mladé letá)

 • ŠMATLÁK, Stanislav
  - 1976 Básnik a dieťa (Bratislava: Mladé letá) • ŠUBRTOVÁ, Milena
  -2007 Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež (Brno: Masarykova univerzita)


 • TENČÍK, František
  - 1962 Četba mládeže v počátcích obrození (Praha: SNDK)

 • TOMAN, Jaroslav
  - 1992 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury (České Budějovice: Jihočeská univerzita)

 • ULIČNÝ, Oldřich
  - 1987 Prostor pro jazyk a styl (Praha: Albatros)

 • VŠETIČKA, František
  - 1989 Čtyři hlasy. O kompoziční výstavbě poezie pro děti (Ostrava: Profil)

 • ZAJAC, Peter
  - 1993 Pulzovanie literatúry (Tvorivosť literatúry II) (Bratislava: Slovenský spisovateľ)


Folklor a folklorní pohádky

základní

 • BENEŠ, Bohuslav
  - 1991 Česká lidová slovesnost (Praha: Odeon)

 • PROPP, Vladimir Jakovlevič
  - 1928 Морфологиясказки;; přel. Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová a Hana Šmahelová, Morfologie pohádky a jiné studie (Praha: H & H, 1999)

 • SIROVÁTKA, Oldřich
  - 1998 Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře (Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR)

 • ŠMAHELOVÁ, Hana
  - 1989 Návraty a proměny (Praha: Albatros)
  - 1989 Cesty folklórní pohádky k literatuře (České Budějovice: Krajské kulturní středisko)

rozšiřující

 • BETTELHEIM, Bruno
  - 1975 The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales; přel. Lucie Lucká, Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době (Praha: Nakladatelství LN, Praha, 2000)

 • ČERNOUŠEK, Michal
  - 1990 Děti a svět pohádek (Praha: Albatros)

 • ČERVENKA, Jan (uspoř.)
  - 1960 O pohádkách (Praha: SNDK)

 • DVOŘÁK, Karel
  - 1994 Mezi folklórem a literaturou (Studie z české a německé folkloristiky) (Praha: Karolinum)

 • KOUDELKOVÁ, Eva
  - 1999 Literární ztvárnění lidových pověstí z Náchodska (Boskovice: Albert)

 • LEŠČÁK, Milan, Oldřich SIROVÁTKA
  - 1982 Folklór a folkloristika (O ľudovej slovesnosti) (Bratislava: Smena)

 • MARČOK, Viliam
  - 1978 O ľudovej próze (Bratislava: Mladé letá)
  - 1980 Estetika a poetika ľudovej poézie (Bratislava: Tatran)

 • PROPP, Vladimir Jakovlevič
  - 1976 "Фолклори действительность" in Фолклор и действительность; přel. Hana Šmahelová, ”Folklor a skutečnost”, Tvořivá dramatika VI, 1995, č. 2, str. 29–37
  - 1976 "Kumulativní pohádka" in Фолклори действительность;; přel. Hana Šmahelová, přetištěno in Tvořivá dramatika VI, 1995, č. 1, str. 27-29

 • SIROVÁTKA, Oldřich
  - 1985 Současná česká literatura a folklór (Praha: Academia)
  - 1996 Srovnávací studie o české lidové slovesnosti (Brno: Ústav pro etnografiii a folkloristiku AV ČR)

 • STANOVSKÝ, Vladislav
  - 1968 Na stříle (Praha: SNDK)

 • TILLE, Václav
  - 1929 Soupis českých pohádek I (Praha: ČAVU)
  - 1934 Soupis českých pohádek II/1 (Praha: ČAVU)
  - 1937 Soupis českých pohádek II/2 (Praha: ČAVU)


Autorská pohádka

NOVÁKOVÁ, Luisa

- 2009 Proměny české pohádky : k historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého

století (Brno: Masarykova univerzita)
Přehled dějin české literatury pro děti a mládež

základní


 • URBANOVÁ, Svatava
  - 2003 Meandry a metamorfózy dětské literatury (Olomouc: Votobia)

 • VORÁČEK, Jaroslav, Otakar CHALOUPKA
  - 1984 Kontury české literatury pro mládež (Praha: Albatros) - 2. vyd. (1. vyd. ne)


rozšiřující

 • DĚJINY ČESKÉ LITERATURY IV: LITERATURA OD KONCE 19. STOLETÍ DO ROKU 1945 (hl. red. J. Mukařovský, edd. Z. Pešat, E. Strohsová).

- 1995 (Praha: Victoria Publishing)

zde kapitoly:

KARFÍKOVÁ, Věra: Literatura pro mládež
DĚJINY ČESKÉ LITERATURY PO ROCE 1945 (hl. red. P. Janoušek)

- 2006 (Praha: ÚČL AV ČR)

díl 1, 1945 –1948, Praha, Academia 2007

díl 2, 1948 –1958, Praha, Academia 2007

díl 3, 1958 –1969, Praha, Academia 2008
díl4, 1969 –1989, Praha, Academia 2008

zde kapitoly věnované literatuře pro děti a mládež


HUTAŘOVÁ, Ivana –HANZOVÁ, Marie
- 2003 Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež (Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání)

- 2008 Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež 2 (Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání) • JANOUŠEK, Pavel a kol.
  - 1995 Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, A-L (Praha: Brána-Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  - 1998 Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M-Ž (Praha: Brána-Ústav pro českou literaturu AV ČR-Knižní klub)

 • Internetový akademický slovník české literatury (autoři, časopisy, instituce aj), zatím neúplný: www.slovnikceskeliteratury. cz

 • KOVALČÍK, Zdeněk, Svatava URBANOVÁ
  - 1996 Minimum z literatury pro děti a mládež (Ostrava: Augustin Milata - nakladatelství SCHOLAFORUM)

 • LEXIKON…
  - 1985 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1. A-G (Praha: Academia)
  - 1993 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/I. H-J (Praha: Academia)
  - 1993 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/II. K-L. Dodatky A-G (Praha: Academia)
  - 2000 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/I. M-O (Praha: Academia)
  - 2000 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II. P-Ř (Praha: Academia) - 2008 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/I. S-T (Praha: Academia) - - 2008 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/II. U-Ž (Praha: Academia)

 • LITERATURA PRO DĚTI…
  - 1993 Literatura pro děti a mládež v samizdatu a exilu (Brno: MU)

 • MOCNÁ, Dagmar, PETERKA, Josef a kol.

- 2004 Encyklopedie literárních žánrů (Praha-Litomyšl: Paseka)

 • NOVÁK, J. V., Arne NOVÁK
  - 1936-1939 Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny (Olomouc: R. Promberger) - 4., přepr. a rozš. vyd.

 • PLESKOT, Jaroslav
  - 1971 Úvod do literatury pro mládež (Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě) - 2. vyd.

 • PROVAZNÍK, Jaroslav
  - 1992 ”Dvacetiletí ztrát a nálezů. Několik poznámek o české poezii pro děti 70. a 80. let”, Tvořivá dramatika III, č. 5; přetištěno in Československý loutkář XLIII, 1992, č. 5
  - 2000 ”Vrcholy a propady české literatury pro děti posledního desetiletí”, Tvar XI, č. 7
  - 2002 ”Literatura pro české děti v posledním desetiletí,” Duha 16, č. 1

 • SLABÝ, Zdeněk K. a kol.
  - 1962 Rozpory a výhry dnešní dětské knihy. Stati o dnešní literatuře, výtvarnictví a divadle pro děti (Praha: SNDK)

 • SOLDÁN, Ladilslav, Bohumil HOFFMANN, Jiří URBANEC, Milada PÍSKOVÁ, Emil CHAROUS, Naděžda SIEGLOVÁ
  - 1997 Přehledné dějiny literatury III (Praha: SPN - pedagogické nakladatelství)

 • STEJSKAL, Václav
  - 1962 Moderní česká literatura pro děti (Praha: SNDK)

 • STUDENOVSKÝ, Tomáš, Josef BLÁHA
  - 2000 Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně) (Praha: Ostrov)

 • SUK, Václav František, Otakar POSPÍŠIL
  - 1924 Dětská literatura česká (Praha: Státní nakladatelství)

 • ŠMAHELOVÁ, Hana (ed.)
  - 1999 Počátky kritického myšlení o dětské literatuře I. Studie s antologií textů z přelomu 19. a 20. století (Praha: FF UK)
  - 1999 Počátky kritického myšlení o dětské literatuře II. Antologie textů z přelomu 19. a 20. století (Praha: FF UK)

 • ŠUBRTOVÁ, Milena
  - 1995 Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945 (Brno: Akademické nakladatelství CERM)

 • TENČÍK, František
  - 1962 Četba mládeže v počátcích obrození (Praha: SNDK)

 • TOMAN, Jaroslav
  - 2000 Současná česká literatura pro děti a mládež (tvorba devadesátých let 20. století) (Brno: CERM)

 • URBANOVÁ, Svatava a kol.
  - 2004 Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a její recepce) (Olomouc: Votobia)

 • URBANOVÁ, Svatava, ROSOVÁ, Milena
  - 2002 Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež – antologie) (Ostrava: Ostravská univerzita – Filozofická fakulta) – 3. upr. a dopl. vyd.

Slovenská a světová literatura pro děti a mládež

základní

. DOROVSKÝ, Ivan – ŘEŘICHOVÁ, Vlasta (hlavní redakce)
- 2007 Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. (Praha:Libri)

 • GENČIOVÁ, Miroslava
  - 1984 Literatura pro děti a mládež ve srovnávacím žánrovém pohledu (Praha: SPN)

 • KOPÁL, Ján-TUČNÁ, Eva-PRILOŽNÍKOVÁ, E.
  - 1987 Literatúra pre deti a mládež (Bratislava: SPN)

 • SEDLÁK, Ján
  - 1971 Epické žánre v literatúre pre mládež (Bratislava: SPN)

 • ŠUBRTOVÁ, Milena
  - 1998 Kapitoly ze světové literatury pro mládež I, II (Brno: CERM)

rozšiřující

 • HELDOVÁ, Jacqueline
  - 1985 V říši obrazotvornosti (Děti a fantastická literatura) (Praha: Albatros)

 • NOGE, Július
  - 1988 Literatúra v literatúre (Bratislava: Mladé letá)

 • KOPÁL, Ján
  - 1983 Kapitoly o literatúre pre mládež a didaktika čítania (Nitra: Dekanát PF) - 2. vyd.

 • 1984 Literatúra pre deti v procese (Bratislava: Mladé letá)

 • KOŠÁRKOVÁ, Anna (přel. a upr.)
  - 1997 "Anglická dětská literatura", Čtenář 49, 1997, č. 1 atd.

 • POSPÍŠIL, Ivo a kol.
  - 1999 Světové literatury 20. století v kostce. Americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská (Praha: Libri)

 • SLIACKY, Ondrej
  - 1990 Dejiny slovenskej literatúry pre mládež do roku 1945 (Bratislava: Mladé letá)

 • TOMAN, Jaroslav
  - 2002 ”Polská literatura pro děti do roku 1945”, Ladění 7, 2002, č. 3, str. 2-8

 • ZIGOVÁ, Elena-OBERT, Viliam
  - 1980 Literatúra pre deti a mládež s metodikou (Bratislava: SPN)

Ilustrace knihy pro mládež a problematika obrázkových knih

 • CLAIR, René-TICHÝ, Jaroslav
  - 1967 Comics (Praha: SNDK)

 • HOLEŠOVSKÝ, František
  - 1982 Glosy k vývoji české ilustrace pro děti (Praha: Albatros)
  - 1989 Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež (Praha: Albatros)

 • STEHLÍKOVÁ, Blanka
  - 1984 Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež (Praha: Albatros)

Periodika

 • Zlatý máj (1956-1997)

 • Ladění (v letech 1991-1995 vycházel jako Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež PedF MU v Brně)

 • Tvořivá dramatika

 • Tvar

 • A2

 • Literární noviny

 • sekce Literatura pro děti českého internetového portálu iliteratura: www.iliteratura.cz/sekce.asp?sekceID=511

 • francouzský internetový portál Richochet: www.ricochet-jeunes.org


Orientační seznam četby - z české literatury

(Tučně vysázené tituly patří k základní vrstvě četby, kterou je třeba znát a kterou je student schopen analyzovat a interpretovat) • Nejstarší české pohádky (uspoř. Karel Dvořák), Odeon, Praha 1976

 • Josef Tříška: Předhusitské bajky, Vyšehrad, Praha 1990

 • Václav Matěj Kramerius: Mladší Robinzon

 • Magdalena Dobromila Rettigová: Domácí kuchařka, Odeon, Praha 1986 (zde ukázky z beletr. děl)

 • Karel Vinařický - některá ze sbírek, resp. antologií

 • František Doucha - některá z knížek veršů

 • Matěj Josef Sychra: Povídky a jiné práce (moderní vydání z roku 1961 v Brně)

 • K. J. Erben: České pohádky, Prostonárodní české písně a říkadla

 • Božena Němcová: Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti nebo různé výbory pohádek

 • Beneš Metod Kulda - pohádky v různých výborech

 • Pohádky a pověsti našeho lidu. Z národopisných sběrů akademického spolku Slavia, Odeon, Praha 1984

 • Jan Karafiát: Broučci

 • František Bartoš: Kytice

 • Josef Václav Sládek: Skřivánčí písně, příp. další knihy veršů pro děti

 • Karel Václav Rais - verše pro děti v různých výborech

 • Josef Kožíšek - verše a prózy pro děti v různých výborech

 • Ignát Herrmann: Tobiášův Štědrý den a jiné povídky

 • Eliška Krásnohorská: Svéhlavička atp., Pohádky naší babičky atp.

 • Alois Jirásek: Staré pověsti české

 • Jindřich Šimon Baar - pohádky v různých výborech

 • Josef Štefan Kubín - pohádky v různých výborech)

 • Václav Říha-Tille: Knížka pohádek Václava Říhy a další soubory

 • Julius Zeyer: Radúz a Mahulena

 • Pavel Sula: Ráno, Zeměžluč atd.

 • Marie Gebauerová: Jurka

 • Božena Benešová: Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová

 • Franta Župan: Pepánek Nezdara

 • Eduard Štorch: Lovci mamutů a další dobrodružné historické povídky a romány

 • František Flos: Lovci orchidejí…

 • Adolf Wenig - různé soubory pověstí

 • Marie Majerová: Čarovný svět, Robinsonka

 • Karel Čapek: Nůše pohádek, Devatero pohádek, Dášeňka

 • Franatišek Langer: Pes druhé roty, Bratrstvo bílého klíče, Děti a dýka

 • Rudolf Těsnohlídek: Čimčirínek a chlapci, Liška Bystrouška atd.

 • Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka

 • Dominik Filip: Pohádky ze zapomenuté země atp.

 • Jiří Mahen: Co mi liška vyprávěla, Dvanáct pohádek atd.

 • Jiří Wolker - pohádky

 • Josef Kopta: Antonín a kouzelník

 • Jaromír John - některá z knížek pro mládež

 • Josef Věromír Pleva: Malý Bobeš, Robinson Crusoe

 • Václav Řezáč: Poplach v Kovářské uličce nebo Kluci, hurá za ním

 • Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Kronika Ztracené stopy, příp.další tituly

 • Jaroslav Žák: Študáci a kantoři a další knihy

 • Amálie Kutinová: Gabra a Málinka atd.

 • Jaromíra Hüttlová - pro orientaci nahlédnout do některého románku

 • Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce, Povídejme si, děti

 • Vladimír Vančura: Kubula a Kuba Kubikula

 • Karel Poláček: Edudand a Francimor, Bylo nás pět

 • Josef Lada: Mikeš, O chytré kmotře lišce, Nezbedné pohádky atd.

 • Ondřej Sekora: Ferda Mravenec atd., Uprchlík na ptačím stromě

 • Vítězslav Nezval: Anička skřítek a Slaměný Hubert, Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti

 • František Halas: Před usnutím nebo jiné soubory veršů pro děti

 • Ivan Blatný: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

 • Josef Kainar: Říkadla, Nevídáno, neslýcháno

 • Jan Zahradníček: Ježíškova košilka

 • Václav Renč: Perníková chaloupka

 • František Hrubín: Špalíček... a další knihy veršů a pohádek (veršovaných i prozaických)

 • Jan Čarek - různé výbory a soubory veršů pro děti

 • František Nechvátal: V mámině náručí, Zlatý proutek atd.

 • Jaroslav Seifert: Maminka, Koulelo se, koulelo... , Šel malíř chudě do světa atd.

 • Jiří Horák: Český Honza

 • František Hrubín-Eduard Pedtiška-Emanuel Frynta (vybrali a uspořádali): Zlatý věnec (SNDK, Praha 1961)

 • František Hrubín (vybral a uspořádal): Nový zlatý věnec (SNDK, Praha 1967)

 • Pavel Nauman: Pohádky o mašinkách

 • Ivan Olbracht: Biblické příběhy, Ze starých letopisů, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách atd.

 • Jaroslav Durych: Z růže kvítek vykvet nám

 • Karel Nový: Potulný lovec atd.

 • Otakar Batlička - různé výbory dobrodružných povídek

 • Josef Knap: Trojlístek

 • Josef Strnadel: Rok pod horami

 • Bohumil Říha: Honzíkova cesta, O Rezavém rváči a huňatém pánovi, Klouček Smítko atd.

 • Ludvík Aškenazy: Praštěné pohádky, Dětské etudy, Putování za švestkovou vůní, Cestopis s jezevčíkem atd.

 • Karel Plicka-František Volf: Český rok

 • František Běhounek: Akce L nebo jiný dobrodružný či sci-fi román

 • Helena Šmahelová: Velké trápení nebo některý jiný příběh s dívčí hrdinkou

 • Václav Čtvrtek: My tři a pes z Pětipes, Čárymáry na zdi, Rumcajs atd.

 • Jiří Trnka: Zahrada

 • Vladislav Stanovský-Jan Vladislav: Strom pohádek z celého světa 1, 2

 • Jan Vladislav: Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux, Deset večerů s pohádkou nebo jiná kniha pohádek

 • Jan Drda: České pohádky

 • Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti, Birlibán atd.

 • Jan Werich: Fimfárum

 • Jiří Suchý: Dítě školou povinné a jiné knihy písňových textů

 • Alois Mikulka: Aby se děti divily a další knihy pohádkových próz

 • Olga Hejná: Povídám ti... a další knihy pohádkových próz (nejlépe Žluťásek Apolenka a 33 pohádek), Bubínek ze skla

 • Miloš Macourek: Pohádky, Mach a Šebestová atd.

 • Zdeněk Kriebel: Koulej se, sluníčko, kutálej, Jak se zobe chytré zrní atd.

 • Jiří Kolář: Nápady pana Apríla

 • Jiří Kolář-Josef Hiršal: Kocourkov nebo Enšpígl nebo Baron Prášil nebo jiná adaptace

 • Karel Šiktanc: Pohádky, chudé na řádky, Kapela pana Anděla (event. výbor Spadl buben do kedluben), Královské pohádky, O dobré a o zlé moci atd.

 • Ivan Diviš: Říkadla a kecadla (Pokusy pro děcka)

 • Josef Hanzlík: Pimpilim pampam, Sněhová hvězdička nebo jiná kniha pohádkových próz

 • Miroslav Florian: Jaro, napověz

 • Ladislav Dvořák: Kam chodí slunce spát atd.

 • Vlasta Dvořáčková: Uletělo čapí pero

 • Josef Brukner: Proč, proč, proč, Obrazárna, Klíč od království, Pojďte s námi za obrazy, Čaroděj Mordydy...

 • Ota Hofman: Útěk, Cesta na planetu Mikymauz, Pohádka o staré tramvaji, Lucie a zázraky, Odysseus a hvězdy atd.

 • Iva Hercíková: Pět holek na krku, Jsem nebe, První láska atd.

 • Hermína Franková: Blázni a Pythagoras, Jedna zrzka navíc (vyšlo původně pod jménem Josefa Vinaře) atd.

 • Josef Bouček: Mlčení mužů atd.

 • Milena Lukešová: Big beat a aritmetika, Nahej v trní, Bačkůrky z mechu, Jak je bosé noze v rose, některý z bilderbuchů atd.

 • Jan Vodňanský: Šlo povidlo na vandr, Hádala se paraplata

 • Stanislav Rudolf: Metráček, ev. orientačně některý z dalších titulů

 • Eva Bernardinová: Kluci, holky a Stodůlky

 • Markéta Zinnerová: Proutěný košík, Indiáni z Větrova atd.

 • Věra Plívová-Šimková: Přijela k nám pouť atd.

 • Hana Bořkovcová: My tři cvoci, Cesta kolem světa za osmdesát let, Jak namalovat ptáčka, Zakázaný holky atd.

 • Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku, Neplač, muchomůrko, Byla jedna moucha, Auto z pralesa, Slon a mravenec, Kluk s míčem atd.

 • Hana Doskočilová: Pohádky pro děti, mámy a táty, Posledního kousne pes, Diogenés v sudu, Damoklův meč, Golem Josef a ti druzí, Pejskování s Polynou, Když velcí byli kluci, Šimsa, O Mamě Romě a romském pámbíčkovi atd.

 • Jiří Žáček: Aprílová škola a další z knížek veršů pro děti

 • Michal Černík: Kdy má pampeliška svátek, Neplašte nám švestky atp.

 • František Lazecký: Malinový chodníček a některá z knížek pohádek a pověstí

 • Jaromír Hořec: Žluté nebe, modrá louka

 • Milan Pávek: Třída jako řemen

 • Svatopluk Hrnčíř: Případ skončil v pátek, Únos krále hádanek, Lovci z Ohňové hory, Osada na konci světa atd.

 • Miloš Zapletal: Sedmička, Výpravy za dobrodružstvím atd.

 • Martina Drijverová: Sísa Kyselá, Kryštof a Karel , Domov pro Marťany atd.

 • Ivona Březinová: Začarovaná třída…

 • Jiří Kahoun: Pískací kornoutek atd.

 • Oldřich Sirovátka-Marta Šrámková: Devětkrát les, třikrát ves

 • Eva Kiliánová-Oldřich Sirovátka: Král moravských vodníků nebo další soubory pohádek a pověrečných povídek, na nichž se podílel O. Sirovátka

 • Milena Hübschmanová: Romské pohádky

 • Jan Červenka: Byl jeden domeček (folklór pro nejmenší)

 • Emanuel Frynta: Písničky bez muziky, Nová knížka pro děti o chvástavém štěněti

 • Pavel Šrut: Hlemýžď Čilišnek, Kočičí král, Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky, Obr jménem Drobeček, Dva lelci ve skříni, V Pantáticích na návsi, Ezopovy bajky atd.

 • Jan Skácel: Uspávanky, Kam odešly laně, Proč ten ptáček z větve nespadne

 • Ilona Borská-Ivo Štuka: Říkadla a šeptánky

 • Ondřej Suchý: Kupte strunu za korunu

 • Ludvík Středa: Ryba v kleci atd.

 • Jiří Slíva: Piky, piky na hlavu

 • Rudolf Čechura: Maxipes Fík, Čítanka pro začínající detektivy…

 • Tomáš Pěkný: Havrane z kamene

 • Ilona Borská: Mokrejšové, vodníci z louže nebo knihu s dětským hrdinou

 • Alena Vostrá: Všema čtyřma očima, Benedikt sluhou barona Prášila, Co mě ryba vyprávěla atd.

 • Ivan Klíma: Markétin zvěřinec

 • Ivan Klíma a kol.: Uzel pohádek. Pohádky současných autorů vybral a sestavil Ivan Klíma

 • Ivan Martin Jirous: Magor dětem

 • Patrik Ouředník: O princi Čekankovi

 • Petr Sís: Tři zlaté klíče, Hvězdný posel, Strom života, Tibet, Zeď...

 • Leo Pavlát: Osm světel

 • Viktor Fischl: Říkali mi Sefi atd.

 • Daniela Fischerová: Duhové pohádky, Lenka a Nelka neboli AHA

 • Iva Procházková: Komu chybí kolečko, Čas tajných přání, Středa nám chutná, Červenec má oslí uši, Pět minut před večeří, Únos domů, Hlavní výhra, Soví zpěv, Karolína, Jožin jede do Afriky, Myši patří do nebe...

 • Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla, Dělání…

 • Jiří Weinberger: Povídá pondělí úterku, Ach ty plachty, kde je mám

 • Věra Provazníková: Padla Madla do říkadla

 • Petr Nikl: Pohádka o Rybitince, O Rybabě a Mořské duši, Lingvistické pohádky Záhádky aj.

 • Martina Skala: Strado & Varius atd.

 • Jana Pohanková: Červený panáček

 • Viola Fischerová: Co vyprávěla Dlouhá chvíle

 • Šmalec, Petr: Šmalcova abeceda

 • Vladislav Stanovský: Jak chodil Kristuspán se svatým Petrem po světě

 • Seifertová, Lucie: Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí

 • Brycz, Pavel: Kouzelný svět Gabriely

 • Šrut, Pavel: Lichožrouti

 • Šrut, Pavel: Pan Kdybych hledá kamaráda

 • Malý, Radek:


Orientační seznam četby - ze světové literatury
(Tučně vysázené tituly patří k základní vrstvě četby, kterou je třeba znát a kterou je student schopen analyzovat a interpretovat)

 • Svět ezopských bajek (Svoboda, Praha 1976)

 • Pohádky tisíce a jedné noci

 • John Bunyan: Poutníkova cesta

 • Daniel Defoe: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

 • Jonathan Swift: Gulliverovy cesty

 • Charles Perrault: Pohádky matky Husy

 • Marie Catherine d´Aulnoy: Modrý pták atd.

 • Jeanne Marie Leprince de Beaumont: Kráska a zvíře
  (Pozn.: Pohádky Ch. Perraulta, Mme d´Aulnoy i Mme Leprince de Beaumont vyšly česky v souboru Francouzské pohádky, Odeon, Praha 1990, s doslovem Zdeňka Hrbaty Kouzelná pohádka a francouzský klasicismus)

 • Jean de La Fontaine: Bajky

 • Gottfried August Bürger: Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství barona Prášila. jak je vypravuje při víně v kruhu přátel

 • William Blake - některý výbor básní, kde jsou verše z knih Písničky nevinnosti a Písničky zkušenosti (např. Napíšu básně kytkám na listy, přel. Zdeněk Hron, ČS, Praha 1981)

 • Jacob a Wilhelm Grimmové: Pohádky (nejlépe ve vydání z Odeonu, Praha 1988)

 • Clemens Brentano: Růžový keř nebo jiné výbory pohádek

 • Clemens Brentano-bratří Grimmové: Chlapcův kouzelný roh

 • Wilhelm Hauff: Pohádky

 • Vuk Stefanović Karadžić: Srbské lidové pohádky nebo Pohádky nebo jiný výbor

 • Alexandr Sergejevič Puškin - pohádky v různých souborech

 • Ivan Andrejevič Krylov: Bajky

 • Hans Christian Andersen - pohádky v různých souborech, nejlépe: Pohádky a povídky I a II, SNKLHU, Praha 1955

 • Charles Dickens: Čarovná rybí kostička atd.

 • Charlotta Bronteová: Jane Eyrová (ev. vyd. Sirotek Lowoodský)

 • James Fenimore Cooper: Poslední Mohykán atd.

 • Henryk Sienkiewicz: Pouští a pralesem nebo jiný dobrodružný román

 • Robert Louis Stevenson: Ostrov pokladů, různé výbory povídek atd.

 • Edgar Alan Poe - některý z výborů povídek

 • Karl May: Vinnetou atd.

 • Edward Lear: Třesky plesky, event. Velká kniha nesmyslů

 • Lewis Carroll: Alenka v říši divů, Za zrcadlem

 • Carlo Collodi: Pinocchiova dobrodružství

 • Alexandr Nikolajevič Afanasjev: Ruské lidové pohádky, Odeon, Praha 1984 atp.

 • Pavol Dobšinský: Prostonárodné slovenské povesti - různé výbory

 • Joel Chandler Harris: Rozprávky strýčka Rémuse

 • Mark Twain: Princ a chuďas, Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna

 • Hariet Beecher Stoweová: Chaloupka strýčka Toma

 • Edmondo de Amicis: Srdce

 • Hector Malot: Bez domova

 • Johanna Spyriová: Heidi

 • Lucy Maud Montgomeryová: Anna ze Zeleného domu

 • Henryk Sienkiewicz: Pouští a pralesem

 • Jules Verne: Tajuplný ostrov nebo Dva roky prázdnin nebo Dvacet tisíc mil pod mořem nebo Robur Dobyvatel nebo Ze Země na Měsíc nebo jiný román

 • Herbert George Wells: Stroj času nebo jiný sci-fi román nebo knihy povídek (např. Povídky s X)

 • Oscar Wilde: pohádky

 • Lyman Frank Baum: Kouzelník ze země Oz

 • Kárlis Skalbe: Jak jsem plul ke Královně Severu

 • James Mathew Barrie: Peter Pan (např. v převyprávění Pavla Šruta: Petr Pan, Albatros, Praha 1997)

 • Edith Nesbitová: Pět dětí a skřítek

 • George MacDonald: Princezna a skřítci

 • Selma Lagerlőfová: Zázračná cesta Nilse Holgersona s divokými husami po Švédsku

 • Rudyard Kipling: Kniha džunglí, Bajky a nebajky

 • Ernest Thompson Seton: Dva divoši, Moji známí z divočiny apod.

 • Jack London: Bílý tesák, Volání divočiny atd.

 • Alexandr Kuprin - některý výbor povídek

 • Ferenc Molnár: Chlapci z Pavelské ulice

 • Christian Morgenstern: Beránek měsíc, Ferda Páv a všelijaká zvířata nebo jiný výbor z jeho poezie

 • Alain Fournier: Velký Meaulnes (česky pod názvem Kouzelné dobrodružství)

 • Jean Websterová: Táta Sekáč

 • Richmal Cromptonová: Jirka, postrach rodiny nebo jiná kniha jeho příběhů

 • Beatrix Potterová: Krejčík z Gloucesteru

 • Kenneth Grahame: Žabákova dobrodružství

 • Hugh Lofting: Příběhy doktora Dolittla (ve starším vydání: Málodělala), příp. v převyprávění Korneje Čukovského: Doktor Bolíto

 • A. A. Milne: Medvídek Pú

 • Pamela L. Traversová: Mary Poppinsová

 • James Joyce: Kočka a čert

 • Carl Sandburg: Pohádky z bramborových řádků

 • Alexej Tolstoj: Zlatý klíček

 • Marcel Aymé: Pohádky kocoura Moura

 • Jacques Prévert: Pohádky pro nehodné děti

 • Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

 • Dora Gabeová: Dávno (překlad Vítězslava Nezvala)

 • Robert Desnos: Zpěvobajky a květomluva

 • Arkadij Gajdar: Timur a jeho parta, Čuk a Gek

 • Vitalij Bianki: Lesní noviny

 • Jozef Cíger-Hronský: Janko Hraško, Malý Zajko atd.

 • Ľudmila Podjavorinská - některá z knih pohádek nebo veršů

 • Maša Halamová: Petrišorka

 • Arthur Ransome: Vlaštovky a Amazonky nebo některá z dalších knížek

 • Charles Vildrac: Růžový ostrov, Jen kuráž, Martina!

 • Erich Kästner: Emil a detektivové, Kulička a Toník nebo jiný titul

 • J. R. R. Tolkien: Pohádky, Hobit, příp. další tituly

 • Clive Staples Lewis: Letopisy Narnie

 • James Thurber: Třináctery hodiny

 • Tove Janssonová: Čarodějův klobouk nebo jakákoliv kniha z mumíní série

 • Nikolaj Nosov: Neználkovy příhody atd.

 • Jevgenij Švarc: Odvážná školačka

 • Fraňo Kráľ: Čenkovej deti

 • Kornej Čukovskij - verše v různých výborech

 • Gianni Rodari: O statečném Cibulkovi, Pohádky po telefonu nebo další tituly

 • Italo Calvino: Italské pohádky, Smolař Matěj

 • Marcello Argilli: Šroubkova dobrodružství

 • Octave Pancu-Iaşi: Pohádky pro mé syny

 • Colette Vivierová: Polární hvězda nebo jiný román

 • Henri Pourrat: pohádky, pověsti, pověrečné povídky atd. (v češtině v souborech: Poklady z Auverge, O řeřavých očích)

 • Meindert Dejong: Kolo na střeše

 • Alan Marshal: Už zase skáču přes kaluže

 • Magda Szaboová: Řekněte to Žofce nebo jiný titul

 • James Krüss: Můj pradědeček a já, Hosté na Humřím útestu atd.

 • Gina Ruck-Pauquetová: V každém lese je myš, která hraje na housle

 • Paul Groves: Pan Cecil Brum a jeho dům

 • Jan Brzechwa: Akademie pana Kaňky

 • Ottfried Preussler: Malá čarodějnice, Čarodějův učeň atd.

 • René Goscinny: Malý Mikuláš nebo další z knih Mikulášových příhod, některý z comicsů o Astérixovi

 • Runer Jonsson: První a druhý kniha Vikinga Vika

 • Klára Jarunková: Hrdinský zápisník a další knihy

 • Jaroslava Blažková: Ohňostroj pro dědečka atd.

 • Nataša Tanská: Puf a Muf, Mama, urob mi iné ticho apod.

 • Miroslav Válek: Do Tramtárie

 • Ľudomír Feldek - kniha veršů nebo kniha pohádek

 • Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na lva, Říše Agord atd.

 • Tomáš Janovic: Dřevěný táta

 • Benno Pludra: Tambari nebo jiný titul

 • Jela Lepmanová: Dobrou noc (český překlad vyšel v exilovém nakl. Konfrontace, Curych 1977)

 • Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá Punčocha, Děti z Bullerbynu, Ronja, dcera loupežníka, Bratři Lví srdce, Mio, můj Mio atd.

 • Gunnel Lindová: Bilý kamínek

 • Edith Unnerstadová: Prázdniny u babičky

 • Věnceslava Hrdličková: Příběhy soudce Ooka

 • Michael Ende: Děvčátka Momo a ukradený čas, Příběh, který nikdy neskončí, Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema atd.

 • Vladimir Krapivin: Děti Modrého plameňáka

 • Terry Pratchett: některý z dílů cyklu Úžasná Zeměplocha

 • Gerald Durrell: Mluvící balík

 • Arnold Lobel: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi nebo jiný soubor z této série, Pan Sova

 • Maurice Sendak: Tam, kde žijí divočiny

 • Roald Dahl: Danny, mistr světa, Karlík a továrna na čokoládu, Jakub a obří broskev, Čarodějnice atd.

 • Christine Nöstlingerová: Pan Pes a jeho přátelé, Příhody malého Františka…

 • Ostrov, kde rostou housle (sest. Josef Brukner a Pavel Šrut)

 • Jostein Gaarder: Sofiin, svět, Tajemství karet, Haló! Je tu někdo?, Jako v zrcadle, jen v hádance, Kouzelný kalendář, Dívka s pomeranči…

 • Salman Rushdie: Hárún a moře příběhů

 • Paolo Guarnieri: Chlapec jménem Giotto

 • Forrest Carter: Škola Malého stromu

 • Joanne K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců a další díly

 • Lemony Snicket: Zlý začátek, Temné terárium a další tituly ze Série nešťastných příhod

 • Philip Pulman: Světla severu…

 • Mark Haddon: Podivný případ se psem

 • Art Spiegelman: Maus

 • Timothée de Fombelle: Tobiáš Lolness

 • Jean-Claude Mourlevat: Zimní bitva

 • Joann Sfar: Malý princ (komiks podle knihy A. de Saint-Exupéryho)Kataloq: kcl

Yüklə 128 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə