Logická SÉmantika a (VŠeobecná) teória prekladu


Harrisova generatívna gramatikaYüklə 139,19 Kb.
səhifə4/5
tarix13.11.2017
ölçüsü139,19 Kb.
#9777
1   2   3   4   5

Harrisova generatívna gramatika


Harris rozlišoval v rámci celej množiny gramatických viet konkrétneho jazyka dve komplementárne podmnožiny: vety jadra (kernel sentences) (množina viet jadra je opisovaná ako jadro gramatiky) a vety mimo jadra. Vety mimo jadra sú odvodené pomocou viet jadra prostriedkami transformačných pravidiel.

Chomského gramatika


Chomsky v  práci Syntaktické štruktúry (Syntactic Structures, Mouton, The Hague, 1957 ) oprášil starú ideu psychologizmu a modernizoval ju v takej podobe, že to prihrávalo kognitívnym lingvistom, ktorí boli ovplyvnení kognitívnymi psychológmi. Význam výrazu opäť substancionalizoval ako pôvodne i de Saussure, pričom zdôraznil substanciálnosť pravidiel - syntaktickej štruktúry.

Chomského systém zahŕňa tri komponenty: zložku frázovú či frázo-štruktúrnu (phrase-structure)(preto sa hovorí aj o frázových gramatikách), transformačnú zložku a morfofonetickú zložku. Každá z týchto zložiek spočíva z množiny pravidiel (funkcií), ktoré pre určitý „vstup“ dávajú určitý „výstup“.

Príklad: V nasledujúcom systéme pravidiel výraz S znamená vetu (sentence), NP znamená mennú frázu (noun phrase), VP znamená slovesnú frázu (verb phrase), Det znamená člen ... (determiner), Aux znamená pomocné sloveso (auxiliary), N znamená meno (noun), Verb znamená (plnovýznamové) sloveso a slovesný kmeň (verb stem).

Generatívne pravidlá: 1. S  NP + VP

 2. VP  Verb + NP

 3. NP  Det + N

 4. Verb  Aux + V

 5. Det  the, a,...

 6. N  man, ball,...

 7. Aux  will, can,...

 8. V  hit, see,...

Toto je jednoduchá frázo-štruktúrna gramatika, ktorá generuje a tým aj definuje ako gramatickú (správnu) vetu „The man will hit the ball,“ a priraďuje každej vete, ktorú generuje, opis jej štruktúry.

V týchto pravidlách šipku  môžeme interpretovať ako návod na prepis (v technickom význame; mohli by sme možno výstižnejšie povedať návod na rozklad, na analýzu) akéhokoľvek symbolu, ktorý sa ukáže na ľavej strane šipky (na vstupe), na symbol na pravej strane šipky (na výstupe). Napríklad pravidlo (2) prepisuje symbol VP na zreťazenie symbolov Verb+NP, čím definuje Verb+NP ako konštrukciu typu VP. Inak povedané konštrukcia typu VP má ako svoje bezprostredné zložky konštrukcie typu Verb a NP (kombinované v tomto poradí).

Pravidlo (2) môže byť chápané ako utvárajúce (alebo pridružené k) nasledujúci stromom:

Obrázok č. 1.

VP (slovesná fráza)

Verb (sloveso) NP (menná fráza)

Pravidlá (1) až (8) neoperujú osamotene, ale tvoria integrovaný systém. Znak je označený ako počiatočný symbol. Toto nie je formulované v uvedených pravidlách, ale je to všeobecná dohoda: pri „prepisovaní“ (rozklade) musia pravidlá začínať počiatočným symbolom na vstupe. Potom ľubovoľné pravidlo môže byť aplikované v ľubovoľnom poradí, pokým nie je žiadne iné pravidlo aplikovateľné. Derivácia môže byť takto konštruovaná z jednej z viet generovaných gramatikou. Ak sú pravidlá aplikované v nasledujúcom poradí (1), (2), (3), (4), (5), (6), (6), (7), (8), tak predpokladáme, že „the“ je vyčlenená pri oboch aplikáciach pravidla (5), „man“ pri prvej aplikácii (6), a „ball“ pri druhej, „will“ pri aplikácii pravidla (7) a „hit“ pri aplikácii pravidla (8). Odvodenie vety (jej generatívnej histórie) „The man will hit the ball“ bude konštruované nasledovne:

„Generatívna história“ 1. S

 2. NP + VP podľa pravidla (1)

 3. NP + Verb + NP podľa pravidla (2)

 4. Det + N + Verb + NP podľa pravidla (3)

 5. Det + N + Verb + Det + N podľa pravidla (3)

 6. Det + N + Aux + V + Det + N podľa pravidla (4)

 7. the + N + Aux + V + Det + N podľa pravidla (5)

 8. the + N + Aux + V + the + N podľa pravidla (5)

 9. the + man + Aux + V + the + N podľa pravidla (6)

 10. the + man + Aux + V + the + ball podľa pravidla (6)

 11. the + man + will + V + the + ball podľa pravidla (7)

 12. the + man + will + hit + the + ball podľa pravidla (8)

V závislosti od poradia aplikácie pravidiel sú možné iné odvodenia tejto vety (jej štruktúry).

Vetám a ich častiam môžeme priradiť syntaktickú štruktúru, ktorá vyjadruje spôsob ich generovania, ich „generatívnu históriu“. Dôležitým bodom však je, že všetky tieto odlišné derivácie sú ekvivalentné v tom, že môžu byť redukované na ten istý stromový diagram.

Obrázok č. 2.

S

NP VPDet N Verb NP

the man Aux V Det Nwill hit the ball

Ak porovnáme tento strom so systémom pravidiel, tak sa ukáže, že každej aplikácii každého pravidla zodpovedá vetva stromu. Stromový diagram alebo frázovač (phrase maker) môžeme považovať za štruktúrny opis vety „The man will hit the ball.“ Je opisom stavebnej štrukúry alebo frázovej štruktúry vety a je určená pravidlami, ktoré generujú vetu. Hoci sa zdá, že tieto pravidlá časovo postupne generujú vety, treba ich chápať mimočasove tak, že všetky vety sú už nimi vygenerované.Yüklə 139,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə