Lončar Danka gostujući student u Gracu Filozofski fakultet Nikšić Odsjek za srpski jezik I južnoslovenske književnosti DijalektizmiYüklə 591 b.
tarix26.01.2018
ölçüsü591 b.


Lončar Danka gostujući student u Gracu Filozofski fakultet Nikšić Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Dijalektizmi (Dialektismen)

 • Proseminarski rad iz Leksičkih razlika između Bosanskog/Bošnjačkog,Hrvatskog i Srpskog jezika

 • (Proseminar zur Die lexikalischen unterschiede dem Bosnischen/Bosniakischen,Kroatischen und Serbischen, 515.117)

 • WS 2007/2008 Prof. dr Branko Tošović


Dijalektizmi

 • - riječi, sintagme ili oblici svojstveni nekom narečju ili dijalektu

 • Ona devojka je snaha Marka Markovića.

 • Ona đevojka je sna Marka Markovića.

 • Ona đevojka je snaa Marka Markovića.

 • Ona divojka je snaha Marka Markovića.Dijalektizmi

 • varijante jezika koje koriste ljudi iz određene geografske oblasti

 • razlikujemo ih prema akcenatskim, glasovnim, obličkim ili drugim osobinamaDijalektizmi

 • riječi i pojave govora pojedinih društvenih slojeva ili zatvorenih sredina

 • žargonizmiDijalektizmi

 • u živom govoru

 • u književnom jeziku

 • radi postizanja kolorita, karakterizacije likova

 • (Bora Stanković, S. M. Ljubiša...)Narečja

 • tri narečja:

 • - štokavsko

 • - čakavsko

 • - kajkavskoNarečjaŠtokavsko narečje

 • najrasprostranjenije

 • Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, veliki dio HrvatskeŠtokavsko narečje

 • a) -l > -o ili –a

 • bio, pisao, slušao

 • b) Prelazak nazala u -e i -u

 • ruka, vuk

 • c) refleks poluglasnika je -a

 • dan, sanŠtokavsko narečje

 • d) dj > đ, tj > ć

 • međa, braća

 • e) novo jotovanje dentala i labijala

 • grožđe, zemlja, cveće

 • f) gubljenje foneme -h- ili njena zamjena

 • snaha/snaja, muha/muva, orah/orag,orakŠtokavsko narečje

 • Dijalektološka karta štokavskog narečja

 • Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko-hrvatskog jezikaIstočnohercegovački dijalekat

 • a) grupa -ao > -ô ili -â

 • brisô, brisâ

 • b) gubljenje foneme -h-

 • sna, aljina,ajduk, Ercegovina

 • c) grupe tj-, dj- > će-, đe-

 • ćerati, đevojkaIstočnohercegovački dijalekat

 • Jugoistočna grupa

 • a) jekavskog jotovanje

 • pljesma

 • b) -h > -k ili -g

 • njig, dođok

 • c) deklinacija

 • Pero, Pera, Peri, …Zetsko-južnosandžački dijalekat

 • a) grupa -ao > -â

 • brisâ, pisâ

 • b) nerazlikovanje akuzativa i lokativa

 • živi u Crnu GoruZetsko-južnosandžački dijalekat

 • teško diferenciran

 • govor Mrkovića, Paštrovića, Vasojevića, govori Gusinjskog kraja, govor Boke,...Šumadijsko-vojvođanski dijalekat

 • a) grupa -ao > -ô

 • pisô, došô, ...

 • b) ispadanje poslijeakcenatskog vokala

 • radli, pšenca

 • c) zamjena “jata” je ekavskaŠumadijsko-vojvođanski dijalekat

 • Govori Šumadije

 • a) nastavak -im u

 • dativu i lokativu jd.

 • dobrim čoveku, tim seluŠumadijsko-vojvođanski dijalekat

 • - U govore Šumadije spadaju govori

 • istočno i zapadno od Kolubare.

 • - U govore Vojvodine spadaju govori

 • Banata, bački govori i govori Srema.Smederevsko-vršački dijalekat

 • a) grupa -ao > -o

 • do

 • b) uprošćavanje grupa -sc-, -šč- na -c-, -č-

 • praci, kručica

 • c) nerazlikovanje akuzativa od lokativa

 • sedu na granicuKosovsko-resavski dijalekat

 • a) dosledno ekavska zamjena “jata”

 • stareja,nesam

 • b) -š- u komparativu

 • živši, belši

 • c) enklitika će u svim licima futura

 • Će da dođem ili Će dođemKosovsko-resavski dijalekat

 • - govor grada Peći

 • - govor Kosova i Metohije

 • - govor srednjeg Poibarja

 • - govor Aleksandrovačke župePrizrensko-timočki dijalekat

 • a) novo jotovanje

 • braća, lađa, veselje ali zdravje, grobje

 • b) uprošćena deklinacija

 • bez decu, kazala na momka, čaša rakiju

 • c) -l na kraju riječi se čuva

 • bil, znalPrizrensko-timočki dijalekat

 • - Prizensko južnomoravski

 • - Svrljiško - zaplanjski

 • - Timočko - lužički poddijalekatMlađi ikavski dijalekat

 • a) grupe -ao/-eo > -ô

 • reko, uzo

 • b) -l na kraju sloga > -(j)a

 • popija, opleja, čuja

 • c) -dj- > -j-

 • meja, tuji, slaji, krajaEkavsko slavonski dijalekat

 • a) rezultati II palatalizacije izostaju u

 • 1.dativu, lokativu jd. imenica ženskog roda

 • u ruki

 • 2. nominativu mn. imenica muškog roda

 • junaki

 • b) grupe -stj-/-skj- > -šć- a ne -št-Istarski ikavski dijalekat

 • a) -dj- > -ž-, -j-

 • kreža (krađa), gložen (glođen), slaji, posajen

 • b) grupe -jt-, -jd- ostaju nepromijenjene

 • pojti, dojdem

 • c) grupa -čr se čuva

 • črivo, črnPosavski ikavski dijalekat

 • a) zamjena “jata” je ikavska i jekavska

 • lip, lipši, ...ljepši

 • b) -dj- > -j-

 • mlaji, tuji, vijat

 • c) promjena -l-/-n- u -lj/-nj ispred i

 • veljika, faljilaLiteratura (Literaturverzeichnis)

 • 1. Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko-hrvatskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2001, 313 str.

 • 2. Krstić, Anika: Osnovni leksikon književnih termina, Vajat, Beograd, 1998, 268 str.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə