M a r t 2 -y IL b a n d IX o n tum ani r aislik q ilu vch I: o ’. C h o r iy e VYüklə 215,71 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/7
tarix08.04.2022
ölçüsü215,71 Kb.
#85168
1   2   3   4   5   6   7
Баён охирги
4664142
QAROR QILADI:

1. 


O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2021-yil 

30-dekabrdagi 

“O'zbekiston  Respublikasining  2022-2026-yillarga  mo’ljallangan  investitsiya 

dasturini  tasdiqlash  hamda  investitsiya  loyihalarini  boshqarishning  yangi 

yondashuv  va mexanizmlarini joriy  etish to‘g‘risida”gi  PQ  72-son  qarori,  Tashqi 

savdo,  investitsiyalar,  mahalliy  sanoatni  rivojlantirish va texnik jihatdan  tartibga 

solish  masalalari  bo‘yicha  Hukumat  komissiyasi  yig’ilishining  “Investitsiya 

loyihalarini  boshqarishning  yangi  yondashuv  va  mexanizmlarini  joriy  etish 

to‘g’risida”gi 7-son bayoni ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2.  Tuman  loyiha  guruhi  a’zolari  hamda  ularga  tashkilot  va  idoralardan 

biriktirilganlar tarkibi  1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Mazkur tashkilot va idoralar tuman loyiha guruhlariga nomzodlarni tayinlab, 

ular  haqidagi  ma’lumotni  3  kun  muddatda  Investitsiyalar  va  tashqi  savdo 

boTimlariga taqdim etsin.

Belgilansinki,  tuman  loyiha  guruhlariga  biriktirilgan  xodimlar  mazkur 

yig‘ilish  bayoniga  asosan  bir  yil  muddatga  ish  joyi,  oylik  ish  haqi  va  boshqa 

ijtimoiy  to ’lovlari  saqlab  qolingan  holda  tuman  Investitsiyalar  va  tashqi  savdo 

boTimlariga xizmat safariga yuborilsin.
3.  B e lg ila b   q o ‘yilsinki:

In v estitsiy alar v a tashqi  savdo  b o ’limi  b o s h lig ’i  —  L o y ih a  g u ru h in in g  rahbari;

T u m a n   h o k im in in g   In v estitsiy alar  va  tashqi  savdo  m asalalari  b o ’yicha 

o ’rinbosari  tu m a n   lo y ih a  guruhi  faoliyatini  m u v o fiq la sh tirib   borish  u c h u n  m a s ’ul.

4.  T u m a n d a n   saralanib  o lin g an   y irik   v a   ilg ‘or  ta d b irk o rla rd a n   iborat  boMgan 

tad b irk o rlar k e n g a sh i tashkil etilsin v a  u n in g  tarkibi 2 -ilo v a g a  m u v o fiq  tasdiqlansin.

5.  L o y ih a   g u ru h ia rig a   idora  v a   tash k ilo tlard an   b irik tirilg an   x o d im la r  har  oyda 

loyiha  b o shqaruvi  faoliyati  natijalari  v a  holati  b o ‘y ic h a   T u m a n   loyiha  g u ru h ig a 

k o ‘rib  ch iq ish  u c h u n  h iso b o t berib  borsin.

6.  T u m a n  lo y ih a g u ru h la ri  sam arali  faoliyat yuritishlari v a  tad b irk o rlar istalgan 

v aq td a  m u ro ja a t  etishlari  u c h u n   b a rc h a   shart-sh aro itlarg a  eg a  b o ’lgan  z a m o n a v iy  

x o n a   ajratilsin.

7.  M a z k u r   y i g ‘ilish  q aro rin in g   ijrosini  n a z o ra t  qilish  tu m a n   h o k im in in g  

o'rinbosari,  tu m a n   loyiha guruhi  rahbari  I.M e n g liy e v   z im m a s ig a  yuklansin.
Yüklə 215,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə