M. M. Musayev


Ağacı baltalayanda “sapı mәndәndir” demişYüklə 3,61 Mb.

səhifə145/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   171

352 

 

Ağacı baltalayanda “sapı mәndәndir” demiş.  

Ağacı baltalayınca “sapı bendendir” demiş.  

(Ağaca balta vurmuşlar “sapı bedenimdir” demiş.)  

 

Ağacı qurd içindәn yeyәr.  

Ağacı kurt içinden yer.  (Ağacın kurdu içinde olur). 

  

Ağacı meyvәsindәn tanıyarlar.  

Ağacı meyvesinden tanırlar. 

  

Ağacı yarpaqları bәzәyәr.  

Ağacı yaprakları süsler.  [Ağaç yapraklarıyla gürler (güzeldir)]. 

  

Ağacın iki başı var.  

Sopanm iki ucu vardır. 

  

Ağacın kökü torpaqdadır, insanın gözü yerdә. 

 Ağacın kökü toprakta, insanın gözü yerdedir.  

 

Ağaclı kendi sel basmaz (aparmaz)  

Ağaçlı köyü sel basmaz (götürmez). 

  

Ağalıq pul çoxluğundan deyil.  

Ağalık para çokluğuyla değildir.  

 

Ağalıq verimlәdir, igidlik—vurumla.  

Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakladır.  
353 

 

 Ağam bir xatın aldı, davanı satın aldı.  

Ağam bir hatun aldı, davayı satın aldı.  

  

Ağaya ağa desәn gü1mәyi gә1әr, nökәrә nökәr desәn, ağlamağı gәlәr.  

Ağaya ağa dersen gülesi gelir, hizmetkâra hizmetkâr dersen ağlayası gelir.  

 

Ağaya söz anlatmaq—dağı yerindәn qopartmaq.  

Ağaya söz anlatmak, dağı yerinden koparmak gibidir. 

  

Ağı gördün, qaranı unutdun?!  

Akı görünce, karayı unuttun mu?  

 

Ağı qaradan seçәndә gә1.  

Akı karadan seçtiğinde gel.  

 

Ağıl ağıldan üstündür.  

Akıl akıldan üstündür.  

 

Ağıl başın böyük1üyündә deyil.  

Akıl başın büyüklüğüne bağlı değildir.  

 

Ağıl bazarda satılmaz.  

Akıl pazarda satılmaz.  (Akıl para ile satılmaz). 

  

Ağıl gücdn üstündür.  

Akıl güçten üstündür.  

 

Ağıl insana sәrmayәdir.  

Akıl adama sermayedir.  
354 

 

 Ağıl var, kamal yox.  

Akıl var, kemal yok.   

 

Ağıl var—pul yox, pul var—ağıl yox.  

Akıl var para yok, para var akıl yok. 

  

Ağıl yaşda deyil, başdadır.  

Akıl yaşta değil baştadır. 

  

Ağıla paxıllıq olmaz.  

Akla kıskançlık olmaz.  

 

Ağıldan yavandır, çibdәn yağlı.  

Akıldan yoksundur, cepten yağlı (zengin).  

 

Ağıllı adam yüksәkdәn danışmaz.  

Akıllı adam yüksekten konuşmaz. 

  

Ağıllı adama әl verәr.  

Akıllı, adama el verir. 

  

Ağıllı adamın bir günü, axmağın min günündәn yaxşıdır.  

Akıllı adamın bir günü, ahmağın bin gününden iyidir. 

  

Ağıllı araba ilә dovşan ovuna gedәr.  

Akıllı, araba ile tavşan avına gider.  

 

Ağıllı balaca yekә cahildәn yaxşıdır.  

Akıllı çocuk yaşlı cahilden iyidir.  
355 

 

 Ağıllı baş bәlasız olar, doğru yol—qәrәzsiz.  

Akıllı baş belasız, doğru yol garazsız (pürüzsüz) olur. 

  

Ağıllı baş hәr şeydәn fayda çıxardar.  

Akıllı baş her şeyden fayda çıkarır.  

 

 Ağıllı bildiyini söylәmәz, dәli söy1әdiyini bilmәz.  Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez.  

(Akıllı, söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler).  

 

Ağıllı bir dәfә aldanar.  

Akıllı bir defa aldanır. 

 

Ağıllı bizi tapmaz, dә1i bacadan düşәr.  

Akıllı bizi bulmaz, deli bacadan iner.  

 

Ağıllı bizi tapmaz, dәli bizdәn gen gәzmәz.  

Akıllı bizi bulmaz, deli bizden ayrı gezmez.  

 

Ağıllı dostunu hәr zaman xatırlar, ağılsız isә işi düşndә. 

 Akıllı, dostunu her zaman hatırlar, akılsız işi düşünce.  

 

Ağıllı düşmәndәn qorxma, dәli dostdan qorx.  

Akıllı düşmandan korkma, deli dosttan kork.  (Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır). 

  

Ağıllı fikirlәşincә dә1i çayı keçdi.  

Akıllı düşününceye kadar deli çayı geçti.  (Akıllı köprü arayıncaya kadar deli suyu geçer). 


356 

 

  Ağıllı fikirlәşincә, dә1inin oğlu bazara gedәr.  

Akıllı düşününceye kadar delinin oğlu pazara gider.  (Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir). 

  

Ağıllı qәm yeyәr, dә1i—qamçı.  

Akıllı gam çeker, deli kamçı yer.  

 

Ağıllı işinә baxar, cahil dişinә.  

Akıllı işine bakar, cahil dişine.  

  

Ağıllı kamal axtarar, cahil—mal.  

Akıllı kemal arar, cahil mal. 

  

Ağıllı kişi qışın qeydinә yayda qalar.  

Akıllı kişi kışın hazırlığını yazın yapar. 

  

Ağıllı kişini falçılar sevmәz.  

Akıllı kişiyi falcılar sevmez. 

  

Ağıllı olup dәrd çkincә, dәli ol—dәrdini çәksinlәr. 

 Akıllı olup dert çekeceğine, deli ol derdini çeksinler. 

  

Ağıllı uşaq bәlәkdә özünü qöstәrә.  

Akıllı çocuk belekte (beşikte) kendini gösterir. 

  

Ağıllı yoxsul axmaq varlıdan yaxşıdır.  

Akıllı yoksul, ahmak zenginden iyidir.  

 

Ağıllının ağzı qәlbindә olur, axmağın qәlbi—ağzında.  

Akıllının ağzı kalbinde olur, ahmağın kalbi ağzında. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə