M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə147/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#871
1   ...   143   144   145   146   147   148   149   150   ...   171

362 

 

 Axırda gәlәn qapını örtәr.  

Sonradan gelen kapıyı örter.  

 

Axırda gülәn yaxşı gülәr.  

Son gelen iyi güler.  

 

Axırı fәna olacaq işi heç başlama.  

Sonu fena olacak işe hiç başlama. 

  

Axmağın ağlı başında olmaz, dabanında olar.  

Ahmağın aklı başmda olmaz, tabanında olur. 

  

Axmaq adam oğurluq keçi ilә gәzmәyә çıxar.  

Ahmak adam çalıntı keçi ile gezmeye çıkar. 

  

Axmaq adam öz sәhvini düz bilәr, ağıllı düzәldәr.  

Ahmak adam kendi yanlışını doğru bilir, akıllı düzeltir.  

 

Axmaq axmağı tapar.  

Ahmak ahmağı bulur.  

 

Axmaq baş bәlalı olar.  

Ahmak baş, belâlı olur.  

 

Axmaq başın bәlasını ayaqlar çәkәr.  

Ahmak başm belâsını ayaklar çeker.  (Akılsız başın cezasını ayaklar çeker).  

 

Axmaq özünә düşmәndir, özgәyә necә dost ola bilәr?!  

Ahmak kendine düşmandır, başkasına nasıl dost olabilir ki?  
363 

 

  Axmaq yığar, ağıllı yeyәr.  

Ahmak toplar, akıllı yer.  

 

Axsaq atın kor da nalbәndi olar.  

Aksak atın kör de nalbantı olur. Axsaq qoyuna nә dağ, nә aran?  

Aksak koyuna ne dağ, ne düzlük fark eder. 

 

Axsaq it ova getmәz, tutsa da buraxmaz.  

Aksak it ava gitmez, tutsa da bırakmaz.   

Axsaq yabı köhlәn atı keçә bilmәz.  

Aksak yabı

1

 küheylan atı geçemez.   

Axsayan büdrәr.  

Aksayan kayar.  

 

Axşam qızartısı sabaha yaydır, sәhәr qızartısı axşama vaydır.  

Akşam kızıllığı sabaha yazdır, seher kızıllığı akşama vaydır. 

  

Axşam oduna gedәn çox olar.  

Akşam oduna giden çok olur. 

  

Axşam sәbri xeyir olar.  

Akşamın sabrı hayır olur.  

 

Axşamdan sonra gәlәn qonağın yeyәcәyi soğandır.  

Akşamdan sonra gelen konuğun yiyeceği soğandır.  

                                                 

1

 Yabı: Iyi yürüyemeyen, koşamayan at.   


364 

 

  Axşamdan sonra sabahın xeyir olsun.  

Akşamdan sonra sabahın hayır olsun.   

Axşamın işini sabaha qoyma.  

Akşamın işini sabaha bırakma.  (Akşamın işini yarına bırakma).  

 

Axşamın sırrını dan bilәr.  

Akşamın sırrını tan bilir.   

Axtaran tapar, yoğuran yapar.  

Arayan bulur, yoğuran yapar.   

Axtardım cahanda başıma bir tac, nә oğrunu tox gördüm, nә doğrunu ac.  

Aradım cihanda başıma bir tac, ne hırsızı tok gördüm, ne doğruyu aç.   

Axurda yatanla saman satan qardaşdır.  

Ahırda yatanla saman satan kardeştir.   

Ailәsinin qәdrini bilmәyәn, el-obasının da qәdrini biİmәz.  

Ailesinin kadrini bilmeyen el obasınm da kadrini bilmez.   

Al almaya daş atan çox olar.  

Al elmaya taş atan çok olur.   

Al dinsizdәn, ver dinsizә.  

Al dinsizden ver dinsize.   


365 

 

Al әlinә silahı, qüvvәt versin ilahi.  

Al eline silahı kuvvet versin ilahi.  

 

Al qapıda, sat qapıda.  

Al kapıda, sat kapıda.  Al malın yaxşısını, çәkmә heç qayğısını.  

Al malın iyisini, çekme hiç kaygısını.  

 

Al malını, gör halını.  

Al malını, gör hftlini.  

 

Al—utanma, ver—qorxma.  

Al utanma, ver korkma.  

 

Ata it çaqqalın dayısıdır.  

Ala it çakaim dayısıdır.   

Ala qarğa suya düşsә dә qaz ola bilmәz.  

Ala karga suya düşse de kaz olamaz.   

Alacağını yadında saxladığın kimi, verәcәyini dә yadında saxla.  

Alacağını aklında tuttuğun gibi, vereceğini de aklmda tut.   

Alacaq ilә verәcәk ödәnmәz.  

Alacak ile verecek ödenmez.   

Alan alıb varlanıb, satan satıb aldanıb.  

Alan alıp zengin olmuş, satan satıp aldanmış.   


366 

 

Alan apardı, satan uduzdu.  

Alan götürdü, satan ütüldü.  

 

Alan olmasa satan da olmaz.  

Alan olmasa, satan da olmaz.   

Alan satandan umar.  

Alan satandan umar.  

  

Alanın gözü olsa, satan acından ölәr.  

Alan açıkgöz olursa satan acından ölür.   

Alanın gözü satanın әlindә olar.  

Alanın gözü satanın elinde olur.   

Alça mәnim, gilas mәnim, tut mәnimşaftalıda da gözüm var.  

Erik benim, kiraz benim, dut benim, şeftalide de gözüm var.  

 

Alçaq yerde çadır qurma.  

Alçak yerde çadır kurma.  

 

Alçaq yerdә yatma, sel aparar, hündür yerdә yatma, yel aparar.  

Alçak yerde yatma sel götürür, yüksek yerde yatma yel götürür.  (Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır).  

 

Alçaqlıqdan ölüm yaxşıdır!  

Alçaklıktan ölüm iyidir.  

 

Aldanma dünyaya, “Mәn sağam” demә.  

Aldanma dünyaya “Ben sağım.” deme.  

 
Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   143   144   145   146   147   148   149   150   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə