MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   219


              Psixologiya

 

 1.

 0

 

  

YYSQ


 

 www.yysq.org

  

www.elmler.net

  

Ġntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

2014 

“Gənc elektron elm” N 101  (44- 2014) 

Ümumi psixologiya 

 

Ali pedaqoji məktəblərin bakalavr 

pilləsi tələbələri üçün dərslik 

 

                   

 

Prof. S.Ġ.Seyidov və prof. M.Ə.Həmzəyevin 

elmi redaktorluğu ilə 

 

 Bakı –YYSQ – 2014

 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

  www.elmler.net

  

  

Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzinin təqdimatında

 

 “Gənc elektron elm”: elektron kitab N 101 (44 - 2014)  Bu elektron nəĢr 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

y

anında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən,

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun

 “

Gənc elektron elm – 

Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ

-intellektual 

layihəsi 

çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır. 

 

Layihənin maliyyələĢdirir: 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

 

 

Gənclər Fondu 

http://youthfoundation.az 

YYSQ - 

http://www.yysq.org

 

 

http://www.elmler.net

 

 Kitab YYSQ tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb. 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəĢri 

Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), 

yazar-kulturoloq  

Bu silsilədən olan 

e-

nəşrlərimizlə buradan tanış olun: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=173

 www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya  

  

DĠQQƏT 


 

Möəlliflik höququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Möəllifin razılığı olmadan 

kitabın bötöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa 

kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar öçön 

ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

   

Ümumi psixologiya 

 

Psixologiya  

 

            

 

Ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərslik 

 

 

                   Prof. S.Ġ.Seyidov və prof. M.Ə.Həmzəyevin 

elmi redaktorluğu ilə 

 

  

 

 Bakı –YYSQ – 2014

 

 

 
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

Rəyçilər: 

 

Ə.Ə.Əlizadə – psixologiya elmləri doktoru, professorG.Tağıyeva – psixologiya elmləri namizədi, dosent; 

Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Problemləri  Ġnstitutunun 

psixologiya və yaĢ fiziologiyası Ģöbəsi. 

 

  

 

Ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərslik 

 

Dərslikdə  «Psixologiya»  proqramına  (2005)  müvafiq  olaraq psixologiyanın  predmeti  və  metodları,  fəaliyyət  və  ünsiyyət, 

Ģəxsiyyət  və  qrupların  psixologiyası,  psixi  proseslər  və  hallar, 

Ģəxsiyyətin fərdi psixi xassələri, yaĢ və pedaqoji psixologiyanın 

predmeti  və  vəzifələri,  məktəbə  daxil  olanadək,  kiçik  məktəb 

yaĢı,  yeniyetməlik  və  ilk  gənclik  yaĢı  dövrlərində  psixi 

inkiĢafın əsasları, tərbiyə, təlim, pedaqoji fəaliyyət və müəllim 

Ģəxsiyyəti  psixologiyası,  məktəbə  psixoloji  xidmətin  əsasları 

psixologiya  elminin  müasir  nailiyyətlərinə  uyğun  Ģəkildə  öz 

əksini tapmıĢdır.  

Dərslik  ali  pedaqoji  məktəblərin  bakalavr  pilləsi 

tələbələri üçün hazırlamıĢdır. Ondan magistrlər, müəllimlər və 

valideynlər də istifadə edə bilərlər. 

 

 

  

 

  


Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə