Makina fakültesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜYüklə 0,72 Mb.
səhifə1/6
tarix20.09.2018
ölçüsü0,72 Mb.
#69457
  1   2   3   4   5   6

MAKİNA FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


ZORUNLU DERSLER VE İÇERİKLERİ


1.YARIYIL

T+U+L

K

TB

TM

M

KS

D

ECTS

S

0221901

FİZİK I

3-0-2

4

4

-

-

-

T

6

Z

0251321

MATEMATİK I

3-2-0

4

4

-

-

-

T

6

Z

0251320

LİNEER CEBİR

2-0-0

2

2

-

-

-

T

3

Z

0651231

TASARI GEOMETRİ VE TEKNİK RESİM(İNGLİZCE)

2-2-0

3

-

3

-

-

İ

5

Z

9031130

TEM. BİLGİSAYAR BİL.(M)

2-2-0

3

3

-

-

-

T

4

Z

9051031

İLERİ İNGİLİZCE I

3-0-0

3

-

-

-

3

İ

3

Z

0651021

MAK.MÜH.GİRİŞ

2-0-0

2

-

-

2

-

T

3

ZTOPLAM 7 ders

17-6-2

21

13

3

2

3
30FİZİK I


Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Mekanik Dalgalar, Sıcaklık, Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası, Gazların Kinetik Teorisi, Isı Makineleri, Entropi ve Termodinamiğin İkinci Yasası, Evrensel Çekim Yasası
MATEMATİK I

Kompleks Sayılar ve Çeşitli Fonksiyonların Tanımı / Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev ve Kuralları / Türevin Çeşitli Uygulamaları / Fonksiyonların Değişimlerinin İncelenmesi ve Grafik Çizimi / Trigonometrik, Ters Trigonometrik, Üstel, Logaritmik, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar / Diferansiyel ve Uygulamaları / Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri / Belirsiz Şekiller / Parametrik Denklemler / Kutupsal Koordinatlar / Belirsiz İntegral / Kısmi İntegrasyon / Binom İntegralleri / Belirli İntegral / Düzlemsel Bölgelerin Alanları / Dönel Cisimlerin Hacimleri ve Yüzey Alanları / Eğri Yayının Uzunluğu / Düzlem Analitik Geometri


LİNEER CEBİR

Matris Cebirine Giriş / Matrislerde Toplama ve Çarpma / Bazı Özel Matrisler / Bir Kare Matrisin Transpozesi / Determinantlar / Laplace Açılımı / Lineer Denklem Sistemleri / Cramer Teoremi ve Lineer Denklem Sistemlerinin Determinantlarla Çözümü / Bir Matrisin Rankı ve Denk Matrisler / Ek Matris ve Ters Matrisler/ Elemanter Matris Dönüşümleri /Lineer Denklem Sistemlerinin Matris Kullanılarak Çözümü / Vektör Cebri / Vektör Uzayları / Lineer Bağımlılık, Lineer Bağımsızlık, Alt Uzay, Baz ve Boyut / Lineer Dönüşümler / Bir Matrisin Karakteristik Denklemi / Özdeğer ve Öz Vektörler


TASARI GEOMETRİ VE TEKNİK RESİM

Introduction to Engineering drawing / Equipment of Technical drawing / Standarts / Geometrical drawing / Views / Scales / Perspectives / Dimensioning / Slope / Conicity / Sharpness
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (M)

Bilgi İşleme ve Mühendislik Uygulama Yöntemleri / Bilgisayar Sistemleri ve Donanımı / Bellek, Giriş-Çıkış Aygıtları / Matlab Dilinin Veri Yapıları / Matlab Dilinin Giriş-Çıkış Deyimleri / Matlab Dosya Yapıları


MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Mühendis ve Mühendislik / Mühendis ve Toplum / Makine Elemanlarının Tasarımı / Mühendislikte Statik, Dinamik ve Mukavemetin Gerekliliği, Kullanım Alanları / Mühendisliğe Katkıları / Mekanizmaların Tanıtımı / Titreşim ve Gürültünün Tanıtımı / Endüstrideki Önemi ve Kontrolü / Makina Malzemesi ve İmalat Yöntemleri / Uygulama Esasları / Kullanılan Teçhizat ve Donanımlar / Enerji Üretim Sistemleri / Enerji ve Çevre / Hidrolik ve Termik Makinalar / Hidrolik-Pnömatik Devreler / Makine Mühendisliğinde Tesisat ve Isı-Prosesin Yeri / Endüstriyel Tesislerde Proses Elemanlarının Tasarımı / Otomotiv Endüstrisinin Kapsamı ve Önemi / Motorlar, Çalışma Prensipleri, Türleri, Genel Performansları
2.YARIYIL

T+U+L

K

TB

TM

M

KS

D

ECTS

S

0221902

FİZİK II

3-0-2

4

4

-

-

-

T

6

Z

0241120

GENEL KİMYA

3-0-0

3

3

-

-

-

T

4

Z

0251322

MATEMATİK II

3-2-0

4

4

-

-

-

T

6

Z

0651232

BİLG. DESTEKLİ TEKNİK. RES. (İNGİLİZCE)

2-2-0

3

-

3

-

-

İ

6

Z

0651532

STATİK

3-0-0

3

-

3

-

-

T

5

Z

9051032

İLERİ İNGİLİZCE II

3-0-0

3

-

-

-

3

İ

3

Z
TOPLAM 6 ders

17-4-2

20

11

6

-

3
30FİZİK II

Akışkanlar Mekaniğinin Temel Kavramları, Basınç, Archimedes ilkesi, Akışkanlar Dinamiği, Bernoulli Denklemi, Elektromanyetik Kavramların Temel Prensip ve Kuramları: Coulomb Yasası , Elektrik Alanı, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, DA Elektrik Devreleri, Manyetik Alan, Manyetik Alan Kaynakları, Ampere Yasası, Faraday Yasası, Maddenin Manyetik Özelikleri, AA Devreleri, Maxwell Denklemlerinin Sunumu, Elektromanyetik Dalga Kavramı, Işığın Doğası ve Optik Yasaları, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi ve Kırınımı.
GENEL KİMYA

Madde ve Kimya / Kimyanın Temel Yasaları / Kimyasal Hesaplamalar / Atom Yapısı ve Periyodik Sistem / Kimyasal Bağlar / Redoks Reaksiyonları / Gazlar, Sıvılar, Katılar / Çözeltiler / Kimyasal Kinetik ve Denge / Asit, Baz ve Tuzlar / Elektrokimya / Termokimyasal Laboratuar: Heterojen Karışımların Ayrılması / Homojen Karışımların Ayrılması / Kromatografi / Bir Gazın Molekül Ağırlığının Bulunması / Çözeltiler / Elektokimyasal Piller

MATEMATİK II

Seriler / Reel Sayıların Serileri, Limit, Monoton Seriler, Güç (Power) Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri / Vektör Analizi / Düzlem ve Uzayda Analitik Geometri / Doğru ve Düzlemlerin Denklemleri / Silindirik ve Küresel Koordinatlar / Vektör Fonksiyonları / Frenet Formülü / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Kısmi Türev, Zincir Kuralı / Yüksek Mertebeden Türevler, Schwarz Teoremi / Lagrange Multiplier Metodu / Gradyan, Diverjans, Rotasyonel Kısmı Türevlerin Geometrik Uygulamaları / Çift Katlı İntegral Uygulamaları / Green Teoremi / Üç Katlı ve Yüzey İntegralleri / Divergence ve Stoke’s Teoremi


BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

Surfaces quality and Symbols / Tolerances / Drawing of special Machine Parts / Steel Construction Drawing / Assemly drawing / Introduction to Computer and Computer Aided Design Programs / 2D Drawing, Slace, Assembly Drawing, 3D Drawing (Perspectives) on CAD Programs


STATİK


Vektör Sistemleri / Statiğin Temel İlkeleri / Düzlem ve Uzay Statik / Sürtünme / Yayılı Kuvvetler / Kütle Merkezi / Taşıyıcı Sistemler / Kesit Tesirleri ve Diyagramları / Virtüel İş Metodu3.YARIYIL

T+U+L

K

TB

TM

M

KS

D

ECTS

S

0252311

DİFERANSİYEL DENK.

4-0-0

4

4

-

-

-

T

6

Z

0652323

ÖLÇME TEK. ve DEĞ.

2-0-0

2

2

-

-

-

T

3

Z

0652331

MALZEME I

3-0-0

3

-

3

-

-

T

3

Z

0652531

DİNAMİK (İNGİLİZCE)

3-0-0

3

-

3

-

-

İ

4

Z

0652533

MUKAVEMET I

3-0-0

3

-

3

-

-

T

4

Z

0652731

TERMODİNAMİK I (İNGİLİZCE)

3-0-0

3

-

3

-

-

İ

4

Z

9061021

TÜRKÇE I

2-0-0

0

-

-

-

0

T

3

Z

9052041

İNG. OKU. ve KONUŞ.

1-0-2

2

-

-

-

2

İ

3

Z


TOPLAM 8 ders

21-0-2

20

6

12

-

2
30DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Birinci Mertebe Denklemler / Ayrılabilen Denklemler, Lineer Denklemler / Değişken Dönüşümü ve İntegrasyon Çarpanı / Varlık ve Teknik Teoremleri, Uygulamalar / Yüksek Mertebe Lineer Denklemler / Parametrelerin Değişimi Yöntemi / Mertebe Düşürme / Sabit Katsayılı Denklemler / Belirsiz Katsayılar Yöntemi / Euler-Cauchy Denklemi / Kuvvet Serisi Yöntemi / Adi ve Regüler Singüler Noktalar Civarında Çözümler / Laplace Dönüşümü, Temel Tanımlar ve Teoremler / Başlançıç Değer Probleminin Çözümü / Konvolüsyon, Delta Fonksiyonu ve Transfer Fonksiyonu / Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri / Temel Teori ve Çözümler, Laplace Dönüşümü ile Çözümler
ÖLÇME TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME

Ölçme Tekniğine Giriş ve Tanımlar / Metroloji ve Kalibrasyon / Ölçme Tekniği ile İlgili Kullanılan Türk Standartları; Diğer Yabancı Standartlar, Norm ve Kuralların Tanıtılması / Deneysel Bulguların Analizi / Boyut, Açı ve Alan Ölçümü / Basınç Ölçümü / Sıcaklık Ölçümü / Debi Ölçümü / Seviye Ölçümü / Termofiziksel Özelliklerin Ölçümü / Kuvvet, Moment ve Mil Gücü Ölçümü / Sensörler ve Sensörlerin Temel Fiziksel Özellikleri / Makina Mühendisliğinde Elektriksel Ölçümler / Hava Kirliliği Örneklenmesi ve Ölçümü

Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə