MakroiQTİsadiyyat-1Yüklə 401,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix13.11.2017
ölçüsü401,08 Kb.
#10143
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


MAKROİQTİSADİYYAT-1 

 

1.  Müasir makroiqtisadi nəzəriyyənin banisi: (Çəki: 1)  

 

a)  C.Keyns 

b)  A.Marşal 

c)  N.D.Kondratyev 

d)  L.Valras 

e)  V.V.Kosova 

 

 

2.  1933-cü ildə ilk dəfə “makroiqtisadiyyat” anlayışını işlətmiş, ekono¬metrikanın banilərindən biri, iqtisadçı – riyaziyyatçı alim: (Çəki: 1) 

 

 a)  Con Meynard Keyns 

b)  Alfred Marşal c)  Raqner Fişer 

d)  E.Engel 

e)  Adam Smit 

 

 3.  Milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat əlaqələrində, beynəlxalq əmək bölgüsündə maksimum 

istiraka yönəldilmiş iqtisadiyyat: (Çəki: 1) 

 

 

a)  açıq iqtisadiyyat b)  qapalı iqtisadiyyat 

c)  qarışıq iqtisadiyyat 

d)  mezo iqtisadiyyat 

e)  meqa iqtisadiyyat  

 

 

4.  Makroiqtisadiyyatda nəzərdən keçirilən əsas bazarları müəyyənləşdir: (Çəki: 1)  

 

a)  əmtəə və xidmətlər və pul bazarı 

b)  əmtəə və xidmətlər və iş qüvvəsi bazarı 

c)  əmtəə və xidmətlər və qiymətli kağızlar bazarı 

d)  əmtəə və xidmətlər və valyuta bazarı 

e)  bütün cavablar düzdür 

 

 

5.  İqtisadi nəzəriyyədə XX əsrin 30-cu illərinə qədər üstünlük təşkil edən nəzəriyyə hansı məktəbə aiddir: (Çəki: 1)  

 

a)  klassik məktəbə  

b)  merekantilizm məktəbinə 

c)  fiziokratizm məktəbinə 

d)  neoklassik məktəbinə 

e)  keynsçilik məktəbinə 

 

 

6.  Hansı nəzəriyyənin əsasında permanent gəlir ideyası və pul tələbi nəzəriyyəsi durur:   


a)  marjinalist nəzəriyyə 

b)  merekantilist nəəriyyə c)  monetarist nəzəriyyə 

d)  neoklassik nəzəriyyə 

e)  keynsçi nəzəriyyə 

 

 7.  Makroiqtisadiyyat səmərəli bölüşdürülməsini əks etdirməklə:  

 

a)  davamlı iqtisadi inkişafı xarakterizə edir 

b)  böhranlı iqtisadiyyatı xarakterizə edir 

c)  inflyasiyalı iqtisadiyyatı xarakterizə edir. 

d)  qısamüddətli iqtisadi inkişafı xarakterizə edir 

e)  hamısı düzdür 

 

 

8.  İqtisadiyyatı bütövlkdə öyrənən məhdud resursların rasional istifadəsi nəzəriyyəsi: (Çəki: 1)  

a)  makroiqtisadiyyatdır 

b)  mikroiqtisadiyyatdır 

c)  mezoiqtisadiyyatdır 

d)  meqaiqtisadiyyatdır 

e)  həm mikro, həm də mezoiqtisadiyyatdır 

 

9.  Makroiqtisadi səviyyədə infrastrukturun formaları: (Çəki: 1)    

a)  istehsal və sosial infrastruktur 

b)  iqtisadi infrastruktur 

c)  sosial infrastruktur 

d)  istehsal infrastrukturu 

e)  yarmarka və əmtəə bazarı 

 

 10. Ev təsərrüfatının məqsədi: (Çəki: 1) 

 

 a)  mənfəətin maksimumlaşdırılması 

b)  faydalılığın maksimumlaşdırılması 

c)  rentanın maksimumlaşdırılması 

d)  əmtəə və xidmətlərin istehlakının maksimumlaşdırılması 

e)  iş qüvvəsinin hərəkətinin maksimumlaşdırılması 

 

 

11. “Allah makroiqtisadiyyatı yer üzünə ona görə endirmişdir ki, onlar praktiki problemlərin həlli üçün zəruri görünən nəzəriyyələrin yoxlanılmasına və irəli sürülməsinə nail olsunlar”, 

bu fikir hansı iqtisadi alimə aiddir: (Çəki: 1) 

 

a)  A.Marşal b)  R.Makkonnell 

c)  Q.Menkyu 

d)  L.Bryu 

e)  C.M.Keyns 

  

12. İqtisadi fəaliyyət prosesində sərvətlərin subyektlərin bir-birinə ötürül¬məsidir, onlar zaman 

kəmiyyəti ilə ölçülən iqtisadi parametrlərdir – bu: (Çəki: 1) 

 

 a)  aktivlər 

b)  axınlar 

c)  ehtiyatlar 

d)  konyuktura 

e)  real göstəricilər 

 

 

13. Ev təsərrüfatı və firmalar bazarında qarşılıqlı əlaqələri və qərarların qəbul edilməsi prosesini öyrənən elm: (Çəki: 1) 

 

 a)  mikroiqtisadiyyat 

b)  makroiqtisadiyyat 

c)  mezoiqtisadiyyat 

d)  meqa iqtisadiyyat 

e)  super iqtisadiyyat 

 

 14. Makroiqtisadiyyat öz təhlilində iqtisadiyyatın vahid tam kimi hərəkətini səciyələndirən hansı 

kəmiyyətlərdən istifadə edir: (Çəki: 1)   

 

a)  ümumiləşdirilmiş kəmiyyətlərdən  

b)  sadələşdirilmiş kəmiyyətlərdən 

c)  konkret kəmiyyətlərdən 

d)  qarışıq kəmiyyətlər 

e)  konkret və qarişıq kəmiyyətlər; 

 

15. Milli iqtisadiyyat: (Çəki: 1)  

 

a)  müxtəlif fəaliyyət növlərinin özünütənzimləyən sistemi b)  tarixən formalaşmış ictimai təkrar istehsal sistemi  

c)  bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan sahə və növləri və ərazi kompleksləri sistemi 

d)  düzgün cavab yoxdur 

e)  müxtəlif fəaliyyət növlərinin özünütənzimləyən sistemi, tarixən formalaşmış 

ictimai təkrar istehsal sistemi, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan sahə və növləri 

və ərazi kompleksləri sistemi 

 

 16. Makroiqtisadiyyatın predmeti və metodu nə vaxt formalaşmışdır? (Çəki: 1)   

 

a)  XX əsrin 20-ci illəri b)  XX əsrin 30-cu illəri 

c)  XIX əsrin 30-cu illəri 

d)  XIX əsrin 50-ci illəri 

e)  XX əsrin 50-ci illəri 

 

 

17. Öyrənilən əşyanın təqdim edilmə üsuluna görə modellər: (Çəki: 1)  

 
Yüklə 401,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə