Malzeme güvenlik biLGİ formu ( msds )Yüklə 61,78 Kb.

tarix10.11.2017
ölçüsü61,78 Kb.


 

 

 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

( MSDS ) 

 

1.  MADDE/MÜSTAHZAR  ve ŞİRKET/İŞ  SAHİBİNİN  TANITIMI 

 

ÜRÜN ADI 

 

  :

404 KONTAK YAPIŞTIRICI

 

FIRMA ADI 

 

  

: 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş.    

 

    

 Merkez: Merkez Mahallesi Akçe Sokak Güzle İş Merkezi 

   


 

    


 No:3 Kat:1 Şile Yolu Shell Benzin İstasyonu Yanı 

   


 

    


 Çekmeköy/ İSTANBUL 

   


 

    


 Fabrika: Organize San. Böl. 102 Ada 7 Parsel 

   


 

    


 Selimiye Köyü OSMANELİ/ BİLECİK 

   


 

    


 Merkez Tel: 0216 642 92 71  Faks: 0216 642 92 75 

 

  

 

     Fabrika Tel: 0228 470 00 14 

 

  

2. BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 

 

 

2.1 Tehlikeli bileşenler : 

 

 

CAS - 

Numarası Kimyasal ismi ( 

acc. to EC ) İçerik sembolleri

 

 

R- ibareleri 100 - 42 - 5 .Hekzan >12,5 % or 

Toluen >12,5 % % Index Xn 

 

R- ibareleri: 10 - 20 36/38 

 

  

 

 

 

 

 


 

3. TEHLİKE  TANIMLAMASI

                                                 

 

 

 3.2 Kişiye ve çevreye oluşturduğu kritik tehlikeler:

 Xn 

 

ZARARLI 


3.1 Tehlike 

sembolleri Xn 

 

R- 


İbareler

i                       

 

R10 Yanıcı 

R20 solunması 

zararlı

 

R36/38 gözler ve deriyi tahriş edici 

Aseton 


: Yüksek konsantrasyonda buharı gözleri mukoza membranını tahriş edicidir. Cilt ile teması 

cildi tahriş edebilir.

 

 

Sürekli soluma: Yüksek dozlar narkotik etki 

oluşturabilir. Semptomlar: Başdönmesi, baş ağrısı, 

güçsüzlük.

 

 Karsinojenik Etki: gözlenmemiştir.

 

Mutajenik Etki: Mutagenic for bacteria and/or yeast. Teratojenik Etki: gözlenmemiştir.

 

 Gelişmiş Toksiklik: gözlenmemiştir.

 

S9-  Konteyner  iyi havalandırılan  ortamda 

saklanmalı. S16

Ateş olan yerden uzak tutulmalı  

Sigara içilmez. 

S29


Kanalizasyona 

boşaltılmaz.

 

 S62- 

Yutulduğunda kusturmaya çalışmayınız: en yakın sağlık kuruluşuna götürüp gösteriniz.

 

 

  

4.  İLK   YARDIM 

  

Solunum: 

Açık havaya çıkarıp, elbiselerini gevşetiniz ve kişiyi sakinleştiriniz. Kişinin üşümesine

 

imkan vermeyiniz, sıcak tutunuz. Uzman doktora başvurunuz.

 

 

 Deri teması: Cildi doğrudan su ve sabunla yıkayınız. Hemen bulaşık kıyafetleri tekrar kullanmamak

 

üzere ayırınız. 

 

  Göze teması: Hemen gözleri bol miktarda suyla en az 15 dakika yıkayınız. Devam ederse 

göz


 

doktoruna başvurunuz.

 

  

Ağıza alma: Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Ağzını su ile yıkayınız. Tıbbi 

destek 

alınız.

 

  
Yutma: 

Tıbbi  olarak  önerilmedikçe

 

kusmaya  zorlamayınız.  Bilinç  kaybedilmişse  ağız  yoluyla  asla birşey

 

vermeyiniz.  Yaka,  gravat,  kemer  veya  bel  kısmını  gevşetiniz.  Semptomlar  gözlenirse  tıbbi 

müdahele için uzmana danışınız.

 

 5. YANGINLA  MÜCADALE 

 

Uygun söndürme ekipmanı:

                                                                     

Kuru köpükle söndürme

 

 

Uygun olmayan yangın söndürme:                                                          

Yüksek basınçlı su

 

 

Kendinden ortaya çıkan kısmi zararlar, yanma ürünleri veya gazlar:   

Toksik gaz ortaya çıkabilir

 

 

Kısmi korunma ekipmanları:                                                     

Solunum yolu için aparat kullanınız.

 

 

  

6 . KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ 

 

  Kişisel önlemler:

        


Buharını solumayınız. Kişisel koruyucular giyiniz. Korunmamış kişilerden 

uzak tutunuz. 

 

 

Çevresel önlemler:     

Kanalizasyon, yüzey suları, zemin veya çukura dökülmesine izin vermeyiniz.

 

 

Ek bilgiler: 

 

Likit bağlayıcı maddeler ile emdiriniz (örneğin kum, bağlayıcı ajanlar..) 

  

Yeterli havalandırmayı sağlayınız.

 

  

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA    

 

 Güvenli taşıma için taşıma bilgileri:

   


Isıdan uzak tutunuz. Buharını solumayınız. Cilt ve gözler ile 

temasından kaçınınız. Çalışma alanında iyi havalandırma ve/veya boşaltma sistemi sağlayınız.

 

 

 Yanma ve patlamaya karşı önlemler:Tutuşma sağlayacak kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara 

içilmez. Statik boşalmaya karşı kontrol önlemleri alınız.

 

 

 

 

 

 

 

DEPOLAMA 

  

Depo ve konteyner için gerekler: 

 

Havalandırılması iyi ve serin yerde muhafaza ediniz. 

 

Ortak depolama şartları ile ilgili bilgi:

 

 Organik peroxitlerle birlikte depolamayınız.

  

 

 

 

8. KORUNMA  KONTROLÜ  VE KİŞİSEL KORUNMA  

  

Sistem kontrolü ve teknik kontroller ile ilgili bilgiler, güvenli taşıma bilgileri:

 

 

Statik boşalma ile ilgili kontrol önlemlerini alınız. Bölüm 7’deki bilgilere bakınız, depolama kısmı. 

 

Yaklaşık konsantrasyonlimitleri ile bileşikler: 

CAS-


Numarası Kimyasal isim (acc. to Ec ) Hekzan 110

-54-3 


 

CAS-


Numarası Kimyasal isim (acc. to Ec ) Toluen 108

-88-3 


 

 

  

KİŞİSEL KORUYUCU EKİ

PMANLAR 

 

Solunum yolunu koruma: Havalandırma yetersiz olduğunda solunum yolunu koruyucular kullanınız.

 

El koruma: Koruyucu eldivenler  

 

  

                              

                                 

 

                                       

 

  Göz koruma: Yüze oturan koruyucu gözlük 

kullanınız. Beden koruma: Kapalı iş elbiseleri

 

Genel koruma ve hijyen kontrolleri: malzeme ile çalışıldıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız; 

mola, yemek, vardiya değişimi, vb.. Malzemeyi kullanırken yemeyin, içmeyin si

gara 

içmeyiniz.

 

 

  

 

  

 

  

 

 9. FİZİKSEL  VE  KİMYASAL   ÖZELLİKLER 

 

  Görünüş: 

Pasty 


 

Renk: 

Şeffaf sarı

 

 

Koku: Hekzan veya Toluen gibi  karakteristik koku  


 

pH değeri: Yoğunluk ,g/ml:  

0,825 

  

Viskozite mPa.s : 10.888 Sudaki 

çözünürlük % : 

4,25 


  

Kaynama sıcaklığı/ kaynama süresi: 

n.a.   

Donma sıcaklığı / donma süresi: 

-

12 ºC / 

450 sn Parlama noktası: 

35 


 

38 ºC 

 

Tutuşma limiti : < 38 ºC

 

 

  

 

10. KARARLILIK   VE   TEPKİSİ 

 

 

Ek Bilgiler Tehlikeli reaksiyonlardan önlem şartları: Isıdan uzak tutunuz.

 

Malzemeyi önleme: kuvvetli oksitleyicilerle reaksiyon verir. (örneğin chlorine, bromine, fluorine) 

 

 11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ 

  

Toksikolojik Testler Akut toksiklik: LD50 rat 

DÜŞÜK TOKSİKLİK

 

 

Ek Bilgi: Hekzan / Toluen  

Hekzan:  ORAL  (LD50):  Acute:  25000 

mg/kg  [Rat].  Toluen:  ORAL  (LD50):  Acute: 

2000  mg/kg  [Rat].  Merkezi  sinir  sistemini 

etkiler. 

 

  

 

 

 

12. EKOLOJİ BİLGİSİ 

 

  Bertaraf detayları (çözünme veya dağılma)

 

 Çözünme derecesi: 

% 4,25 


 

Ürün biyolojik olarak 

parçalanabilir. Ekotoksikolojik etki

 

 Aquatoxicity: Leuciscus idus test: n.a. 

Daphnia toxicity: n.a. 

 Teknik olarak biyolojik arıtma sistemlerinde kullanımı minimal konsantrasyonların açığa çıkması 

aktif çamurun biyolojik parçalanabilirliğini etkilemez.

 

 

Detaylar:Kanalizasyon, yüzey suları, zemin veya çukura dökülmesine izin vermeyiniz. 

 

 13. BERTAREF ETME BİLGİLERİ 

 

 Ürün önerisi: Tehlikeli atıkları yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemelere göre imha ediniz.

  

 

Bulaşık ambalaj önerisi: Atıkları yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemelere göre imha 

ediniz. 


 

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ 

 

  Uluslararası taşıma

 

ADR/GGVS (karayolu): 

Sınıf

 

RID/GGVE (trenyolu): 

Sınıf


 

UN/ID Numarası: 

1866 


IMDG/GGV Deniz: 

Sınıf


 3.3 

Deniz kirleticiliği: 

Evet 


Uygun taşımacılık ismi: 

Resin solution in flammable liquid Havayolu : 3 

ICAO/IATA: 

Sınıf


 

 UN/ID Numarası: 

1866 


Uygun taşımacılık ismi: 

Resin solution in flammable liquid Paketleme Grubu : II 

 

  

 

 

 

 

15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLER 

 

Xn Zararlı 

 

R ibare(leri):   

10 Yanıcı  

20 Solunması zararlı  

R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edici 

 

S ibare(leri):  

 

S 2 Çocuklardan uzak tutunuz 

 

S23 gaz / duman /buhar /sprey solunmaz (üretici tarafından belirtilen) 

S 3/7/9 Konteyneri iyi havalandırılmış serin yerde muhafaza ediniz

 

S 51 Sadece iyi havalandırılan ortamlarda muhafaza ediniz 

Ulusal düzenlemeler

 

Su risk sınıfı: 

 
Su kirletici (bölgesel)

 

  

16. DİĞER BİLGİLER 

  

Bakınız Bölüm 1, ilgili departman bilgileri. 

Bu güvenlik bilgi formunda sunulan bilgiler, yayınlandığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en 

geçerli bilgilerdir. Yasal garanti düzenlemeleri şartlarında belirtilen ürün özellikleri ile ilgili bir 

garanti sunmamaktadır. 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə