Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?Yüklə 1,51 Mb.
səhifə1/16
tarix02.10.2017
ölçüsü1,51 Mb.
#2528
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


Mamalıq

1) Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

A) Gələcək hissə

B) Vəziyyət

C) Gələcək hissənin kiçik çanaq girəcəyinə olan münasibəti

D) Mövqe

E) Uşaqlıq dibinin hündürdə durma səviyyəsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

2) İkinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

A) Gələcək hissənin kiçik çanaq müstəvilərinə olan münasibəti

B) Dölün çəkisi

C) Gələcək hissə

D) Gələcək hissənin kiçik çanaq girəcəyinə olan münasibəti

E) Vəziyyət, mövqe


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
3) Üçüncü əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

A) Vəziyyət, mövqe

B) Gələcək hissənin kiçik çanaq müstəvilərinə olan münasibəti

C) Gələcək hissə

D) Dölün çəkisi

E) Gələcək hissə və onun kiçik çanağa olan münasibəti


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
4) Dördüncü əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

A)Gələcək hissənin kiçik çanaq girəcəyinə olan münasibət

B)Dölün çəkisi

C)Vəziyyət, mövqe

D)Uşaqlıq dibinin hündürdə durma səviyyəsi

E)Gələcək hissənin kiçik çanaq müstəvilərinə olan münasibəti


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
5) Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir?

A) Mövqe


B) Gələcək hissənin duruşu

C) Görkəm

D) Gələcək hissə

E) Dölün üzvlərinin yerləşməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
6) Döl oxunun uşaqlıq oxuna olan münasibəti hansıdır?

A) Mövqe


B) Vəziyyət

C) Dölün üzvlərinin yerləşməsi

D) Gələcək hissə

E) Görkəm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
7) Promontoriumla qasıq simfizinin aşağı kənarı arasında olan məsafə neçə sm-ə bərabərdir?

A) 13,5 sm

B) 20 - 21 sm

C) 11 sm


D) 12,5 - 13 sm

E) 25 - 26 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
8) Kiçik çanaq boşluğunun enli hissəsinin düz ölçüsü neçə sm-ə bərabərdir?

A) 13 sm


B) 11 sm

C) 12,5 sm

D) 12 sm

E) 10,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
9) Qalça sümüklərinin ön yuxarı tinləri arasındakı məsafə neçə sm-ə bərabərdir?

A) 25 - 26 sm

B) 27 - 32 sm

C) 23 - 24 sm

D) 24 - 25 sm

E) 30 - 32 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
10) Qalça sümüklərinin daraqları arasında məsafə neçə sm-ə bərabərdir?

A) 11 sm


B) 28 - 29 sm

C) 20 - 21 sm

D) 30 - 32 sm

E) 25 - 26 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
11) Kiçik çanaq boşluğunun dar hissəsinin düz ölçüsü neçə sm-ə bərabərdir?

A) 12 sm

B) 11 sm

C) 10,5 sm

D) 13 sm

E) 12,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
12) Qasıq simfizinin yuxarı kənarı ilə omaüstü çuxurunun arasında olan məsafə neçə sm - dir?

A) 25 - 26 sm

B) 11 sm

C) 20 - 21 sm

D) 30 - 32 sm

E) 13,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
13) Diaqonal konyuqata hansıdır?

A) 12, 5 - 13 sm

B) 20 - 21 sm

C) 13,5 sm

D) 9,5 sm

E) 11 sm
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


14) Çanağın hansı ölçüsü 20 - 21 sm-ə bərabərdir?

A) Diaqonal konyuqata

B) Yan konyuqata

C) Həqiqi konyuqata

D) Çəp konyuqata

E) Xarici konyuqata


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
15) Böyük çanağın normal ölçüləri hansılardır?

A) 23 – 25 – 28 – 17 – 8

B) 25 – 28 – 31 – 20 – 11

C) 22 – 25 – 29 – 28 – 9

D) 25 – 25 – 28 – 20 – 11

E) 27 – 27 – 32 - 18 – 9


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
16) Həqiqi konyuqata hansıdır?

A) 13 sm


B) 11 sm

C) 9,5 sm

D) 10,5 sm

E) 12 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
17) Bud sümüklərinin böyük burmaları arasında olan ölçü neçə sm-ə bərabərdir?

A) 30 – 31 sm

B) 20 – 21 sm

C) 23 – 25 sm

D) 28 – 29 sm

E) 26 – 27 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
18) Kiçik çanaq çıxacağının düz ölçüsü neçə sm-ə bərabərdir?

A) 10 sm


B) 12,5 – 13 sm

C) 9,5 sm

D) 11 sm

E) 12 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
19) Kiçik çanaq boşluğunun enli hissəsinin köndələn ölçüsü neçə sm-dir?

A) 11 sm


B) 10,5 sm

C) 12 sm

D) 13 sm

E) 12,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
20) Kiçik çanaq çıxacağının köndələn ölçüsü neçədir?

A) 10,5 sm

B) 12 sm

C) 11 sm


D) 12,5 sm

E) 11,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
21) Kiçik çanaq girəcəyinin sağ çəp ölçüsü neçə sm-dir?

A) 12 sm


B) 11 sm

C) 10,5 sm

D) 11,5 sm

E) 13 sm
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


22) Ənsə gəlişi ön görkəm hansıdır?

A) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağdadır

B) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək soldadır

C) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək soldadır

D) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, kiçik əmgək öndədir

E) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək öndədir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
23) Daxili müayinə zamanı ənsə gəlişi, II mövqe, arxa görkəm hansıdır?

A) Oxabənzər tikiş sol çəp ölçüdədir, kiçik əmgək solda arxadadır

B) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək solda öndədir

C) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək sağdadır

D) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağda arxadadır

E) Oxabənzər tikiş sol çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağda öndədir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
24) Daxili müayinə zamanı ənsə gəlişi, II mövqe, ön görkəm hansıdır?

A) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir

B) Oxabənzər tikiş sol çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağda arxadadır

C) Oxabənzər tikiş sol çəp ölçüdədir, kiçik əmgək solda arxadadır

D) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağda arxadadır

E) Oxabənzər tikiş sol çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağda öndədir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
25) Daxili müayinə zamanı çanaq gəlişi, I mövqe, arxa görkəm hansıdır?

A) Burmalararası məsafə sol çəp ölçüdədir, oma solda öndədir

B) Burmalararası məsafə sağ çəp ölçüdədir, oma solda öndədir

C) Burmalararası məsafə köndələn ölçüdədir, oma sağdadır

D) Burmalararası məsafə sol çəp ölçüdədir, oma solda arxadadır

E) Döl çanağının burmalararası ölçüsü ana çanağın sağ çəp ölçüsündədir, oma solda arxadadır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
26) Əgər oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, dölün arxası önə yönəlmişdirsə, hansı cavab buna uyğun gəlir ?

A) İkinci mövqe ön görkəm

B) Baş gəlişi, arxa görkəm

C) İkinci mövqe, arxa görkəm

D) Birinci mövqe, ön görkəm

E) Baş gəlişi, ön görkəm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
27) Oxabənzər tikiş çanaq girəcəyinin köndələn ölçüsündədir, önə yönəldilmişdir, dölün arxası soldadır - hansı cavab uyğun gəlir ?

A) Baş gəlişi, II mövqe

B) I mövqe, ön assinklitizm

C) II mövqe, arxa görkəm

D) II mövqe, ön assinklitizm

E) I mövqe, arxa assinklitizm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
28) Ənsə gəlişi, arxa görkəm olduqda hansı cavab uyğun gəlir?

A) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, kiçik əmgək öndədir

B) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək soldadır

C) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək sağdadır

D) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, kiçik əmgək arxadadır

E) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir və arxaya yönəlmişdir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
29) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, dölün arxası arxaya yönəlmişsə hansı cavab uyğun gəlir?

A) Baş gəlişi, arxa görkəm

B) I mövqe, ön görkəm

C) II mövqe, arxa görkəm

D) Baş gəlişi, I mövqe

E) Baş gəlişi, ön görkəm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
30) Ənsə gəlişi I mövqedirsə - hansı cavab uyğun gəlir?

A) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, arxaya yönəlmişdir

B) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, kiçik əmgək arxadadır

C) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, kiçik əmgək öndədir

D) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək sağdadır

E) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək soldadır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
31) Ənsə gəlişi II mövqedirsə - hansı cavab uyğun gəlir?

A) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək sağdadır

B) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, kiçik əmgək soldadır

C) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, kiçik əmgək öndədir

D) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, önə yönəlmişdir

E) Oxabənzər tikiş düz ölçüdədir, kiçik əmgək arxadadır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
32) Ənsə gəlişi I mövqe arxa görkəmdirsə - hansı cavab uyğun gəlir?

A) Oxabənzər tikiş sol çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağda öndədir

B) Oxabənzər tikiş sol çəp ölçüdədir, kiçik əmgək solda arxadadır

C) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək sağda arxadadır

D) Oxabənzər tikiş köndələn ölçüdədir, önə yönəlmişdir, kiçik əmgək soldadır

E) Oxabənzər tikiş sağ çəp ölçüdədir, kiçik əmgək solda öndədir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
33) Döl başının düz ölçüsü neçəyə bərabərdir?

A) 13,5 sm

B) 10,5 sm

C) 9,5 sm

D) 12 sm

E) 11 sm
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


34) Döl başının böyük əmgəyinin ön tini ilə ənsəaltı çuxur arasında olan ölçü necə adlanır?

A) Şaquli ölçü

B) Böyük köndələn ölçü

C) Düz ölçü

D) Orta çəp ölçü

E) Kiçik çəp ölçü


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
35) Döl başının böyük çəp ölçüsü neçədir?

A) 12 sm


B) 11 sm

C) 10,5 sm

D) 9,5 sm

E) 13,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
36) Döl başının alının tüklü hissəsinin sərhədi ilə ənsəaltı çuxur arasında olan ölçü necə adlanır?

A) Kiçik çəp ölçü

B) Böyük çəp ölçü

C) Düz ölçü

D) Şaquli ölçü

E) Orta çəp ölçü


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
37) Döl başının bipariyetal ölçüsü neçəyə bərabərdir?

A) 13,5 sm

B) 11 sm

C) 10,5 sm

D) 12 sm

E) 9,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
38) Döl başında çənə və ənsə qabarı arasında olan məsafə necə adlanır?

A) Kiçik çəp ölçü

B) Şaquli ölçü

C) Düz ölçü

D) Böyük çəp ölçü

E) Orta çəp ölçü


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
39) Döl başının böyük köndələn ölçüsü hansı nöqtələr arasında olan məsafədir?

A) Tac tikişinin ən uzaq nöqtələri arasında

B) Böyük əmgəyin ön tini ilə ənsə altı çuxur arasında

C) Burun kökü və ənsə qabarı arasında

D) Təpə qabarları arasında

E) Alının tüklü hissəsinin sərhədi ilə ənsə qabarı arasında


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
40) Döl başının şaquli ölçüsü hansı nöqtələr arasında olan məsafədir?

A) Ənsə qabarı və çənə

B) Təpə qabarları arasında

C) Böyük əmgəyin ön küncü və ənsəaltı cuxur

D) Burun kökü və ənsə qabarı

E) Böyük əmgəyin mərkəzi və dilaltı sümük


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
41) Dölün çiyinlərinin köndələn ölçüsü necəyə bərabərdir?

A) 11 sm


B) 10,5 sm

C) 12 sm


D) 9,5 sm

E) 8,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
42) Ənsə gəlişi ön görkəmdə doğuş mexanizminin birinci momenti hansıdır?

A) Başın daxili fırlanması

B) Başın enməsi

C) Başın bükülməsi

D) Başın acılması

E) Başın maksimal bükülməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
43) Ənsə gəlişi ön görkəmdə doğuş mexanizminin üçüncü momenti hansıdır?

A) Başın daxili fırlanması

B) Başın maksimal bükülməsi

C) Başın acılması

D) Başın bükülməsi

E) Başın enməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
44) Böyük cinsiyyət dodaqları nə ilə örtülmüşdür?

A) Selikli qişa

B) Səthi epitel

C) Çoxqatlı səthi epitel

D) Slindrik epitel

E) Dəri
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


45) Bartolin vəzlər hansı üzvə aiddir?

A) Kişinin daxili sekresiya vəzilərinə

B) Qadının xarici cinsiyyət üzvlərinə

C) Qadının xarici sekresiya vəzilərinə

D) Qadının daxili cinsiyyət üzvlərinə

E) Qadının daxili sekresiya vəzilərinə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
46) Qadında uretranın uzunluğu neçəyə bərabərdir?

A) 10 – 12 sm

B) 3 – 4 sm

C) 6 – 7 sm

D) 1 – 2 sm

E) 8 – 9 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
47) Uşaqlıq yolunun ən dərin tağı hansıdır?

A) Arxa


B) Sağ yan

C) Orta


D) Ön

E) Sol yan


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
48) Normada uşaqlıq yolu möhtəviyyatının reaksiyası necə olur?

A) Qələvi

B) Neytral

C) Kəskin qələvi

D) Zəif qələvi

E) Turş
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


49) Miometriumun orta qatı necə adlanır?

A) İntramural

B) Mukoz

C) Submukoz

D) Subseroz

E) Seroz
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


50) Doğmamış qadının uşaqlıq boynunun forması necədir?

A) Üçbucaq formasında

B) Silindrik

C) Kürəyəbənzər

D) Konik

E) Prizmatik


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
51) Doğmamış qadının uşaqlıq boynunun xarici dəliyi hansı formadadır?

A) Oraq formasında

B) T – bənzər

C) Nöqtəvari

D) Yarıq formasında

E) H – bənzər


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
52) Uşaqlıq boşluğunun möhtəviyyatının reaksiyası hansıdır?

A) Qələvi

B) Turş

C) NeytralD) Zəif turş

E) PH 5,5


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
53) Sarı cism hansı hormon ifraz edir?

A) Estrogen

B) Estradiol

C) Oksitosin

D) Prolaktin

E) Progesteron


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
54) Hipofizin arxa payında hansı hormon toplanır?

A) Prolaktin

B) Follikulu stimuləedici hormon (FSH)

C) Oksitosin

D) Lyuteotrop hormon (LTH)

E) Lyuteinləşdirici hormon (LH)


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
55) Progesteron haradan ifraz olunur?

A) Hipotalamusdan

B) Qalxanabənzər vəzdən

C) Hipofizdən

D) Yumurtalıqdan

E) Uşaqlıqdan


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
56) Hipofizdə hansı hormon ifraz olunur?

A) Androgen

B) Estrogen

C) Progesteron

D) Tireodin

E) Prolaktik


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
57) Uşaqlıq borusunun ən enli hissəsi hansıdır?

A) İntramural

B) İstmik

C) Ampulyar

D) Ara hissə

E) İnterstisial


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
58) Həqiqi konyuqatanı necə hesablamaq lazımdır?

A) Diaqonal konyuqatadan 9 sm çıxmaq

B) Diaqonal konyuqataya 1,5 – 2 sm üstə gəlmək

C) Diaqonal konyuqatadan 1,5-2 sm çıxmaq

D) Xarici konyuqatadan 1,5 – 2 sm çıxmaq

E) Xarici konyuqatanın üstünə 1,5 – 2 sm gəlmək


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
59) Xarici konyuqatanı ölçdükdə qadın hansı vəziyyətdə olmalıdır?

A) Arxası üstə uzanmalı, ayaqlar bükülmüş vəziyyətdə

B) Arxası üstə uzanmalı , ayaqlar uzadılmış vəziyyətdə

C) Yan böyrü üstə uzanmalı və yuxarıdakı ayaq bükülü vəziyyətdə

D) Yan böyrü üstə uzanmalı və aşağıdakı ayağı bükülü vəziyyətdə olmalıdır

E) Ayaq üstə olmalıdır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
60) Rüşeymin uşaqlığın selikli qişasına daxil olması prosesi necə adlanır?

A) İmplantasiya

B) Ovulyasiya

C) Regenerasiya

D) Sekresiya

E) Mayalanma


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
61) Desedual qişa nədən əmələ gəlir?

A) Endometriumdan

B) Xoriondan

C) Embrioblastdan

D) Trofoblastdan

E) Amniondan


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
62) Hamiləliyin sonuna yaxın dölyani mayenin miqdarı normada nə qədər olmalıdır?

A) 2000 – 3500ml

B) 1500 ml – 2000ml

C) 2000 – 3000 ml

D) 100 ml – 300 ml

E) 1000 ml – 1500 ml


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
63) Progesteron hamiləlik zamanı harada hasil olur?

A) Uşaqlıqda

B) Hipotalamusda

C) Qalxanabənzər vəzdə

D) Ciftdə

E) Hipofizdə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
64) Dölün ürəyi əsasən hansı müddətə formalaşır?

A) IX ayda

B) III həftəyə yaxın

C) VII ayda

D) V ayda

E) VIII ayda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
65) Hamiləliyin hansı ayında dölün uzunluğu 16 sm, çəkisi 120q olur?

A) 5 ay


B) 2 ay

C) 6 ay


D) 3 ay

E) 4 ay
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


66) Keysər kəsiyi əməliyyatına əsas göstərişlər hansılardır?

A) Hamiləlik ödemi

B) III – IV dərəcəli dar çanaqlar

C) Dölyani mayenin vaxtından qabaq axması

D) Doğum fəaliyyətinin birincili zəifliyi

E) Ölü döl


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
67) Hamiləliyin hansı həftəsində dölün uzunluğu 35 sm, çəkisi 1000 q ola bilər?

A) 28 həftə

B) 32 həftə

C) 36 həftə

D) 30 həftə

E) 26 həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
68) Hamiləlik zamanı sirkulə edən qanın həcmi necə dəyişir?

A) Ancaq I trimestrdə azalır

B) Yüksəlir

C) Azalır

D) Dəyişilmir

E) Ancaq I trimestrdə yüksəlir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
69) Damar divarlarının keçiriciliyi hamiləlik zamanı necə dəyişir?

A) Dəyişilmir

B) I trimestrdə azalır

C) Azacıq azalır

D) Çox azalır

E) Yüksəlir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
70) Hamiləlik zamanı bir həftə ərzində təqribən çəkinin artımı nə qədər olmalıdır?

A) 30 q


B) 50 q

C) 150 q


D) 300 q

E) 700 q
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


71) Neqele formulası ilə doğuşun vaxtını hesablamaq üçün axırıncı aybaşının birinci günündən necə çıxmaq lazımdır?

A) 3 ay çıxmaq

B) 4 ay çıxmaq və 7 gün üstə gəlmək

C) 3 ay çıxmaq və 7 - 10 gün üstə gəlmək

D) 3 həftə çıxmaq

E) 4 ay çıxmaq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
72) Doğuşun sonunda uşaqlığın çəkisi nə qədər olur?

A) 300 q olur

B) 7 dəfə çoxalır

C) Təqribən 1000 q

D) 5 dəfə çoxalır

E) 2 dəfə çoxalır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
73) Uşaqlığın dibi qasıq simfizi ilə göbək arasında olduqda, hamiləlik hansı müddətə uyğun gəlir?

A) 24 həftə

B) 16 həftə

C) 14 həftə

D) 12 həftə

E) 22 həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
74) Doğuşa yaxın uşaqlıq boynunun yetişməsini göstərən əlamət hansıdır?

A) Uşaqlıq boynu arxaya yönəlmişdir

B) Xarici dəlik barmağın ucunu buraxır

C) Uşaqlıq boynunun uzunluğu 4 sm

D) Uşaqlıq boynunun uzunluğu 3 sm

E) Uşaqlıq boynunun 1 sm-ə qədər qısalması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
75) Doğuşun başlanmasını göstərən əlamət hansıdır?

A) Sancıların 5 – 8 dəqiqədən bir olması

B) Selikli tıxacın xaric olması

C) Qanaxma

D) Dölyani mayenin axması

E) Sancıların 10 – 12 dəqiqədən bir olması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
76) Hamiləliyin hansı müddətində normada uşaqlıq boynunun yetişməsi baş verir?

A) 30 – cu həftədən başlayaraq

B) 34 – cü həftədən başlayaraq

C) 36 – cı həftədən başlayaraq

D) 32 – ci həftədən başlayaraq

E) 38 – ci həftədən başlayaraq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
77) Miometriumun yığılma qabiliyyəti nəyin yüksəlməsi ilə stimulə edilir?

A) Parlodelin

B) Prolaktinin

C) Partusistenin

D) Prostoqlandinlərin

E) Progesteronun


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
78) Doğum fəaliyyətinin başlanmasını hansı əlamət göstərir?

A) Dölyani mayenin acılması

B) Requlyar sancıların əmələ gəlməsi və uşaqlıq boynunun hamarlaşması

C) Döl başının kiçik çanaq girəcəyinə pərcim olması

D) Uşaqlıq boynunun qısalması

E) Qanaxmanın olması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
79) Doğuşun ikinci dövrü necə adlanır?

A) Son


B) Preliminar

C) Zahılıq

D) Qovulma

E) Acılma


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

Yüklə 1,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə