Mamalıq-ginekologiya 27. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə edilmişdirYüklə 214,66 Kb.
tarix17.11.2017
ölçüsü214,66 Kb.

Mamalıq-ginekologiya
27.11.2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir
1) Estriolun konsentrasiyasının azalması inkişaf edən hallara hansı aid deyil?
A) Preeklampsiya və eklampsiya

B) Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsi

C) Hamilədə böyrək xəstəliyi

D) Hipertenziya

E) Rh-konflikt

Ədəbiyyat: Essential Antenatal, Perinatal and Postpartum Care. WHO. Euro Copenhagen, 2002


2) Şəkərsiz diabetin klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Davamlı hipertenziya

B) Poliuriya

C) Sidiyin xüsusi çəkisinin azalması (1000-1007)

D) Sonsuzluq

E) Adəti abortlar
Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология » 2002 г.
3) Hamilədə aktiv revmatizm zamanı doğuşun başa çatdırılması taktikası nədən ibarətdir?
A) Mamalıq maşaları qoyulması əməliyyatı

B) Dölün vakuum ekstraksiyası əməliyyatı

C) Kesar kəsiyi

D) Sərbəst doğuş

E) Doğuşun induksiyası
Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000
4) Natamam cift gəlişi zamanı uşaqlıq boynunun 5-6 sm açıldığı və cinsiyyət yollarında kifayət qədər qanaxma zamanı həkimin taktikası nədən ibarətdir?
A) Keysəriyyə kəsiyi

B) Doğuşu stimulyasiya etməklə hemotransfuziya altında doğuşun təbii yolla aparılması

C) Erkən amniotomiya aparmaqla stimulyasiyası, doğuşun təbii yolla aprılması

D) Dölün ayaq üzərinə döndərilməsi

E) Dölün vəziyyətindən asılıdır
Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология » 2002 г.
5) Normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl ayrılmasının klinik simptomatikasına aid deyil ?
A) Poliuriya

B) Anemiya

C) Uşaqlığın assimetriyası

D) Dölün hipoksiyası

E) Qarında ağrı
Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология » 2002 г.
6) Antifosfolipid sindrom aşağıdakı hansı patologiyalara səbəb ola bilər?
A) Preeklamsiya

B) HELLP – sindrom

C) Hamiləliyin pozulması

D) Dölün bətndaxili inkişaf ləngiməsi

E) Dölün bətndaxili inkişaf qüsurunun yaranması
Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.
7) Hansı patologiyalarda hamilələrin qanında alfa-fetoproteinin miqdarı artır?
A) Böyrək və sidikaxarı yollarının inkişaf qüsurlarında

B) Dölün sinir borusunun inkişaf defektlərində

C) Dölün hemolitik xəstəliyində

D) Hamiləlik müddəti artdıqca

E) Omfalosele
Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.
8) Kokain qəbulunun yaratdığı mamalıq ağırlaşmalarına hansı aid deyil ?
A) Respirator distress sindrom

B) Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsi

C) Dölün bətndaxili tələf olması

D) Anadangəlmə anomaliyalar

E) Vaxtından əvvəl doğuşlar
Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000
9) Bronxial astmalı hamilə qadınlara preparatların biri tövsiyə edilmir?
A) Beklametazon

B) Kromoqlisiy turşusu preparatları

C) β2-reseptorlarin aqonistləri

D) Leykotrien reseptorlarının antoqonistləri

E) Budesonid
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
10) Uşaqlıq cismi xərçənginin ən çox rast gəlinən lokalizasiyası hansıdır?
A) Dib nahiyəsi və sağ yan divar

B) Sağ yan divar

C) Sol yan divar

D) Dib nahiyəsi və uşaqlıq boynuna keçid nahiyəsi

E) Dib nahiyəsi və boru bucaqları

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 234 с.


11) Vulva xərçənginin ilkin klinik simptomları:
A) Dizuriya

B) Metrorragiya

C) Dərinin qıcıqlanması, qaşınma, yanğı hissi

D) Menorragiya

E) Ümumi zəiflik, arıqlama
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 178 с.
12) İlk dəfə doğan gənc qadında bədən hərarəti 39°C, süd vəzisində infiltrat, dərinin hiperemiyası, fluktuasiya simptomu aşkar edilmişdir. Diaqnoz aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Kəskin irinli laktasiyon mastit

B) Pecet xəstəliyi

C) Qalaktosele

D) Fibroz mastopatiya

E) Fibroadenoma
Ədəbiyyat: C.Ə.Əliyev və başq. "Süd vəzisi xərçənginin diaqnostikası və mualicəsi",Bakı, Elm, 1993, 120s.
13) Yalnız progesteron tərkibli kontrasepsiya həbləri ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Kardiovaskulyar fəsad riski yüksək olanlara təyin edilə bilər

B) Funksional yumurtalıq şistinin rast gəlmə tezliyini artırır

C) Ana südünü azaltmır

D) Hipertenziv təsiri yoxdur

E) Qeyri-normal uşaqlıq qanaxmasını azaldır

Ədəbiyyat: Mayıs 2011 Tus soruları


14) Fizioloji hamiləlik zamanı leykositlərin səviyyəsi necə dəyişir?
A) Azalır

B) Artır


C) Dəyişmir

D) Hemoqlobinin səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir

E) Qan plazmasında ümumi zülalların səviyyəsindən asılıdır
Ədəbiyyat: Зильбер А.П., Шифман Е.М. Акушерство глазами анестезиолога/Этюды критической медицины. Книга 3-я. Петрозаводск., 1997, 397 с.
15) Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatında anesteziya zamanı istifadə edilən miorelaksantlar haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Adi hallarda ciftdən keçmir

B) Bütün miorelaksantlar asanlıqla ciftdən keçir

C) Depolyarizasiyaedici miorelaksantlar ciftdən keçir

D) Qeyri-depolyarizasiyaedici miorelaksantlar ciftdən keçir

E) Uzunmüddətli təsirə malik qeyri-depolyarizasiyaedici miorelaksantlar ciftdən keçir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
16) Fizioloji hamiləlik zamanı hemostaz tərəfindən hansı dəyişiklik müşahidə olunmur?
A) Plazmanın laxtalanma faktorlarının konsentrasiyasının artması

B) Fibrinigenin konsentrasiyasının artması

C) Trombositlərin konsentrasiyasının artması

D) Hipokoaqulyasiya

E) Hiperkoaqulyasiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
17) Hamilələrdə mədə-bağırsaq yolu tərəfindən hansı dəyişiklik qeyd olunmur?
A) Mədə şirəsinin pH-nin azalması

B) Mədə möhtəviyyatının reflyuksu və aspirasiya ehtimalı

C) Mədə şirəsinin pH-nın yüksəlməsi

D) Mədə və bağıqsağın kranial istiqamətdə yer dəyişməsi

E) Doğuş zamanı mədənin evakuasiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
18) Keysər kəsiyi əməliyyaıntda anesteziya zamanı istifadə edilən preparatlardan hansı ürək-damar sisteminə oksitosinlə sinergik olan təsir göstərir?
A) Ketamin

B) Tiopental natrium

C) Propofol

D) Droperidol

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
19) Keysər kəsiyi əməliyyatı zamanı epidural anesteziyanın aparılmasına göstəriş deyildir?
A) Hipertoniya xəstəliyi yaxud hipertoniya ilə müşayiə edilən hestoz

B) Ağ ciyərlərin xronoki obstruktiv xəstəlikləri

C) Böyrək xəstəlikləri və yüksək dərəcəli miopiya

D) Dölün hipoksiyası

E) Nəzərəçarpan ürək çatışmamazlığı ilə müşayiət edilməyən ürək qüsurları
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
20) Ciftin funksiyalarına aid deyildir?
A) Müxtəlif fermentlər və hormonların hasil edilməsi

B) Fetal zülal fraksiyalarının sintezinin həyata keçirməsi

C) Dölün qidalanmasının təmin edilməsi

D) Döl orqanizmində gedən metabolizm proseslərinin son məhsullarının xaric edilməsi

E) Dölün qanyaradıcı funksiyasının üzərinə götürməsi
Ədəbiyyat: Растригин Н.Н. Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии. М.: Медицина, 1988.
21) Fizioloji hamiləliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, dövredən qanın göstəriciləri necə dəyişir?
A) Hemoqlobin və hematokrit azalır, plazma isə artır

B) Hemoqlobin və hematokrit nisbətən artır, plazma isə azalır

C) Hematokrit və plazma nisbətən artır, hemoqlobin isə azalır

D) Hamısı eyni dərəcədə artır

E) Hamısı eyni dərəcədə azalır
Ədəbiyyat: Зильбер А.П., Шифман Е.М. Акушерство глазами анестезиолога/Этюды критической медицины. Книга 3-я. Петрозаводск., 1997, 397 с.
22) Fizioloji hamiləliyin fonunda dövredən plazmanın həcmi ilkin vəziyyətlə müqayisədə nə qədər artır?
A) 90-100%

B) 5-10%


C) 40-50%

D) 20-25%

E) 10-15%
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
23) Fizioloji hamiləliyin gedişində plazma zülallarının fraksiyaları necə dəyişir?
A) Plazmada ümumi zülalların qatılığı azalır, albumin fraksiyasının nisbəti də azalır

B) Plazmada ümumi zülalların miqdarı azalır, albumin fraksiyasının nisbəti artır

C) Plazmada ümumi zülalların mütləq miqdarı azalır, qlobulin fraksiyasının nisbəti azalır

D) Plazmada ümumi zülalların qatılığı artır, albumin fraksiyasının miqdarı artır, qlobulinin səviyyəsi isə azalır

E) Plazmada ümumi zülalların qatılığı dəyişmir, lakin qlobulin fraksiyasına nisbətən albumin fraksiyasının səviyyəsi yüksəlir
Ədəbiyyat: Зильбер А.П., Шифман Е.М. Акушерство глазами анестезиолога/Этюды критической медицины. Книга 3-я. Петрозаводск., 1997, 397 с.
24) Keysər kəsiyi əməliyyatı vasitəsilə doğulan yenidoğulmuşların orqanizmində baş verə bilən pozğunluqların profilaktikası üçün hansı tədbirdən istifadə edilmir?
A) Minimal vaxt ərzində dölün çıxarılması

B) Əməliyyat zamanı aortokaval kompressiyanın profilaktikası

C) Döl çıxarıldıqdan dərhal sonra onun parenteral qidalanmasının təmin edilməsi

D) Döl çıxarıldıqdan dərhal sonra sorucu vasitəsilə dölün udlağının selikdən təmizlənməsi

E) Yenidoğulmuşa ilk saatlarda O2-nin verilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
25) Mamalıq praktikasında hansı hallarda azot-oksidindən istifadə etmək məqsədəuyğun deyildir?
A) Böyrəklərin iltihabi xəstəlikləri zamanı

B) Hipertenziyalarda, dərin miopiyalarda

C) Şəkərli diabet xəstəliyi zamanı

D) Dölün bətndaxili hipoksiyası və ciftin vaxtından əvvəl ayrılması zamanı

E) Hipotoniyalar zamanı
Ədəbiyyat: Растригин Н.Н. Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии. М.: Медицина, 1988.
26) Hamiləlik zamanı hemodinamikanın göstəriciləri tərəfindən hansı dəyişiklik qeyd olunmur?
A) Hipovolemiya

B) Dövredən qanın həcminin artması

C) Ürəyin vurğu həcminin yüksəlməsi

D) Ürək vurğularının sayının artması

E) Aşağı boş vena sindromu
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
27) Hamiləlik zamanı sistolik küyün yaranması adətən nə ilə əlaqədar baş verir?
A) Arterial hipertenziya

B) Revmatizmin kəskinləşməsi və ürək qapaqlarının deformasiyası

C) Ürək kameralarının dilatasiyası ilə bağli requrgitasiya
D) Diafraqmanın səviyyəsinin yüksəlməsi

E) Kiçik qan dövranında hipertenziya


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
28) Xovlararası sahədə və xovların daxilində (ciftdə) olan qan kimə məxsusdur?
A) Xovlararası sahədə olan qan anaya, xovların daxilində (ciftdə) olan qan isə dölə məxsusdur

B) Hamısı anaya məxsusdur

C) Hamısı dölə məxsusdur

D) Hər ikisində olan qanın çox hissəsi anaya və az hissəsi isə dölə məxsusdur

E) Xovlararası sahədə olan qan dölə, xovların daxilində (ciftdə) olan qan isə anaya məxsusdur
Ədəbiyyat: Растригин Н.Н. Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии. М.: Медицина, 1988.
29) Ağır formalı hamiləlik hestozları zamanı hipertenziv sindromun müalicəsində idarəolunan hipotoniya tətbiq etdikdə aşağıdakı əlamətlərdən hansı xarakterik deyildir?
A) Kiçik qan dövranında hipertenziyanı azaldır

B) Periferik damar müqaviməti aşağı düşür

C) Qan cərəyanının yenidən bölüşdürülməsi baş verir

D) Qanın ürəyə venoz qayıtmasını azaldır

E) Miokardın işi və oksigenə tələbatı artmış olur

Ədəbiyyat: Долина О.А. Анестезиология и реаниматология. Учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006, 576 с.


30) Doğuş zamanı bədən çəkisinə nisbətdə qadının itirdiyi nə qədər qanın miqdarı fizioloji maksimal qan itirmə sayılır?
A) 10 %

B) 1 %


C) 3 %

D) 5 %


E) 0,5 %

Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.


31) Hansı antibakterial preparat hamilələrdə döl üçün daha çox təhlükəsiz hesab olunur?
A) Ampisillin

B) Gentamitsin

C) Levomisetin

D) Tetrasiklin

E) Vankomitsin
Ədəbiyyat: Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания» 2004 г.
32) Hamilə qadınlarda hansı antibiotikin istifadəsi döl üçün tam təhlükəsizdir?
A) Gentamisin

B) Vilprafen (cozamisin)

C) Tetrasiklin

D) Ofloksasin

E) Seftriakson
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.
33) Göstərilən hansı preparat hamiləlik zamanı mütləq əks göstərişdir?
A) b - adrenoblokatorlar

B) AÇF ingibitorlar

C) Ca ionlarının antoqonistləri

D) Antibiotiklər

E) Vitamin preparatları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: səh.485
34) Hamiləlik zamanı arterial hipertenziya fonunda ağciyərlərin ödemi əmələ gələrsə, seçim preparatı hansıdır?
A) Kaptoprili çeynəmək yaxud sormaq

B) Nitroqliserin dil altına bir neçə dəfə

C) Nitroqliserin v/dax. damcı ilə

D) Nifedipini sormaq yaxud çeynəmək

E) MgSO4 v/dax.
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных. Проект рекомендаций. Москва 2010.
35) Hamiləliyin ilk dövrlərində tibbi şüalandırma xəbərdarlığını nə vaxt aparmaq lazımdır?

A) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsiklin ilk 10 günündə aparmaq

B) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsiklin ikinci yarısında aparmaq

C) Reproduktiv dövrdə olan qadınlarda flüroqrafiyanın istifadə etməmək

D) Rentgenoloji müayinələdən əvvəl qadını ginekoloqun yanına göndərmək

E) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsikldən əvvəl aparmaq


Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с.

36) Normada USM-də sarılıq kisəsinin vizualizasiyası hamiləliyin hansı həftələrində mümkündür?
A) 7 – 16 həftələrdə6

B) 3 – 6 həftələrdə

C) 5 – 7 həftələrdə

D)– 11 həftələrdə

E) 10 – 18 həftələrdə
Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
37) Doppler USM zamanı göbək venasının pulsasiyası hamiləliyin hansı periodundan periodundan sonra patoloji əlamət sayılır?
A) 12- 16 həftədən sonra8

B) 2-4 həftədən sonra

C) 4- 8 həftədən sonra

D) 12 həftədən sonra

E) 16-20 həftədən sonra
Ədəbiyyat: В. Догра: Секреты ультразвуковой диагностики 2005
38) 14 həftəlik hamiləlikdə normal dölün ürəyi neçə kameradan ibarət olur?
A) Dörd kameralı

B) Beş kameralı

C) Üç kameralı

D) İki kameralı

E) Bir kameralı
Ədəbiyyat: Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под редакцией В.В. Митькова. II том, стр.18 – 19
39) Hamiləliyin birinci üçaylığında öz-özünə uşaqsalma materialında daha tez-tez xromosom aberrasiyalarına hansı aiddir?
A) Triploidiya

B) 15-ci xromosomun trisomiyası

C) 21-ci xromosomun trisomiyası

D) Tetraploidiya

E) Struktur aberrasiyası
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.
40) Hamiləliyin ikinci üçaylığında qadınlarda subfebril temperatur, səpki, faringit, boynun limfadeniti müşahidə olunur. Uşaq kiçik bədən çəkisi ilə (2100q), mikrosefaliya, katarakta, karlıq, anadangəlmə ürək qüsuru, hepatosplenomeqaliya, trombositopeniya anemiyası ilə doğulmuşdur. Bu simptomokompleks hansı üçün xarakterdir?
A) Herpetik embriopatiya üçün

B) Məxmərəkli fetopatiya üçün

C) Toksoplazma üçün

D) Xromosom patologiyası üçün

E) Heç biri üçün
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
41) Doğumaqədər dölün cinsinin təyini hansı sindromda məsləhət görülür?
A) Testikulyar feminizasiya sindromu

B) Adrenogenital sindrom

C) Nunan sindromu

D) Daun sindromu

E) Patau sindromu
Ədəbiyyat: Льюин Б. Гены. Москва, 1987.
42) Anensefaliya hamiləliyin hansı dövründə ultrasəs müayinəsi ilə aşkar edilə bilər?
A) 30-32-ci həftədə14

B) 22-ci həftədə

C) 24-28 həftədə

D) 32 həftədən sonra

E) 36 həftədən sonra
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
43) Dərman maddəsinin dölün normal inkişafını pozmaqla eybəcər uşaq doğulmasına səbəb olan təsiri necə adlanır?

A) Kanserogen təsir

B) Mutagen təsir

C) Embriotoksiki təsir

D) Fetotoksik təsir

E) Teratogen təsir

Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
44) Doğuşdan sonrakı uşaqlıq qanaxmalarını dayandırmaq üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Fibrinolitiklər (streptokinaza və s.)

B) Dəmir preparatları (ferkoven, ferrum-lek və s.)

C) Antikoaqulyantlar (heparin və s.)

D) Çovdar mahmızının preparatları (erqotal, erqometrin-maleat və s.)

E) Antiaqreqantlar (klopidoqrel və s.)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
45) Rektal şamların orqanizmdə həll olma müddəti neçə dəqiqədir?
A) 37˚C - də 3 – 4 dəqiqə

B) 39˚ C -də 5 – 6 dəqiqə

C) 34˚ C -də 10 dəqiqə

D) 40˚ C- də 5 dəqiqə

E) 41˚C- də 6 – 7 dəqiqə
Ədəbiyyat: F.Ə.Təhməzov, Ə.İ.İsmayılov, C.Ə.Tağıyev “Dərman formalarının texnologiyası” Bakı 1989 səh 178
46) Hamiləlik zamanı hansı antidepressantın istifadəsi döldə ürək patologiyası yarada bilər?
A) Sertralin

B) Paroksetin

C) Sitalopram

D) Fluvoksamin

E) Fluoksitin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi. Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
47) Embriopatiya hamiləliyin hansı dövründə yaranır?

A) 12-28 həftələr ərzində4

B) 12 həftədə (ciftin inkişafına kimi)

C) Birinci 3 həftəsində

D) Doğuşqabağı dövrdə

E) İlk həftə ərzində


Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri. T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova, R.N.Rzayev. 1991.səh. 211

48) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən optimal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st.

B) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st.

C) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st.

D) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st.

E) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
49) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st.

B) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

C) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st.

D) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st.

E) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
50) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən yüksək normal təzyiq hesab edilir?
A). Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st.

C) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st.

D) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st.

E) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
51) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən I-hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st.

C) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st.

E) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
52) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən II-hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st.

C) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st.

D) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

E). Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8


53) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən III – hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st

C) Sistolik (SAT)≥180, diastolik (DAT) ≥110

D) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st.

E) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
54) Aşağıdakı preparatlardan hansı Adenozin Çevirici Fermentin inhibitorularına (AÇF) aiddir?
A) Perindopril

B) İndapamid

C) Nifedipin

D) Hipotiazid

E) Bromkriptin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
55) Kaptopril hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Qlükokortikoidlərə

B) β adrenoblokatorlar

C) AÇF inhibitorlarına

D) Ftorxinolonlara

E) Metilksantinlərə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
56) Etamzilat hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Prokoaqulyantlara

B) Antikoaqulyantlara

C) AÇF-inhibitorlarına

D) Ca antoqonistlərinə

E) Statinlərə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
57) Hamilə qadınlarda nə zaman böyrəklərin qisamüddətli izotopla şəklini çəkmək olar?
A) Böyrək daşı xəstəliyi

B) Heç bir halda

C) Böyrəklərin funksional pozulması

D) Böyrəküstü vəzin şişi

E) Hamiləliyin I trimesteri
Ədəbiyyat: Allen T.D. Bright T.S. “ Mictriotion in normal woman” 2002
58) Urodinamik pozğunluqlar hamiləliyin hansı həftəsində baş verir ?
A) 5-6

B) 1-2


C) 15-20

D) 21-30


E) 30-36
Ədəbiyyat: Еремин Б. В. Консервативные методы лечения недержания мочи у женшин: Дис… канд. Мед наук1985
59) Uroloji xəstəliyi olan hamilə qadına hansı zərərsiz müayinə üsulu aparılmalıdır?

A) Rentgenоloji müayinə

B) Radioloji müayinə

C) Ultrasəs müayinəsi

D) İnstrumental müayinə

E) Nüvə-maqnit tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
60) Hamiləlik zamanı tədbiqi mümkin olan antibakterial preparatlar hansılardır?
A) Ftorxinolonlar

B) Sefalosporinlər və penisillinlər

C) Sefalosporinlər

D) Penisillinlər

E) Ftorxonolonlar, sefalosporinlər, penisillinlər
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
61) Doğuşdan sonra sidik kisəsinin normal funksiyasi nə zaman bərpa olur?
A) 4-6-cı həftədə

B) 1-3-cü həftədə

C) 9-10-cu həftədə

D) 11-15-ci həftədə

E) 16-20-ci həftədə
Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
62) Hamiləliyin I trimestrində hansıları təyin etmək olar?
A) Xinolonlar

B) Sefalosporinlər

C) Sulfanilamidlər

D) Penisillinlər

E) Nitrofuranlar
Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986
63) Fiziki gərginlik zamanı sidik saxlanmazlığının əsas etioloji faktoru nədir?
A) Doğuş travması

B) Sistit

C) Uretrit

D) Sistаlgiya

E) Vulvovaginit
Ədəbiyyat: Пушкарь Д.Ю., Гумин Л.М. Уродинамические исследования у женщин (2006)
64) Preeklampsiya olan xəstədə dölə mənfi təsir göstərən müalicə hansıdır?

A) Plazmaəvəzedicilər

B) Yataq rejimi və pəhriz

C) Polivitamin

D) Hipotiazid

E) Kurantil


Ədəbiyyat: "Nefrologiya", M.Ağayev
65) Hamiləlik dövründə yodun profilaktik qəbul dozası hansıdır?
A) 100 mkg/gün

B) 150 mkg/gün

C) 250 mkg/gün

D) 200 mkg/gün

E) təyin edilmir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
66) Dölün hormonal fəaliyəti nəyin yaranmasına səbəb ola bilər?
A) Qadınlarda karbohidratlara qarşı tolerantlığın pozulmasına, qlyukozuriyaya, fetopatiyaya

B) Erkən klimaksa

C) Qadınlarda karbohidratlara qarşı tolerantlığın pozulmasına, qlyukozuriyaya, dölün kicik ölçüsünə

D) Lipidlərin azalmasına

E) Keton cisimlərin azalmasına
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
67) Şəkərli diabeti olan hamilələrdə Kesar əməliyyatına göstərişlər hansılardır?
A) Uşağın atasında şəkərli diabetin olması

B) Dölün kiçik ölçüləri, diabetin stabil qedişatı

C) Dölün böyük ölçüləri, diabetin labil qedişatı, hamiləlik toksikozu

D) Ananın gənc olması

E) Diabetik polineyropatiya
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
68) Sadalanan viruslu hepatitlərdən hansı hamiləliyin II-III trimestrində 25% hallarda fulminant hepatit şəkilində keçir və ya vaxtından qabaq doğum ilə fəsadlaşır?

A) C viruslu hepatit

B) A viruslu hepatit

C) B viruslu hepatit

D) E viruslu hepatit

E) D viruslu hepatit


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 33
69) Heparinin 1 ml-i neçə vahiddir?
A)) 5000 TV

B) 1000 TV

C) 2500 TV

D) 10000 TV

E) 500 TV
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
70) Heparinin antidotu kimi hansı preparat istifadə olunur?
A) Protamin sulfat

B) Nalokson

C) Flumazenil

D) Bemeqrid

E) Varfarin
Ədəbiyyat: Фредерик А. Хенсли-мл., Доналд Е. Мартин, Гленн П. Гревли; Практическая Кардиоанестезология, Москва, «МИА», 2008.
71) Sifilisin spesifik və profilaktik müalicəsi zamanı hamilə qadınlara hansı antibiotiklərin tətbiqi zərərlidir?

A) Sefalosporin sırası

B) Benzilpenisillin

C) Makrolidlərin

D) Tetrasiklin sırası

E) Yarımsintetik penisillin sırası


Ədəbiyyat: Дерматология. Клинические рекомендации. Под редакцией А.А.Кубановой, M., ГЭОТАР- Медиа, 2006
72) Hamilə qadınlarda və yenidoğulmuş uşaqlarda qripin fəsadlaşması necə müşahidə oluna bilməz?
A) Spontan abortlar

B) Meningitlər

C) Vaxtından əvvəl doğuşlar

D) Ölü doğulma

E) Yeni doğulmuşun perinatal ölümü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
73) Hamiləlikdə hansı qadın cinsiyyət üzvlərinin xərçəngi daha çox rast gəlinir?
A) Vulva

B) Uşaqlıq yolu

C) Uşaqlıq boynu

D) Yumurtalıq

E) Endometrium
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
74) Hamilələrdə virus hepatitləri zamanı mamalıq taktikasının əsas xüsusiyyəti:
A) Gecikmiş düşüklərin və vaxtından qabaq doğuşların qarşısının alınması üçün sistematik müalicəvi tədbirlərin aparılması

B) Kortikosteroid preparatların işlədilməsi

C) Virus hepatiti diaqnozu təsdiqləndikdən sonra hamiləliyin dayandırılması

D) Virusəleyhinə terapiya

E) Hepatoprotektorların işlədilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр.
75) Hamiləliklə əlaqədar baş verən qaraciyər zədələnmələrinə aid deyil:
A) Xolestatik hepatoz

B) Hamiləlik toksikozu

C) Xolesistit

D) Kəskin piyli hepatoz

E) Qaraciyərin absesi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр.
76) Hamiləliyin sonuncu aylarında hamilə qadının su çiçəyinə yoluxması zamanı aşağıdakılardan hansı ola bilməz?
A) Ölü dölün doğulması

B) Vaxtından əvvəl doğuş

C) Yeni dogulmuşun su çiçəyi ilə xəstələnməsi

D) İnkişaf qüsurlarının formalaşması

E) Dölə və yenidoğulmuşa təsirin olmaması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр.
77) Qonoreyanın törədicisi nədir?

A) Rikketsiya

B) Qrammüsbət diplokokk

C) Qrammənfi diplokokk

D) Virus

E) İbtidilər


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева. M., Медицина, 1999.
78) Aşağıdakı hansı preparat qrupu ilə qonoreyanın etiotrop müalicəsi aparılır?

A) Antibiotiklər

B) Steroid hormonlar

C) β-adrenoblokatorlar

D) Sitostatiklər

E) İltihab əleyhinə qeyri-steroid preparatlar


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M., Медицина, 1999.
79) Aşağıdakılardan hansı qonoreyanın xroniki formasının «qızıl standart» adlanan diaqnostikası üçündür?

A) PZR


B) Elektron mikroskopiya

C) Əkmə


D) Mikroskopiya

E) Seroloji tədqiqat


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Руководство для практикующих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиноваой, M., Литтерра, 2005.
80) Xlamidiozun müalicəsi üçün istifadə olunur?

A) Kortikosteroidlər

B) Penisillin sırası antibiotiklər

C) Antibiotik-makrolidlər


D) Sitostatiklər

E) Antidepresantlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Руководство для практикующих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиноваой, M., Литтерра, 2005.
81) Urogenital trixomoniazın müalicəsi üçün istifadə olunur:
A) Metronidazol sıralı preparatlar

B) Sulfanilamidlər

C) Antibiotiklər

D) Hepatoprotektorlar

E) Angioprotektorlar
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M., Медицина, 1999.
82) İÇV infeksiyasının törədicisinin hansı qrupa aid olduğunu göstərin.

A) Bakteriyalar

B) İbtidailər

C) Göbələklər

D) Viruslar

E) Helmintlər


Ədəbiyyat: Азбука СПИДА.Под редакцией М.Адлера,М.,Мир, 1991.

Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина,1999


83) İÇV zamanı immun sistem əksər hallarda hansı halqasının zədələndiyini göstərin?

A) B – hüceyrələr halqası (CD 20)

B) T – supressorlar (CD 8)

C) T - helperlər (CD 4)

D) Şişlərin nekroz faktorları

E) İnterferon sistemi


Ədəbiyyat: Азбука СПИДА.Под редакцией М.Адлера,М.,Мир, 1991.

Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина,1999


84) Yumurtalıqların polikistozunun hormonal markeri hansı göstəricidir?
A) LH/FSH

B) FSH/Testosteron

C) Kettle indeksi

D) AKTH/Kortizol

E) Testosteron/İnsulin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
85) Qızlarda hansı yaş dövründə ikincili cinsi əlamətlərin olması vaxtından əvvəl cinsi inkişaf haqqında subut edir?
A) 4-5 yaşına qədər

B) 5-6 yaşına qədər

C) 3-4 yaşına qədər

D) 7-8 yaşına qədər

E) 9-10 yaşına qədər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
86) İldə boyun neçə sm kiçilməsi zamanı osteoporozdan şübhələnmək olar?
A) < 2 sm

B) < 1 sm

C) < 6 sm

D) <4 sm


E) <5 sm
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
87) Menopauzada osteoporozun kliniki göstəricilərinə aid deyil?
A) Ağrı sindromu

B) Döş qəfəsinin deformasiyası

C) Əsəbilik

D) Onurğanın əyilməsi

E) Boyun 10-12 sm azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
88) Yumurtalıqların birincili hipofunksiyası zamanı qanda hansı hormonal dəyişikliklər baş verir?
A) Qonadotrop hormonlar artır, estrogenlər azalır

B) Qonadotrop hormonlar azalır, estrogenlər azalır

C) Qonadotrop hormonlar artır, estrogenlər artır

D) Qonadotrop hormonlar azalir, estrogenlər artır

E) Qonadotrop hormonlar normada olur, estrogenlər azalır
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
89) Yumurtalıqların ikincili hipofunksiyası zamanı hansı preparatlarla müalicə aparmaq məqsədəuyğun deyil?
A) Ovulyasiyanı stimullaşdıran preparatlarla müalicə

B) Qonadotrop hormonlarla əvəzedici terapiya

C) Qonadotropin-rilizinq hormonunun sintetik analoqları ilə müalicə

D) Osteoporoz əleyhinə müalicə

E) Antiestrogen preparatlarla müalicə

Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004


90) Yumurtalıqların birincili hipofunksiyasına aşağıdakı simptomların hansı xasdır?
A) Hirsutizm, amenoreya, piylənmə

B) Amenoreya, hirsutizm, sonsuzluq

C) Sonsuzluq, uşaqlıq qanaxmalari, piylənmə

D) Amenoreya, sonsuzluq, uşaqlığın və yumurtalıqların hipoplaziyası

E) Uşaqlığın və yumurtalıqların hipoplaziyası, virilizm, amenoreya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2008
91) Yumurtalıqların üzülmə sindromuna aşağıdakı simptomlardan hansı xasdır?
A) Piylənmə, virilizm, birincili amenoreya

B) Birincili amenoreya, sonsuzluq, piylənmə

C) Hirsutizm, ikincili amenoreya, vegetativ simptomlar

D) İkincili amenoreya, sonsuzluq, vegetativ simptomlar

E) Sonsuzluq, hirsutizm, uşaqlıq qanaxmaları
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
92) Yumurtalıqların polikistoz sindromunun böyrəküstü formasında aşağıdakı müalicə aparılmalıdır.
A) Deksametazon

B) Etinilestradiol/levonorqestrel

C) Metformin

D) Klomifen-sitrat

E) Triptorelin.
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
93) Yumurtalıqların polikistoz sindromuna aşağıdakı fenotip xasdır.
A) İkincili cinsi əlamətlərin inkişaf etməməsi, cırtdanboyluluq

B) Piylənmə, ikincili cinsi əlamətlərin inkişaf etməməsi

C) Cırtdanboyluluq, kişi tipli bədən quruluşu

D) Qadın tipli bədən quruluşu, kişi tipli tüklənmə

E) Kişi tipli tüklənmə, cıqrtdanboyluluq
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
94) Yumurtalıqların rezistent sindromu zamanı aşağıdakı kariotip müşahidə olunur?
A) 46,XY

B) 46,XX


C) 45,XO

D) 47,XXX

E) 47,XXY
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2008
95) Yumurtalıqların üzülmə sindromunun ağırlaşmaları bunlardır?
A) Uşaqlıq xərçəngi, miokard infarktı, piylənmə

B) Ateroskleroz, uşaqlığın xərçəngi, piylənmə

C) Piylənmə, osteoporoz, uşaqlıq qanaxmaları

D) Miokard infarktı, ateroskleroz, osteoporoz

E) Osteoporoz, ateroskleroz, uşaqlıq qanaxmaları
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2008
96) Klimakterik dövrün başlanğıcında aşağıdakı hormonal dəyişikliklər baş verir.
A) Follikulstimuləedici hormon artır, hiperestrogenemiya olur

B) Lüteinləşdirici hormon artır, hiperestrogenemiya olur

C) Follikulstimuləedici hormon azalır, hiperestrogenemiya olur

D) Lüteinləşdirici hormon azalır, hipoestrogenemiya olur

E) Follikulstimuləedici hormon azalır, hipoestrogenemiya olur
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
97) Xorionik qonadotropin əsasən hansı hormonların xüsusiyyətlərini cəmləşdirib?
A) Testosteron və estrogen

B) AKTH və TSH

C) LH və FSH

D) Aldosteron və kortizol

E) Vazopressin və oksitosin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
98) Genital herpesin törədicisi hansı növ herpes virusu ola bilər?

A) I və II tip

B) II və IV tip

C) I və III tip

D) I və IV tip

E) II və III tip


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
99) Sadə herpes virusu zamanı etiotrop müalicə aparılır?

A) Antibiotiklərlə

B) Hepatoprotektorlarla

C) Sulfanilamid preparatlarla

D) Asiklovir ilə

E) Sitostatiklərlə


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
100) Hamiləlik zamanı allergik xəstəliklərin ümumi müalicə prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Allergik xəstəliklərinin müalicəsinin dayandırılması

B) Bazis terapiya preparatlarının qəbulunu davam etmək

C) Təhlükəsizlik profili təstiq olunan dərman preparatlarının istifadəsi

D) Dərman preparatlarının minimal effektiv dozasının təyini

E) Allergik xəstəliklərin yüngül gedişi zamanı hamiləliyin I trimestrində dərman preparatlarının istifadəsindən qaçınmaq
Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
101) Hamiləliyin 3-cü trimestrində tətbiq edilən xüsusi məşqlərə hansı aid deyil?
A) Onurğa, oma-qalça birləşmələrinin hərəkətliliyinin artırılması

B) Tənəffüs məşqləri

C) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Bel əzələlərinin güclənməsi

E) Aralıq əzələlərinin güclənməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
102) Hepatit «B» üçün spesifik test hansıdır?

A) Sorbithidrogenazanın aktivliyi

B) Turş fosfatazanın aktivliyi

C) HBs- antigenin immunokimyəvi təyini

D) Transaminazaların aktivliyinin təyini

E) Bilirubinin artması


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
103) Rezusun təyininin əsasını hansı reaksiya təşkil edir?

A) Aqqlütinasiya

B) Presipitasiya

C) Immunodiffuziya

D) Aqreqasiya

E) Opsonizasiya


Ədəbiyyat: Xigins K. Klinik laborator analizlərin açıqlanması. Moskva, 2004
104) Hamilə qadında dəmir çatışmazlığı səbəbinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Tez-tez hamiləlik

B) Uzun müddətli laktasiya

C) Gur menstruasiyalar

D) Hədsiz alkohol qəbulu

E) Vegetarianlıq
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста. М. 2001.
105) Aşağıdakı preparatlardan hansıları gestagenlərə aid deyil?

A) Megestral, progesterone

B) Medroksiprogesteron, Etisteron

C) Fosfesterol, etinilestradiol

D) Dihidrogesteron, allilestrenal

E) Levonorgestrel, linestrenol


Ədəbiyyat: В.Г.Кукес «Клиническая фармакология» Москва «Геотар-Медиа-2006» ст 655
106) Endometrioz zamanı aşağıdakı preparatlardan hansı 6 ay ərzində gündə 3 dəfə 2,5 mq həb şəklində qəbul edilir?

A) Levonorgestrel

B) Dihidrogesteron

C) Gestrinon

D) Linesterol

E) Allilesterol


Ədəbiyyat: В.Г.Кукес «Клиническая фармакология» Москва «Геотар-Медиа-2006» ст 655
107) Təcili kontrasepsiya məqsədilə aşağıdakı preparatlardan hansı qəbul edilməlidir?

A) Dihidrogesteron

B) Gestrinon

C) Levonorgestrel

D) Allilestrenol

E) Fosfesrol


Ədəbiyyat: В.Г.Кукес «Клиническая фармакология» Москва «Геотар-Медиа-2006» ст 655
108) Aşağıdakı preparatlardan hansıları antiestrogenlərə aiddir?

A) Klomifen,Tamoksifen

B) Allilestrenol, Levonorgestrel

C) Linesterol, Megestral

D) Fosfestrol, etinilestradiol

E) Dihidrogesteron, Allilestrenol


Ədəbiyyat: В.Г.Кукес «Клиническая фармакология» Москва «Геотар-Медиа-2006» ст 655


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə