Mantık, Matematik ve Felsefe IX. Ulusal Sempozyumu Foça, 06-09/eylül/2011 Matematik ve DilYüklə 61 Kb.
tarix17.04.2018
ölçüsü61 Kb.
#38957

Mantık, Matematik ve Felsefe

IX.Ulusal Sempozyumu

Foça, 06-09/eylül/2011

Matematik ve Dil

Timur KARAÇAY

Başkent Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Tel: (312) 2341010, Faks: (312) 2341041

tkaracay@baskent.edu.tr

ÖZET

Evrenin yaşı 13,5 milyar yıl, dünyanın yaşı 4,59 milyar yıl olarak hesaplanıyor. Primat denilen büyük memelilerin ortaya çıkışı 65-70 milyon yıl öncedir. Bunların en alt sınıfında olan ve insanı içine alan homo/pan grubunun üst sınıftan ayrılışının 5,4 ile 6,3 milyon yıl önce olduğu sanılıyor. İnsan konuşuyor, ama ne kuzen şempanze konuşuyor ne de üst sınıftaki öteki memeliler konuşuyor. O zaman ortaya yanıtlanması gereken sorular çıkıyor. İnsan ne zaman, neden ve nasıl konuştu? Dil düşünmenin aracı mıdır, yoksa düşünmenin kendisi midir? Irklarımız, renklerimiz, inançlarımız, coğrafyalarımız, kısaca bizleri birbirlerimizden ayıran şeyler farklı olsa da hepimiz aynı şekilde sayar, aynı şekilde toplar, aynı şekilde yazarız. O, matematik dilidir. Evrensel bir dil var mıdır? Onbinlerce Işık Yılı uzaklıktaki yıldızlarda yaşayan canlıların da matematik dilini bildiğini umarak, onlara mesajımızı matematik diliyle gönderiyoruz.

Anahtar Sözcükler: Dil, Dilin Evrimi, Matematik Dili.

Gerçek Bir Öykü

Caty ve Keith Hayes çifti 1947 yazında tatillerinden dönecekleri zaman Viki adlı yeni doğmuş bir kız çocuğu evlat edinirler. Hali vakti iyi olan Hayes ailesi Viki üstüne titrer; yedirir, içirir, giydirirler. Onun sağlıklı gelişmesi için ne gerekiyorsa yaparlar. Anadili öğrensin diye özel eğitmenler tutarlar. Aylar, yıllar geçer. Viki hızla serpilir, büyür. Bacak ve kol kasları mükemmel gelişir. Kısa zamanda koşmaya, bahçedeki ağaçlara tırmanmaya, başka çocuklarla oyunlar oynamaya başlar. Yemesi, içmesi, uyuması yerindedir. Bedeninde hiç bir arıza yoktur. El becerileri beklendiği gibi gelişmiştir. Ama Viki’nin önemli bir kusuru var: anadil öğrenemiyor, konuşamıyor. ana, baba ve kap sözcükleri dışında hiç bir şey söyleyemiyor. Doktorlara, psikologlara gidiliyor. Bütün uğraşılara karşın, Viki’nin ağzından yeni bir kelime çıkmıyor.

Hayes ailesi bu duruma çok üzülmüyor, telaşa kapılmıyorlar; bekledikleri gibi, olan biteni normal karşılıyorlar [7,8].

Çünkü Viki bir şempanzedir!Yanlış soruya yanlış yanıt!

Bilim adamları buna benzer çok deney yaptılar. Yeni doğan bir şempanze, maymun ya da başka bir canlı türünü normal bir aile ortamında büyüttüler. Çocukların anadil öğrenmesi gibi, onların da aile içinde konuşulan dili öğrenip öğrenemeyeceklerini denediler. Deneklerin hiç birisi konuşmayı öğrenemedi. Ama denekler, başka alanlarda başarılı oldular. Örneğin, şempanzelerin, yüzlerce simgeyi öğrenebildikleri, o simgelere yüklenen anlamları birbirlerinden ayırt edebildikleri; bazı hayvanların mukayese yapabildikleri, azı-çoğu, küçüğü-büyüğü algılayabildikleri; bazılarının üç ya da beş nesneyi sayabildikleri anlaşıldı. Ama, deneylerin sonucu şu gerçeği ortaya serdi:-Hayvanlar, insan gibi konuşamazlar.

Yapılan deneylerin ve varılan sonuçların çok önemli olduğundan kuşku duymaksızın, teoremlerin tersini düşünmeye alışan her matematikçi şu soruyu sorar:-Peki, insan, hayvanlar gibi konuşabilir mi?

Aşağıda anlatılan nedenlerle, bu yanlış bir sorudur; yanlış sorunun yanıtları da yanlış olacaktır.


Dil Nedir?


Dilin doğası ve kökeni konusunda biyoloji, anatomi, psikoloji, antropoloji, tarih ve felsefe dallarında yoğun araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Dilin kaynağı nedir? Neden insan konuşuyor da başka canlılar konuşmuyor? Dil’in düşünmeyle ilişkisi nedir? İlk konuşma ne zaman ve nasıl oldu? Araştırmacılar bu ve benzeri sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

Klasik anlamıyla dil, insanlar arasında bir iletişim aracıdır. Bu basit tümcenin gerisinde, nasıl olduğunu bilmediğimiz karmaşık olgular zinciri vardır. Ağzımızdan çıkan sözler, karşımızdakinin kulağından beynine giriyor; onun algılama ve düşünme mekanizmasını tetikliyor. Algıladığı şeye karşı, onun beyni bir tepki, bir yanıt üretiyor. O yanıt sözlü olabileceği gibi, kendi bedeninde oluşan kimyasal, biyolojik ya da psikolojik bir olgudur. Örneğin, söylediğimizi algılayan kişi, bize sözle yanıt verebilir, mimikleriyle yanıt verebilir, sevinebilir, üzülebilir, kahkaha atabilir, ağlayabilir vb.

Peki, ama bu işler nasıl oluyor?

Dil’in Genetiği

İnsan, bu gizemli beceriyi nasıl kazandı? Sözdizimine uyarak, anlamlı sözcüklerin sınırsız birleşimleriyle duygu ve düşüncelerini iletebilmeyi nasıl başardı? Sözdizimi kuralları nasıl oluştu? “Dil” adını verdiğimiz olgu, tek bir anadilden türeyip çağımızda konuşulan binlerce farklı dile mi ayrıştı? Yoksa, her dil kendi başına mı ortaya çıktı? Dil’in evrimi sürüyorsa, nereye varacak?

1980 li yıllarda Stanford Üniversitesi’nden dilbilimci Joseph Greenberg, Amerika’da konuşulan Eskimo, Aleut, Apaçi ve öteki Amerikan yerli dillerinde, aynı harfle başlayan adıl (zamir) ve öteki sözcüklerin anlamlarının benzerliğinden yola çıkarak, konuşulan 2000’den fazla dili genetik benzerliklerine göre üç gruba ayırdı. Greenberg’in araştırması ilgi çekti. Ancak, çok geçmeden, Yeni Zelanda Canterbury Üniversitesi’nden dilbilimci Lyle Campbell, Greenberg’in çıkarsamalarının yanlış olduğunu söyledi. Pennysylvania Üniversitesi’nden tarihsel dilbilimci Donald Ringe, daha ileri giderek, Greenberg’in veri toplama ve analiz yönteminin yanlış sonuçlara yol açtığı; uyguladığı yöntemin bilimsel olmadığı savıyla ortaya çıktı. Dil’deki benzerliklerin aynı kökeni paylaşmaktan çok, rastlantısal olduğu tezini ortaya attı.

Greenberg 2001 yılında yaşamını yitirdi. Ama onun başlattığı işin önemini anlayan dilbilimciler, yeryüzünde konuşulan dilleri gruplara ayırmaya devam ettiler. Bu gün otuzdan fazla dil grubu ortaya konmuştur. Bu gruplama yöntemleri daima tartışmaya açıktır, ama dillerin kökenine, büyük göçlere ve yer kabuğunun hareketlerine ışık tutmak gibi önemli işlevleri vardır.

Hangisi İyi?

İnsanlar arasında başka iletişim araçları da vardır. Duyu organlarımız birer iletişim aracıdır. Görme, duyma, dokunma önemli iletişim araçlarımızdır. İç dünyamızı yansıtan coşku, sevinç, hüzün, gülme, ağlama, acı duyma gibi şeyler de iletişim aracıdır. Bir annenin sevgiyle çocuğuna bakışı bir iletişim aracıdır. Bir insanın bir başkasına kin dolu bakışları da bir iletişim aracıdır. Resim, müzik, şiir, edebiyat, heykel, mimarlık gibi sanat alanları da birer iletişim aracıdır… Bu listeyi daha çok uzatabilirsiniz. Listedeki iletişim araçlarının hepsi, dil’in yaptığı işi yapmıyor mu?

Peki, bütün bu sayılanlar arasında dili özel kılan şey nedir? Dili öteki iletişim araçlarından ayıran nitelikler var mıdır? Varsa, o nitelikler öteki iletişim araçlarının niteliklerinden üstün müdür?

Son soru matematiksel açıdan anlamsızdır. Çünkü, farklı iletişim araçları arasında bir öncelik sıranız yoksa, onları iyi-kötü diye sıraya koyamazsınız. Örneğin, şiirle resmi mukayese edemezsiniz. İkisinin öznitelikleri, işlevleri farklıdır. Ama aynı soruyu diller için sorabilirsiniz. Birer iletişim aracı olarak görüldüğünde, diller arasında en iyisi hangisidir?

Dilbilimciler, bu soruya şaşırtıcı bir yanıt verirler: iyi, kötü, gelişkin ya da gelişmemiş dil yoktur. Çünkü, insanın duygu ve düşüncelerinin sınırı yoktur. O duygu ve düşünceleri ileten dilin de sınırı olamaz. Her dil gelişmeye, büyümeye açıktır. Diller, onlara gerekseme duyulduğu oranda büyümüş gelişmiştir. Kıta dilleriyle, kabile dilleri arasında gördüğümüz farkı yaratan odur. Gerekseme doğduğunda en basit kabile dili bir kıta dilinin yaptığını yapabilecek şekilde evrilir.

Bu saptama, aslında dil olgusunda evrim sürecinin varlığının itirafıdır. Ama biraz matematiğe dalınca, karşısına Gödel'in Eksiklik Teoremi  çıkar. Bu konuya biraz sonra döneceğiz.Anadil Doğa Vergisi mi?

Dil yalnızca insana mı özgüdür?

Primatların (Memeliler) Evrim Takvimi


Hayvanlar kendi anadillerini konuşmuyorlar mı? Bir anne aslanın yavrularını çağırırken çıkardığı ses nedir? Uzun yaz geceleri durmak bilmeyen kurbağaların korosunu hiç dinlediniz mi? Bülbüller niye şakıyor? Ağustos böceğinin aylar süren feryadı ne anlatıyor? Yunuslar insana bir şeyler mi söylüyor? Bunlar, hemcinsler arasında birer iletişim aracı değil midir?

Bu sorular tek bir soruya indirgenebilir. Her canlı türünün kendi anadili var mı? Bilim adamları bu soruya yanıt vermek için kolları çoktan sıvadı.Yasakla ve Sorunu Çöz

Bütün yöneticilerin elinde zor işlerin kapısını kitleyen altın bir anahtar vardır: Yasak! Bilimin henüz yanıtlayamadığı her konuda olduğu gibi, inanç kurumları hiç zaman kaybetmeden dil için de güvenli sığınak rolünü oynamaya başlıyor. 1859 yılında Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınladıktan yedi yıl sonra Paris Dil Derneği (Société de Linguistique de Paris), 1866 yılında dilin evrimi ile ilgili bütün tartışmaları yasakladı. Çok ün kazanan bu yasak, aslında, bu gün “mahalle baskısı” diye adlandırdığımız yasak türüne girer. Benzer tavsiyeyi British Academy daha önce yapmıştı. En tehlikeli yasak türü budur. Sebebi ve sorumlusu yoktur. Ortadan kalkması kuşaklar boyu sürebilir. Yasak kalktığında, geride bıraktığı derin izler silinmez, varlığını sürdürür.

Yasağın konulduğu günlere dönersek, ortaya konulan mahalle baskısının nedeni kolay anlaşılıyor. O günlerde, dilin Tanrı tarafından yalnızca insan soyuna bahşedilen bir lütuf olduğu inancı yaygındır. Hayvanların bir dil evrimi geçirip geçirmediğini araştırmanın alemi yoktur!.. Tabii bu yasak resmen kalkmasa bile, zamanla delindi. Ne var ki, bu gün sokaktaki insanların çoğu, dilin Tanrı vergisi olduğuna inanmaya devam ediyor. Mahalle baskısının bıraktığı izler kolay silinmiyor…

Dil’in Fosili Yok

Dil(ler) ortaya çıktıktan sonra, onların gelişmesi, büyümesi sosyolojik açıdan göreli olarak kolay açıklanabilir. Onda büyük bilinmezler yok. Yanıtı bilinmeyen soru şudur:-Evrim sürecinde insan, konuşma yeteneğini ne zaman, neden ve nasıl edindi?

Bu soru yalnız dilbilimcileri değil, antropologları, biyologları, psikologları ve başka alan uzmanlarını da ilgilendiriyor. Dil’in, daha doğrusu konuşma yeteneğinin evrimini ortaya sermek, bilimin en zor işlerinden birisidir. Çünkü, dil’in fosili olmadığı gibi, evrim takviminin sayfalarını geriye çevirebilecek başka somut bilimsel dayanaklar kolay bulunmuyor.

Soruya kolay yanıt arayan herkes kendince akıl yürütebilir. Kimbilir, 2,5 milyon yıl önce öteki memeliler vahşi doğada insanın düştüğü acze düşmediler. Hemcinslerinin yardımı olmaksızın kendi yaşamlarını sürdürebildiler. Ama insan bedeni vahşi yaşama ayak uyduramayacak kadar kusurludur. İnsan, biyolojik kusurlarını gidermek için beynini geliştirmek, alet icad etmek, hemcinsleriyle yardımlaşmak (sosyalleşmek) zorunda kaldı. İcad ettiği aletlerden birisi, hemcinsleriyle etkin iletişim sağlayan dil oldu. Başka bir deyişle, gereksinimler insanda konuşma yeteneğini biyolojik açıdan geliştirdi. Kimbilir!.. Ama böyle akıl yürütmeler bilimsel bulgu sayılmazlar.

Neden insan konuşuyor da şempanze konuşmuyor? sorusuna bilimsel yanıt arayan bilginler, peşin akıl yürütmeden kaçınarak bilimsel bulgu peşinde koşuyorlar. Antropolojinin elinde, göreli olarak çok yakın zamanlara (en eskisi 15.000 yıllık) ait mağaralarda ya da benzeri yerlerde insanın çizdiği resim ve başka şekiller var. 50.000 yıl önce insanın yaptığı aletler var. Şempanzelerin, maymunların ya da gorillerin çizdiği resimlere ve yaptığı aletlere hiç raslanmıyor. Bilginler 2,5 milyon yıl geriye giderek, memeli türlerinde neden yalnızca insanın konuşma yeteneğine sahip olduğunu çıkarsamaya çalışıyorlar. İnsanın ağız, gırtlak, beyin yapısı ile yaşayan kuzenlerininki karşılaştırılıyor. Benzer iş, bulunan fosiller üzerinde yapılıyor. Böylece, konuşan insanla konuşmayan kuzenleri arasındaki anatomik ve biyolojik farklılığı ortaya koyuyorlar.Bilimin İzinde Olanlar

Pinker’a göre, Avrupa’da yaşayan insanlar enaz 50.000 yıl önce akıcı dil kullanmaya başlamışlardı. Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü araştırmacıları, insanda konuşma işlevini üstlenen genin 100.000-200.000 yıl önce mutasyona uğramasıyla, dilsel becerilerin önünün açılmış olabileceği kanısındadır. 300.000 yıl önceki insan iskeletleri üzerinde yapılan araştırmalar, insan gırtlağının, ses birimlerini çıkarmaya elverişli hale geldiğini gösteriyor. Deacon’a göre böyle bir anatominin gelişmiş olmasının nedeni, ancak konuşmaya hizmet etmek içindir. 2,4 milyon yıl öncesine ait taştan yapılma ilk aletler, bazı arkeologlara göre dilsel becerilerin varlığına işaret eder. Bazıları buna katılmaz, alet yapımının konuşmayla hiç bir ilişkisinin olmadığını söyler. Bazıları insansı (hominid) beyninin hızla büyümeye başladığı 2 milyon yıl öncesini, konuşmanın başlangıcı sayar.Evrim ve Dil

Dilin evrimi konusunda, bilim adamlarının görüşlerini kabaca ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi ünlü dilbilimci Noam Chomsky’nin tezidir:İnsan dili (konuşma yetisi) evrimsel bir süreç geçirmemiştir. O, insanın biyolojik bir özniteliğidir.

Bu tezin karşısında Pinker ve Bloom’un tezi var:İnsanda dil (konuşma yetisi) evrimle oluştu; yani doğal seçimin ürünüdür.

Chomsky ünlü bir dilbilimci olma yanında, cesur politik eleştirileriyle Amerikan solunun saygın isimlerinden birisi oldu. Dilin kökeni konusunda 1966 yılında ortaya attığı tez, uzun süre dilbilimcileri baskı altına aldı. Chomsky, gramer kalıplarını bir matematiksel model ile açıklıyor, bütün dillerin Universal Grammar (UD) adını verdiği modele uyduğunu söylüyordu. O kalıpların evrensel olduğu tezinin kabulü, o kalıpların nasıl ortaya çıktığı sorusunu geriye itti, Chomsky’nin tezini evrim sürecinden kopardı. Daha önemlisi, UD’nin, bir dilde mümkün bütün cümleleri ürettiği, ama mümkün olmayan hiç bir cümleyi üretmediği savıdır. Burada dili bir matematiksel sistem, “mümkün cümleleri” de sistem içindeki doğru önermeler olarak aldığımızda, UD, ünlü matematikçi ve mantıkçı Gödel’in, “incompleteness” teoremiyle çelişkiye düşer. Anımsamak için, Gödel’in eksiklik teoremini tekrar edelim:

Tamsayı aritmetiğini içerecek kadar karmaşık herhangi bir sistemin içinde, sistemin aksiyomlarına dayanılarak doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayacak önermeler vardır.”

UD’nin karşılaştığı bu matematiksel çelişkinin, dilbilimciler tarafından görülememiş olması şaşırtıcı değildiri.

Evrim rüzgarları biyolojide yeniden hızla esmeye başlayınca, dilbilimcilerin yelkenleri de şişmeye başladı. Harvard üniversitesinde cognitive (bilişsel) bilimler konusunda uzman Steven Pinker ve Yale Üniversitesinde psikolog olan Paul Bloom, 1990 yılında, “Behavioral and Brain Sciences” dergisinde “Natural language and natural selection” adıyla yayınladıkları ortak makalede, dil’in doğal seçilimle evrimleşmiş olması gerektiği tezini ortaya attılar. Bu makale, Chomsky’nin tezinin dilbilimciler üstündeki egemenliğini yoketti. Bu oluşta ilginç olan şey, Chomsky’nin tezine karşı duruş, Gödel teoremine aykırılığı nedeniyle değil, tamamen evrim sürecinin dile ithal edilmesiyle olmuş olmasıdır.

Matematik Dili

Herman Weyl [11] diyorki,

Matematiğin formal tekniklerini bilmeyen kişinin karşılaştığı zorluk, bir yabancı dili öğrenmeden o dilde duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışan birisinin karşılaştığı zorluğa benzer.“

Dil düşünmenin kendisi midir, yoksa düşüncenin aracı mıdır? tartışmasını bir yana bırakalım. İster düşüncenin kendisi, ister düşünmenin aracı olsun, dil olmadan düşünemeyiz, duygularımızı açığa vuramayız, başkalarıyla iletişim kuramayız. Matematik Dili, bu genel kuralın dışında değildir. Her dil için olduğu gibi, Matematik Dili de yaşayan bir organizmadır. Mevcut matematiksel kavramların algılanmasını sağlar, gerektiğinde kendi içinde yeni kavramlar doğurur. Yeni giren her kavram iyi-tanımlı olmak zorundadır. İyi-tanımlı olmak matematiksel bir kavramdır. Aslında bir küme üzerinde tanımlı fonksiyonun, küme üzerindeki bir denklik bağıntısıyla oluşan bölüm kümesi üzerine taşınmasıyla ilgilidir. Ama, matematikçi olmayanların anlamasını kolaylaştırmak için şöyle diyebiliriz: İyi-tanımlılık, bir kavramın herkes tarafından eş anlamda algılanması; belirsizliğe yol açmaması, farklı anlamlara çekilememesi demektir. Bu niteliği, Matematik Dilini, öteki dillerden ayıran bir özniteliktir. Belirsiz, tanımsız kavramlar matematik dilinde yer alamaz. Hiç bir gerekseme yokken, bir kavram matematik diline girmez. Gerekseme doğduğunda da çekincesiz ortaya konur. Matematik Dili’nin kendine özgü bir sözdizimi vardır. Bir tanımın nasıl yapıldığını bilirseniz, tanımların ne söylediğini anlarsınız. Ondan sonra, o tanımın neden yapıldığını kavrarsınız. Bu eşiği geçtikten sonra varsayımlardan sonuç çıkarma eylemine; yani teorem’e geçebilirsiniz. MÖ 300 lü yıllarda Öklit’in, Elementlerii adlı 13 ciltten oluşan ünlü yapıtında kullandığı sözdizimi, bu günkü matematik dilinin temelidir. İki bin dört yüz yılı aşkın bir süredir, tanımları ve teoremleri Öklit’in söylediği gibi söylüyoruz. Bu uzun süre içinde, değiştirilme gerekçesi ortaya çıkmadığına göre, Matematik Dili’nin oldukça evrensel bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Daha önemlisi, bu olgu, akıl yürütme sanatında, Matematik Dili’nden daha iyi bir araç bulunamadığının göstergesidir.

Roma’da yaşamış hitabet sanatının ustalarından birisi sayılan Marcus Fabius Quintilianus  (MS 35-100) şu öğüdü veriyor:

Anlaşılmayı değil, yanlış anlaşılmamayı amaçlayınız.

Eğer sosyal bilimciler, ekonomistler ve politikacılar Quintilianus’un öğüdüne uysalar, ortalıkta anlaşamazlık diye bir şey kalmazdı. Matematikçiler, bu öğüde tam uyarlar. Aslında, daha Quintilianus doğmadan bu öğüdü ilke edinmişlerdi.Matematik Dili’nin Dört İlkesi

  1. Yer ve zamandan bağımsızlık,

  2. Soyutlama ve Genelleme,

  3. Kesinlik,

  4. Zerafet ve ekonomi.

Şimdi bu ilkeleri biraz açmaya çalışalım.

Yer ve zamandan bağımsızlık. Kutsal kitapların doğa üstü gücü betimlemek için söyledikleri derin anlamlı bir söz vardır: “O, zamandan ve mekandan münezzeh olan, ezeli ve ebedi olandır…” Matematiği betimlemek için daha iyi bir tümce kurulabileceğini sanmıyorum. Matematik kavramların geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı yoktur. Onlar, düşüncenin varolduğu her yerde ve her zamanda vardır. Geçmişte var idiler, şimdi varlar, gelecekte de varolmayı sürdüreceklerdir. Her tanım, her teorem, ilk günkü kadar taze ve doğrudur. Eskimez, yaşlanmaz, yanlışlanamaz.

Soyutlama ve genelleme. Soyutlama ve genelleme, bilimin iki temel olgusudur. Matematik bu iki olguya dayanır. O, “beş elma”, beş armut” diye varlıklarla tek tek uğraşmaz. Onun yerine “beş” kavramını koyar. Sonra isteyen elma sayar, isteyen armut. Bütün matematiksel yapılar soyut ve geneldir. Bunun anlamı şudur: Bir matematiksel yapı soyut bir küme üzerinde kurulur. O kümede soyut bağıntılar (işlemler) ve bağıntılar arasındaki ilişkiler tanımlıdır. Uygulamacı, o soyut yapıyı alır, kendi dünyasındaki somut varlıklara uygular. Kurduğu soyut ve genel yapının hangi somut olguya uygulanacağı, matematikçinin umurunda değildir. Bazen uygulamacılar bu işe Matematiksel Modelleme diyorlar.

Kesinlik. Matematikte hiç bir kavram belirsiziii (muğlak) değildir. Her kavram, iyi-tanımlı’dır. Hiç bir matematikçi, bir kavramı anlatırken “Bana göre...” diye söze başlayamaz. Hangi kavramı anlatacaksa, onu kesinkes betimler; yani iyi-tanımlar. Örneğin, bir metrik uzayda uzunluk kavramı tanımlanmışsa, o tanımın belirsiz olması, başkaları tarafından yanlış anlaşılması ya da başka anlamlara çekilmesi olanaksızdır.

Zerafet ve ekonomi. Bir duyguyu ya da düşünceyi en az kelimeyle anlatan şiir, aynı işi çok kelimeyle yapan şiirden daha ekonomiktir, daha iyidir, daha estetiktir. Matematikçi bu kurala sıkı sıkıya bağlıdır. İyi yazılmış matematik kitaplarına bakınız. Bir tanımda ya da teoremde fazla bir kelime bulamayacağınız gibi, onlara bir kelime ekleyemezsiniz. Ne fazlası, ne eksiği vardır. Hiç bir ekonomist bu denli ekonomi sağlayamaz. Matematik, ekonomi yanında estetiği de özünde taşır. Örneğin,

ei + 1 = 0

eşitliğini düşünelim. Bu eşitlik, matematiğin altı önemli kavramını içerir: 0, =, 1, e, i ve  . Bunların her birisinin icadı, bilim ve uygarlık tarihinde çığır açmıştır. Hangi şair konuştuğu dilin altı sözcüğü ile uygarlık tarihini böyle özlü ve estetik anlatabilir?

Alice Harikalar Diyarında (Alice's Adventures in Wonderland) adlı ünlü çocuk masalını Lewis Carroll takma adıyla yazan Charles Lutwidge Dodgson bir matematikçidir. Harika bir yapıt olması yanında, kitabın asıl özeliği, her cümlesinin, matematiğin yukarıda sayılan niteliklerine tam uyum sağlamasıdır. Kitaptan bir paragraph şöyle diyor:

Eğer ben bir sözcük kullanıyorsam” dedi Humpty Dumpty, biraz da küçümseyici bir tavırla, “hangi anlama gelmesini istiyorsam o anlamda kullanırım. Ne bir eksik, ne bir fazla!” “Ama sözcüklere bu kadar farklı anlamlar yüklemeye yetkiniz var mı?” diye sordu Alice. “Mesele, hangisinin en yetkin olduğuna karar vermekte” diye yanıtladı onu Humpty Dumpty. Alice’in kafası o kadar karışmıştı ki, ağzını açıp tek bir sözcük söyleyemedi. Humpty Dumpty devam etti: “Sözcüklerin kimi biraz kaprisli olur; özellikle yüklemler. Onlar en mağrurları. Sıfatlarla istediğini yapabilirsin, ama yüklemlerle, asla! Ama ben... ben hepsiyle başedebilirim tabii. Anlaşılamazlık! işte söylemek istediğim bu!” “Anlayamadım, ne demek istediniz?” diye sordu yine Alice. “İşte şimdi akıllanmaya başladın!” diye yanıtladı Humpty Dumpty kendinden çok memnun bir şekilde.

(Alice Harikalar Diyarında / Aynanın içinden, Lewis Carroll)


Dikdörtgeni hiç bir matematikçi şöyle tanımlamaz:

Dört kenarı olan, dört açısı dik olan, karşılıklı kenarları birbirlerine parallel olan ve yüzölçümü aynı köşeden çıkan iki kenar uzunluğunun çarpımına eşit olan çokgen bir dikdörtgendir.

Bu tanımdaki cümlelerin her biri doğrudur. Ama matematikçi, sistematik gider. Önce dörtgeni, sonra paralelkenarı tanımlar. Ondan sonra,

Bir açısı dik olan paralelkenar dikdörtgendir. (*)

der. Yüzöçüm ise, bu tanım grubuna hiç girmez, o kendi grubunda tanımlanır. (*) tanımına bir sözcük eklenemez, tanımdan bir sözcük atılamaz.

Uzaydakilere Mesaj

16 Kasım 1974 yılında Arecibo radyo teleskopu ile uzayda M13 yıldız takımına bir mesaj gönderildi. M13 yıldız takımı bizden 25.000 ışık yılı uzaklıktadır. 1 Işık Yılı, saniyede 300.000 km hızla giden ışığın bir yılda katedeceği yoldur. Yaklaşık olarak 300.000x60x60x24x365 km. Mesajı alınca M13 yaratıkları, mesajı aldıklarını belirten bir mesaj çekseler, onun bize ulaşması bir 25.000 ışık yılı daha gerektirir. Bu süre içinde hem M13 takım yıldızının hem güneş sisteminin uzay boşluğundaki konumları çok değişeceği için, mesajın gidip gelme şansı yoktur. Ama, dikkat çeken şey, bu mesajın içeriğinin, en gelişkin konuşma diliyle değil, ikil (binary) kodla; yani matematik diliyle yazılmış olmasıdır. Çünkü, uzaydakilerin bizimle ortak bir iletişim aracı varsa, o ancak matematik dili olabilir. Mesajda 1679 ikil hane (binary digit) vardır. Bunlar 23x73 ya da 73x23 matris olarak düzenlenebilir. 23 ve 73 asal sayılardır.

1977 yılında uzaya gönderilen Voyager Altın Plağının içeriğinde gene ikil kodlar vardır.

Kaynakça

[1] Bickerton, D. (1995) Language and human behavior. Seattle: University of Washington Press.

[2] Bilim ve Teknik, Mart,2004.

[3] Chomsky, N. (1966) Cartesian linguistics: A chapter in the history of rationalist thought. New York: Harper & Row.

[4] Chomsky, N. (1975) Reşections on language. New York: Pantheon.

[5] Chomsky, N. (2000) Language as a natural object. New horizons in the study of language.

[6] Crow, T. J. (2002) Sexual selection, timing, and an X-Y homologous gene: Did Homo sapiens speciate on the Y chromosome? In T. J. Crow (Ed.), The speciation of modern Homo sapiens (pp. 197–216). Oxford: Oxford University Press.

[7] Hayes, C (1951) The Ape In Our House, New York, NY:Harper.

[8] Hayes, K.J. and Hayes,C (1951) The Intellectual development of a home-raised chimpanzee, Proceedings of the American Philosophical Society 95, pp.105-109.

[9] Pinker, S., & Bloom, P. (1990). Natural language and natural selection. Behavioral and Brain Sciences, 13, 707–784.

[10] Science, February,2004

[11] Weyl, H. (1922) Space-Time-Matter, New York, Dover, 1922.i Matematik Sistemlerde Tutarlılık ve Tamlık

Bir matematiksel sistem içinde çelişki yoksa; yani sistem içinde hem p hem p’ (p nin olumsuzu) doğru olacak biçimde bir p önermesi yoksa, sistem tutarlıdır.

Sistem içindeki her q önermesi için ya q ya da q’ önermesinin varlığı ispatlanabiliyorsa, sistem tamdır.

David Hilbert (1862-1943), yalnız kendi döneminin değil, bütün zamanların en önemli matematikçilerinden birisidir. 1900 yılında Pariste toplanan Dünya Matematik Kongresinde, ortaya on tane çözülememiş problem koydu. 1902 yılında bunların sayısını 23 e çıkardı. Orta yere attığı bu 23 problem, 20.yüzyılın matematiğini yönlendirdi. Bu problemlerden ikincisi, aritmetiğin temelleri ile ilgilidir ve şöyle der:

Aritmetiğin aksiyomlarının tutarlı olduğunu ispatlayınız.

Hilbert, kongreye sunacağı asıl konuya şöyle giriyordu:

“Bir bilimin temellerini kurmak istiyorsak, onu var eden ilkel düşünceler arasındaki bütün bağıntıları eksiksiz betimleyen aksiyomları ortaya koymalıyız... Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ortaya konulacak aksiyomların birbirleriyle çelişmediğinin gösterilmesidir. Başka bir deyişle, ortaya konulan aksiyomlara dayalı olarak yapılan sonlu sayıda mantıksal çıkarsamaların asla çelişkiye götürmeyeceğini ispatlamak gerekir. Geometride bu işi yapmak için, aksiyomlara tekabül eden sayı cisimleri kurulur ve böylece geometrik aksiyomlar arasındaki ilişkiler, sayılar arasındaki ilişkilere indirgenir. Aritmetik aksiyomların tutarlılığının ispatı için direk metotlara gereksinim vardır.”

Bu özlü girişten sonra Hilbert, matematiğin temellerini sağlama aldığını sandığı Proof Theory (PT) adlı kuramını açıkladı. PT’de aksiyomlar yerine sonlu sayıda formüller (ispat kuralları) konuldu. Matematiğin her önermesi PT içindeki formüllerle ifade ve ispat edilebiliyordu. Sanki, o tarihi matematik binası terkedildi ve yerine Hilbert’in gösterişli binasına geçildi. Yeni bina sağlam temel kazıkları üzerine kuruluydu; çökme tehlikesi yoktu.

Bu özgüven 1931 yılında Kurt Gödel ortaya çıkana kadar devam etti. Gödel’in incompletenees theoremi, Hilbert’in kurduğu gösterişli binanın temel kazıklarını yerle bir etti. Çöken binadan kaçan matematikçiler, terkettikleri o eski görkemli binaya tekrar döndüler. Bu arada, dönemin dahi matematikçisi Henri Poincaré (1854-1912) ’nin, “-Yanıldım, treni kaçırdım!” dediği söylenir. Bu cümleyi, herhalde şöyle anlayabiliriz: “Hilbert’in hata yapmayacağına inandım, PT’yi incelemedim. İnceleseydim, Gödel’den önce bulurdum...”

Noam Chomsky’nin dil için kurduğu matematik modeli, Hilbert’in kurduğu Proof Theory’ye benzetirsek; matematikçilerin 30 yıl boyuca göremedikleri eksikliği, matematikçi olmayan Noam Chomsky’den beklemek haksızlık olur. Onun dilbilimine yaptığı katkıların çok önemli olduğunu belirtmek, en azından emeğe ve düşünce üretimine saygının gereğidir.
ii Öklit’in Elementler adlı 13 kitaptan oluşan yapıtı, insanlığa miras kalan en büyük düşünce yapıtıdır. İncil’den sonra en çok okunan kitaptır.

iii Türkçe’ye “belirtisiz” diye giren “fuzzy” kavramı, aslında konuşma dilimizdeki belirsiz (muğlak) kavramları belirgin kılma peşindedir. Konuyu bilmeyenler, fuzzy sistemlerin matematikteki kesinliği yokettiği kanısıyla ona karşı dururlar.

autoshape 1


Yüklə 61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə