Matematikai geodéziai számítások Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások : Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszeteYüklə 178,83 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü178,83 Kb.
#37247


Matematikai geodéziai számítások 1.

Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete

Dr. Bácsatyai, László

Matematikai geodéziai számítások 1.: Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete

Dr. Bácsatyai, László

Lektor: Dr. Benedek , Judit

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta.

v 1.0

Publication date 2010Szerzői jog © 2010 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Kivonat

Ez a modul vízszintes helyzetével adott ponton átmenő ellipszoid, geoid és terep a meridián síkban adott sűrűségben elhelyezkedő pontjainak számítását és grafikus ábrázolását mutatja be.

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges.
Tartalom

Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete Error: Reference source not found

1. 1.1 A feladat megfogalmazása Error: Reference source not found

2. 1.2 A feladatban szereplő fogalmak Error: Reference source not found

2.1. 1.2.1 A harántgörbületi sugár Error: Reference source not found

2.2. Magyarázó ábrák és képletek Error: Reference source not found

2.3. Segédanyagok Error: Reference source not found

2.4. 1.2.2 Számpélda Error: Reference source not found


. fejezet - Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete

1. 1.1 A feladat megfogalmazása

Egy IUGG/1967 ellipszoidi földrajzi koordinátáival adott pont alapján számítsa ki a pont „y, x” EOV és „Fi, Lambda, h” WGS84 ellipszoidi koordinátáit (zérus tengerszint feletti magasságnál a h érték az U geoidundulációval egyezik meg)! A számításhoz használja HUNG_331. EXE programot!

Számítsa ki az ezen a ponton áthaladó WGS84 ellipszoidi meridián ívpontjaihoz tartozó N harántgörbületi sugár, valamint a megfelelő geoidi és terepi normálisok 20 percenkénti értékeit (összesen 7 pontban) 0,001 m élességgel, a és a földrajzi szélességek között! Szerkessze meg ezen a szakaszon a meridián 20 ívperc sűrűségű metszetét (N) és ábrázolja a geoid (Ngeoid) és a terep (Nterep) metszésvonalát is! A metszetek ábrázolásának méretaránya olyan legyen, hogy a rajz ráférjen egy A4-es lapra, ill. kitöltse azt. Hossz- és magassági irányban a méretarányok különbözhetnek!

A számításhoz és szerkesztéshez használja a tengerszint (geoid) feletti magassági adatokat (H) és a geoidundulációkat (U)! A H értékeket olvassa le a Google Earth világhálós térképről, az U értékek meghatározásához használja a HUNG_331.EXE programot. A Magyarország területére eső U értékeket ellenőrizze a Magyarország WGS84 ellipszoidra vonatkozó geoidunduláció (U) térképén és számítsa ki az eltéréseket! A későbbi számításokhoz a számított U értékeket használja!

Az ellipszoidi meridián ívpontjaiban számítsa ki az X, Y, Z térbeli koordinátákat az ellipszoid, a geoid és a terep megfelelő pontjaiban!

A kiinduló alappontban az IUGG/1967 ellipszoid paramétereivel számítsa ki a Gauss-gömb sugarát (R)!

Leadandók különálló borítólapba foglalva:


  • Kiinduló adatok (feladatlapba foglalva),

  • H-U táblázat (a tengerszint feletti és terepi magasságok, valamint a geoidundulációk összefoglaló táblázata)

  • Harántgörbületi sugarak számítása (táblázat),

  • Magassági adatok listája és a metszet adatainak számítása (geoidi, valamint a terepi normálisok számítása, táblázat),

  • Grafikus ábrázolás hagyományosan vagy grafikus szerkesztővel (az U és H értékek kicsik, ezért a rajzi ábrázoláshoz az U és a H számított értékeit összeadás előtt szorozzuk meg 50-nel),

  • Térbeli koordináták (táblázat) és a Gauss-gömb sugarának számítása,

  • Szöveges műszaki leírás

A feladat megoldásához tetszőleges eszközök (pl. Excel) használhatók. A feladatot – táblázatonként a felhasznált képletek és tájékoztató szöveges információkkal együtt – különálló borítólapba foglalva - kézzel írott, vagy Microsoft Word formátumban kell leadni.

2. 1.2 A feladatban szereplő fogalmak

2.1. 1.2.1 A harántgörbületi sugár

A háromdimenziós felület P felületi pontjában húzott érintő egyeneshez illeszkedő ferdemetszet1 görbületi sugara egyenlő az ugyanazon érintőhöz illeszkedő normálmetszet2 görbületi sugarának és a két metszeti sík közbezárt szöge cosinusának (Meusnier-tétel) szorzatával. Forgási ellipszoid esetén a Pell. pontban a normálisra illeszkedő és a meridiánra merőleges normálmetszet Pell.DE síkja (1. ábra) a Pell. ponton átmenő ferdemetszet (szélességi kör)3 Pell.RQell. síkjával ϕ szöget zár be, azaz.  1. ábra

A fenti összefüggés és a Meusnier-tétel alapján következik, hogy a P pontból az ellipszoidhoz húzott normális Pell.n szakasza, ahol az n pont a normális és a Z tengely metszéspontja, maga az N harántgörbületi sugár (az első vertikális síkba eső görbületi sugár):

.

2.2. Magyarázó ábrák és képletek

  1. ábra

Első numerikus excentricitás:

Geoidunduláció:.

Jelölések:a – ellipszoid fél nagytengelye

b – ellipszoid fél kistengelye

h – ellipszoidi magasság

H – geoid (tengerszint) feletti magasság

Munkaképletek:

Harántgörbületi sugár:.

Normálisok hossza:,

.

ϕ – ellipszoidi szélesség

Az alábbi ábrától eltérően az U és H értékek kicsik, ezért a rajzi ábrázolás plasztikussága végett az U és a H számított értékeit összeadás előtt szorozzuk meg 50-nel!

3. ábra


terep

A és a tartományban szerkesztendő 7 pont x (kis x) és Z koordinátái az ábra szerint (xZ a meridián síkja):

Az ellipszoidon:

.

.

A geoidon:.

.

A terepen:.

.

Térbeli koordináták:

Ellipszoid:

.

.

Geoid:


.

.

Terep:


.

.

A Gauss-gömb4 sugara:,

ahol


- meridián irányú görbületi sugár.

2.3. Segédanyagok

Magyarország WGS84 ellipszoidra vonatkozó geoidunduláció térképe5:

Magyarország WGS84 ellipszoidra vonatkozó geoidunduláció térképe + az EOV szelvényhálózata WGS84 ellipszoidi felületi koordinátákkal:2.4. 1.2.2 SzámpéldaEllipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete

Alapadatok:


Az ellipszoid neve

Közlésének éve

a(m)

b(m)

WGS84

1984

6378137

6356752,3142

IUGG/1967

1967

6378160

6356774,516

A pont WGS84 ellipszoidi szélessége ϕ = 46-39-00,96182

ellipszoidi hosszúsága: λ = 19-31-17,15614

A pont IUGG/1967 ellipszoidi szélessége ϕ = 46-39-01,91139

ellipszoidi hosszúsága: λ = 19-31-21,16007

A pont EOV - koordinátái: y = 686281,550 m; x = 145210,830 m

H-U táblázat


ϕ

Tengerszint feletti magasság

(Google Earth)H (m)

Geoidunduláció

(HUNG_331-el számított)U (m)

Geoidunduláció

(térképről mért)Utérkép (m)

U – U térkép

(m)


Ellipszoidi magasság

h (m)

46o

112

44,243

N. a.

N. a.

156,243

46o20’

125

43,895

44,0

-0,105

168,895

46o40’

107

43,356

43,4

-0,044

150,356

47o

127

43,055

43,0

0,055

170,055

47o20’

171

42,904

43,0

-0,096

213,904

47o40’

159

43,003

43,0

0,003

202,003

48o

297

43,272

43,2

0,072

340,272

Számítások

Első numerikus excentricitás:Ellipszoidi magasság:.

Harántgörbületi sugár:.

Normálisok hossza:,

.


Ell. szélesség

N (m)

N+U

Ngeoid (m)

N+h=N+U+H

Nterep (m)

N+(50*U)

(m)


N+(50*U)+

+(50*H) (m)46o

6389212,733

6389256,976

6389368,976

6391424,883

6397024,883

46o20’

6389337,483

6389381,378

6389506,378

6391532,233

6397782,233

46o40’

6389462,173

6389505,529

6389612,529

6391629,973

6396979,973

47o

6389586,786

6389629,841

6389756,841

6391739,536

6398089,536

47o20’

6389711,304

6389754,208

6389925,208

6391856,504

6400406,504

47o40’

6389835,712

6389878,715

6390037,715

6391985,862

6399935,862

48o

6389959,992

6390003,264

6390300,264

6392123,592

6406973,592

A ϕ = 46o és a ϕ = 48o tartományban szerkesztendő 7 pont x (kis x ) és Z metszeti koordinátái

Az ellipszoidon:.

.


Szélesség

xellipszoid (m)

Zellipszoid (m)

46o

4438320,106

4565247,541

46o20’

4411592,75

4590908,017

46o40’

4384714,987

4616414,061

47o

4357687,709

4641764,789

47o20’

4330511,816

4666959,324

47o40’

4303188,211

4691996,793

48o

4275717,804

4716876,33

A geoidon:

.

.


Szélesség

xgeoid (m)

Zgeoid (m)

46o

4438350,839

4565279,367

46o20’

4411623,058

4590939,77

46o40’

4384744,739

4616445,597

47o

4357717,073

4641796,277

47o20’

4330540,894

4666990,871

47o40’

4303217,171

4692028,583

48o

4275746,758

4716908,487

A terepen:

.

.


Szélesség

xterep (m)

Yterep (m)

46o

4438428,641

4565359,933

46o20’

4411709,365

4591030,191

46o40’

4384818,167

4616523,426

47o

4357803,687

4641889,159

47o20’

4330656,786

4667116,609

47o40’

4303324,249

4692146,122

48o

4275945,49

4717129,201

Térbeli koordináták számítása

Ellipszoid:.

.


Szélesség

Xellipszoid (m)

Yellipszoid (m)

Zellipszoid (m)

46o

4183190,199

1483106,577

4565247,541

46o20’

4157999,224

1474175,379

4590908,017

46o40’

4132666,487

1465193,921

4616414,061

47o

4107192,830

1456162,501

4641764,789

47o20’

4081579,101

1447081,419

4666959,324

47o40’

4055826,151

1437950,979

4691996,793

48o

4029934,837

1428771,483

4716876,330

Geoid:

.

.


Szélesség

Xgeoid (m)

Ygeoid (m)

Zgeoid (m)

46o

4183219,166

1483116,847

4565279,367

46o20’

4158027,789

1474185,507

4590939,770

46o40’

4132694,529

1465203,863

4616445,597

47o

4107220,506

1456172,313

4641796,277

47o20’

4081606,507

1447091,136

4666990,871

47o40’

4055853,446

1437960,656

4692028,583

48o

4029962,127

1428781,158

4716908,487

Terep:

.

.


Szélesség

Xterep (m)

Yterep (m)

Zterep (m)

46o

4183292,496

1483142,846

4565359,933

46o20’

4158109,136

1474214,347

4591030,191

46o40’

4132763,736

1465228,399

4616523,426

47o

4107302,141

1456201,256

4641889,159

47o20’

4081715,737

1447129,862

4667116,609

47o40’

4055954,368

1437996,437

4692146,122

48o

4030149,435

1428847,566

4717129,201

Az IUGG/1967 ellipszoid Gauss-gömbjének görbületi sugara:

m

Irodalomjegyzék

Bácsatyai László: Vetülettan, elektronikus jegyzet pdf formátumban, NYME Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár,

Bácsatyai László: Magyarországi vetületek, tankönyv, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2006

Bácsatyai László: Magyarországi vetületek, elektronikus tankönyv,

Hazay István: Földi vetületek. Akadémia Kiadó, Budapest, 1954

Németh Gyula: Vetülettan, EFE Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2003

Varga József: Alaphálózatok I. (Vetülettan). Tankönyvkiadó, Budapest, 1986

Tóth Gy.–Rózsa Sz.–Andritsanos, V. D.–Ádám, J.–Tziavos, I. N. : Towards a cm-geoid for Hungary – Recent Efforts and Results. Phys. Chem. Earth 2000

Ádám A., Gazsó M., Kenyeres A., Virág G. : Az Állami Földmérésnél 1969 és 1999 között végzett geoidmeghatározási munkálatok, Geodézia és Kartográfia, 200011Ferdemetszet alatt a P ponton áthaladó tetszőleges sík által kimetszett görbét értjük.

22A felület P pontbeli normálisára illeszkedő síkok a felületet normálmetszetekben metszik.

33 A forgási ellipszoid Pell. pontjában felvett normál metszetek közül az ellipszoidi főmetszetek (a Pell. ponton átmenő meridián, illetve a Pell.DE a Pell.n normálison áthaladó és a meridiánra merőleges, ún. első vertikális sík) és ferdemetszetek közül a szélességi kör.

44 A kettős (közvetett) vetítésű vetületeknél a vetítés első lépése (a vetítést első lépésben az ellipszoidról gömbre (Gauss-gömb), második lépésben a Gauss-gömbről a síkra végezzük el).

55 EGG97 jel_ európai geoidmegoldás eredménye alapján. Szintvonalköz: 0,2 m. (Ádám et al, 2000, Tóth et al. 2000)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kataloq: tartalom -> tamop425
tamop425 -> Rényi, András Művészettörténet. Bevezetés
tamop425 -> Népegészségügyi genomika Tartalom
tamop425 -> Emission transmission
tamop425 -> Elektrodinamika Nagy, Károly Elektrodinamika
tamop425 -> Introduction to the Chemistry of Foods and Forages János Csapó Introduction to the Chemistry of Foods and Forages
tamop425 -> A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana Vezérfonal egy nem is olyan könnyű tárgy tanulásához Podani, János a szárazföldi növények evolúciója és rendszertana: Vezérfonal egy nem is olyan könnyű tárgy tanulásához
tamop425 -> Botanika III. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és funkcionális növényökológiába Szerkesztette Tuba, Zoltán, Szerdahelyi, Tibor, Engloner, Attila, és Nagy, János
tamop425 -> Magyarország fa- és cserjefajai dr. Bartha, Dénes Magyarország fa- és cserjefajai
tamop425 -> A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig Szegedy-Maszák, Mihály a magyar irodalom történetei II.: 1800-tól 1919-ig

Yüklə 178,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə