Matlab temel Seviye Semineri® Yrd. Doç. Dr. Aslan İnanYüklə 445 b.
tarix14.09.2018
ölçüsü445 b.
növüYazı


MATLAB Temel Seviye Semineri®

 • Yrd.Doç.Dr. Aslan İNAN

 • (Elektrik Mühendisliği Bölümü)

 • E-posta: inan@yildiz.edu.tr

 • Web: www.yildiz.edu.tr/~inan


MATLAB TANITIM

 • MATLAB NEDİR?

 • MATLAB®(MATrix LABoratory – Matris Laboratuarı), temel olarak teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek performansa sahip bir yazılımdır. 1970’lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılan Matlab programının tipik kullanım alanları:

  • Matematiksel (nümerik ve sembolik) hesaplama işlemleri
  • Algoritma geliştirme ve kod yazma yani programlama
  • Lineer cebir,istatistik,Fourieranalizi,filtreleme,optimizasyon,sayısal integrasyon vb. konularda matematik fonksiyonlar
  • 2D ve 3D grafiklerinin çizimi
  • Modelleme ve simülasyon (benzetim)
  • Grafiksel arayüz oluşturma
  • Veri analizi ve kontrolü
  • Gerçek dünya şartlarında uygulama geliştirme
  • şeklinde özetlenebilir.


MATLAB TANITIM

 • - Matlab, ABD menşeli The Mathworks Inc. Natick,

 • MA şirketinin tescilli adıdır.

 • Web adresi: http://www.mathworks.com

 • - Matlab’in Türkiye temsilcisi Bursa merkezli Figes firmasıdır.

 • Web adresi: http://www.figes.com.tr

 • Haber grubu: matlabturk@yahoogroups.com

 • Matlab Kursu: YTÜ İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi

 • Web adresi: http://www.ikgm.yildiz.edu.tr

 • Tel: (0.212) 259 7070 / 2788MATLAB TANITIM

 • MATLAB, matematik-istatistik, optimizasyon, neural network, fuzzy, işaret ve görüntü işleme, kontrol tasarımları, yöneylem çalışmaları, tıbbi araştırmalar, finans ve uzay araştırmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. MATLAB, kullanıcıya hızlı bir analiz ve tasarım ortamı sağlar.

 • Matlab programını C/C++ diline dönüştürebilir,

 • 20. dereceden bir denklemin köklerini bulabilir,

 • 100x100 boyutlu bir matrisin tersini alabilir,

 • Bir elektrik motorunu gerçek zamanda kontrol edebilir,

 • Bir otobüsün süspansiyon simülasyonunu yapabilirsiniz, ……..MATLAB TANITIM

 • Matlab, araştırma ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlere pratik ve hızlı sonuçlar sunmaktadır.

 • Bu nedenle Matlab, tüm dünyada binlerce endüstri, devlet ve akademik kurumlarda kullanılmaktadır. Özellikle tüm üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 • Matlab kullanıcı şirketler arasında

  • Dünyada Boeing, DaimlerChrsyler, Motorola, NASA, Texas Instruments, Toyota ve Saab vb,
  • Ülkemizde ise Aselsan, Tofaş, Arçelik, Siemens, Alcatel, Garanti Bankası, Deniz Kuvvetleri, vb..
  • şirketler verilebilir.


MATLAB TANITIM

 • Matlab ve çeşitli disiplinlerde kullanımı üzerine tüm dillerde yüzlerce kitap yazılmıştır.

 • MATLAB ve PROGRAMLAMA, Dr. Aslan İNAN, Papatya Yayıncılık, 2004.

 • Matlab 7.04 Simulink ve Mühendislik Uygulamaları, Alfa Yayınları, Uğur Arifoğlu, 2005.

 • Matlab İle Risk Yönetimi, Türkmen Kitapevi, Yrd. Doç. Dr. Uzunoğlu M./ Çağlar Onar/ Ali Kızıl/ Turgay Geçer/ A. Kıvanç Eren, 2005.

 • Matlab ve Simulink'le Modelleme / Kontrol I , Derleyen: Zafer Bingül, Birsen Yayınevi, 2005,

 • Matlab ile Matematiksel Uygulamalar ve Mühendislik Uygulamaları, Mithat Uysal, Beta, 2004.

 • Mühendislik ve Fen Uygulamalarıyla Matlab, Ömer Gündoğdu - Osman Kopmaz - M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi,2003.

 • Her Yönü ile MATLAB, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uzunoğlu,Ömer Çağlar Onar,Ali Kızıl, Türkmen Kitapevi, 2003.

 • MATLAB 6.x GUI: Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Niyazi Ari & Bilal Barkana,Osman Gazi Üniv. Basımevi, 2003.

 • MATLAB Kılavuzu, Niyazi Ari & Bilal Barkana, Osman Gazi Üniv. Basımevi, 2003.

 • MATLAB 6.5, A. Emre Çetin, Alfa Yayınları, 2003.

 • Öğrenciler için MATLAB, Doğan İbrahim, Bileşim Yayıncılık,2000.

 • Her Yönüyle Enstrümantasyon ve Ölçme (LabVIEW ve MATLAB ile,Cihan Gerçek,Aydın Bodur, Gökhan Dinçer, Era Bilgi Sistemleri Yayıncılık, 2001.

 • MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü, İbrahim Yüksel, VİPAŞ , 2000.

 • Lineer Cebir ve Matlab Uygulamaları, S.Aynur Uysal ve Mithat Uysal, Beta, 2000.MATLAB TANITIM

 • Matlab programı altında kullanacağımız temel araçlar:

 • - Komut Penceresi

 • - Programlama (M-file  *.m)

 • - Grafik (Figure  *.fig)

 • - Grafik Arayüzlü Programlar (GUI  *.fig)

 • - Simulink (Model  *.mdl) ve Blockset Modülleri

 • - Toolbox (Araç Kutusu) Modülleri (Fuzzy, Neural,Statistic vb.)

 • - Microsoft ExcelMatlab

 • - Matlab Web-Server

 • - xPC Target ve xPC Target Embedded

 • - Stateflow, Real-Time Workshop, Real-Time Windows TargetMATLAB TANITIM

 • Matlab programı lisanslı bir yazılımdır bu nedenle ücretli olarak satın alınmalıdır.Bir çok üstünlüklerine ve yaygın kullanım alanlarına oranla iki dezavantajı vardır:

 • Yavaş çalışır.

 • Fiyatı diğer eşdeğerlerine göre pahalıdır.

 • (Örneğin ana program 781€’dır ve her bir modül ve toolbox’ın da ayrıca bir fiyatı vardır)

 • (http://www.figes.com.tr/tr/urunler/matlab/files/MATLAB_Akademik_Fiyat_Listesi.pdf)MATLAB TEMEL KULLANIM

 • Matlab Kullanımında Temel Kurallar:

 • Programın dili ve yardım bilgileri tamamen ingilizcedir.

 • Komut temelli yazılımdır.

 • Küçük-büyük harf ayrımı vardır. tot ve Tot farklı algılanır.

 • » işareti komut prompt’udur.

 • Komutlar Enter ile yürütülür.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • İFADELER : Matematiksel ve metinsel gösterimler ile işlemler ifadelerle sağlanır.

    • Sayılar (Numbers)
    • Değişkenler (Variables)
    • İşleçler (Operators)
    • Fonksiyonlar (Functions)
 • Matlab’de ifadeler genellikle değişken = ifade veya sadece ifade formundadır.

 • Örnek olarak

 • >> x=4*sqrt(5)

 • x =

 • 8.9443

 • ifadesinde x değişken , 4 sayı , * işleç , sqrt, fonksiyondur.

 • Bir ifade = işareti ile bir değişkene atanmamış ise Matlab otomatik olarak sonucu, ans (answer) adı verilen özel bir değişkende saklar.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • Bir ifadenin sonuna ; işareti eklediğinizde ekrana yazılmaz.

 • Birden fazla ifade tek satırda aralarına , ya da ; koyarak yazılabilir. Yazımda boşluk sayısı etkisizdir.

 • Sadece ilgili değişken adını yazarak o değişkeni çağırabilirsiniz.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • SAYILAR

 • Ondalık sayılar Türkçemizdeki 3,5 yerine 3.5 şeklinde gösterilir (0.0001 veya 9.63 / 0.65 yerine .65).

 • Bilimsel notasyon gösterimi olan e (veya E) harfi 10’nun kuvvetini temsil eder.

 • 2e4=2.104=2000 veya 1.65e-20=1.65.10-20 demektir.

 • Kompleks sayılarda imajiner (sanal) kısımlar i veya j ekini alır. i veya j ile gosterimlerinde bir fark yoktur.

 • (1+3i veya 1+3*i veya 1+i*3 ama 1+i3) / 1+sqrt(3)*j / -5i

 • Matlab’de tüm sayılar, yaklaşık 2.10308 ve 2.10-308 arasında değişir.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • Sayı Formatı

 • Bir işlem sonucu varsayılan (default) olarak 4 ondalık ile gösterilir.

 • Sayı gösteriminde hane sayısı format fonksiyonu ile değiştirilir. >> format xxx

 • format veya format short : 5 rakamlı (4 ondalık)

 • format long: 15 rakamlı (14 ondalık)

 • format bank: İki ondalıklı sayı

 • format rat: Ondalık sayıları rasyonel sayı olarak gösterir.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • DEĞİŞKENLER

 • Değişkenler, ifadelerin adlarını taşıyan belirteçlerdir.

 • Değişkenlerin sol taraflarında = işareti bulunur.

 • Değişken adları, bir harf ile başlamalı ve onu takiben herhangi sayıda harfler, rakamlar veya altçizgiden ( _ ) oluşabilir.

 • Değişken adları maksimum 63 karakter uzunluğunda olabilir. Değişken adı, 63 karakteri geçtiğinde ilk 63 karakterlik kısmı ad olarak kabul eder.

 • Değişken adlarında küçük veya büyük ç ı ö ü ğ ş Türkçe karakterlerini kullanmayınız.

 • Küçük-büyük harf duyarlıdır: x ve X veya bor ve BOR, farklı değişken adlarıdır.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • Değişken İşlemleri

 • Bir değişkeni silmek için Clear değişkenadı komutunu kullanınız.

 • Çalışma düzleminden (workspace) tüm değişkenleri silmek için Clear komutunu kullanınız. Clear komutu bellekteki tüm değişkenleri siler.

 • who komutu ile sadece değişken adlarınızı; whos komutu ile de değişkenlerinizin özelliklerini görebilirsiniz.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • Değişkenler, skaler, vektör, matris veya metin (string) olabilir.

 • Değişken örnekleri:

 • - a=1; b=-3.2e3; ct=22/5;

 • - metin=’Alp Karadeniz’;

 • - vektör=[1 2 3];

 • - matris=[1 2 3;-1 0 1];

 • - hucre={1 2 ; ’buyuk’ ’kucuk’};MATLAB TEMEL KULLANIM

 • İŞLEÇLER: İşlem yapmayı sağlayan sembollerdir.

 • + - * / \

 • ^ (üs alma, ab) : 2^3

 • ‘ ‘(Tek tırnak arası) : ‘Ali‘ (Metin girişlerinde kullanılır)

 • ‘ : Transpoze

 • ( ) : 2*(3-4) (İşlem sırasını belirler)

 • ( ) : sin(x)

 • [ ] : Dizi gösteriminde kullanılır.

 • = : x=3

 • == : x==K

 • ? : Programın işleyişini etkilemeyen açıklama satırlarını gösterir.

 • ! : DOS moduna geçer.

 • Aritmetik işlemlerde, işleç öncelik sırası (precision) vardır.MATLAB TEMEL KULLANIM

 • FONKSİYONLAR

 • Fonksiyonlar

 • - built-in (yerleşik): abs(mutlak değer), sqrt(karekök),

 • mak(maksimum), sin(sinus)

 • - m-file şeklinde: sinh, gamma, factorial

 • - user-defined (kullanıcı tanımlı)

 • olmak üzere üçe ayrılır.

 • Fonksiyon adları da küçük-büyük harf duyarlıdır. Örneğin sin yerine Sin veya SIN şeklinde fonksiyon adının kullanımı hata verir.

 • Tüm fonksiyon işlemleri parantezler () arasında yapılır.

 • Örneğin, sin30 değil sin(30) gibi.

 • >> help elfun veya >> help specfun veya >> help elmat

 • komutları ile tüm temel fonksiyonları görebilirsiniz.MATLAB DİZİLER

 • DİZİLER

 • Dizi, en genel matematiksel tanımı ile nümerik ve metinsel değerler topluluğudur. Matlab’de herşey bir dizi olarak işleme konur ve en temel veri elemanıdır.

  • Reel ile kompleks sayıları ifade eden çiftkat veya nümerik diziler (double veya numeric array)
  • Metin ifade eden diziler (char array)
  • Hücre diziler (cell veya struct array)


MATLAB DİZİLER

 • Bir nümerik dizi, skaler, vektör veya matris olabilir ve tüm nümerik diziler double array formatındadır.

 • 1x1 dizisi, bir skaler (scaler) gösterir. (a=3,b=-6.5)

 • mx1 veya 1xn dizisi, bir vektör (vector) gösterir.

 • mxn veya nxm dizisi,bir matris (matrix) gösterir.

 • Bu çerçevede 1x1 dizisi sabit matris veya tek elemanlı matris, nx1dizisi sütun matrisi ve 1xn dizisi ise satır matrisi olarak da düşünülebilir.

 • Bir dizinin eleman sayısı, satır ile sütun sayısının çarpımıdır.MATLAB DİZİLERMATLAB DİZİLER

 • Vektörler

 • 1xn veya mx1 şeklinde tek boyutlu dizi olan vektörleri oluşturmanın iki temel yolu vardır:

  • i) Direkt olarak ( […] ile)
   • satır vektörleri: >> f = [f1 f2 f3 ... fn] / >> f = [f1, f2, f3, ..., fn]
   • sütun vektörleri: >> f = [f1; f2; f3; ...; fn]
  • ii) Eşit aralıklı elemanlar kullanarak (: ile)
   • f = İlkDeğer : DeğişimMiktarı : SonDeğer
 • Değişim miktarı belirtilmezse İlkDeger’den sonra 1’er er artım olacağını ifade eder.MATLAB DİZİLER

 • Matrisler

 • Matrisleri oluşturmanın en temel yolu […] kullanmaktır.

 • mxn boyutundaki bir matrisin genel formatı:

  • F = [F11 F12 ... F1n ; F21 F22 ... F2n ; ..... ; Fm1 Fm2 ... Fmn]
  • veya
  • F = [F11, F12, ... , F1n ; F21, F22, ... , F2n ; ..... ; Fm1, Fm2, ... , Fmn]


MATLAB DİZİLER

  • Hem vektörler hem de matrisler Utility fonksiyonlar
  • (zeros,ones ve rand) kullanarak da oluşturulabilir:
 • zeros(1,n) veya zeros(n,1)

 • zeros(n)

 • zeros(n,m)

 • zeros(size(kd))

 • ones(1,n) veya ones(n,1)

 • ones(n)

 • ones(n,m)

 • ones(size(kd))MATLAB DİZİLER

 • Dizilere fonksiyonları uygulama:

 • length(kd): kd dizisinin eleman sayısını yani uzunluğu

 • size(kd): kd dizisinin boyutu

 • sum(kd): kd vektörünün eleman toplamı

 • sum(A): A matrisinin sütun başına eleman toplamı

  • kd(n): kd dizisinin n. eleman değeri
  • A(n,:): A matrisinin sadece n. satırı
  • A(:,n): A matrisinin sadece n. sütunu
  • A‘: A matrisinin transpozesi yani devriği
 • det(A): A matrisinin determinantı

 • inv(A) : A matrisinin tersi

 • diag(A): A matrisinin ana diagonel (çapraz) elemanları

 • [v,d]=eig(A): A matrisinin özvektörleri ve özdeğerleri

 • Elemanter işlemler eleman elaman işlem demektir ve . İşleci kullanılır:

 • Çarpma: .* , Bölme: ./ , Üs alma: .^MATLAB PROGRAMLAMA

 • Bilgisayar programlamasında genel olarak belirli kalıp ve kurallara uyulur. Bir bilgisayar yazılımının oluşturulmasında genel olarak aşağıda sıralanan prosedüre uyulur:

  • Problemin tanımı (Ne-Niçin)
  • Çözüm yönteminin ve adımlarının belirlenmesi (algoritma: akış şemaları veya pseudo-kod)
  • Kodlama (Programlama diline çevirme)
  • Sınama (Programı çalıştırma)
  • Belgeleme ve Güncelleştirme


MATLAB PROGRAMLAMA

 • Matlab’de programlama en genel olarak iki yolla yapılır:

 • - Komut satırında (in-line) programlama

 • - m-dosyalarıyla (m-files) programlama

 • m-dosyalarının da iki türü vardır:

 • - Düzyazı (script) m-dosyaları

 • - Fonksiyon (function) m-dosyaları

 • m dosyaları oluşturabilmek için bir metin editörüne ihtiyaç vardır. Bu editör Matlab’de Editor/Debugger ortamıdır.MATLAB PROGRAMLAMA

 • Bir program genelde üç aşamadan oluşur:

 • - Giriş Değişkenleri / İşlemler / Çıkış Gösterimi

 • (Çıkış için genelde disp ve fprintf fonksiyonları kullanılır.)

 • Boşluk verme:

 • - disp (' ') veya fprintf (' \n ')

 • Metinsel çıkış:

 • - disp ('metin') veya fprintf ('metin‘)

 • Metinle beraber nümerik değişken çıkışı:

 • - disp (['metin ' num2str(degisken) ])

 • - fprintf ('metin %a.bX \n‘,degisken)

 • Burada;

 • a: sayının (en az) toplam hane sayısını,b: sayının (en fazla) ondalık hane sayısını

 • X: sayının formatını gösterir.d: tamsayı, f: kayan nokta, e: üstel, g: en kısa formMATLAB PROGRAMLAMA

 • Fonksiyonların genel yazım formatı

 • function [out1,out2,... ,outN] = fonksiyon_adı (in1,in2,...,inM)

 • şeklindedir. Üç önemli kuralı vardır:

  • function ile başlamalıdır.
  • Fonksiyon adı ile dosya adı aynı olmalıdır.
  • Değişken çıkışları ekrana yazdırılmamalıdır.
 • Örneğin:

 • function [Anapara,faiz] = kredi(P,oran,süre)

 • function P = fm_mod(V,T)

 • function coklugraf(x,y,n)MATLAB PROGRAMLAMA

 • m-dosyalarını listeleme

 • what komutu: Geçerli dizindeki yani varsayılan çalışma klasöründeki tüm dosyaları listeler.

 • dir komutu: Geçerli dizindeki sizin tanımladığınız dosyaları listeler.

 • lookfor komutu: Bulmak istediğiniz bir anahtar kelimenin geçtiği m-dosyalarını listeler.

 • m-dosyalarını görüntüleme ve düzenleme

 • type m-dosya_adı komutu: m-dosyası komut penceresi ortamında görüntülenir. Üzerinde herhangi bir düzenleme yapılamaz.

 • edit m-dosya_adı komutu: m-dosyası editör penceresi ekranında görüntülenir. Üzerinde her türlü düzenleme işlemi yapabilir ve yeni hali ile kaydedilir.MATLAB PROGRAMLAMA

 • İşleçler üçe ayrılır: Aritmetik, ilişkisel ve mantıksal

 • İlişkisel İşleçler:

 • < Küçüktür

 • <= Küçük eşittir

 • > Büyüktür

 • >= Büyük eşittir

 • == Eşittir

 • ~= Eşit değildir

 • Mantıksal İşleçler:

 • ~ NOT (değil)

 • & AND (ve)

 • | OR (veya)MATLAB PROGRAMLAMA

 • ŞART DEYİMLERİ (CONDITIONAL STATEMENTS)MATLAB PROGRAMLAMA

 • DÖNGÜLER (LOOPS)

 • for Döngüsü

 • Bir for (için) döngünün genel formatı

 • for döngüdeğişkeni=ifade

 • deyimler

 • end

 • while Döngüsü

 • Bir while (süresince veya iken) döngüsünün genel formatı

 • while ifade

 • deyimler

 • endMATLAB PROGRAMLAMA

 • Yarıçap değerleri 1,2,3,4,5 için kürenin hacmini (H=4/3r3)

 • hesaplayan bir program yazınız?MATLAB GRAFİK

 • Matlab, 2D ve 3D başta olmak üzere çok gelişmiş grafik araçları sunar:

 • Çizgi (line) grafikler (plot, plot3, polar)

 • Yüzey (surface) grafikler (surf, surfc)

 • Ağ (mesh) grafikler (mesh, meshc, meshgrid)

 • Contour grafikler (contour, contourc, contourf)

 • Çubuk (bar), pasta (pie) vb özel grafikler (bar, bar3, hist, rose, pie, pie3)

 • Animasyonlar (moviein, movie vb komutlar)MATLAB 2D-GRAFİK

 • 2D Veri Grafikleri

 • x-y dik koordinat düzleminde grafik çizmek için plot(x,y)

 • fonksiyonu kullanılır ve x vektörüne karşı y vektörünün grafiğini verir. Yani x değerleri x-ekseninde, y değerleri y-ekseninde yer alır.

 • Çizimin görünümünü değiştirmek isterseniz plot(x,y,’s’)

 • fonksiyonu kullanılır. s argümanı, çizimin rengini, işaretleyici sembolünü ve çizgi tipini belirler. Bu üç argümanın kullanımı isteğe (sırası ve sayısı) bağlıdır. Bu işlemi grafik üzerinde de yapabilirsiniz.MATLAB 2D-GRAFİKMATLAB 2D-GRAFİK

 • Tek değişkenli fonksiyon ( y=f(x) ) grafikleri

 • 1.yol: Çizim aralığı belirlenir ve bu aralıkta x değerleri girilir. Bu x değerlerine karşılıkl y değerleri bulunur ve plot(x,y) kullanılır.

 • 2.yol:

 • fplot(‘f(x)’,[xmin xmax])

 • veya

 • ezplot (‘f(x)’) (Grafiği varsayılan -2*pi < x < 2*pi aralığında çizer)

 • fonksiyonları kullanılır.MATLAB 2D-GRAFİK

 • Çoklu Grafikler

 • Birden fazla grafiği (aynı x-ekseni baz olmak üzere) üst üste çizmek için

 • Örneğin: x,y1,y2,….yn için;

 • 1.yol: plot(x,y1,x,y2,..x,yn)

 • 2.yol: plot(x,y1), hold on, plot(x,y2,..x,yn)

 • Çoklu grafiği etiketlemek için:

 • 1.yol: Grafik üzerinde metin ekleme yapılır.

 • 2.yol: legend(‘1.grafikmetin’,’2.grafikmetin’….) fonksiyonu kullanılır.

 • Birden fazla grafiği farklı pencerelerde (aynı veya farklı x-ekseni baz olmak üzere) çizmek için

 • subplot(m,n,p)

 • fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon matris düzeninde çizim alanı açar ve grafikler yine plot fonksiyonu ile çizilir.MATLAB 2D-GRAFİK

 • subplot Örneği: y=et,z=esint,w=yz grafiklerini alt alta çiziniz.MATLAB 3D-GRAFİK

 • ÜÇ BOYUTLU GRAFİKLER

 • Üç boyutlu (3D) grafikler, temel olarak iki boyutlu (2D) grafiklere üçüncü boyutun yani z-ekseninin eklenmesi ile elde edilir. Matlab 3D grafik konusunda çok gelişmiş imkanlar sunar.

  • 3D çizgi grafikler - Üç boyutlu uzayda çizgi grafikleri çizer. (plot3)
  • 3D ağ grafikler - Üç boyutlu uzayda tel çerçeveli yüzeyler çizer.
  • (mesh, meshc, meshz, waterfall)
  • 3D yüzey grafikler - Üç boyutlu uzayda mesh gibi renkle doldurulmuş patch çizer. (surf, shading, surfc, surfl, surfnorm)
  • 3D halka grafikler - contour3, contourf, shading, clabel.
  • 3D hacim grafikler - Üç boyutlu veri setlerinin gösteriminde kullanılır. Komut: slice, isosurface, smooth3, isocaps, isonormals.
  • 3D özelleştirilmiş grafikler - Üç boyutlu veri setlerinin gösteriminde kullanılır. Komut: ribbon, quiver, quiver3, fill3, stem3, sphere, cylinder.


MATLAB 3D-GRAFİK

 • 3D Çizgi Grafiği:

 • X = [10 20 30 40];Y = [10 20 30 40];Z = [0 230 75 600]; plot3(X,Y,Z); grid on; xlabel('x-ekseni'); ylabel('y- ekseni'); zlabel('z- ekseni');

 • title('Üc boyutlu bir dogru');

 • z=x2+y2 ile tanımlı 3D parabol grafiği:

 • x = [-10 : 1 : 10]; y = [-10 : 5 : 10]; [X, Y] = meshgrid(x,y);

 • Z = X.^2 + Y.^2; %üç boyutlu parabol mesh(X,Y,Z);

 • xlabel('x-ekseni'); ylabel('y- ekseni'); zlabel('z- ekseni');MATLAB 3D-GRAFİK

 • t = -2*pi:pi/100:2*pi;

 • [x,y,z] = cylinder(cos(t),20);

 • mesh(x,y,z)

 • axis off

 • t = 0:pi/10:2*pi;

 • [X,Y,Z] = cylinder(2+cos(t));

 • surf(X,Y,Z)MATLAB-EXCEL Veri Transferi

 • Dış Ortam Veri İşlemi

 • Bir Excel (.xls) veri dosyası veya .txt ya da .dat dosyası Matlab ortamından okunabilir ve üzerinde Matlab işlemleri uygulanabilir. Benzer olarak bir Matlab program çıkışı da .xls olarak kaydedilebilir.

 • - Excel: degisken =xlsread(‘xxx.xls’)

    • - x=degisken(:,1); %1. sütun
    • - y=degisken(:,2); %2. sütun
 • - .txt veya .dat : load xxx.txt

 • - x=xxx(:,1); %1. sütun

    • - y=xxx(:,2); %2. sütun


MATLAB TOOLBOX

 • MATLAB, toolbox olarak adlandırılan bir çok eklenti yazılım modüllerine sahiptir. Toolbox’lar özelleştirilmiş hesaplamalar yapar. Örnek olarak:

  • Signal Processing
  • Image Processing
  • Data Acquisition
  • Curve Fitting
  • Wavelet    
  • Control System
  • Fuzzy Logic 
  • Neural Network
  • µ-Analysis and Synthesis 
  • Financial
  • Model Predictive Control


MATLAB SYMBOLIC TOOLBOX

 • Symbolik kelimesinin anlamı:MATLAB SYMBOLIC TOOLBOX

 • Sembolic İntegral İşlemi:

 • Sembolik integral alma fonksiyonu int olup genel formatı:

  • int(S), S’in belirsiz integralini alır.
  • int(S,v), S’in v’ye göre belirsiz integralini alır.
  • int(S,a,b),S’in varsayılan sembolik değişkene göre a’dan b’ye kadar belirli integralini alır.
  • int(S,a,b,v),S’in v’ye göre a’dan b’ye kadar belirli integralini alır.
 • şeklindedir.

 • » syms x

 • » int(-2*x^5-4*x+20)

 • ans =

 • -1/3*x^6-2*x^2+20*xMATLAB SYMBOLIC TOOLBOX

 • Sembolik Türev İşlemi:

 • Türev alma işleminde kullanılan fonksiyon adı diff olup sembolik işlem mantığı çerçevesinde genel formatı:

  • diff(S), S’in türevini alır.
  • diff(S,v), S’in v’ye göre türevini alır.
  • diff(S,n), n pozitif bir tamsayı olmak üzere n. dereceden türevini alır.
  • diff(S,'v',n) veya diff(S,n,'v'), S’in v’ye göre n. dereceden türevini alır.
 • şeklindedir.

 • Türevin x=p’deki değerini bulmak için » subs(turev,x,p)

 • f(x)=5x3+ax2+bx -14 (a ve b sabit değerdir) fonksiyonunun türevini bulunuz.

 • » syms a b c x

 • » f=5*x^3+a*x^2+b*x-14;

 • » diff(f)

 • ans =

 • 15*x^2+2*a*x+bMATLAB SYMBOLIC TOOLBOX

 • Denklem Sistemlerinin Çözümü:

 • solve fonksiyonu, cebirsel denklemlerin sembolik çözümünü verir. Genel formatı:

 • solve('denk1','denk2',...,'denkN')

 • şeklindedir.

 • f(x)=x2-x-6 fonksiyonun çözüm kümesini bulunuz.

 • >> solve('x^2-x-6') veya >> syms x, solve(x^2-x-6)

 • ans =

 • [ -2]

 • [ 3]

 • Yani Ç={-2,3} bulunur.MATLAB SYMBOLIC TOOLBOX

 • x2+xy+y=3

 • x2-4x+3=0

 • denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

 • » [x,y] = solve('x^2 + x*y + y = 3','x^2 - 4*x + 3 = 0')

 • x =

 • [ 1]

 • [ 3]

 • y =

 • [ 1]

 • [ -3/2]

 • Ç={ (1,1) , (3,-3/2) }MATLAB SYMBOLIC TOOLBOX

 • Diferansiyel Denklem Çözümü

 • diferansiyel denklemini çözünüz.

 • » dsolve('Dy=1+y^2')

 • ans =

 • tan(t+C1)

 • y(0)=0, y'(0)=0 şartları altında y''+6y'+13y=10sin5t ikinci dereceden diferansiyel denklemin çözümünü bulunuz.

 • » Q=dsolve('D2y+6*Dy+13*y=10*sin(5*t)','y(0)=0','Dy(0)=0','t')

 • » pretty(simple(Q))

 • 25 10 25 125

 • - -- cos(5t) - -- sin(5t) + -- exp(-3t)cos(2 t) + --- exp(-3t)sin(2t)

 • 87 87 87 174MATLAB SYMBOLIC TOOLBOX

 • cosx fonksiyonunu 9. terime kadar Taylor serisine açınız.

 • » f=cos(x)

 • » T=taylor(f,9)

 • T =

 • 1-1/2*x^2+1/24*x^4-1/720*x^6+1/40320*x^8

 • serisinin ilk 10 terim toplamını bulunuz.

 • » seri_top=symsum(1/k^2,1,10)

 • seri_top =

 • 1968329/1270080

 • şeklinde Laplace formatında verilen transfer

 • fonksiyonun t-domeni karşılığını bulunuz.

 • » T = 200/((s+10)*(s^2 + 4*s + 24));

 • » t_domen = ilaplace(T); » pretty(t_domen)

 • 50exp(-10t) - 50exp(-2t)cos(2 51/2 t) + 40exp(-2t)51/2 sin(2 51/2 t)

 • 21 21 21MATLAB GUI

 • Graphical User Interface (Grafik Kullanıcı Arayüzü)

 • Visual-C veya Basic gibi görsel programlama dilleri gibi GUI ile de görsel amaçlı (Düğmeler, Yazı Alanları, Menüler ile) programlar yazırlayabilirsiniz.

 • GUI’de hem Figure penceresi (.fig) hem de m-dosya (.m) programlaması vardır.

 • Komut satırına guide yazarak GUI editörünü açabilirsiniz.

 • Grafik işlemleri için geliştirilmiş GUI arayüzü >>funtool ‘dırMATLAB SİMULİNK

 • En geniş kapsamı ile benzetim (Simulation), gerçeğin temsil edilmesi demektir. Günümüzde işletmelerin tüm ihtiyaç ve faaliyet alanlarında kullanılan benzetim tekniği; bilgisayar kullanımını gerekli kılan matematiksel bir model aracılığı ile gerçek bir sistemin temsil edilmesini sağlayan bir tekniktir.

 • Komut satırına simulink yazarak ya da araç çubuğundan

 • tıklayarak açabilirsiniz.MATLAB SİMULİNKMATLAB SİMULİNKMATLAB GUI+SİMULİNK
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə