Mavzu: Biznes huquqi va faoliyati tushunchasi, tamoyillari, iqtisodiy va huquqiy manbalariYüklə 29,55 Kb.
səhifə1/2
tarix12.06.2023
ölçüsü29,55 Kb.
#116808
  1   2
Mavzu Biznes huquqi tushunchasi va manbalari. Biznes huquqiy mu


Mavzu: Biznes huquqi va faoliyati tushunchasi, tamoyillari, iqtisodiy va huquqiy manbalari.

Reja:
1. Biznes huquqi tushunchasi, predmeti va uning boshqa huquqiy fanlardan farqi. 2. Bozor iqtisodiyoti shakllanishi sharoitida biznes huquqining roli.


3. Biznes huquqi manbalari.
4.Xulosa
5.Foydalanilgan adabiyotlar.


  1. Biznes huquqi tushunchasi, predmeti va uning boshqa huquqiy fanlardan farqi Har qanday fanni oʻrganishda uning tushunchasi va predmetini toʻgʻri anglab olish zarur. Oʻz-oʻzidan tushunarliki, biznes huquqini oʻrganish ham uning tushunchasini tushunib olishdan boshlanadi. Maʼlumki, huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Huquq maʼlum tarmoqlarga boʻlinadi. Masalan, oila huquqi, jinoyat huquqi va sh.k. Biznes huquqi ana shunday huquq tarmoqlaridan biridir. Huquq tarmoqlari bir-biridan, avvalo, huquqiy boshqaruv predmeti va usuli bilan farq qiladi. Har bir huquq tarmogʻi maʼlum ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Ijtimoiy munosabatlar rang-barangdir: oiladagi munosabatlar, mehnat sohasidagi munosabatlar va boshqalar. Bular ijtimoiy munosabatlarning qirralaridir. Har bir qirra bitta ijtimoiy munosabatni ifodalaydi. Bunday qirralar koʻp va biri ikkinchisiga oʻxshamaydi. Oʻzbekiston Respublikasi huquq tizimining konstitutsiyaviy, fuqarolik, jinoyat va boshqa mustaqil tarmoqlaridan biri sifatida biznes huquqi ham ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Lekin qanday ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi? Biznes huquqi tushunchasi mazkur huquq sohasiga doir huquqiy normalar orqali tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlardan tashkil topgan. Biznes huquqi korxona, birlashma, tashkilot 6 va muassasalar oʻrtasida va ularning boʻlimlari bilan boʻladigan biznes faoliyatini amalga oshirish jarayoniga rahbarlik qilishda tashkil topadigan munosabatlarni tartibga soladigan huquqning alohida tarmogʻidir1 “Biznes huquqi” tushunchasining mazmunini anglab olishdan avval “biznes” tushunchasining mazmunini bilib olish kerak. Xoʻsh, BIZNESning oʻzi nima? Buni bilish uchun qonun hujjatlariga murojaat qilish kerak. OʻzRning “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari toʻgʻrisida”gi Qonuni (2000.25.05.) bu savolga quyidagicha javob beradi (3-modda): Эътибор беринг. Қонунда берилган таърифнинг мазмунида uchraydigan asosiy elementlar quyidagilar:biznes roʻyxatga olingan subyektlar tomonidan amalga oshiriladi; biznes qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi; biznes tavakkal qilib yuritiladigan faoliyat; biznes mulkiy javobgarlik ostida amalga oshiriladi;biznes daromad olishga qaratilgan faoliyatdir;biznes shaxsning oʻz tashabbusi asosida yuritiladigan faoliyat; “tadbirkorlik” va “tadbirkorlik faoliyati” tushunchalari bir maʼnoni birdiradi. Biznes huquqi huquq tarmogʻi sifatida biznes va iqtisodiyot sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi normalar yigʻindisidan iborat. “Iqtisod” soʻzining oʻzi ham aslida grekcha “ekonomos” soʻzidan olingan boʻlib, “xoʻjalik” degan maʼnoni anglatadi. “TADBIRKORLIK FAOLIYATI (TADBIRKORLIK) — tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, tavakkal qilib va oʻz mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskor faoliyat” 7 Xoʻjalik yuritish bilan bogʻliq faoliyat 3 asosiy bosqichni qamrab oladi: 1. Ishlab chiqarishgacha (ekspluatatsiyagacha) boʻlgan bosqich. Bunda asosan roʻyxatdan oʻtkazish, litsenziyalash, ruxsatnoma olish kabi faoliyatlar amalga oshiriladi. 2. Ishlab chiqarish (ekspluatatsiya) bosqichi. Bu bosqichda tovarlarni ishlab chiqarish, ularni topshirish, ishlarni bajarish, xizmat koʻrsatish kabi faoliyatlar amalga oshiriladi. 3. Ishlab chiqarishdan (ekspluatatsiyadan) keyingi bosqich. Bu soliq xizmati, statistika organlari oldidagi majburiyatlarning vujudga kelishi hamda bajarilishi va shu kabilardan iborat. Koʻrinib turibdiki, xoʻjalik faoliyati faqat tovar ishlab chiqarish bilan bogʻliq munosabatlarnigina emas, balki ishlab chiqarishni boshlash uchun tegishli xatti-harakatlarni amalga oshirish (bino sotib olish yoki uni qurish, joy hozirlash, yoqilgʻi, xom ashyo, asbob-uskunalarga ega boʻlish va shu kabilar) va shu bilan bogʻliq munosabatlarni ham qamrab oladi. Ana shularning barchasi biznes huquqining predmetini tashkil etuvchi munosabatlardir. Bular bevosita daromad (foyda) olishga qaratilmagan boshqa maqsadlar bilan ham bogʻliq boʻladi. Daromad (foyda) olishga qaratilmagan maqsadlar jumlasiga mulkni boshqarish, idora qilish, korxonani tashkil etish yoki uni tugatish boʻyicha tashkiliy xarakterdagi faoliyatlarni kiritishimiz mumkin. Demak, biznes munosabatlari bevosita foyda olish bilan bogʻliq boʻlmagan holda ham yuzaga keladi. Ana shu munosabatlar ham bevosita biznes huquqi qoidalari bilan tartibga solinadi.Biznes munosabatlarining asosiy qismini xoʻjalik subyektlarining oʻzaro vertikal va gorizontal munosabatlari tashkil etadi.Biznes huquqi fanida xoʻjalik munosabatlari asosan uch guruhga boʻlinadi:Xoʻjalik faoliyatini amalga oshirish bilan bogʻliq munosabatlar. Xoʻjalik munosabatlarining mazkur guruhi bevosita mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish, xizmatlar koʻrsatish bilan bogʻliq xoʻjalik faoliyatidir. Maʼlumki, sobiq Ittifoq davrida, yaʼni rejali iqtisodiyot hukmron boʻlgan sharoitda xoʻjalik munosabatlari faqat korxonalar hamda ularning boʻlimlari oʻrtasida vujudga kelar edi. Xoʻjalik faoliyatini alohida fuqaro emas, balki fuqarolarning jamoasi olib borar edi. Fuqaro esa xoʻjalik faoliyatini yuritish jarayonida tashkilot jamoasi tarkibida ishtirok etar edi. Uning bu munosabatlari 8 esa mehnat huquqi bilan tartibga solinar edi. Hozirgi paytda, yaʼni bozor iqtisodiyoti munosabatlariga bosqichma-bosqich oʻtilib, demokratik huquqiy davlat qurilayotgan vaqtda yakka shaxs – tadbirkorning xoʻjalik faoliyati biznes huquqining predmetini tashkil etadi. Respublikamizda bozor iqtisodiyotiga oʻtish mulkning davlat tasarrufidan chiqarilishi va xususiy mulkning shakllantirilishidan boshlandi. Alohida fuqaroning xususiy mulk egasi sifatida eʼtirof etilishi uning biznes faoliyati bilan shugʻullanishi uchun imkoniyat yaratdi.Fuqaroning bu faoliyati uchun yetarli huquqiy asoslar yaratildi.Endilikda alohida fuqaro daromad (foyda) olish maqsadida belgilangan tartibda davlat roʻyxatidan oʻtgan vaqtdan eʼtiboran tadbirkor maqomiga ega boʻlgach, xoʻjalik faoliyati bilan shugʻullanish huquqiga ega boʻldi. Bunda uning xoʻjalik yurituvchi boshqa subyektlar bilan huquqining tengligi kafolatlangan. Respublikamizning bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich oʻtib borishi jarayonida biznes faoliyati ishtirokchilarining ham ahamiyati tobora oshib bormoqda. Bu faoliyatning oʻziga xos xususiyatlari ishlab chiqarishni tashkil etish, biznesni roʻyxatga olish, hisob-kitob olib borish, soliq toʻlash, bozorga tovar, ish va xizmat bilan chiqish tartib-qoidalarini belgilash, boshqa korxona va tashkilotlar bilan boʻladigan oʻzaro munosabatlar va shu kabilarni huquqiy boshqarishda namoyon boʻladi. Demak, korxonalar va tadbirkorlarning ishlab chiqarish va xizmatlar koʻrsatish bilan bogʻliq iqtisodiy munosabatlari bir butun holda biznes huquqiga oid qonun-qoidalar bilan tartibga solinadigan xoʻjalik munosabatlarining birinchi guruhini tashkil etadi. 2. Xoʻjalikka rahbarlik qilishdan kelib chiqadigan munosabatlar. Xoʻjalik munosabatlarining ikkinchi guruhi xoʻjalik faoliyatiga rahbarlik qilish, yaʼni xoʻjalikni boshqarish bilan bevosita bogʻliq boʻladi. Xoʻjalik subyektlari mahalliy hokimiyat organlari bilan tegishli xoʻjalik faoliyatini tashkil etish va mulkni boshqarishda ishtirok etadi. Bunday xoʻjalik munosabatlari, garchi foyda olish bilan bogʻliq boʻlsa-da, xoʻjalik boshqaruvini oʻz ichiga oladi. Davlat byudjetidagi muassasalar, xayriya jamgʻarmalari va xoʻjalik munosabatlariga kirishadigan boshqa muassasalar faoliyati foyda olish bilan bogʻliq boʻlmagan faoliyat jumlasiga kiradi. Bu munosabatlar biznes faoliyati bilan juda yaqin boʻlib, shakli jihatdan uni amalga oshirishdan deyarli farqlanmaydi va shu tufayli biznes huquqi bilan 9 bogʻliq boʻladi. Bu xoʻjalik munosabatlarining ikkinchi guruhini tashkil etadi. 3. Ichki xoʻjalik munosabatlari. Bu har bir korxonaning, birlashmaning ishlab chiqarish tuzilmalari oʻrtasidagi ichki munosabatlari koʻrinishida namoyon boʻladi.Yuqorida koʻrsatib oʻtilgan xoʻjalik munosabatlarining uch asosiy guruhi bozor iqtisodiyotiga oid boʻlgan va davlat tomonidan tartibga solinadigan xoʻjalik subyektlarining koʻp qirrali faoliyatini oʻzida mujassamlashtiradi.Davlat jamiyat manfaatini hisobga olgan holda xoʻjalik yurituvchi subyektlarga iqtisodiy taʼsir etadi, uning faoliyatini nazorat qiladi. Xoʻjalik (biznes) huquqining oʻziga xos xususiyatlari uning subyektlari bilan ham bogʻliqdir. Biznes huquqi huquqning mustaqil tarmogʻi sifatida boshqa huquqiy fanlardan oʻziga xos xususiyatlari bilan farq qiladi. Biznes huquqini huquqning bir tarmogʻi deb hisoblashga uning fuqarolik huquqi va boshqa huquqlardan farqi asos boʻladi. Uning oʻziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat. Maʼlumki, biznes huquqi huquqning alohida tarmogʻi boʻlgan fuqarolik huquqiga juda yaqin boʻlsa-da, u eng avvalo tushunchasi, predmeti, subyektlari bilan undan farq qiladi. Bu ikki fanning tushunchasidagi farqni olib koʻraylik. Fuqarolik huquqining predmeti taraflarning teng huquqliligiga asoslangan mulkiy munosabatlardan iborat. Biznes huquqida ham mulk bilan bogʻliq munosabatlar salmoqli oʻrin tutadi. Lekin biznes huquqida mulkiy munosabatlar shu munosabat ishtirokchilarining teng huquqliligi bilan bir qatorda biri ikkinchisiga itoat etishi, davlatning iqtisodga rahbarlik qilishi orqali ham kelib chiqadi. Fuqarolik huquqining subyektlari boʻlib barcha fuqarolar hisoblanadi. Fuqarolar biznes huquqining ham subyekti boʻla oladi, lekin bunda faqat tadbirkor sifatida davlat roʻyxatidan oʻtgan fuqarolargina subyekt sifatida qaraladi. Yuridik shaxslar ikkala huquq sohasining ham subyekti hisoblanadi. Ammo yuridik shaxsning tashkil etilishi, ular tomonidan biznes faoliyatining amalga oshirilishi va ularga rahbarlik qilish jarayonlari farq qiladi. Fuqarolik huquqiy munosabatlarda davlat ikkinchi taraf bilan teng huquqli boʻlib qatnashsa, biznes huquqida esa u iqtisodiyotga rahbarlikni amalga oshiruvchi subyekt sifatida ishtirok etadi. Fuqarolik huquqi bilan tartibga 10 solinuvchi shartnomaviy munosabatlar asosan isteʼmolchilarning moddiy ehtiyojini taʼminlashga qaratiladi. Agar shartnomaviy munosabatlar tovarni ishlab chiqarish bilan bogʻliq boʻlmasa, bunday munosabatlar biznes huquqining normalari bilan tartibga solinadi. Ana shu jihatlari bilan biznes huquqi mehnat huquqiga juda yaqin turadi. Ammo bu ikki huquq sohasi ham bir-biridan farqlanadi. Biznes huquqi subyektlar oʻrtasidagi biznes munosabatlarini tartibga solsa, mehnat huquqi esa ish beruvchi bilan xodimlarning mehnat shartnomasi asosida roʻyobga chiqadigan munosabatlarini, mehnat jamoasidagi ichki tartib-qoidalarni, ish rejimini va shunga oʻxshash mehnat shartnomasi bilan bogʻliq boshqa munosabatlarni tartibga soladi. Biznes munosabatlarini amalga oshirishda tadbirkor yollanma mehnatdan foydalanishi ham mumkin. Lekin bu munosabatga mehnat qonunchiligi tadbiq etiladi. Mehnat qonunlari, mehnat shartnomalari, jamoa shartnomalari, mehnat jamoasi faoliyatini, uning kengashi faoliyatini tartibga solishda tadbiq etiladi. Biznes huquqining maʼmuriy huquq fani bilan aloqadorligini koʻrib chiqaylik. Maʼmuriy huquqning predmetini maʼmuriyatning buyruq hamda ijro faoliyati bilan bogʻliq ijtimoiy munosabatlar tashkil etadi. Bunday munosabatlar itoat etuvchi organlarga va mansabdor shaxslarga oʻz koʻrsatmalari orqali taʼsir etish, idora etish kabi hokimiyatni amalga oshirish bilan izohlanadi. Biznes munosabatlarida esa buyruqbozlik faoliyatlari deyarli yoʻq. Mavjudlari ham bozor munosabatlariga tobora oʻtib borilayotgan bir sharoitda barham topib bormoqda. Maʼmuriy huquq biznes huquqidan deyarli butunlay farq qiladi. Chunki maʼmuriy huquq tomonidan tartibga solinadigan munosabatlar ijro farmoyishi bilan bogʻliq boʻlib, biznesdan birmuncha uzoqroqda turadigan munosabatdir. Biznes huquqi konstitutsiyaviy huquq, ekologiya huquqi va qishloq xoʻjaligi huquqi bilan ham oʻziga xos xususiyatlari orqali farqlanadi. Biznes huquqi turdosh huquqlar — xoʻjalik, fuqarolik, maʼmuriy va boshqa huquqlardan oʻziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi. Biznes huquqining mohiyati mulkchilik subyektlarining tovar ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish bilan foyda yoki daromad olishga qaratilgan faoliyatidan iborat. Xoʻjalik huquqining mohiyati ham tovar ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish faoliyati bilan bogʻliq, 11 Iqtisodiy faoliyat Tadbirkorlik faoliyati ammo bu faoliyat doimo foyda olishga qaratilmaydi. Biznes sohasidagi faoliyat aksariyat mustaqil boʻlib, tadbirkorning oʻz xohishi, istagi bilan aniqlanadi. Biznes huquqi bilan xoʻjalik huquqi tomonidan tartibga solinadigan munosabatlar goʻyo bir xildek koʻrinadi, ammo ular bir-biridan farqlanadi. Biznes qoidalari bilan tartibga solinadigan munosabatlar xoʻjalik huquqi qoidalari bilan tartibga solinadigan munosabatlardan farq qiladi. Xoʻjalik huquqiga doir faoliyat davlat yoki jamoa tashkiloti tomonidan belgilangan faoliyat hisoblanadi, uning ishtirokchilari faqat oʻz vazifasini bajargan boʻlsa bas, undan qancha foyda va daromad kelish-kelmasligi ularni qiziqtirmaydi. 2. Bozor iqtisodiyoti shakllanishi sharoitida biznes huquqining roli. Rejali iqtisodiyot vaqtida barcha munosabatlar, shu jumladan tovar ishlab chiqarish yuqoridan beriladigan buyruqlar, topshiriqlar va qarorlar asosida amalga oshirilar edi. Buning oqibatida respublikamizda xalq xoʻjaligining faqat bir sohasi, yaʼni xom ashyo yetkazib berish tuzilmasigina rivojlangan edi. Maʼmuriy buyruqbozlikka asoslangan xoʻjalik huquqi tizimi mukaddam faqat davlatga tegishli boʻlgan korxona, tashkilotlarga doir xoʻjalik munosabatlariga, shuningdek kooperativ va boshqa tashkilotlar bilan bogʻliq xoʻjalik munosabatlariga xizmat qilgan edi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan soʻng oʻz iqtisodiyotimiz asoslarini juda noqulay sharoitda boshlashga toʻgʻri keldi. Bunda eng asosiy masala ichki iqtisodiy siyosatni inson manfaatlariga qaratish, mehnatni ragʻbatlantirish, aholining ijtimoiy nochor qatlamlarini davlat yoʻli bilan himoya qilishga qaratilgan bozor iqgisodiyotini qurishdan iborat boʻldi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida rejaga asoslangan hamma uchun majburiy tartib oʻz kuchini yoʻqotdi. Ammo reja faqat alohida olingan holatlarga, yaʼni davlat ehtiyojlarini taʼminlashga qaratilgan topshiriqlarni bajarishga tadbiq etiladigan 12 boʻldi. Biznes faoliyati – iqtisodiy faoliyatning tarkibiy qismidir. Mamlakatimiz iqtisodiyotida bozor munosabatlarining tobora ildiz otib borishi biznes huquqining ham rivojlanishiga sabab boʻlmokda. Bozor iqtisodiyoti munosabatlariga oʻtish xoʻjalik munosabatlari toʻgʻrisidagi va tegishli xoʻjalik huquqi predmeti haqidagi tushunchaning ham oʻzgarishiga olib kelmoqda. Hozirgi kunda xilma-xil shakldagi mulk, fuqaro mulklarining kichik korxona shaklida, dehkon xoʻjaligi, xususiy biznes faoliyati shaklida ishlab chiqarishga jalb etilishi xoʻjalik munosabatlarining shakli, hajmi, xarakteri va mazmunini oʻzgartirmokda. Bozor munosabatlari korxonalarning2 oʻzaro shartnomaviy munosabatlari bilan oʻzviy bogʻliqdir. Bozor munosabatlari davrida tovar ishlab chiqarish va uni isteʼmolchilarga yetkazib berish bilan bogʻliq jarayonlar respublikamizning bir qator qonunlari, jumladan, Fuqarolik kodeksi, “Xoʻjalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish toʻgʻrisida”, “Qishloq xoʻjaligi kooperativi (shirkat xoʻjaligi) toʻgʻrisida”, “Dehqon xoʻjaligi toʻgʻrisida”, “Fermer xoʻjaligi toʻgʻrisida”, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari toʻgʻrisida”gi kabi qonunlar bilan huquqiy tartibga solindi. Ana shu va shunga oʻxshash boshqa qonunlar bozor munosabatlarini tartibga soluvchi muhim huquqiy hujjatlar boʻlib hisoblanadi. Biznes huquqi esa ushbu qonunlarga tayanib rivojlandi va rivojlanib bormoqda, bozor iqtisodiyotining shakllanish va rivojlanish jarayonida muhim huquqiy vosita boʻlib xizmat qilmoqda. Bozor munosabatlariga oʻtish sharoitida xoʻjalik munosabatlarini huquqiy tartibga solish bozor uchun tovar ishlab chiqarishga (ishlarni bajarishga, xizmatlar koʻrsatishga) ixtisoslashgan faoliyati bilan bogʻliq boʻladi. Shu sababli har qanday subyekt oʻziga tegishli mulk yuzasidan ishlab chiqarish faoliyatiga kirishadi va uni amalga oshirish jarayoni xoʻjalik (biznes) huquqi bilan tartibga solinadi. Xoʻjalik huquqi davlatning ishlab chiqarish faoliyatiga taʼsir etishi boʻyicha kelib chiqadigan munosabatlariga ham tadbiq etiladi. Bu davlat bilan boshqa subyektlarning oʻzaro vertikal boʻyicha xoʻjalik yuritish munosabatlaridir. Yurtimizda tadbirkorlarga borgan sari keng 2 Korxona muassasa, tashkilot, birlashma va shu kabilarni bir so'z bilan «korxona” deb atadik. 13 imkoniyatlar va imtiyozlar yaratilmoqda. Tadbirkorlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar borasida 2015-yilda qonunchiligimizda amalga oshirilgan oʻzgartishlarga ham eʼtiborni qaratish muhimdir. Bunda amalga oshirilgan oʻzgartishlarning quyidagi oʻrinlariga eʼtibor beraylik: Birinchidan, nazorat organlarining rejali tekshirishlari masalasida. “Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni taʼminlash, ularni jadal rivojlantirish yoʻlidagi toʻsiqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi OʻzR Prezidentining 2015-yil 15-maydagi PF-4725-sonli farmoni asosida barcha nazorat organlari uchun rejali tekshirishlar davriyligi birxillashtirildi. Bu qoida bitta tadbirkorlik subyektida ketma-ket, yaʼni 1 yilda 2-3 bor tekshirishlar oʻtkazishga chek qoʻydi. Nazorat organlarining rejali tekshirishlari bitta tadbirkorlik subyektida har yili yoki 2 yilda 1-marta oʻtkazilardi. Bu hol korxona faoliyatiga salbiy taʼsir etmay qolmasdi. Mazkur farmon masalaga oydinlik kiritdi. 2015- yilning 1-iyulidan eʼtiboran, mikrofirma, kichik korxona va fermer xoʻjaliklari faoliyati bilan bogʻliq barcha rejali tekshirishlar koʻpi bilan 4 yilda 1-marta, boshqa biznes subyektlari uchun esa 3 yilda 1-marta, xususiy banklar uchun 5 yilda 1-marta qilib belgilandi. Yana bir muhim jihat shundaki, endi nazorat qiluvchi organlar rejali tekshirishlar oʻtkazish toʻgʻrisida 30 kalendar kun avval tadbirkorlik subyektiga yozma xabar berish orqali maʼlum qiladi. Bunda tekshirish oʻtkazish muddati 30 kalendar kundan koʻp boʻlishi mumkin emas. Moliya-xoʻjalik faoliyatini tekshirish DSX organlari tomonidan oʻtkaziladi. Agar tekshiruvda soliq va valyutaga oid jinoyatlar alomatlari aniqlansa, tekshiruv OʻzR Bosh prokuraturasining maxsus departamenti tomonidan oʻtkaziladi. Prezidentimiz farmonida belgilangan normalar 2000-yil 25-mayda qabul qilingan “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari toʻgʻrisida”gi Qonunda ham oʻz ifodasini topdi. Aytilganlarga koʻra, davlatimiz rahbarining mazkur farmoni biznesni yanada keng taraqqiy etishida muhim omillardan biri boʻlib xizmat qiladi. Ikkinchidan, OʻzRning Maʼmuriy javobgarlik toʻgʻrisidagi kodeksiga kiritilgan oʻzgartishga koʻra, birinchi marta huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs noqonuniy biznes faoliyatidan olingan daromadni davlatga ixtiyoriy ravishda toʻlasa, shuningdek biznes subyekti davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan taqdirda, huquqbuzarlik 14 ashyolari musodara qilinmasdan tadbirkor javobgarlikdan ozod qilinadi. OʻzRning Jinoyat kodeksiga kiritilgan oʻzgartish (184-m.) ga koʻra, agar shaxs birinchi marta jinoyat sodir etgan boʻlsa, DSX organining qarorini olgan kundan eʼtiboran 30 kun ichida soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar, penyalar, boshqa moliyaviy sanksiyalar tarzida davlatga yetkazilgan zararning oʻrnini toʻliq qoplasa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Uchinchidan, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari toʻgʻrisida”gi Qonunga kiritilgan oʻzgartishga koʻra, biznes subyektiga nisbatan qoʻzgʻatilgan jinoyat ishi boʻyicha tekshiruvlarda advokatlar albatta ishtirok etadilar. Tadbirkorga advokatni ishga jalb etish huquqi berildi. Tadbirkor bu huquqni rad etishga haqli. Tekshiruvni amalga oshiruvchi mansabdor shaxs tadbirkorga advokatni yollash yoki uni rad etish huquqi borligini yozma ravishda tushuntiradi. Agar tadbirkor advokatni rad etsa, bu uning advokatni istalgan vaqtda yollash huquqiga molelik qilmaydi. Toʻrtinchidan, xususiy tadbirkorlarga Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 31-iyuldagi 219-sonli qaroriga asosan 1 nafardan 3 nafargacha miqdorda xodimlarni yollash huquqi berildi. Tadbirkor va xodimlar oʻrtasidagi munosabatlar mehnat qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Bunda yozma mehnat shartnomasi tuziladi. Mehnat shartnomasida xususiy tadbirkorning imzosi muhr bilan tasdiqlanishi shart emas. Ishga qabul qilish toʻgʻrisida buyruq rasmiylashtirilmaydi. Mehnat daftarchasi yuritilmaydi. Xodimning mehnat stajini hisoblash toʻlangan sugʻurta badallari asosida amalga oshiriladi. Bunda Byudjetdan tashqari pensiya jamgʻarmasining maʼlumoti asos hisoblanadi. 3. Biznes huquqi manbalari “Manba” soʻzi arab tilidan kirib kelgan soʻz boʻlib, ilmiy tadqiqot ishlari uchun asos boʻlgan asar, hujjat va shu kabilarni anglatadi3 . Huquq manbai deganda, huquqiy normalarning mustahkamlanish, yaʼni tashqi ifodalanish shakli tushuniladi. 4 . Har bir huquqiy fan uchun ana shu qonunlar va huquqiy hujjatlarning qaysi biri yoki uning qaysi huquqiy normasi manba ekanligini ajratib olish kerak boʻladi. Bu masala, ayniqsa, biznes huquqi uchun muhimdir. Chunki biznes huquqiy normalarini yagona tizimga soluvchi alohida huquqiy hujjat hozircha mavjud emas. Lekin shunday boʻlsa-da, respublikaning vakolatli organlari tomonidan qabul qilingan qator qonunlar va huquqiy hujjatlar borki, ularning deyarli katta qismi bevosita biznes huquqining manbai boʻla oladi. Ulardan tashqari, oldingi yillarda amalda boʻlgan va xoʻjalik-protsessual harakatlarni huquqiy tartibga solishda katta rol oʻynagan “OʻzRning Xoʻjalik protsessual kodeksi”ni ham taʼkidlab oʻtish lozimHar bir huquqiy fan uchun ana shu qonunlar va huquqiy hujjatlarning qaysi biri yoki uning qaysi huquqiy normasi manba ekanligini ajratib olish kerak boʻladi. Bu masala, ayniqsa, biznes huquqi uchun muhimdir. Chunki biznes huquqiy normalarini yagona tizimga soluvchi alohida huquqiy hujjat hozircha mavjud emas. Lekin shunday boʻlsa-da, respublikaning vakolatli organlari tomonidan qabul qilingan qator qonunlar va huquqiy hujjatlar borki, ularning deyarli katta qismi bevosita biznes huquqining manbai boʻla oladi. Ulardan tashqari, oldingi yillarda amalda boʻlgan va xoʻjalik-protsessual harakatlarni huquqiy tartibga solishda katta rol oʻynagan “OʻzRning Xoʻjalik protsessual kodeksi”ni ham taʼkidlab oʻtish lozim5 . Biznes huquqi manbai deb, xoʻjalik subyektlari oʻrtasida kelib chiqadigan xoʻjalik faoliyatiga doir munosabatlarni huquqiy tartibga soluvchi qonun normalarining yigʻindisiga aytiladi. OʻzR Konstitutsiyasi huquqning barcha sohalarida boʻlgani kabi xoʻjalik huquqining ham asosiy manbaidir. Konstitutsiyaning 36- moddasida belgilanganidek, “har bir shaxs mulkdor boʻlishga haqli. Banka qoʻyilgan omonatlar sir tutilishi va meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi”. 5 Xoʻjalik protsessual kodeksi 1993-yilning 2-sentyabrida qabul qilingan edi. 1997-yilning 30-avgustida OʻzR Oliy Majlisi tomonidan yangi tahrirdagi “Xoʻjalik protsessual kodeksi” qabul qilindi va u 1998- yilning 1-yanvaridan eʼtiboran amalga kiritildi. Keyingi yillarda mazkur kodeksga bir qator tuzatish va qoʻshimchalar kiritildi. Biroq 2018-yil 24-yanvarda Oʻzbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi tasdiqlanishi va 2018-yil1-apreldan eʼtiboran kuchga kiritilishi munosabati bilan Xoʻjalik protsessual kodeksi oʻz kuchini yoʻqotdi. 16 Oʻz ichiga uchta moddani (53, 54 va 55-moddalar) qamrab olgan Konstitutsiyaning XII bobi “Jamiyatning iqtisodiy negizlari” deb nomlangan. Bu bobda, xususan bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan Oʻzbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etishi, davlat isteʼmolchilar huquqining ustunligini hisobga olib, iqtisodiy faoliyat, biznes va mehnat qilish erkinligini, barcha mulk shakllarining teng huquqliligini va huquqiy jihatdan babbaravar muhofaza etilishini kafolatlashi, mulkdor mulkiga oʻz xohishicha egalik qilishi, undan foydalanishi va uni tasarruf etishi va shu kabilar belgilangan. Konstitutsiyadan tashqari biznes huquqining manbai boʻlib OʻzR Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan qonunlar, parlament palatalari tomonidan qabul qilingan qarorlar, Prezident farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda tegishli vakolatga ega boʻlgan mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar hisoblanadi.


Xulosa.
Biznes huquqiy munosabatlarning mazmunini huquqlar bilan bir qatorda majburiyatlar ham tashkil etadi. Biznes xuquqiy munosabat ishtirokchilari aksariyat hollarda oʻzlariga tegishli mulkka egalik qilish, foydalanish, uni tasarruf etishda muayyan mustaqillikka ega boʻlib, bir-birlariga nisbatan teng huquqli shaxslar hisoblanadilar.Biznes huquqiy munosabatlarning subyektlari boʻlib ana shu munosabatlarda qatnashuvchi shaxslar hisoblanadi. Bular yuridik shaxs huquqiga ega boʻlgan korxona va tashkilotlar, shuningdek, ularning boʻlinmalari hisoblanadi. Biznes xuquqiy munosabatlarda subyekt sifatida davlat, maʼmuriy hududiy tuzilmalar, korxonalar va ularning boʻlinmalari, yuridik shaxs tuzmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi tadbirkor fuqarolar ishtirok etishlari mumkin. Biznes huquqiy munosabatlar turlari: Obyektiga koʻra: mulkiy va nomulkiy, Oʻzaro aloqa xarakteriga koʻra: mutlaq va nisbiy Huquq egasi manfaatlarini qanoatlantirish usuliga koʻra: ashyoviy va majburiyatli,Nomulkiy huquqiy munosabatlar-xoʻjalik yurituvchi subyektlar oʻz faoliyatlarida foydalanadigan nomoddiy nematlar, xususan, firma nomi, tovar belgisi, xizmat koʻrsatish belgisi, tovar ishlab chiqarilgan joy nomi, tijorat siridan foydalanishda, shuningdek ishchanlik obroʻsini himoya qilish kabi jarayonlarda vujudga keladigan munosabatlar hisoblanadi. Mutlaq ashyoviy huquqiy munosabat-obyekti ashyo hisoblanib, bu tarzdagi munosabatlar uchun xarakterli xususiyat shundan iboratki, subyekt qonun yoʻl qoʻygan asoslarda oʻzining mulkka boʻlgan huquqini, yaʼni egalik, foydalanish va tasarruf etish boʻyicha xulq-atvorini belgilovchi harakatni amalga oshiradi. Nisbiy huquqiy munosabatlar: bunda ikki yoki undan ortiq shaxslar oʻzaro huquq va majburiyat sohiblari boʻladi. Bu yerda biz kreditor va qarzdor oʻrtasidagi majburiyatda nisbiy munosa-batlarni koʻramiz, ammo har doim ham nisbiy huquqiy-munosabatlar majburiyat huquqiy munosabatlari shaklida boʻlmasligi mumkin.Masalan, bir necha shaxslar ishtirokidagi birgalikda xoʻjalik faoliyati yuritish toʻgʻrisidagi kelishuv, chet el investori bilan qoʻshma korxona tuzish va kapitalni sarflash toʻgʻrisidagi bitimlarda kreditor va qarzdor ishtirok etmasligi mumkin yoki ishtirokchilarni majburiyat huquqiy munosabatlarga kirishgan deyish qiyin. Xoʻjalik faoliyatini amalga oshirishda vujudga keladigan munosabatlar, gorizontal xoʻjalik munosabatlari vertikal xoʻjalik munosabatlariga ham taalluqli boʻladi. Biznes huquqiy munosabatlarning vujudga kelish asosi sifatida yuridik faktlar muhim rol oʻynaydi ,Yuridik faktlar deb, fuqarolik huquqi va majburiyatlarning vujudga kelishi, oʻzgarishi va bekor boʻlishiga qaratilgan harakatlar tushuniladi. yuridik faktlar toʻrt guruhga: maʼmuriy hujjatlar, yuridik hatti-harakatlar, hodisalar va boshqa harakatlarga boʻlinadi. Maʼmuriy hujjat-xoʻjalik huquqiy munosabatlarni belgilash, oʻzgartirish yoki bekor qilish toʻgʻrisida davlatning boshqaruv organlari tomonidan chiqariladigan huquqiy hujjatlardir. Misol: davlat tasarrufidagi korxonalarni xususiy mulkka aylantirishda kim oshdi savdosi orqali yutib chiqqan shaxsga shu mulkka egalik huquqini beradigan davlat dalolatnomasi (order), yoki ayrim faoliyat bilan shugʻullanishga ruxsat berish toʻgʻrisidagi litsenziyani ham maʼmuriy hujjatlar qatoriga qoʻshish mumkin.muayyan huquqiy oqibatni tugʻdirishga qaratilgan hattiharakatlar tushuniladi yoki oqibatlari qonun hujjatlarida nazarda 21 tutilgan maʼlum hatti-harakatlar ham yuridik maʼnodagi xattiharakatlar hisoblanadi. xoʻjalik huquqiy munosabat subyektlarining erklaridan tashqari sodir boʻladigan faktlarga aytiladi. Hodisalar faqat qonunda nazarda tutilgan hollardagina huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradi. Masalan: tabiiy ofat yuz berib, yongʻin boʻlgan taqdirda, sugʻurta organi jabr koʻrgan shaxs zararini sugʻurta haqidagi huquqiy qoidalarga binoan toʻlashga majbur boʻladi.Harakatlar-xoʻjalik huquqiy munosabatlarida qatnashuvchi shaxslarning erk irodasi boʻyicha vujudga keladigan yuridik faktlarga aytiladi. Bu tarzdagi faktlar oʻz navbatida ikki turga: huquq yoʻl qoʻygan va huquq yoʻl qoʻymaydigan. Huquq yoʻl qoʻygan harakatlarga misol: Tuzilishi qonun bilan taqiqlanmagan bitimlar. Bitimlar tashkilot va fuqarolarning xoʻjalik huquqlarini yoki burchlarini belgilash, oʻzgartirish va bekor qilishga qaratilgan harakatlar boʻlib, muayyan oqibatlarni tugʻdirishga qaratiladi. Huquq yoʻl qoʻymaydigan harakatlar: qonun bilan taqiqlangan harakatlar boʻlib, bular ikki koʻrinishda boʻlib,birinchisi, boshqa subyektlarga zarar yetkazishda ikkinchisi, mulkni asossiz olish yoki asossiz tejash bilan bogʻliq boʻlgan harakatlarda namoyon boʻladi. Maʼlumki, xoʻjalik faoliyati, sobiq tuzum sharoitida yagona mulkka va davlat rejasiga asoslangan xoʻjalik munosabatlaridan iborat boʻlib,u gorizontal xoʻjalik munosabatlarini xuddi shunday ularga rahbarlikdan kelib chiqadigan vertikal munosabatlarini oʻz ichiga qamrab olgan edi. Xoʻjalik huquqi xoʻjalik munosabatlarining subyektlari oʻrtasidagi vertikal va gorizontal aloqalarni tartibga soladi. Ammo hozirgi munosabatlar rejali taqsimotdan, maʼmuriy buyruqbozlikdan mutlaqo xoli boʻladigan iqtisodiy munosabtlardir. Bu munosabatda ishtirok etadigan subyektlar mutlaqo erkin boʻlib, faqat qonunga va tuzilgan shartnoma shartlariga qatiy rioya etadilar. Bozor munosabatlarini tobora rivojlanib borishi, yangi-yangi mulkdorlar guruhini tadbirkorlarni keltirib chiqaradigan bu guruhlar xoʻjalik munosabatlarining mustaqil subyekti boʻlib ishtirok etadi. 22 Ular oʻrta¬sidagi mulkiy munosabatlarning aksariyati xoʻjalik qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Tadbirkorlik huquqiy munosabatlar doirasi, bozor iqtisodiyotining rivojlanib borishi bilan birga borgan sari kengayib boradi, xususan tovar ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish sohasida korxo¬nalar, tadbirkorlar, fermerlar, dehqon xoʻjaliklari, banklar, birjalar va shunga oʻxshash boshqa subyektlar oʻziga xos maxsus faoliyat koʻrsatadilar. Xoʻjalik faoliyati faqat tovar ishlab chiqarishga oid munosabat emas, balki ishlab chiqarishni boshlash uchun bino olish yoki qurish, joy olish, yoqilgʻi, xom ashyo, asbob-usku¬nalarga ega boʻlish bilan bogʻliq munosabatlarni ham qamrab oladi. Ana shular xoʻjalik huquqining predmetini tashkil etuvchi munosabatlar boʻlib, bevosita daromad (foyda) olishga qaratilmagan boshqa maqsadlar bilan ham bogʻliq boʻladi. Bular jumlasiga mulkni boshqarish, korxonani tuzish va tugatish boʻyicha tashkiliy mulkiy tusdagi bogʻliq barcha faoliyatlarni kiritishimiz mumkin. Xoʻjalik munosabatlarining asosiy qismini xoʻjalik subyektlarining oʻzaro vertikal va gorizontal munosabatlari tashkil etadi. Xoʻjalik huquqi fanida xoʻjalik munosabatlari asosan uch guruhga: xoʻjalik faoliyatini amalga oshirish bilan bogʻliq munosabatlarga, xoʻjalikka rahbarlik qilishdan kelib chiqadigan (xoʻjalikni boshqarish) munosa¬batlarga hamda ichki munosabatlarga ajratiladi.


Yüklə 29,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə