Mavzu: Oila va uning asosi y funksiyalariYüklə 309,15 Kb.
tarix20.10.2023
ölçüsü309,15 Kb.
#128799
Mavzu;Oila va uning asosi y funksiyalari-fayllar.org


Mavzu: Oila va uning asosi y funksiyalari
Maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyachilarining oila bilan olib boradigan ish mazmuniga quyidagilar kiradi:
• bola tarbiyasi, oilani mustahkamlash, onalik va bolalikni himoya qilish bo‘yicha maktabgacha ta’lim muassasasida amalga oshirilayotgan ishlaming mazmuni bilan tanishtirib borish;
• ota-onalarga o‘z farzandlarining 'tarbiyasi uchun davlat va jamiyat oldida javobgar ekanliklarini tushuntirib borish;
• ota-onalami bola tarbiyasi uchun zarur bo‘lgan bilim, malakalardan xabardor qilish (bolalaming yosh, anatomik-fiziologik va mhiy xususiyatlari, ulami oilada tarbiyalashning mazmuni, metodi, shart-sharoitlari bilan tanishtirish);
• bola tarbiyasida oila bilan hamjihatlik, bolani to‘g‘ri tarbiyalashni nazorat qilib borish, oila tarbiyasining eng yaxshi namunalarini o‘rganish va ommalashtirish. Bola maktabgacha ta’lim muassasasida egallagan eng yaxshi fazilatlami oila sharoitida davom ettirib, oilada egallagan eng yaxshi fazilatlami esa maktabgacha ta’lim muassasasida qo‘llansa, istalgan ijobiy natijalarga erishish mumkin. Tarbiyachilar oila tarbiyasiga doir tajribalaridagi ijobiy ishlami ko'ribgina qolmay, balki uni qo‘llab-quwatlash va shu asosida otaonalar e’tiborini bola tarbiyasida hali hal etilmagan vazifalar
Yuqoridagi ishlami rejalashtirish, tashkil etish va ularga rahbarlik qilishda mudira javobgar shaxs hisoblanadi. Ota-onalar bilan ishlash bo‘yicha yillik reja tuziladi. Bu reja pedagogik kengashda muhokama qilinadi. Rejada umumiy va guruhiy majlislar, ota-onalar uchun ochiq eshiklar kuni, suhbat va maslahatlar, otaliq tashkilotlarida ko‘rgazmalar tashkil etish va konsertlar qo‘yib berish, shuningdek, bu tadbirlami o‘tkazish vaqtlari va unga mas’ul bo‘lgan shaxslar belgilanadi. Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlaming mavzulari va mazmuni tarbiyachi-metodistning rejasida va tarbiyachining kalendar rejasida aks etadi. Ota-onalarbilan ishlash bo‘yicha juda ko‘p ishlami tarbiyachi - pedagog amalga oshiradi, chunki u bola tarbiyasida yuz berayotgan o‘zgarishlami hammadan ko‘proq ko‘radi va bolalar hayoti bilan yaqindan tanish bo‘ladi. U ota-onalarga bolalar tarbiyasida ko‘proq nimalarga e’tibor berish kerakligi, ulami maktab ta’limiga tayyorlash, sog‘lig‘ini saqlash, ovcati va kun tartibini to‘g‘ri tashkil etish va boshqalar sohasida tavsiyalar berib boradi.Maktabgacha ta`lim muassasasiga kelgan bolaning muassasa vaziyatiga tez ko`nikishi uchun har bir oilaning turmush tarzi, uning bolani tarbiyalash sistemasini yaxshi bilib olish, bir-birini tushnish, bir-biriga ishonch bo`lishi uchun mtm ishchilariota-onalar bilan olib boriladigan yakka ishlarni har xil formalarini:suhbatlashish, konsultatsiya olib borish, oila bilan tanishish, ayrim ota-onalarni bog`chalarga taklif etish, uchrashuv so`ngida esdalik sovg`alar bilan ko`chma papkalardan foydalaniladi.Bunda bog`chalardagi har bir guruhdan kelgan ota-onalar musobaqasi tarzida olib boradi.
Ota-onalar oilaning boshqa a`zolari bilan o`tkaziladigan suhbatlar saharda yoki kechqurun, bolalarni bog`chaga olib kelgan, ya`ni ularni uyga olib qaytadigan vaqtlarda o`tkazish mumkin.
Tarbiyachining ota-onalr bilan o`tkaziladigan ertalabgi ucgrashuv suhbatlari qisqa vaqt bo`ladi, biroq u bolaning ahvolini aniqlash, yana yaqin insonlarda yaxshi kayfiyat, tarbiyachiga ishonish tuyg`usini uyg`otish katta ahamiyatga ega.Bolaning kechki hamda tungi vaqtini qanday o`tkazganligi haqidagi savollardan keyin tarbiyachi ota-onalarga bugun bolalar bilan bog`chada olib borilgan ishlar:istirohat bog`iga ekskursiya, musiqa bo`yicha mashqlar, she`r aytish qoidalari va yana boshqa ishlanadigan mashg`ulotlar haqida ma`lumotlar beriladi.
Ota-onalar bilan o`tkaziladigan kechki suhbatlarda vaqt chegarasi bo`yicha cheklangan bo`ladi.Pedagog ayrim ota-onalarni o`z bolalarining bog`chadagi kunining qanday o`tkazgani, u nimalar bilan shug`ullangani, o`zini qanday tutganini, nimalarga e`tibor berish kerakligi haqida tushunchalar beradi.Masalan ota-onalrga ularning bolalari yaxshi navbatchilik etganligi, uyga vazifasini o`zi yashab turgan ko`cha bilan tanishish ishini vazifa qilib berilganini va bu vazifani bajarishga oila a`zolarining yordami zarur ekanligi to`g`risida tushuncha beriladi.
Ota-onalar bilan bo`ladigan kechki suhbatlar vaqtida, bolaning tashqi ko`rinishiga oid fikrlar aytilishi mumkin.Masalan, bolaning sochi, tirnoqlari o`sib ketgan, oyoq kiyimlari tozalanmagan va boshqalar.Lekin tarbiyachi bu kamchiliklarni odob va muloyim bo`lgan holda o`z maslahatlarini bola haqidagi g`amxo`rligi bilan ta`kidlab aytishi kerak.
Ota-onalar bilan o`tkaziladigan suhbatlar qisqa vaqtda bo`lsa ham mazmunli, ular uchun foydali bo`lishi kerak.Bog`cha rahbari, yana shifokorlarga ota-onalar bilan suhbatlashishlar o`tkazishi lozim.Ota-onalarning bolalar tarbiyasida yo`l qo`ygan xato-kamchiliklarini analiz qilish uchun, ular bilan har tomonlama gaplashib olish zarurligi paydo bo`lganda va yuz bergan holatni qanday tuzatish haqida ularga to`g`ri maslahat va tushuncha berish uchun ota-onalarga mo`ljallangan konsultatsiyalar o`tkaziladi. Masalan, tarbiyachi boladagi injiqlikning oiladagi noto`g`ri tarbiyadan deb ko`rsatsa, oila bilan birga bolani to`g`ri tarbiya qilish mumkin.Tarbiyachi ota-onalar uchun shifokorni, bog`cha rahbarini logopedni, yuristni konsultatsiyaga chaqirishi mumkin.Bunda savol-javoblar orqali konsultatsiya tarbiyaviy ahamiyatga ega bo`ladi.Tarbiyalanuvchilarning oilasini o`rganish, ota-onalar bilan mahkam aloqa o`rnatish, aniq yordam ko`rsatishning natijali yo`llarining biri-tarbiyachining oilalarga borishi bo`lib hisoblanadi.Pedagog oilaga tekshiruvchi sifatida emas, balki do`st va bola tarbiyasiday ahamiyatli ishga yordamchi sifatida boradi.1-maqsad-bolaning tarbiyalanayotgan sharoitini ko`rish va ota-onalarga zarur yordam ko`rsatish tarbiyachidan hayo-ibolilik, muloyimlilik sifatlari bo`lishini talab qiladi.Mana shuning uchun ham har bir oilaga borishga tayyorlanib, o`z oldiga maqsad qo`yib, savollariga javoblari, o`zining maslahatlari to`g`risida o`ylab ko`rishlari zarur.
Tarbiyachining oilaga birinchi marta boorish javobgarligi:bog`cha bilan oilaning bir- birini tushunishi, ular o`rtasidagi o`zaro ishonch va aloqaning o`rnatilishi-bu tarbiyachining birinchi suhbatiga bog`liq.
Oilaga borishdan avval, shu oila a`zolarining tarkibini xarakterlovchi ma`lumotnomalarni, ota-onalarning kasbini, ularning ish joyini, uydan bog`chagacha va bog`chada uygacha oraliqni aniqlash zarur.Agar tarbiyachi oilaga borishdan avval bolaning rivohlanganlik va tarbiyaviy darajasining ma`lumotini tuzib olsa, unda ota-onalar bilan aniqlanishi mumkin bo`lgan bo`lgan muammolar o`z yechimini topib, oilaga borish ishi bir qancha natijali bo`ladi.Masalan, agar 5 yoshdagi bola yetarli darajada erkin fikrlay olmasa, o`z-o`ziga xizmat ko`rsatish ko`nikmalarini yaxshi egallamagan bo`lsa, tarbiyachi oilaga brogan vaqtda yuqoridagi masalalarni aniqlab oladi.Uyda bolaning o`zi nimalar ishlaydi?Qanaqa topshirmalar bilan vazifalarni o`rinlaydi?
Pedagogning taklif va maslahatlari oiladagi suhbatlardan kelib chiqadi.Oilaga birinchi marta borish, tarbiyachiga oilaning turmush-tarzi, bolani tarbiyalash tizimi haqida yetarli darajada to`liq bo`lgan umumiy fikrlar berilishi mumkin.
Oilaga keying borishi pedagogning bola tarbiyasini aniq masalalarini, masalan, uyda uning o`yin o`ynash vaqtlarini rejalashtirish bilan birga, unga rahbarlik etish mehnat tarbiyasi va boshqalarni har tomonlama tushunib olish imkoniyatini beradi.Xulosa qilib aytganda, tarbiyachi oilaga borishdan avval, ota-onalar bilan kelishib oladi, bu uning oilaga bo`lgan munosabatlarda fikrning erkin bo`lishini ta`minlaydi.
Oiladagi suhbatning mazmuni bolalarning yoshi bilan belgilanadi.Suhbat kichkina yoshdagi bolalarning ota-onalari bilan bo`lganda bolalarga erkinlikni, o`zidagi gigiyena talablarini so`z boyligini yaxshi rivojlantirish haqida boradi.Tarbiyachi bu tuzatishlar bilan kuzatishlarning barchasini oilalarga natijalarini alohida daftarga yoki hisobga olish kundaligiga yozib borishlari lozim.
Oila bilan ishlash tajribasida tarbiyachi tarafidan berilgan ayrim topshirmalar bilan iltimoslar o`z asosini topadi.Masalan, qo`g`irchoqlar uchun kiyimlar tikib berish, har xil kasb egalariga kiyimlar tikish, o`yinchoqlarni tuzatish, uy atrofida o`ynash uchun maydonc.halar ishlash bayramda bezashga yordam berish, devoriy gazetalarga maqolalar yozish va boshqalar.Bunday topshirmalarni ota-onalarni bog`cha turmushiga yanada yaqinlashtiradi.
Ayrim oilalardagi bolalarning turmush sharoiti bilan tarbiyasidagi duch keladigan qiyinchiliklarni, tarbiyadagi xato va kamchiliklarni hisobga olib, pedagog metodik taklif tayyorlaydi.Bunda alohida bir mavzudagi maslahat va takliflar masalan, bolalarda odobni, mehnatsevarlikni, xulq-atvor belgilarini, kitobdan qanday foydalanish usullari o`rgatiladi.Ota-onalarga yordam berishga mo`ljallangan tarbiya muammolari metodik taklif asosida ishlab chiqilgani ma`qul.Bog`cha tarbiyalanuvchisi oiladan uzoqlashib ketgan vaqtlarda tarbiyachi ota-onalar bilan xabarlashib, uning ahvolidan xabardor bo`lib turadi, bolaning ahvoli va yutuqlari to`g`risida bilib turadi.Bunday vaqtlarda ota-onalar tarbiyachi mehnatini qadrlab, undan minnatdor bo`ladi.
Oila bilan olib boriladigan yakka mashg`ulotlarning har xil turlarini tanlab olish, ularni bir markazga yig`ish va ulardan foydalanish iola tarbiyasini yanada ko`p o`rganish va keng yoyish, yana shu oiladagi turmush sharoitlarini hisobga olgan holda, ota-onalarga bola tarbiyasida aniq yordam ko`rsatish uchun oila tarbiyasidagi dasturiy tajribani aniqlash imkoniyatini beradi.Buning uchun bog`cha metodistlari tarbiyachilari bilan pedagoglaridan katta pedagogik chevarlikni talab qiladi.
Demak, bolalarning bog`cha tarbiyasida har tomonlama rivojlanib, ularning nutqini rivojlantirishda bog`chaning oila bilan aloqasida yuqorida ta`kidlangan masalalar diqqat-e`tiborga olinsa, kutilgan natijalarga erishish mumkin.
1. Matabgacha ta’lim muassasalari va oilada metodik ishlar olib borilishi. Maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyachilarining oila bilan olib boradigan ish mazmuniga quyidagilar kiradi: bola tarbiyasi, oilani mustahkamlash, onalik va bolalikni himoya qilish bo‘yicha maktabgacha ta’lim muassasasida amalga oshirilayotgan ishlarning mazmuni bilan tanishtirib borish; ota-onalarga o‘z farzandlarining tarbiyasi uchun davlat va jamiyat oldida javobgar ekanliklarini tushuntirib borish; ota-onalarni bola tarbiyasi uchun zarur bo‘lgan bilim, malakalardan xabardor qilish (bolalarning yosh, anatomik-fiziologik va ruhiy xususiyatlari, ularni oilada tarbiyalashning mazmuni, metodi, shart-sharoitlari bilan tanishtirish); bola tarbiyasida oila bilan hamjihatlik, bolani to‘g‘ri tarbiyalashni nazorat qilib borish, oila tarbiyasining eng yaxshi namunalarini o‘rganish va ommalashtirish.
Bola maktabgacha ta’lim muassasasida egallagan eng yaxshi fazilatlarni oila sharoitida davom ettirib, oilada egallagan eng yaxshi fazilatlarni esa maktabgacha ta’lim muassasasida qo‘llansa, istalgan ijobiy natijalarga erishish mumkin.
Tarbiyachilar oila tarbiyasiga doir tajribalaridagi ijobiy ishlarni ko‘ribgina qolmay, balki uni qo‘llab-quvvatlash va shu asosida otaonalar e’tiborini bola tarbiyasida hali hal etilmagan vazifalarga qaratishlari lozim.
Yuqoridagi ishlarni rejalashtirish, tashkil etish va ularga rahbarlik qilishda mudira javobgar shaxs hisoblanadi. Ota-onalar bilan ishlash bo‘yicha yillik reja tuziladi. Bu reja pedagogik kengashda muhokama qilinadi. Rejada umumiy va guruhiy majlislar, ota-onalar uchun ochiq eshiklar kuni, suhbat va maslahatlar, otaliq tashkilotlarida ko‘rgazmalar tashkil etish va konsertlar qo‘yib berish, shuningdek, bu tadbirlarni o‘tkazish vaqtlari va unga mas’ul bo‘lgan shaxslar belgilanadi. Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlarning mavzulari va mazmuni tarbiyachi-metodistning rejasida va tarbiyachining kalendar rejasida aks etadi.
Ota-onalar bilan ishlash bo‘yicha juda ko‘p ishlarni tarbiyachi – pedagog amalga oshiradi, chunki u bola tarbiyasida yuz berayotgan o‘zgarishlarni hammadan ko‘proq ko‘radi va bolalar hayoti bilan yaqindan tanish bo‘ladi. U ota-onalarga bolalar tarbiyasida ko‘proq nimalarga e’tibor berish kerakligi, ularni maktab ta’limiga tayyorlash, sog‘lig‘ini saqlash, ovqati va kun tartibini to‘g‘ri tashkil etish va boshqalar sohasida tavsiyalar berib boradi.
2. Maktabgacha ta’lim muassasasining ota- onalar bilan hamkorlikdagi
ishlar mazmuni. Ta’lim muassasalari va oila o‘rtasida hamkorlik o‘rnatishda mudira, pedagoglar jamoasi va ota-onalar birgalikda faol ishtirok etishlari lozim. Shundagina bola tarbiyasida kutilgan natijalarga erishish mumkin. Ota-onalar bilan ishlashda quyidagi alohida ish shakllaridan foydalaniladi: suhbatlar, maslahatlar, oilalarga borish, ayrim ota-onalarni maktabgacha ta’lim muassasasiga taklif etish, alohida esdaliklar va ko‘chma papkalardan foydalanish.Bolaning uyiga borishdan ko‘zlangan maqsad oila sharoiti, bolaning oiladagi xulqi qiziqishlari, ota-onasi va oila a’zolari bilan tanishish, shuningdek, ota-onalarni bola tarbiyasining samarali usullari bilan tanishtirish va oilaning bola tarbiyasidagi ijobiy tajribalarni o‘rganib, ommalashtirishdir. Tarbiyachi bolaning uyiga tekshiruvchi sifatida emas, balki do‘st, bola tarbiyasidek murakkab ishda yordam beruvchi sifatida borishi, oila a’zolari bilan nazokat va xushmuomalalik bilan munosabatda bo‘lishi kerak. Tarbiyachi har bir oilaga har gal borishidan avval o‘z oldiga aniq maqsad qo‘yishi, qaysi mavzuda suhbatlashishini oldindan belgilab olishi lozim. Ota-onalarga beriladigan savollar puxta o‘ylangan bo‘lishi kerak.
Suhbat shunday tuzilishi kerakki, tarbiyachi bilan ota-ona bir-birlarini yaxshi tushunishlari, ular o‘rtasida ishonchli aloqa o‘rnatilishi darkor. Oilaga borishdan oldin tarbiyachi shu oila to‘g‘risida (otaonalarning fe’l-atvori, oilaviy munosabatlar, bolaning rivojlanish darajasi) to‘g‘risida ma’lum tasavvurlarga ega bo‘lishi kerak. Tarbiyachi ota-onalar hurmati va ishonchini qozonmoq uchun avval ota-onalarning bolaning ijobiy fazilatlari to‘g‘risida fikr, mulohazalarini bilib oladi va bolaning uyidagi hayotini qanday tashkil etish kerakligi, unga nimalarni o‘qib, hikoya qilib berish mumkinligi, bolaning kun tartibi, uni oila mehnatida qatnashtirish, kattalarga hurmat ruhida tarbiyalash kabi ta’lim-tarbiya ishlari mazmuni va usullari bo‘yicha tavsiyalar beradi.
Albatta, tarbiyachining oila bilan olib boradigan ishida bolaning yoshi, imkoniyatlari, o‘ziga xos xususiyatlari e’tiborga olinadi. Oilaga borishning maqsad va mazmuni tarbiyachining rejasi va hisobotida, kundalik daftarida aks ettirilishi kerak. Tarbiyachi har bir bolaning oilasiga yiligi kamida 2 marta borishi kerak.
Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlarning mazmuni rang-barang bo‘lib, unda ayrim masalalar birgalikda muhokama qilinishi taqozo etiladi.
Masalan:
• bolalarni tarbiyalashda oilaning roli, ota-onalarning vazifasi,
bolalarni maktabga tayyorlash to‘g‘risidagi qonunlar;
• maktabgacha tarbiya muassasalarining yillik ish rejasi
to‘g‘risida; ota-onalar jamoatchiligining ishi haqidagi masalalar shular
jumlasidandir.
Bu masalalarni jamoa bo‘lib muhokama qilish uchun ota-onalarning guruhi va umumiy majlislari, maslahatlar, konferensiyalar, otaonalar kechalari kabi ish shakllari jamoa ish shakllariga kiradi. Ota-onalar majlisi. Ota-onalar majlisiga maktabgacha ta’lim muassasasidagi hamma guruh bolalarining ota-onalari, parallel guruhlar otaonalari va bitta guruh bolalarining ota-onalari taklif etilishi mumkin. Umumiy majlisda ota-onalarni maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalash vazifalari, shu yilgi rejalar, ota-onalar qo‘mitasining faoliyati, oila tarbiyasidagi ilg‘or tajribalar bilan tanishtiriladi. Bunda majlisda mudira yoki metodisttarbiyachi ma’ruza qiladi, ota-onalar so‘zga chiqishadi, bolalar gapirishadi. Bular ta’lim-tarbiya ishidagi yutuq va kamchiliklarni aniqlab olishga imkon beradi, oila va jamoatchilik aloqasini mustahkamlaydi, ota-onalarning o‘z bolasining tarbiyasi uchun javobgarligini oshiradi, ularda maktabgacha ta’lim muassasasiga qiziqish uyg‘onadi. Guruhdagi ota-onalar majlisida mazkur yoshdagi bolalarning otaonalari uchun dolzarb bo‘lgan masalalar muhokama qilinadi.Masalan, umumiy majlis mavzusi «Bolalarga axloqiy tarbiya berishda oilaning roli» bo‘lsa, o‘rta guruhda o‘tkaziladigan majlisda bu mavzu murakkablashtirilib, «Bolalarda mehnatsevarlikni tarbiyalashda ta’lim muassasalari va oilaning birgalikdagi ishlari», «Bolalarda kattalarga hurmatni tarbiyalash» va hokazo bo‘lishi mumkin. Ota-onalar uchun tayyorlangan ma’ruzani, bolalar ishini, tegishli mavzudagi kinofilm, diapozitivlar ko‘rish bilan qo‘shib olib borish mumkin. Bolalar hayoti, faoliyati to‘g‘risidagi misollardan foydalanganda ijobiy materiallar ko‘proq bo‘lishi kerak, salbiy faktlarni gapirishda
ehtiyotkorlik va odob doirasidan chetga chiqmaslik, tanqid qilinuvchilarning nomlari ko‘rsatilmasligi lozim. Tanqidiy mulohazalar majlisdan keyin yakka tartibdagi suhbat orqali ota-onalarga yetkazilishi, bola tarbiyasidagi xato va kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha aniq tavsiyalar taklif etilishi mumkin. Yilning oxirida o‘tkaziladigan guruh majlisida ota-onalarga bir yil mobaynida amalga oshirilgan ta’lim-tarbiya ishlari va kelgusi yilning rejalari, haqida gapirib beriladi. Bu majlisda faol ota-onalar ham hisobot beradilar va faollarning yangi tarkibi saylanadi. Ota-onalar burchagi va ko‘rgazma tashkil etish. Ota-onalar burchagi ularni tarbiyaga oid yangiliklar va pedagogik masalalar bilan tanishtirish maqsadida tashkil etiladi. Ularga kitoblar, jurnallar, rasmlar, bolalarning ishlari, bolalar ovqatining xillari, bolarning uyidagi va oiladagi kun tartibi, ota-onalar uchun eslatmalar, e’lonlar joylashtiriladi. Burchak vaqti-vaqti bilan tarbiya vazifasiga qarab o‘zgartirib turiladi.
Pedagogik bilimlarni targ‘ib qilish bo‘yicha tashkil etiladigan
ko‘rgazmalar ko‘pincha ota-onalar konferensiyalari, majlislari, konsultatsiyalar oldidan tashkil etiladi. Unda xalq ta’limi to‘g‘risidagi
qonun va qarorlar, maktabgacha ta’lim muassasalari tarmoqlari va
undagi tarbiyalanuvchilar sonining o‘sishini ko‘rsatuvchi diagrammalar,
bolalar bilan olib boriladigan ta’lim - tarbiya jarayonlari, bolalar
hayotini aks ettiruvchi tasvirlar, kitob va o‘yinchoqlar, bolalarning
ishlari o‘rin oladi. Ota-onalar burchagi oila bilan olib boriladigan ishning
ko‘rgazmali usuli, uning did bilan bezatilishiga alohida e’tibor
berilishi kerak. Bundan tashqari, ota-onalarga tarbiya to‘g‘risidagi
filmlar namoyish etiladi, bular ko‘pincha ota-onalarni qiziqtiradigan
bahslar boshlanishiga sababchi bo‘ladi.
Ota-onalar uchun ochiq eshiklar kunining tashkil etilishi ham
maktabgacha ta’lim muassasalari ishida muhim o‘rin egallaydi. Bunday
kunlarda ota-onalarga bolalarning mashg‘ulotlari, mehnat, o‘yin
faoliyatlari, sayrlar va bolalarning jamoada o‘zlarini qanday tutushlari
va shunga o‘xshashlar ko‘satiladi.
Ota-onalar qo‘mitasi. Ota-onalar qo‘mitasi «Maktabgacha ta’lim
muassasasining Ustavi»ga binoan mudiraga yordam berish uchun
tuziladi. U ota-onalarning umumiy majlisida bir yil muddatga saylanadi.
Bu qo‘mitaga har bir yosh guruh ota-onalaridan 1–2 vakil saylanadi.
Qo‘mitaning asosiy vazifasi mudiraga maktabgacha ta’lii muassasasining
xo‘jalik va ta’lim-tarbiya ishlarida yordam berish, qo‘mita
a’zolari, ota-onalar majlisi va kechalarni tayyorlash, o‘tkazish va
boshqa ishlarda tarbiyachilarga ko‘maklashishdir.
Ota-onalar qo‘mitasi bolalarning ota-onalari bilan tanishadi,
bolalarni tayyorlash bo‘yicha ular bilan ish olib boradi. Qo‘mita
a’zolari har ikki oyda bir marta yig‘ilish o‘tkazadi. Ota-onalar
qo‘mitasi mudiraning ish rejalari va ishning ahvoli to‘g‘risidagi
o‘zlarini qiziqtiruvchi ba’zi masalalar haqidagi ma’ruza va hisobotni
eshitishga haqlidir. Ota-onalar qo‘mitasining faoliyati haqidagi hujjatlar maktabgacha ta’lim muassasasida saqlanadi. Munozara shaklidagi ota-onalar bilan o‘tkaziladigan pedagogik kengash.
Maqsad: Ota-onalarga bolalarining maktabning ilk bosqichiga
moslashuvini silliqlik bilan o‘tishida yordam berish. Bolalarni maktabga
tayyorlashda ota-onalarning vaziyatlarini aniqlash. Ishtirokchilar:
– maktabgacha ta’lim muassasasi metodisti;
– katta guruh tarbiyachilari;
– maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarining ota-onalari;
1-sinf o‘quvchilarining ota-onalari.
3. Ota-onalar bilan o‘tkaziladidan pedagogik kengash.
Pedagogik kengashga tayyorgarlik:
1. Ota-onalar bilan bolalar maktabga tayyorgarligi to‘g‘risida
suhbat uyushtirish.
2. Tarbiyachilar bilan bolalarni maktabga tayyorgarligi yuzasidan
mavzuli nazorat olib borish.
3. Ota-onalar majlislarida ular bilan bolaning maktabga tayyorligi
bo‘yicha bahs-munozara o‘tkazish.
4. 1-sinf o‘qituvchilari bilan uchrashuv o‘tkazish.
Kun tartibi :
1. «Bola maktab bo‘sag‘asida» mavzusida 1-sinf o‘qituvchilari,
ota-onalari va tayyorlov guruhi tarbiyachilari bilan mavzusida savolnoma
o‘tkazish.
2. Bolalarning maktabga tayyorligini aniqlash (munozara asosida).
3. Bolalarni maktabga tayyorligini savolnoma orqali aniqlash.
4. Uyga vazifa. Bolalarni maktabga tayyorlash borasida ota-onalar uchun ko‘rgazma tayyorlash.
1- qism. So‘rovnoma
Hurmatli ota-onalar!
Sizning bolangiz yaqinda 7 yoshga to‘ladi. Bolalik o‘tib tartibli,
rejaga asoslangan ta’lim boshlanib, u bolangizning har tomonlama
shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradigan yangi muhim bosqich
boshlanadi. Birinchi sentabrda sizning bolangiz o‘zining birinchi
qadamini o‘zining tengdoshlari, o‘qituvchisi bilan birgalikda maktabning
ostonasiga qo‘yadi.
Sizdan bir necha savollarga yozma ravishda javob berishingizni
iltimos qilamiz.
1. Shaxsan siz uchun «maktabda o‘qiy bilish» jumlasi nima
ma’noni bildiradi? Kerakli javobni chizib qo‘ying.
– yaxshi baholar olish;
– ustozining gapiga quloq solish va to‘polon qilmaslik;
– maktab hayotidagi barcha qonun-qoidalarni bilish va ularga
amal qilish.
2. Sizningcha bola maktabga tayyorgarlikni oilada ola oladimi?
Uni siz qanday tushunasiz? Fikringizni yozma ravishda berishingiz
mumkin.
3. Maktab boladan yangi mas’uliyat va yangi majburiyatlarni talab
qilishi munosabati bilan siz bolangizga nisbatan qanday munosabatdasiz?
Kerakli javobning tagiga chizing, to‘ldiring.
– bolaga nisbatan qattiqqo‘llikni va nazoratni kuchaytiraman;
– bolani oiladagi barcha majburiyatlardan ozod etaman.
– boshqacha yo‘l tutaman. Qanday? Ko‘rsating.
4. Sizning bolangizda o‘qishga moyillik bormi? Siz nima deb
o‘ylaysiz?
5. Bolangizni maktabga tayyorlash bo‘yicha sizni qiziqtirgan
kitoblarni qayerdan olasiz? Keraklisining tagiga chizing.
– tasodifan sotib oldim;
– tanishlarim tavsiya qilishdi;
– pedagogikaga aloqasi bor kishi menga tavsiya qildi;
– bizning kutubxonada mavjud.
1-masala yuzasidan berilgan tavsiyalar asosida kengash quyidagicha
qaror chiqaradi:
1. Ota-onalarni bolalarining silliqlik bilan maktab ta’limiga moslashuvini
ta’minlash uchun ular bilan hamkorlik ishlarini muntazam olib borilsin. Muddat doimiy. Mas’ul. Tarbiyachilar.
2. Bolalarni maktabga tayyorlash borasida ota-onalar bilimlarini
muntazam oshirib borilsin. Mas’ul ….. Muddat…...
3. Bolalarni maktabga tayyorlash borasida ota-onalarga adabiyotlar
tavsiya qilinsin. Mas’ul…... Muddat…….
2-qism. Munozara
Biz ushbu pedagogik kengash asosida o‘zaro fikr almashinuvga,
tajriba almashinuvga, his-tuyg‘ularimizni ifodalashga harakat qilamiz.
Hurmatli ota-onalar!
Hozir biz Sizning bolangiz maktabga chiqish arafasida hissiy
tuyg‘ularingiz qay darajada ekanligini aniqlashga harakat qilamiz.
Har bir stolda rangli kartochkalar qo‘yilgan. Sizning bolangizni maktab
bo‘sag‘asiga qadam qo‘yishi munosabati bilan bog‘liq hayajoningiz
darajasini ko‘rsatadigan rangni tanlang.
– qora - kuchli;
– ko‘k - me’yorida;
– yashil - sezmayapman.
Maktabga baradigan va maktabga qatnayotgan bolalar ota-onalarining
hayajoni taqqoslanadi.
Qora rang ko‘targan bolaning ota-onasidan «Sizningcha, bu hishayajon
kimga yoki nimaga bog‘liq deb o‘ylaysiz?» deb so‘raladi.
Suhbatimiz aniq va ravshan bo‘lishligi uchun har birimiz bu sabab
kimga yoki nimaga bog‘liq ekanligini aniqlab olishimiz kerak.
Xulosa:
Tarbiyachining ota-onalarga beradigan tavsiya va maslahatlari
ishonarli bo‘lishi uchun ota-onalar yoki oilaning boshqa a’zolari
maktabgacha ta’lim muassasasiga taklif qilinadi. Bunda ota-onalar
bolaning navbatchilik vazifasini qanday bajarayotganini yoki sayrga
chiqishdan avval u qanday kiyinayotganini ko‘radilar va bolalarning uquv va imkoniyatlariga ishonch hosil qiladilar.
Yüklə 309,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə