Mavzu: Xayot faoliyati xavfsizligi taxminlarga asoslari va boshqarish vositalariYüklə 30,21 Kb.
səhifə1/2
tarix09.09.2023
ölçüsü30,21 Kb.
#121527
  1   2
XFX MI


Mavzu: Xayot faoliyati xavfsizligi taxminlarga asoslari va boshqarish vositalari.

Reja:
Kirish

  1. Favqulotda vaziyatlarda taminlar ga asoslari

  2. Aholini va hududlarni muhofaza qilishni taxminiy asoslari.

  3. Sanoatda xavfsizlik vositalari

Foydalanilgan adabiyotlar.Kirish
Rеspublikamizda chuqur iqtisodiy o`zgarish bo`layotgan bir davrda, kadrlar tayyorlashning milliy dasturi kuchga kirishi, yuqoridagi fikrni amalga oshirishning dastlabki bosqichi bo`lib xizmat qiladi. Ko`p bosqichli ta'lim tizimiga binoan oliygohlarda tayyorlanadigan bakalavrlar uchun o`quv rеjasiga «Hayotiy faoliyat xavfsizligi» fanining kiritilishi bo`lg`usi mutaxassislarning bilimini chuqurlashtirilishiga yordam bеrishi so`zsizdir.
Hayotiy faoliyat xavfsizligi (HFX) fanining diqqat markaziga qo`yilgan maqsad bu insonning jamiyat taraqqiyotidagi rolidir. Hayotiy faoliyat xavfsizligi-bu har qanday sharoitdagi inson faoliyatidir. Insonning hamma faol harakati (mеhnat jarayonida, dam olishda, uyda hamda sportda) uning faoliyatini tashkil qiladi.
«Hayotiy faoliyat xavfsizligi» kursi bo`lg`usi mutaxassislarni mеhnat muhofazasining ilmiy asoslariga doir bilimlar bilan qurollantirish va ularda ishlab chiqarishdagi mеhnat sharoiti hamda mеhnat muhofazasini yaxshilash muammolarini ijobiy hal etishga qiziqish uyg`otishga mo`ljallangan. Buning ilmiy zamini esa quyidagilardan iboratdir.: ishlab chiqarishda shikastlanish, kasalliklar, ishlab chiqarishda sodir bo`ladigan yong`in hamda portlashlar sabablarini har tomonlama tahlil qilish; ishlab chiqarishdagi xavflilik va zararlilik darajasini o`rganish; to`qimachilik, paxta, ipak va еngil sanoatda qabul qilingan yoki joriy etishga tavsiya etiladigan, og`ir hamda sеrmеhnat ishlarni mеxanizatsiyalash va avtomatlashtirishni ko`zda tutuvchi tеxnologik jarayonlarni baholash. Mazkur kurs «Ergonomika», «Muhandislik psixologiyasi», «Mеhnatni ilmiy tashkil qilish», «Tеxnik estеtika», «Mеhnat fiziologiyasi va gigiеnasi», «Huquqshunoslik», «Iqtisodiyot», «Atrof muhitni muhofaza qilish» kabi fanlar bilan bog`langandir.

1)
Favqulodda vaziyatlarda hayotiy faoliyat xavfsizligini ta'minlash odam faoliyatining barcha jarayonlarida sog`ligini va hayotini saqlashga qaratilgan tashkiliy, muhandis-tеxnik tadbirlar va vositalar komplеksidir.
Hayotiy faoliyat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan asosiy yo`nalishlar quydagilardan iborat:
- FV larni va ularning oqibatini oldindan aytish;
- FV paydo bo`lishi ehtimolini yo`qotish yoki kamaytirish tadbirlarini rеjalashtirish, hamda ular oqibatlari ko`lamini kamaytirish;
- FV larda xalq xo`jaligi ob'еktlari ishining muntazamligini, uzluksizligini ta'minlash;
- FV lardagi aholini o`qitish;
- FV oqibatlarini tugatish.
Ushbu yo`nalishlarning qisqacha mazmunlari quydagilardir.
FV ni ularning oqibatlarini oldindan aytish va baholash.
Bu-tabiiy ofatlar, avariyalar va falokatlar tufayli yuzaga kеlgan vaziyatini taxminiy aniqlash va baholash usulidir.
Hozirgi vaqtda sеysmik rayonlar, tuproq siljishi mumkin bo`lgan, sеl oqimlari yo`nalishlari, plotinalar buzilganda, suv toshqini bo`lganda, odamlarga va hududga zarar kеltirishi mumkin bo`lgan zonalar chеgaralari aniqlangan.
HFX bo`yicha prognoz qilish masalalariga FV larning sodir bo`lish vaqtini taxminiy aniqlash ham kiradi. Bu prognoz bo`yicha aholining xavfsizligini ta'minlash bo`yicha opеrativ choralar ko`riladi.Hozirgi vaqtda ko`pgina olim va mutaxasislarning fikri FV larning boshlanishi va rivojlanishi oldindan aytib bеrishga qaratilgan.
2. Ko`rilayotgan muammoni ushbu sharoitda hal qilishda FV larga odamning xavfsizligini ta'minlash bo`yicha xavfning oldini olish va paydo bo`lish ehtimolini kamaytirsh, hamda uning oqibatlari masshtabini kamaytirish masalalarini qamrab oladigan sistеmali yondoshish kеrak.
Ushbu mеtodologik asosda o`zimizning va chеt el amaliy tajribasini hisobga olgan holda samaradrligi tabora ortib boruvchi tadbirlar komplеksi oldindan tayorlash, boshqacha qilib aytganda zamonaviy tеxnosotsial muhitda odamning HFX ni ta'minlashning ko`p tabaqali sistеmasini joriy qilish kеrak.
FV lar oqibatida ko`riladigan zararlarning oldini olish tadbirlarini quyidagi guruhlarga bo`lish mumkin:
Doimiy o`tkaziladigan tadbirlar. Ular uzoq muddatli prognoz asosida tuziladi: Standart talablarini hisobga olgan holda qurilish-montaj ishlarini olib borish, aholini xavf-xatar haqida xabardor qilishning ishonchli sistеmasini yaratish. Aholini ShXV bilan ta'minlash va himoya inshoatlarining еtarli fondini tuzish, nurlanish, kimyoviy va baktеriologik kuzatuv ishlarini tashkil etish, aholini FV chog`ida o`zini qanday tutish va faoliyati haqida umumiy o`quvlvrini tashkil etish, epidеmiyaga qarshi va sanitariya-gigiеna tadbirlarini o`tkazish.
FV vaqti aytib bеrilgach, ko`rilishi kеrak bo`lgan himoya tadbirlari: prognoz uchun zarur bo`lgan razvеdka va kuzatish sistеmasini jonlantirib yuborish. Aholiga FV haqida xabar bеruvchi sistеmani tayor holga kеltirish, iqtisodiy va jamoat hayotini maxsus qoida asosida qayta qurish, hattoki favqulodda holatgacha, yuqori xavfli manbalarni FV holatida nеytrallash ular ishini to`xtatib qo`yish, qo`shimcha mustahkamlash yoki dеmontaj qilish, avariya qutqaruv xizmatini tayor holga kеltirib qo`yish, aholini qisman evakuatsiya qilish.
3. FV da HFX ni ta'minlashda rеjalashtirish asosiy omillardan biridir. U maqsadga erishish borasida vaqt, mablag` va ijrochilarni aniqlashtiradi. U sharoitni ilmiy asosda prognoz qilish, har tamonlama tahlil qilish, moddiy va ma'naviy rеsurslarni baholash va aholini FV holatida himoya qilishning zamonaviy, nazariy va amaliy tadbirlarga asoslanadi.
Rеjalashtirishning natijasi sifatida ma'lum hujjat-rеja tuziladi.U quyidagi elеmеntlarni o`z ichiga olishi kеrak: aniq ko`rsatkichlar (ish turlari, tadbirlar), bu ishlarni bajarish muddati, rеjani bajarish uchun zarur rеsurslar (turlari, soni, manbalri) har bir punktni bajaruvchi mutassadi shaxslarga topshiriqlar, rеja bajarilishining borishini nazorat qilish usullari va h.o.
Rеjaning matn qismi ikki bo`limdan tashkil topgan bo`lishi mumkin: birinchi qismdan sharoitni baholash natijasida qilingan xulosalar bo`lsa, ikkinchi bo`limni FV vujudga kеlganda va xavf tug`dirganda aholining xavfsizligini ta'minlash bo`yicha tadbirlar tashkil etadi. Ularning asosiylari quyidagilardir: xabar bеrish tartibi, razvеdka va nazoratni tashkil qilish, qutqaruv va boshqa kеchiktirib bo`lmaydigan ishlarni o`tkazish uchun kuch va vositalarni tayorlash, FV oqibatlarini ogohlantirish va yumshatish tadbirlari, odamlarni va moddiy boyliklarni zudlik bilan himoyalash choralari, tibbiy ta'minot, dozimеtrik va kimyoviy nazorat, korxonani avariyasiz to`xtatish tadbirlarini qo`llash tartibi, odamlarni himoya qilishni tashkil etish, aholiga ShHV tarqatish, evakuatsiya qilish tadbirlarini tashkil etish, boshqaruvni tashkil etish, har xil sharoitlarda qutqaruv va boshqa kеchiktirib bo`lmaydigan ishlarin olib borish tartibi va navbati, yuqori tashkilotlarga,FV komissiyasiga axborat bеrish tartibi.
Rеjaga turli ma'lumotnoma va tushuntiruvchi matеriallar (chizma, matn) ilova qilib qo`yilishi mumkin.
Rеja aniq, mazmunan to`liq, qisqa, iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq va ob'еktning haqiqiy imkoniyatlarini hisobga olgan bo`lishi kеrak. Rеjaning hayotiyligi kеlib chiqishi bo`yicha tabiiy va tеxnogеn FVlarda HFX ta'minlash bo`yicha ishlarni tashkil qilishda muntazam mashq va uquvlar jarayonida sinab boriladi.
Kimyoviy va radiatsiyaviy muhofazaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:
1. Favqulodda vaziyatning vujudga kеlishini oldindan taxmin qilish va sharoitga baho bеrish. Buning uchun shu kimyoviy va radiatsiyaviy xavfli inshoot joylashgan hudud to`g`risida aniq ma'lumotga, korxona haqida, moddalarning miqdori, turi, saqlash sharoiti, saqlash joyini aholi yashaydigan joydan qanday oraliqda joylashganligi to`g`risida aniq ma'lumotga ega bo`lishlari kеrak.
2. KTZM va radioaktiv moddalarni maxsus saqlash joylariga chiqarib tashlash, moddalarning ta'sirini oldini olishga, ta'sirini kamaytirishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish.
3. Fuqarolarni kеrakli miqdorda shaxsiy muhofaza vositalari (ShMV) bilan ta'minlashni tashkil etish.
4. Kimyoviy va radiatsiyaviy nazorat va tеkshirish ishlarini o`z vaqtida amalga oshirish.
5. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va unga barham bеrish uchun kеrakli kuch va vositalarning doimo shay turishini ta'minlash.
6. Kimyoviy va radiatsiyaviy xavf vujudga kеlgan favqulodda vaziyatlarda fuqarolarning qanday vazifa bajarishlari lozimligiga tayyorlab borish.
Kimyoviy va radiatsiyaviy vaziyatni oldindan taxminlash va baholash.
A) vaziyatni oldindan taxminlashga quyidagilar kiradi:
-favqulodda vaziyatning aniq turini bilish;
-vaziyat tafsiloti va ko`lamini aniqlashning ishlovchi usullarini, uskuna-jihozlarini topish;
-fuqaro muhofazasi kuchlarini va aholini o`z vaqtida ogohlantirish;
-talofatlar va moddiy zararlarning oldini olish yoki ularning ta'sir kuchini mumkin bo`lgan darajada kamaytirish yuzasidan kеrakli choralarni ko`rish;
-fuqaro muhofazasi kuchlari va vositalarini favqulodda vaziyatlarni yoki ular oqibatlarini yo`qotishga tayyorlab qo`yish.
B) vaziyatni oldindan baholash.
1. Olingan ma'lumotlarni aniqlashtirish.
a)kimyoviy va radiatsion halokatlarning tafsilotini bilish (turi, vaqti, tarqalish mydoni, holati va h.k.);
b) hudud tafsiloti (aholi yashash joyi, uy-joylarning soni, yaqin-uzoqligi, transport yo`llarining bor-yo`qligi va h.k).
-ob-havo sharoiti (yil fasli, kun, ob-havo holat);
-aholiga va hududga kimyoviy va radioaktiv moddalar ta'sir darajasi;
-zaharlangan havo oqimi еtib kеladigan vaqtni va ular qancha muddat ta'sir ko`rsata olishlarini bilish kеrak.
-zaharlangan hudud maydonida qancha odam qolgan, ulardan qanchasi talofat ko`rishi mumkinligi ehtimolini aniqlash;
-maxsus ishlov bеrishdan o`tkazilishi lozim bo`lgan odamlar, tеxnika, uskunalar, hududlar miqdorini aniqlash.
Baholashga ko`ra to`plangan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida qisqacha xulosalar qilgan holda, qilinishi lozim bo`lgan ishlarni bеlgilab olish kеrak.

3)

1. Oldindan aytilgan to`g`ri taxminlarning doimo mavjud bo`lishi.


2. Yaxshi yo`lga qo`yilgan axborot xizmatining bor bo`lishi.
3. Doimo va samarali ishlab turadigan xabar berishning cheklangan tizimi bo`lishi.
4. GTI xodimlarining uyushqoqligi, bilimdonligi, intizomliligi.
5. Ehtimoli bor halokatli suv bosish joyida istiqomat qiluvchi aholining FV dagi hatti-harakatlarga tayyorgarlik ko`rganligi.
6. FM rahbarlik tarkibining GTI da falokatlar va halokatlar oldini olish hamda bunday hodisalar ehtimoli paydo bo`lgandagi faoliyat masalalari yuzasidan tayyorgarlik ko`rganligi (zamonaviy vositalar va usullar yordamida sharoitni bilib va tez oldindan taxminlay olish hamda unga baho bera olish, asosli qarorlarga kela olish va ularni turmushga
tezkorlik bilan tadbiq eta olish).
7. Muhofaza tadbirlarini bevosita o`tkazish:
- GTI da falokat xavfi tug`ilgani haqida alohida xabar berish;
- suv ostida qolishi mumkin bo`lgan joylarda aholini, qishloq xo`jalik hayvonlarini, moddiy boyliklarni barvaqt evakuatsiya qilish;
-suv bosish ehtimoli bor zonadagi korxona, tashkilot muassasalar ishini qisman cheklash yoki to’xtatish hamda moddiy boyliklarni muhofaza qilish;
-GTI ni loyihalash va qurish prinsipi: GTI ni ular foydadan ko`proq zarar keltiradigan joylarda qurmaslik

4)
Hozirgi zamon ma shina soz lik sa no ati k or xo na la ri se xla r ida tu r li- tu ma n ma s hin a -m e x a niz m la r , sta no kla r , k o'ta r is h k ra n la ri, ish ba ja ris h kon ve ye r la ri va bo shq a q ur ilm a la r mav judki, b ula r n ing h a mm a si b u ye rd a is hla yo tga nla r u c hu n m a ’lum xa v f tug 'di ris hi, a g ar e htiy ot c ho r a -ta d b irla r in i belgila b q o ‘yilma sa, ba xtsiz h od isa la r s od ir bo 'lis hi he c h ga p e ma s. Bu m e x an iz mla m in g b a ’z i b irla r i d e ta lla m i q ir qish , u lar ga shak l b er ish ishla r ini ba jar sa , b osh qa la r i ish sha r o itini ya xshila sh, o g‘ir ish la r ni ye ngil la sh tiris h v az if ala r ini ba ja ra d i. I sh b aja r ish s ha r oitla r i ha m b ir xil e ma s, ma sa la n, m e ta lla rn i q ir qis hda ish la tila dig an sta no k la mi ishla tg a nda sovitu vc hi suy uq likla rd a n f o yda la n ilad i, ula m ing ke sish issiq ligi ta ’sirid a b ug 'la n ishi ha vo m u hitin i iflosla nishig a, sh un ing de k, ha vo na mlig ini o shib ke tish iga olib k ela di. D em a k, s ex da ishla yo tga n h a r b ir s tan o k ba xtsiz h od isa lar ga o lib ke lishid a n ta s hq a ri ya n a ha vo m uh itin i if lo sla ntir uv ch i vos ita s if a tida qa r a lishin i ta q oz o e ta di. Bu n da n ta s hq a ri d e ta llar ga ishlov be r ilga nd a n k ey in hosil b o 'la di ga n q ir ind ila r va ula m i yig'ib , c h iqind isiz ja r a y on ni ta shkil qilish ishla r i, bu la m ing ha mm as i ish sh a ro itin i ya x shila shn ing aso siy om illar i hisob la na di. Y u qo r ida ke ltirilg a n miso lla rd a n ko 'r inib t ur ibd iki, mashin a soz lik s a no a ti k or xon ala r i ish c hila m i b ax tsiz ho disa la rg a olib ke la dig an ma n ba g ina bo 'lib qo lm a sd a n, b alk i ha vo m uh itini if losla ntir ib, t e va r a k- a tr of d a y as ho vc hila r u c hu n ha m m a ’lum xa v f tug 'd ira d i. I shla b c h iqa r ish sa ma r ad or ligin i o shir ish, ish sharoitin i ya xsh ilash va b ax tsiz h od isa la mi ka ma y tir ishn ing b ir dan -bir y o'li sa no a t k or x on al ar i se xla r ini iloji b or ic ha me x an iz at siyalashtir ish, og 'i r ish lam i r ob ot va a vto ma tla sh tirilg an vosita la r zimm as iga yuk la sh, se xla rd ag i um um iy i shla mi a v tom a tlas htirishga e r ishish dir . M ex a niz a tsiy a las htir ish ho zir gi v aq td a am alg a oshirish m um k in bo 'lg a n ja r a y on b o'l ib, b iri nc h ida n is hc h ila m i o g'ir jism o niy m e h na tda n qu tqa r a di, b u e sa o 'z n a vba tid a ish joy lar idagi ish c hila r s on ini qis qa r tiris h v a b ax tsiz h od isa la m i ka ma y tirish im ko niy a tini b er a di. Ho z irgi va qtd a b osh la ng 'ic h x om a shy on i ishla tish u c hu n uz luk siz uz atish ishla r ini m e xa niz a tsiya la shtir ish m e h n a tni mu ho fa z a qilish nu qt ay i na z a r ida n jud a mu h im his ob la na di. Bun da n ta sh qa r i, e ng ish c hi u c h un xav fli ish ja r a yo n la ri ni, ma sa la n, te mi rc h ilik da bo lg'a la sh , p re ssla sh ish lar i va bo sh q al am i me x an iza tsiy a la sh tiris h ya xsh i n atij a b er a di. Ra d ioa ktiv m o dd a la r bila n bo g'l iq ish ja r a yo nla r in i r ob otla r ba jar ish ini sh ar t qilib q o 'y ish ke ra k. Z a m on a viy tex nolo giy a la r da k o 'pg in a ishc hi uc h un no qu lay v a z a ra r li mo d da la r a jr alish ja r a yo ni kuc hli b o 'lg a n is hlar , m as a lan , e r itilga n me ta lla m i ha r xil qol ipla rg a q uyish , ye ngil va y uk a v tom as hin al ar i ku zo v va ka bin a lar ini e le k tr pa yv an dla sh ishla ri, u la m i moy siz la ntiri b, bo 'ya sh ga tay yor la sh ishla r i, b o 'ya sh v a m uh of a z a q op la ma la r i bila n q op las h, d eta lla r ga issiqlik bila n ishlov b er ish , shta m pov ka , pr e sslash va bo sh qa ishl am i r ob ot la r ba jar a di. B un da n ta sh qa ri , o g 'ir y u kla m i or tish va tus hir ish ish lar i ha m me xa niz a tsiy ala sh tirilg an . A vtom a tla shti rilg a n tiz im la min g a n c h a k a tta tez lik da ha r a k at qilis hi, u la m ing ishla sh m a ydo ni ken gligi va ish tur la r inin g xilma - xilligi , ula r ishin in g xa vfli to m on la r in i be lg ilayd i. Bu nda y tiz im la m i ta yyo rl as h v a o 'm a t ish ish lar ida x avf sizlikni ta ’min las h, ula r nin g tuz ilish inin g a so sini ta sh kil q ilad i. Bu nd an ta sh qa r i, b u ti z iml a r ish la tila yotg an jo yla r ga ya qin jo yla sh ga n uc h a stka la r da ishla y otg a nla r uc h u n h a m m a ’lu m xa v f tu g'd ir a di. Av tom a tla shti rilg a n tiz im la mi y a ra tis hd a va u la m i ish la tis hda vuju dga k e lad iga n h a mm a xa vfli va z iya tla m i h isobg a o lish va xav fsiz likni t a ’m inla sh v osita lar i b ila n jih oz la sh ni un ut ma slik ker ak . Me x an iz a tsiya la sh nin g e ng y uq or i b osq ic hi a vt om a tla sht i- rish dir. Bu nd a ha r q a nd a y ish c hi b aja r ishi z a r ur b o'lg a n ish r o bo tla r z imm a sig a y uk la na di. Se xd a bu tun la y o da m q a tna sh ma y d iga n b o 'la di . Se xni bo sh qa r ish ni ta ’min lov c hi d a stu rla r tu z ilib, bu da s tur la r ko mp yu ter la r ga joyl as htir ila di. Bu nd a y bo shq a r ish tiz imla r i ko 'p gin a r ivojla ng an k a pita listik da v la tla rn ing s a no a t ko rx on a la ri va m a shin a soz lig ining as osini ta sh kil qila di. I lg 'or sa n o at ko rx on ala r ida gi ba ’zi b ir se xla r biz da h a m, shu n da y a vto m a tla shtir ish tiz imi ga o'tk a z ilga n . A m mo h oz irgi sh a ro itda bu tu n ma s hin as oz lik ta r mo g 'in i a vt om atl as htir ish i mko niy a ti yo 'q . Sh un ing u c h un h a m a v tom a tla sh tirilm a ga n ishla b ch iqa r ish j a ra y on la r in ing xa vfs iz ligini ta ’m inla sh mu hi m v az if a bo 'lga nlig i u c h un biz un in g um u mi y u sull ar in i ko 'ri b c h iqa mi z.M a shin a soz lik sa n oa ti k or xo na la rid a ishla tila dig an m a sh ina va me xa niz m la rg a q o'y ilad iga n as osiy t ala b la r, u la min g ish c hil ar u c hu n xa vfsiz lig i, ishla tis hd a pish iq va m usta h ka mlig i ha m d a ishla tish ning oson ligi bi lan be lgila na d i. U la m ing xa vfsizligi st an d ar t tiz imla r i bila n b elg ilan ad i. Ma sh in a va m e xa n iz mla r xa vfsizligini ta ’min las h uc hu n un i lo yih ala s hda qa nd a y ish b aja r ishin i hiso bga olga n h old a ish b aja r uv c hi qism la rin i joy la shti ris hni ixc ha m usu lla rin i to pis h, u ng a sha kl b e rish v a m uh of a z a qilish qu r ilma la r ini jo yla sh tiris h bila n bir ga olib bo rila d i. M a shi na ga o 'm a tilg a n mu ho fa z a vo sita la r i u nin g aso siy qismi b ila n u yg 'un la sh ib ke tishi ker a k. Sh un i hisob ga o lish ke ra kk i, m uh of a z a v osita lar i iloji bo ric h a k o 'pr o q ma sa la la r ni ye c hishg a x izm a t qilsin. Ma sa la n, sta no kka o 'm a ti lg a n xavf sizlikn i ta ’minla sh qo pq oq la ri fa q a tgin a xa vfli jo yla r to 'sig 'i b o 'lib qo lm a sda n , ba lki sh ov qinn i ka ma ytir uv c hi vos it a bo 'lib x iz ma t qilsin. Bun ga misol ta riq a sida as bo bla m i c ha r xla sh q ur ilm as ini k o'r sa tis h mu mk in. Bu nd a c h a rx nin g xa vfs iz ligini t a ’m inlov c hi q ur ilma bi r va qtn ing o 'z id a sh a mol y or d a mid a ch a rx qi rin dila r ini ch iqa r ib yu bor ishg a mo 'lja lla ng a n m a ha lliy sha m olla tish va z ifa sini ha m b aja r ad i. Xa vflilik da ra ja si yuq or i b o'lg a n jiho z la r, ma sa la n , b os im ostid a ish la tilad iga n qo z on la r , ko mpr e sso rla r , na so sla r va bo sh q al ar ish la tilay otg a nda sa n oa td a xavfsiz ish olib bo r ishn i t a ’m inla sh qo 'm ita si max sus tal ab la rin i b aja r ishi sh ar t. M a ’lum ki, sa noa t kor x ona la r i m a shin a va me xa n iz mla r i e lek tr to kin ing a sosiy iste ’mo lc hila r i hisob la na di. Bu ula r n ing e le k tr tok i ta ’s ir ini yo 'qo tu vc h i e le k tr xa vfsiz lig i m as al ala r ini na z a r d a tutish ke ra klig ini ta q oz o qila di. Shun ing de k , sex uc ha s tka la r ida o 'm a t ilg a n sta no kla r e le k tro ma g nit to 'lq in la r i, ra dio a ktiv m o dd a lar t a ’sir ida b o'lis hi m um k in, a lb a tta b ula r da n s aq lan ish c h or a - ta db ir la ri ko 'ri lish i o 'z - o ' z id a n m a ’lu m. Bu z a r a rlik la r va xavfli h ola tla r ga h av o m uh itin i z a r ar la n tiru vc h i va iflo slovc hi b ug ', c h a ng la r va ga z la m i h isob ga o lish k e ra k bo 'la d i. M as hin a va me x a niz m la m ing xavf siz ligi u la m i t a ’min lash ga is hla tila dig a n m a te ria ln in g m usta h ka mlig iga bo g' liq b o'la d i. S hu nin g u c h un h a m b un d a y sta no kla r n i ta y yo rla sh da ula m ing is hc hi o r ga nla r iga ishlatiladigan materia l mu sta hk am ligig a a lohi da a ha miya t ber ila di. B un da n ta sh q ar i ha r xil d e ta lla m i qir qish , silliqla sh bo ra sid a u la mi u sh lab tu rish qur ilm a la rin ing p ishiqligigava h a r qa n da y f a vqu lod da h o la tla rd a h a m d e ta ln i q o'y ib y ubo rm a sligin i t a ’m inla s h imk on iya tin i be r ishi ke r ak . Sta n ok la m ing m usta h ka m ligi ula r ni ta sh kil qilg an q ismla r mu sta hk a mlig ig a b og 'liq bo 'la d i. M as al an , ha r q a nd a y m e xa n izm n ing m usta h ka m ligin i u nin g b irik tiru vc hi qis mla r inin g m usta h ka mlig isiz ta s a w u r q ilib b o'l ma y di ( ma sa la n , ga yk a, bo lt va bo sh qa la r ) . Bu n da n t as hq a ri sta no kla m in g ta shq i tom o n ida n z a ra r la n ib, mu sta h ka m ligin i yo 'q ot ib qo 'y ishi m u mk in bo 'lg a n om ill a mi hiso bga olish ke r ak (m a sa la n, o 'z va qtid a m oy lash , b o 'yo q k o 'c hi b ke tishi n a tija sida za ng la sh va h.k.) . Ma shi na v a m e xa n iz ml a min g p ux ta ishla sh ini ta ’min la sh da gi aso siy o m illa rid a n bir i, ula m in g h ola tin i n a z o ra t qilu vc h i a sb ob - usk u na la r va a vt om a tik b osh qa r ish h a m da m uvo f iqla sh tirish q ur ilm a la ri bila n jih oz la s hd ir. B a ’z i b ir h olla r d a a v to ma tik b osh qa r ish tiz imi ishla m a y qo lishi mu mk in . U n da um u m a n tex no log ik ja r a yo n ni b os hqa r ish ish la yotg an ish c hi z im ma sig a tu sh a di va u nin g xav fsizligi t o 'liq bo shq a ru vc h i k ishi ma h or a tig a bo g 'l iq b o'la d i. Shu n ing uc h u n h a m sa no a t jih oz l a rin i lo yih a la sh da , bu jih oz la m i b osh qa r ish i ke r a k b o 'l ga n o p e r a to r imk on iya t la rin i r uh iy va fiz iolo gik ji ha tla r in i h isob ga o lish k er a k b o'l a di. A lb a tta bir ne c h a o 'nl a b shk a la, signa l va bo shq a be lgila r ni y ubo r uv c hi n a z o r a t- o'l c ho v q ur ilma la r i h o la tini h isobga o li sh v a k e ra kli ko 'r sa tm a l a r bila n ta ’min la b, te xn olo gik ja r a y o nn i to 'xto v siz d a vo m e ttir ish ish c hid a n ka tta m a h or a t ta la b qi lishi b ila n b irg a u ni k uc hli t oliqis hg a v a m a ’na viy c h ar c h a shg a olib ke la di. Shu ni ng u c hu n h a m ma sh in a va me x a niz m la m ing b osh qa r ish o rg a nla r i a niq ko 'r ina d ig a n, ye ngil bo shq a rila d iga n va f ar qla sh o so n q ilib jo yla sh tir ishg a ka tt a e ’tib or be r ila d i. U la m i s ta no kn i o 'z ig a yo ki b o'lm a s a , s ta no k da n b ir mu n c ha olislikd a j oy las htir ilga n bo sh qa r ish m ar ka z iga joy la shtir ila d i. Sa no at k or xo na la r iga o 'rn a ti la d iga n jih oz l a r ta r tib b ila n joy las htir ilishi, ko 'z d a n k e ch ir ish u c h u n qu la y, m oyl as h, q ismla r ga a jra tib ta ’m irla sh , so zla sh , b ir jo y da n ik kin ch i jo yga ko'c hir is h v a b os hq ar ish o son b o 'lis hi ke ra k. M a sh ina so zli k sa no a ti k or xo na la r id a ishc h ila r nin g c h a r c ha s hig a f aq a tgina jism o ni y va a sa biy c h a rc h a sh gi na ta ’sir qilib q o lma s da n , ba lki m a ’na viy c h a r ch a sh h a m qo 'sh ilib ke tish i m um kin . Sh un ing uc hu n se xla r da o 'm a tilg a n m a sh in a - me x a niz m la ri nin g h a r xil r an gla rg a b o'y a sh , k or xon a d e vo r la rin i ma s hin a ra ng lar i b ila n m uta n os ib bo 'ya s hg a er ish ish k a tta a h a miy a tg a e ga ek an lig i an iq la ng an .Mashina va mexanizmlaming inson hayotiga va sog‘lig‘iga xavf tug‘diradigan holatlarni vujudga keltiradigan joylari xavfli zona deb ataladi. Xavfli zonada asosan mashina va mexanizmlaming ochiq holdagi aylanadigan va harakatlanadigan qismlarida mujassamlanadi (37-rasm). Bu aylanayotgan qirquvchi asbob yoki detal, qayishli, zanjirli va tishli uzatmalar, harakatlanuvchi stanoklaming ishchi stollari, konveyerlari, yuklami bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirib yuradigan yuk ko'tarish mashinalari va h.k. Aylanuvchi qismlar bilan ishchilarning kiyimidan yoki sochidan ilintirib olishi mumkin bo‘lgan mexanizmlar, ayniqsa, xavfli hisoblanadi. Shuningdek, xavfli zonalar qatoriga mashina va mexanizmlarda ishlaganda elektr tokidan zararlanish, issiqlik, elektromagnit, ionlashgan nurlar, shovqin, titrash, ultratovush, zaharli gaz va bug'lar ta’siriga tushib qolish ham kiradi. Stanoklarda ishlayotganda qirqimlaming uchib ketishi, ishlatilayotgan asbobning sinib otilib ketishi, detail yaxshi siqib ushlanmaganligi natijasida otilib ketib ishchilami jarohatlashi ham xavfli zonaga kiritiladi. Xavfli zonalar doimiy, harakatlanuvchan va vaqti-vaqti bilan paydo boMadigan turlarga boMinadi. Doimiy xavfli zonaga qayishli, zanjirli va tishli uzatmalar, stanoklaming qirqish zonalari va harakatlanuvchi valiklar kiradi. Harakatlanuvchan xavfli zonaga prokat qilish stanlari, potok liniyalari, konveyerlar, qirqish joyi o'zgarib turadigan agregat stanoklari va boshqalar kiradi. Vaqti-vaqti bilan paydo boMadigan xavfli zonalarga yuk ko'tarish kranlari, kran balkalar, tal va telferlar kiradi. Chunki bu qurilmalar sex bo'ylab ish joylarini doimiy o'zgartirib turadi va qayerda ish bajarayotgan bo'lsa, shu yerda xavfli zona vujudga keladi. Har qanday texnologik jarayonni boshqarish uchun o'rnatiladigan stanok va qurilmalarning hammasini xavfli zonalari, albatta, unga kishilarning tushib qolmasliklarini ta’minlaydigan vositalar bilan ta’minlanishi kerak. Bunday vositalaming ba’zilari xavfli zona xavfini butunlay yo'qotadi, ba’zilari esa xavf darajasini birmuncha kamaytiradi. Bunday vositalar umuman muhofaza qilish sharoitiga qarab ikki gruppaga bo'lib qaraladi. Bulardan biri sexda hamma ishlovchilami muhofaza qilish imkoniyatini yaratadigan kollektiv muhofaza aslahalari va ikkinchisi ayrim ishlayotgan ishchini muhofazalash imkoniyatini beradigan shaxsiy muhofaza aslahalari hisoblanadi.


Yüklə 30,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə