Media to: środki (narzędzia, instrumenty, itp.) techniczne informacji I komunikacji itcYüklə 445 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü445 b.
#211Media to:

 • Media to:

 • - środki (narzędzia, instrumenty, itp.) techniczne informacji i komunikacji - ITC

 • - społeczne praktyki używania tych środków (instytucje, osoby, sposoby, etc.)

 • Przykłady:

 • telewizja - technika przekazywania ruchomych obrazów na odległość

 • Telewizja - instytucja - np. Telewizja Polska S.A., Polsat, TVN  • Dla człowieka - na poziomie makroskopowym - świat jest ciągły, nie zmienia się skokowo, choć ma taką naturę na poziomie mikroskopowym. Tę postrzeganą ciągłość można transponować na sygnały w sposób analogowy, czyli zgodny, podobny, odpowiedni.
 • .

  • Sygnały analogowe są związane z typem kanału (zmysłów) przekaźnika, którym są przekazywane, a przeto nie mają ani jednakowej formy, ani rodzaju nośnika. Sygnał dźwiękowy (np. mowa czy muzyka) nie jest przekazywany w tej samej formie i tym samym kanałem co sygnał wizualny (np. obraz).
 • Komunikowanie analogowe przekazuje całą informację obecną w oryginalnym przekazie w formie stale zmiennych sygnałów, które odpowiadają fluktuacji dźwięków czy fal świetlnych wywoływanych przez źródło informacji. Ludzkie zmysły są systemami analogowymi, tak jak większość współczesnych mass mediów.Analogowe (tradycyjne, dawne, stare)

 • Analogowe (tradycyjne, dawne, stare)

    • Rysunek, malarstwo, fotografia tradycyjna
    • Mowa, muzyka, fonografia, radiofonia
    • Teatr, film, telewizja
    • Pismo, drukarstwo
  • Cyfrowe (nowe)
   • www - strona internetowa -
   • DVD, pendrive
   • E-book i biblioteka cyfrowa
   • telewizja cyfrowa (satelitarna, kablowa, naziemna)
   • wiadomości sms i poczta elektroniczna
   • gra komputerowa
   • fotografia cyfrowa
   • telefonia internetowa


  • Wikipedia
  • Facebook
  • Blog
  • Second Life
  • YouTube
  • Twitter
  • Podcast
  • Telefon komórkowy 3G


Nowe media (w najszerszym sensie)

 • Nowe media (w najszerszym sensie)

 • to media, które korzystają z urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym.

 • Media cyfrowe to dowolny format prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane w formie cyfrowej (binarnej).Media cyfrowe są oparte na kodzie cyfrowym, używanym przez komputer.

 • Media cyfrowe są oparte na kodzie cyfrowym, używanym przez komputer.

 • Kod cyfrowy składa się z dyskretnych (oddzielnych) jednostek lub znaków.

 • Komputer operuje systemem dwójkowym (binarnym), który ma zaledwie 2 cyfry: 0 i 1, a zatem zapis „10” oznacza liczbę 2 w systemie dziesiętnym.

 • Cyfrowy- digitalny (ang. digit (palec) digital ‘cyfrowy’) oparty na technice cyfrowej, np. cyfrowym zapisie danych.Tym, co szczególnie odróżnia urządzenia cyfrowe od analogowych mediów audio-wizualnych i drukowanych to przede wszystkim:

 • Tym, co szczególnie odróżnia urządzenia cyfrowe od analogowych mediów audio-wizualnych i drukowanych to przede wszystkim:

   • Łatwość i szybkość zmieniania i aktualizacji treści,
   • łatwa dostępność,
   • zdolność do uzyskania informacji zwrotnej od odbiorców (interaktywność).


Multimedia (z łac. Multum + Medium) to media cyfrowe, które wykorzystują tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych.

 • Multimedia (z łac. Multum + Medium) to media cyfrowe, które wykorzystują tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych.

 • Multimedia posiadają cechy tradycyjnych sztuk pięknych jednak mają szerszy zakres.Hipertext

 • HipertextMedia sieciowe pojawiły się wcześniej niż media w pełni cyfrowe. Był bowiem medium sieciowym telegraf, a także telefon (analogowy), czy radio CB.

 • Media sieciowe pojawiły się wcześniej niż media w pełni cyfrowe. Był bowiem medium sieciowym telegraf, a także telefon (analogowy), czy radio CB.

 • Jednak obecnie sieci medialne są podstawą dla nowych mediów sieciowych, przy czym sieci te mogą mieć charakter fizyczny, jak szerokopasmowy kabel, ale mogą być bezprzewodowe, jak satelity czy telefonia komórkowa, przy czym muszą przenosić ogromne ilości danych do licznych powiązanych węzłów.

 • Sieci są oparte na pełnej interoperatywności i interkonektywności, więc mogą być do niej podłączane różne urządzenia .

Media sieciowe (czasem określane jako sieciowe systemy medialne) odnoszą się do mediów połączonych w sieci komputerowe, takich jak Internet.

 • Media sieciowe (czasem określane jako sieciowe systemy medialne) odnoszą się do mediów połączonych w sieci komputerowe, takich jak Internet.

 • Media sieciowe są dynamicznie rozwijane przez postęp technologii i i oprogramowania

 • Następujące cechy wyróżniają media sieciowe:

  • Media sieciowe są demokratyczne i zdecentralizowane. Odbiorcy mogą być również twórcami przekazów.
  • Media sieciowe wymagają wykorzystania komputerów jako urządzeń wejścia / wyjścia do sieci telekomunikacyjnej
  • Media sieciowe wymają istnienia społeczności użytkowników
Użyteczność sieci telekomunikacyjnej lub innego systemu teleinformatycznego rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby urządzeń (użytkowników) do niej podłączonych.

 • Użyteczność sieci telekomunikacyjnej lub innego systemu teleinformatycznego rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby urządzeń (użytkowników) do niej podłączonych.Peer-to-Peer

 • Peer-to-Peer

 • P2P (od ang. peer-to-peer – równy z równym) – model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa (w przeciwieństwie do modelu klient-serwer).

 • Pierwotnie idea Internetu była zbliżona do sieci P2P – wszystkie hosty pełniły równorzędną rolę w procesie wymiany informacji. W wyniku gwałtownego rozwoju, symetria Internetu została złamana.

 • Scentralizowany Internet ułatwiał kontrolę nad elektronicznym rozpowszechnianiem materiałów chronionych prawem autorskim.

 • Internet rozumiany jako sieć witryn WWW i serwerów FTP nie nadaje się do tego, czego pragnęli zwykli użytkownicy, czyli wymieniania się posiadanymi plikami z muzyką.BitTorrent – protokół wymiany i dystrybucji plików przez Internet

 • BitTorrent – protokół wymiany i dystrybucji plików przez Internet

 • klient protokołu BitTorrent, który także nosi nazwę BitTorrentBlogs: Blogger, LiveJournal, Open Diary, TypePad, WordPress, Vox, ExpressionEngine, Xanga

 • Blogs: Blogger, LiveJournal, Open Diary, TypePad, WordPress, Vox, ExpressionEngine, Xanga

 • Micro-blogging / Presence applications: Twitter, Plurk, Tumblr, Jaiku, fmylife

 • Social networking: Bebo, BigTent, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Hi5, Ning, Elgg, Drupal

 • Social network aggregation: NutshellMail, FriendFeed

 • Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com • Współpraca

 • Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint

 • Social bookmarking (or social tagging)[6]: Delicious, StumbleUpon, Google Reader, CiteULike

 • Wiadomości : Digg, Mixx, Reddit, NowPublic

 • Opinion sites: epinions, Yelp

 • Multimedia

  • Zdjęcia Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug, Picasa
  • Wideo: YouTube, Viddler, Vimeo, sevenload
  • Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Stickam, Skype
  • Podcasty
  • Wymiana plików muzycznych
 • Opinie i przeglądy

  • Towary epinions.com, MouthShut.com
  • Business Reviews: yelp.com
 • Społeczności Q&A: Yahoo! Answers, WikiAnswers, Askville, Google Answers

 • Rozrywka

  • Media & Entertainment Platforms: Cisco Eos
  • Virtual worlds: Second Life, The Sims Online, Forterra
  • Gry online Miniclip, Kongregate
 • Inne

  • Agreggatory informacji : Netvibes, Twine (website)


Zbiór aplikacji internetowych zbudowanych na idei i technologii Web 2.0, które umożliwiają tworzenie i wymianę treści przez użytkowników.

 • Zbiór aplikacji internetowych zbudowanych na idei i technologii Web 2.0, które umożliwiają tworzenie i wymianę treści przez użytkowników.otwarty serwis internetowy, należący do You Tube, LLC umożliwiający prezentację filmów, wideoklipów lub własnych miniprodukcji w Internecie, reklamujący się hasłem "Broadcast Yourself" (ang. dosł. Wyemituj siebie). Powstał w lutym 2005 roku.

 • otwarty serwis internetowy, należący do You Tube, LLC umożliwiający prezentację filmów, wideoklipów lub własnych miniprodukcji w Internecie, reklamujący się hasłem "Broadcast Yourself" (ang. dosł. Wyemituj siebie). Powstał w lutym 2005 roku.przesuwanie medium (tablice, księgi)

 • przesuwanie medium (tablice, księgi)

 • przenoszenie medium (książka, gazeta, walkman, iPod)

 • przesyłanie medium (list)

 • transportowanie medium (aparaty walizkowe)

 • przychodzenie do medium (do telegrafu, do hot spotu)

 • noszenie medium (telefony komórkowe)Podstawą zakresu definicji jest mobilność - co jest przenoszone?

 • Podstawą zakresu definicji jest mobilność - co jest przenoszone?

 • Który z elementów procesu komunikowania jest mobilny:

   • przekaz (informacja),
   • aparat
   • czy użytkownik?
  • Cztery kategorie mediów przenośnych:
   • stacjonarne bezprzewodowe (domowe),
   • nomadyczne bezprzewodowe (hot spot, PDA z Wi-Fi),
   • transportowane mobilne (radio samochodowe),
   • mobilne przenośne (komórka, netbook, Kindle).
Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z mediami cyfrowymi. Aby było to możliwe są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

 • Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z mediami cyfrowymi. Aby było to możliwe są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

  • interfejs tekstowy — urządzenie wejściowe to klawiatura, a wyjściowe to drukarka znakowa lub wyświetlacz w trybie znakowym,
  • interfejs graficzny — wejście to urządzenie wskazujące (np. myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny,
  • interfejs strony internetowej — wejście i wyjście jest realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w przeglądarce internetowej.
  • Interfejs haptyczny – np. ekran dotykowy


Media cyfrowe – w szczególności interaktywne jak komputer – ulegają antropomorfizacji

 • Media cyfrowe – w szczególności interaktywne jak komputer – ulegają antropomorfizacji

 • Antropomorfizacja lub antropomorfizm – nadawanie nie będącym ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Termin jest kombinacją dwu greckich słów, άνθρωπος (anthrōpos), oznaczających "ludzki", oraz μορφή (morphē), oznaczającego "kształt" lub "formę".

 • Szczególnym przypadkiem animizacji jest antropomorfizacja w odniesieniu do przedmiotów nieożywionych, gdy przypisuje się im cechy wręcz ludzkie. • Polega na komunikowaniu się z medium za pomocą głosu (sterowanie i dyktowanie)Haptyczny (gr. Haphe) dotykowy, odnoszący sie do zmysłu dotyku.

 • Haptyczny (gr. Haphe) dotykowy, odnoszący sie do zmysłu dotyku.

 • Technologia haptyczna to taka, która komunikuje się z użytkownikiem poprzez dotyk

 • Ostatnio w efektory haptyczne zaczęto wyposażać ekrany dotykowe.Nasze interakcje z komputerami, telewizją i nowymi mediami są z zasady społeczne i naturalne, tak jak interakcje z innymi ludźmi.

 • Nasze interakcje z komputerami, telewizją i nowymi mediami są z zasady społeczne i naturalne, tak jak interakcje z innymi ludźmi.

 • Stawianie znaku równości między mediami a realnym życiem nie wynika bynajmniej z niewiedzy lub młodego wieku, lecz jest zjawiskiem powszechnym i niezależnym od naszej świadomości.

 • Traktując media jako istoty społeczne, oczekujemy zatem bezwiednie, że będą one przestrzegać określonych norm i zasad życia społecznego: nasz komputer ma być nie tylko sprawny, ale również "grzeczny"!Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə