Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 31 dekabr 2015-ci IL tarixinəYüklə 1,92 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix17.09.2018
ölçüsü1,92 Mb.
#69049
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


 

 

 

 

 

AZVİRT                                                                Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

 

31 dekabr 2015-ci  il tarixinə 

 

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ 

(BİRLƏŞDİRİLMİŞ)                         

MALİYYƏ HESABATLARI  VƏ 

MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ 


Mündəricat 

31 DEKABR 2015-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ (BİRLƏŞDİRİLMİŞ) 

MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN 

MƏSULİYYƏTİNƏ DAİR HESABAT ..................................................................................................... 1 

MÜSTƏQIL AUDITORUN HESABATI ............................................................................................. 2 

Maliyyə Nəticələri Haqqında Hesabat ............................................................................................. 3 

Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat .............................................................................................. 4 

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqinda Hesabat ................................................................................. 5 

Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat ...................................................................................... 6 

1.  Korporativ məlumat .................................................................................................................. 7 

2.  Təqdim etmənin əsasları ......................................................................................................... 7 

3.  Əhəmiyyətli uçot siyasətlərinin qəsa məzmunu ...................................................................... 8 

4

.  Əhəmiyyətli mühasibat  təxminləri və fərziyyələri ..................................................................17 Seqment haqqında məlumat ................................................................................................. 18 

6.  Gəlir ........................................................................................................................................ 18 

7.  Satışın maya dəyəri ............................................................................................................... 19 

8.  İnzibati xərclər ........................................................................................................................ 19 

Maliyyə xərcləri ...................................................................................................................... 20 10.  Sair (fövqəladə) xərclər/(gəlirlər) ........................................................................................... 20 

11.  Ehtiyatlar ................................................................................................................................ 20 

12.  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri ................................................................................... 20 

13  Torpaq, tikili və avadanlıqlar .................................................................................................. 21 

14  Qısamüddətli debitor borclar ................................................................................................. 21 

15  Sair qısamüddətli aktivlər....................................................................................................... 22 

16.  Qısamüddətli kreditor borcları ............................................................................................... 22 

17  Mənfəət vergisi ....................................................................................................................... 22 

18  Sair qısamüddətli öhdəliklər .................................................................................................. 23 

19  Pay üzrə mənfəət  ................................................................................................................23 

20  Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar ................................................................................................ 23 

21  Maliyyə risklərinin idarə edilməsinin məqsədi ....................................................................... 23 

22  Qəbul olunmuş lakin qüvvədə olmayan standartlar .............................................................. 25 

23  Hesabat tarixindən sonra baş vermiş hadisələr .................................................................... 31 

 

 

 31 DEKABR 2015-Ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ (BİRLƏŞDİRİLMİŞ) 

MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI

 VƏ TƏSDİQLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN 

MƏSULİYYƏTİNƏ DAİR HESABAT 

Rəhbərlik  “Azvirt”  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti  və  onun  struktur  bölmələrinin  (“Cəmiyyət”) 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini, eləcə də həmin tarixə bitən il üzrə əməliyyat nəticələri, 

pul  vəsaitlərinin  hərəkəti  və  səhmdar  kapitalında  dəyişiklikləri  düzgün  əks  etdirən  konsolidə  edilmiş 

(birləşdirilmiş)  maliyyə  hesabatlarının  Maliyyə  Hesabatlarının  Beynəlxalq  Standartlarına  (“MHBS”) 

müvafiq olaraq hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.  

Konsolidə  edilmiş  (birləşdirilmiş)  maliyyə  hesabatlarının  hazırlanmasında  rəhbərlik  aşağıdakılara 

cavabdehdir: 

 Mühasibat uçotu qaydalarının müvafiq şəkildə seçilməsi və tətbiqinə;

 Məlumatların, o cümlədən mühasibat uçotu qaydalarının müvafiq, mötəbər, müqayisəli və anlaşıla

bilən tərzdə təqdimatına;

 İstifadəçilərə  xüsusi  əməliyyatların,  digər  hadisə  və  şəraitlərin  Cəmiyyətin  maliyyə  vəziyyəti  və

maliyyə  nəticələrinə  təsirini  anlamaqda  yardım  göstərilməsi  üçün  MHBS-nın  xüsusi  tələblərinin

yerinə yetirilməsi kifayət etmədikdə əlavə açıqlamalar verilməsinə;

 Cəmiyyətin  fasiləsizlik  prinsipinə  əsasən  fəaliyyətini  davam  etdirə  bilməsi  imkanlarının

qiymətləndirilməsinə.

Həmçinin rəhbərlik aşağıdakılara görə məsuldur: 

 Cəmiyyət  daxilində  sağlam  və  effektiv  daxili  nəzarət  sisteminin  yaradılması,  tətbiqi  və

saxlanılmasına*;

 Cəmiyyətin əməliyyatlarının açıqlanması və izah edilməsi, habelə, onun konsolidə edilmiş maliyyə

hesabatlarının  istənilən  vaxt  dəqiqliklə  açıqlanması  üçün  yetərli  olan  və  Cəmiyyətin  konsolidə

edilmiş  maliyyə  hesabatlarının  MHBS-na  uyğun  gəldiyini  təmin  edə  biləcək  müvafiq  mühasibat

uçotu qeydlərinin aparılması;

 Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  və  mühasibat  uçotu  qaydalarına  müvafiq  olaraq

məcburi mühasibat uçotu qeydlərinin aparılmasına;

 Cəmiyyətin aktivlərinin mühafizə olunması üçün mümkün tədbirlər görülməsinə və

 Saxtakarlıq və digər pozuntuların müəyyən edilməsi və qarşısının alınmasına.

Cəmiyyətin  31  dekabr  2015-ci  il  tarixinə  bitən  illər  üzrə  konsolidə  edilmiş  (birləşdirilmiş)  maliyyə 

hesabatları 06 aprel 2015-ci il tarixdə rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuşdur.  

E.Ə.Əliyev 

 M.D.Məmmədov  Direktor 

Baş mühasibi   Yüklə 1,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə