Meningoensefalit, meningoensefalitYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#1032 • Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu nedenidir.meningoensefalit,

 • meningoensefalit,

 • hipoglisemi,

 • tiamin eksikliği,

 • nöbetler - SE

 • hiperkapni,

 • hiperglisemi,

 • hipertiroidi,

 • hipotermi,

 • hipoksi,

 • hipotansiyon,

 • hipotiroidi,

“20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”

 • “20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”“20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”

 • “20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”

  • Konvulsif status epileptikus
   • Jeneralize
   • Basit parsiyel
   • Epilepsia parsiyalis kontinua


“20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”

 • “20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”

  • Konvulsif status epileptikus
   • Jeneralize
   • Basit parsiyel
   • Epilepsia parsiyalis kontinua
  • Nonkonvulsif status epileptikus
   • Jeneralize (absans)
   • Kompleks parsiyel


NYBÜ’de %18 NKSE görülüyor

 • NYBÜ’de %18 NKSE görülüyor

 • Pandian et al., 2004

 • Komalı hastaların %8’inde NKSE görülüyor

 • Towne et al., 2000

 • NKSE olan komadaki hastaların %70’inde “subtle” hareketler; %10 hastada klinik bulgu yok%90 üzerinde sürekli EEG çekimi ile gösteriliyor Claaseen et al., 2004

 • %90 üzerinde sürekli EEG çekimi ile gösteriliyor Claaseen et al., 2004

 • Jeneralize konvülzif nöbet %14-20 oranında NKSE ile devam ediyorKoma ve NKSE mortalite yüksek

 • Koma ve NKSE mortalite yüksek

 • Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değilKoma ve NKSE mortalite yüksek

 • Koma ve NKSE mortalite yüksek

 • Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil

 • Tanı ve tedavisi tartışmalı

  • Tanı koymak zor
  • Sürekli EEG izlemi gerekir
  • Tedavisi iyi ya da kötü gidişli olmasına göre değişiyor


Belirtiler:

 • Belirtiler:

 • EEG:

 • Benzodiazepinlere yanıt:Belirtiler: Konvülzif hareketler

 • Belirtiler: Konvülzif hareketler

 • EEG: Ritmik epileptiform anomali

 • Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG ve klinik iyileşmeBelirtiler: Koma

 • Belirtiler: Koma

 • EEG: Ritmik epileptiform anomali

 • Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşmeBelirtiler: Koma

 • Belirtiler: Koma

 • EEG: PLED, PED

 • Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme

Hastane komplikasyonları %39

 • Hastane komplikasyonları %39

  • enfeksiyonlar, solunum sistemi, nörolojik, dermatolojik
 • Akut medikal hastalıkta %55

 • Epilepsili hastada %22Mortalite %18

 • Mortalite %18

 • Akut medikal probleme bağlı NKSE: %27

 • Kriptojenik NKSE: %17

 • Epileptik hastada NKSE: %6Varolan sistemik hastalık önemli

 • Varolan sistemik hastalık önemli

 • Hastanede akut komplikasyonlar önemli

 • Mental durum değişikliğinin derecesi önemli

 • EEG bulguları ile bir ilişki yokEpilepsi sekeli %43

 • Epilepsi sekeli %43

 • Tekrarlayan NKSE %29

 • EEG’de lateralizasyon gösterenlerde daha sıkİleri yaş

 • İleri yaş

 • Hipoksi, akut semptomatik

 • SE süresi

 • EEG’de burst supresyonların olması

 • EEG’de periyodik lateralize edici deşarjların olması (PLED)

İskemik: % 80-85

 • İskemik: % 80-85

 • Hemorajik % 15-20

Akut inmeli hastada medikal destek:

 • Akut inmeli hastada medikal destek:

  • Hava yolu açıklığı ve solunum
  • Kalp
  • Kan basıncı
  • Kan şekeri
  • Vücut ısısı
  • Sıvı ve elektrolit dengesi


Solunum: Aspirasyonu önleme

 • Solunum: Aspirasyonu önleme

 • SDS < 20 SaO2 > %92-95

 • Kalp: Kalp hızı 60-100/dakika

 • Kan Basıncı: Hipotansiyonun önlemek

 • SKB > 100 mmHg DKB > 70 mmHgKan Şekeri: < 150 mg/dl’de tutmak;

 • Kan Şekeri: < 150 mg/dl’de tutmak;

 • gereğinde SC veya İV insülin tx

 • Tedavi ne kadar agresi olmalı??

 • Vücut Isısı: < 37.5C’de tutmak

Övolemi sağlanması:

 • Övolemi sağlanması:

  • İzotonik NaCl: 1-2cc/kg/saat
  • Hipotonik sıvı (%5 dekstroz) kaçınmalı
 • Beslenme: Oral alım kesilmeli

 • Bulantı/ kusmanın önlenmeli

 • Ağrı kontrolü sağlanmalıSistolik KB>220 mmHg, Diastolik KB>120 mmHg (q5 dakika x 3)

 • Sistolik KB>220 mmHg, Diastolik KB>120 mmHg (q5 dakika x 3)24 saatte bazalin %15’ninden fazla KB düşürülmemeli

 • 24 saatte bazalin %15’ninden fazla KB düşürülmemeli

 • Mümkün olduğu kadar nitratlar ve nitroprussid’den kaçınılmalı (intrakranial basınç artışı ve kontrolsüz KB düşmesi)Derin / subkortikal

 • Derin / subkortikal

 • Kortikal / lobarDerin - %49:

 • Derin - %49:

  • Putaminal
  • Talamik
  • kaudat
 • Lobar - %35

 • Serebellar - %10

 • Beyin sapı - %6

  • Pons ağırlıklı


Nörolojik ve vital bulguların yakın takibi gerekli

   • Nörolojik ve vital bulguların yakın takibi gerekli
    • Nörolojik takip standart skalalar ile yapılmalı: NIH ve Glascow koma skalası (veya SSS, unified NS)
    • KB, nabız, oksijenasyon, ateş, beslenme, sıvı-elektrolit bakımı


Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi

   • Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi
    • Nöbet, aspirasyon, enfeksiyon, DVT/PE
   • Erken tekrarın önlenmesi
   • Erken rehabilitasyon
   • Spesifik tedavi
    • Hematom büyümesini engelleme
    • Cerrahi


Tüm İSK hastaları varsa inme ünitesi, yoksa YBÜ’nde en az 24 saat takip edilmeli (AHA, EUSI)

 • Tüm İSK hastaları varsa inme ünitesi, yoksa YBÜ’nde en az 24 saat takip edilmeli (AHA, EUSI)

 • Prognoz belirlemesi dikkatli yapılmalıdır (ilk 24 st içinde verilen DNR order’ı kötü prognoz için belirleyici olabilir)

Kılavuzlar:

 • Kılavuzlar:

  • AHA – 2007, EUSI – 2006
  • RCT çalışmalara dayalı değil
  • KB yüksekliği hematom genişlemesi ile ilgili olabilir
  • Völüm artışı ise kötü prognoz ile ilişkili
  • Hızlı KB düşmesi olası iskemik alanı genişletebilir


SKB > 200 veya MAP > 150 mmHg: İV infüzyon ile agresif tx, 5 dk KB takibi

 • SKB > 200 veya MAP > 150 mmHg: İV infüzyon ile agresif tx, 5 dk KB takibi

 • SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS VAR: İCP monitorizasyonu eşliğinde ve CPP > 60-80 mmHg olacak şekilde sürekli/aralıklı İV tedavi

 • SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS YOK: ılımlı KB düşürülmesi (MAP 110 veya hedef 160/90 mmHg), sürekli/aralıklı İV tedavi ve 15 dak. klinik değerlendirmeHiperakut dönemde HT dikkatli olarak normalize edilebilir:

 • Hiperakut dönemde HT dikkatli olarak normalize edilebilir:

 • SKB >160 -180 mmHg; MAP >110 - 130 mmHg

 • Güvenli Seçenekler:

 • Metoprolol (Beloc® 5mg/5ml)

 • Esmolol (Brevibloc® 100mg/10cc):

 • Furosemid (lasix ® 20mg/2cc)

 • Son seçenekler:

 • Nitrogliserin (Perlinganit ® 10mg/10cc, Nitroglycerin ®

 • Na-Nitroprussid (Nipruss): 0.25-(5)10 g/kg/dak IV infKompresyon çorabı, intermittant pnömatik kompresyon: ilk günden başlanmalı (düşük kanıt düzeyi)

 • Kompresyon çorabı, intermittant pnömatik kompresyon: ilk günden başlanmalı (düşük kanıt düzeyi)

 • Yüksek riskli hastada “yarı” dozda sc UFH veya LMWH başlanabilirKullanılan ajana göre aPTT veya anti-FXa takip edilmelidir

 • Kullanılan ajana göre aPTT veya anti-FXa takip edilmelidir

 • Nörolojik olarak stabil hastada LMWH 2. günde başlanabilir

 • İnferior vena cava filtresiErişkinler:

 • Erişkinler:

 • * Masif kafa travması

 • * Kardiopulmoner arrest

 • * İntraserebral hemoraji/SAK

 • * Geniş iskemik inme ve herniasyon

 • * Fulminant hepatik ansefalopatiÇocuklar:Şiddetli elektrolit, asit-baz veya endokrin bozukluk

 • Şiddetli elektrolit, asit-baz veya endokrin bozukluk

 • Vücut ısısının 32oC altında olduması

 • Hipotansiyon

 • İlaç entoksikasyonu (örn: barbituratlar)

 • Zehirlenmeler

 • Nöromüsküler blok yapan ajanlar

YD - 2 ay; 48 saat

 • YD - 2 ay; 48 saat

 • 2 ay - 1 yaş; 24 saat

 • 1 yaş – 18 yaş; 12 saat

 • Erişkin Ülkelere göre değişkenKoma ve yanıtsızlık

 • Koma ve yanıtsızlık

  • Serebral yanıtsızlık ( Spontan / Uyaran )
  • Deserebre, dekortike postürü ( - )
  • Spinal kord refleksleri (primitif R. ±)
 • Beyin sapı fonksiyonlarının kaybı

Beyin Sapı (Mezensefalon, Pons, Medulla oblangata)

 • Beyin Sapı (Mezensefalon, Pons, Medulla oblangata)Pupillerin büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu

 • Pupillerin büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu

 • Göz hareketleri

  • Okülosefalik refleks
  • Okülovestibuler refleks


Fasiyal duyu ve motor yanıtları

 • Fasiyal duyu ve motor yanıtları

   • Kornea refleksi
   • Çene refleksi
   • Ağrılı uyarı ile “yüz buruşturma”nın değerlendirilmesi
 • Öğürme ve öksürme refleksi

 • Apne testi2. ve 3. kafa çiftleri

 • 2. ve 3. kafa çiftleri

 • Parlak ışığa yanıtsız, fiks, dilate ( 4 - 9 mm )

 • Yanlış değerlendirme

   • İlaç zehirlenmesi (narkotikler)
   • CPR sonrası (adrenalin - atropin)
   • Ağır yüz yaralanmaları
Kornea refleksi ( - )

 • Kornea refleksi ( - )

 • Çene refleksi ( - )

 • Yüz buruşturma ( - )Posterior farenks uyarımına öğürme yanıtı elde edilmez

 • Posterior farenks uyarımına öğürme yanıtı elde edilmez

 • Trakeal aspirasyon işlemine öksürük yanıtı elde edilmez

En önemli beyin sapı refleksi : solunum

 • En önemli beyin sapı refleksi : solunum

 • Test için ön koşullar ;

  • Vücut ısısı normale yakın olmalı
  • Sistolik kan basıncı > 90 mmHg olmalı
  • Hipovolemik olmamalı
  • PCO2 ve PO2 değerleri normal olmalı
   • PCO2; 30 - 40 mmHg
   • PO2 > 200 mmHg (10-30 dk; %100 O2 )
Klinik şüphe veya uyumsuz bulgular varsa gerekir

 • Klinik şüphe veya uyumsuz bulgular varsa gerekir

 • Anjiyografiye göre daha kolay

 • EEG’ye göre YBÜ artefaktı daha az

 • Multipl damardan kayıt gerekli

 • 30 dakika monitorizasyon öneriliyor

 • Beyin ölümü riski olan kişilerde bazal tetkik olması önemli


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə