MergedFileYüklə 2,89 Kb.

səhifə1/45
tarix11.04.2018
ölçüsü2,89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45 
 
Rezo Əliyev 
 
 
 
Elmi işlərin yerinə yetirilməsi 
metodikası
 
 
Elmi layihələrin, diplom və dissertasiya işlərinin uğurlu 
hazırlanmasına dair vəsait 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı 2016 
 


Rəyçilər:    
Prof. t.e.d. Nizami Yusubov 
Lənkəran  Dövlət  Universitetinin  tədris  işləri  üzrə 
prorektoru; 
Dos. t.ü.f.d. Ərəstun Məmmədov, 
AzTU-nun maşınqayırma fakültəsinin dekanı. 
 
Elmi redaktor: Dos. t.ü.f.d. Ərəstun Məmmədov. 
 
 
 
Rezo  Əliyev. 
Elmi  işlərin  yerinə  yetirilməsi  metodikası.  Elmi  layihələrin, 
diplom  və  dissertasiya  işlərinin  uğurlu  hazırlanmasına  dair  vəsait.  Bakı: 
“Alatoran yayınları” nəşriyyatı, 2016. 
 
Kitabda  müasir  elmi  idrakın  və  onu  formalaşdıran  üsulların  fəlsəfi 
quruluşuna  diqqət  yetirilərək  elmi  işlərin  planlanması  və  yerinə 
yetirilməsinin  praktiki  yolları  göstərilmişdir.  Burada  elmi  tədqiqatın 
ə
sasını, strukturunu, səviyyələrini və uyğun  metodlarını əhatə edən suallar 
dərindən araşdırılır, elmi işin tərtibi üçün tövsiyyələr verilir. 
Kitab  tələbə,  doktorant  və  elmi  işlə  məşğul  olan  mütəxəssislər  üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  
 
 
ISBN: 978-9953-8066-3-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alatoran  Yayınları 


Mündəricat 
 
 
  3 
MÜNDƏRİCAT .................................................................................... 3 
Ön söz ..................................................................................................... 7 
Giriş ........................................................................................................ 9 
Fəsil 1: Elmi–tədqiqat işlərinin fəlsəfəsi ............................................. 11 
1.1.  Cəmiyyətin inkişafında elmin rolu ............................................... 11 
1.2.  Elmi–tədqiqat üsullarının strukturu .............................................. 14 
1.3.  Tədqiqatın elmi metodları ............................................................ 17 
1.4.  Tədqiqatın metodologiyası ........................................................... 23 
1.5.  Elmi–tədqiqat prosesinin məntiqi quruluşu .................................. 24  
1.6.  Mövzunun seçilməsi və elmi–tədqiqat işlərinin planlanması ....... 31 
1.7.  Elmi–tədqiqat işinin refleksiv fazası ............................................ 35 
1.8.  Elmi fəaliyyətin xüsusiyyətləri  .................................................... 37  
1.9.  Texniki və intellektual yaradıcılığın hüquqi qorunması ............... 39 
1.10.Tamamlanmış elmi–tədqiqat işlərin nəticələrinin tətbiqi və  
    səmərəliyi ..................................................................................... 44 
Fəsil 2: Elmi işlərin tərtibinə dair ümumi anlayışlar ........................ 49 
2.1. Elmi işin mərhələləri ..................................................................... 50 
2.1.1. Mövzuların seçilməsi  ........................................................... 50 
2.1.2. Mövzunun refleksiyası ......................................................... 52 
2.1.3. İdeyaların işlənməsi .............................................................. 53 
2.1.4. İlkin iş planının tərtibi .......................................................... 53 
2.1.5. Materialın toplanması ........................................................... 54 
2.1.6. İş planının dəqiqləşdirilməsi və toplanmış materialın  
qiymətləndirilməsi .......................................................................... 54 
2.1.7. Mövzunun işlənməsi ............................................................. 55 
2.1.8. İşin təhvili ............................................................................. 55 
2.2.  Elmi işin məqsədi ......................................................................... 55 
2.3. İşin icrası üçün vacib texniki baza ................................................ 59 
2.4. Təhsil və elmi–tədqiqat proseslərinə təsir edən psixoloji   
 
 amillər ........................................................................................... 59 
2.4.1. Elmi–tədqiqata şəxsi münasibət və motivasiya .................... 60  
2.4.2. Öyrənmə vərdişlərinə yiyələnmək ........................................ 61 


Mündəricat 
 
 
 

2.4.3. Vaxtın düzgün seçilməsi ....................................................... 63 
2.4.4. Qorxunun üstələnməsi .......................................................... 65 
Fəsil 3: Ədəbiyyatların axtarılması ..................................................... 67 
3.1. Axtarış yerləri ............................................................................... 67 
3.2. İnformasiya axtarış strategiyası..................................................... 71 
3.3. Ədəbiyyat mənbələri ..................................................................... 73 
3.4. Kitabxana kataloqları .................................................................... 74 
3.5. Ədəbiyyatın növləri ....................................................................... 77 
3.6. Ədəbiyyatın seçilməsi ................................................................... 79 
3.7. Ədəbiyyatla işləmə ........................................................................ 81 
Fəsil 4: Materialın oxunması ............................................................... 83  
4.1. Oxuma texnikası ........................................................................... 83 
4.2. Sürətli oxuma ................................................................................ 86 
4.3. Mətnin dənlənməsi ........................................................................ 86 
4.4. Oxunulan informasiyanın mənimsənilməsi ................................... 87 
4.5. Mətnin ümumiləşdirilməsi ............................................................ 88 
Fəsil 5: Əlyazmanın hazırlanması ....................................................... 90 
5.1. Ümumi tələblər ............................................................................. 90 
5.2. Dəqiq yazma ................................................................................. 91 
5.2.1. Strukturun işlənməsi ............................................................. 91 
5.2.2. İşin hissələrə bölünməsi ........................................................ 93 
5.2.3. Elmi işin əsas hissəsinin tərtibi ............................................. 98 
5.2.4. Yazma stilistikası .................................................................. 99 
5.2.5. Sitatların və mənbələrin göstərilməsi ................................... 102 
5.2.6. İnternet materiallarından sitatların gətirilməsi  ..................... 106 
5.2.7. Qrafiki təsvirlərin işlənməsi ................................................. 108 
5.2.8. Qeydlər və göstəricilər .......................................................... 110 
5.2.9. Əlavələrin tərtibi ................................................................... 111 
5.3. Kreativ yazma ............................................................................... 112 
5.3.1. Elmi dil ................................................................................. 112 
5.3.2. Yazma çətinlikləri................................................................. 114 
5.3.3. Kreativ yazma texnikaları ..................................................... 116 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə