Mevlana Değişim Programı, belirtilen ab ve ab dışındaki ülkeleri kapsamaktadır. Değişim anlaşmamızın olduğu üniversiteler ile yapılabilmektedirYüklə 445 b.
tarix21.06.2018
ölçüsü445 b. • Mevlana Değişim Programı= yurtdışı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi

 • Mevlana Değişim Programı, belirtilen AB ve AB dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.

 • Değişim anlaşmamızın olduğu üniversiteler ile yapılabilmektedir.

 • Öğrenciler bir dönem (4 ay) burslu olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

King’s College (ABD)

 • King’s College (ABD)

 • Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Azerbaycan)

 • Qafqaz Üniversitesi (Azerbaycan)

 • Odlar Yurdu Üniversitesi (Azerbaycan)

 • Uluslararası Kafkas Üniversitesi (Gürcistan)

 • Syiah Kuala Üniversitesi (Endonezya)7. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi (Kırgızistan)

 • 7. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi (Kırgızistan)

 • 8. Manas Üniversitesi (Kırgızistan)

 • Osh Üniversitesi (Kırgızistan)

 • Uluslararası İslam Üniversitesi (Malezya)

 • Putra Malezya Üniversitesi(Malezya)

 • Selangor Üniversitesi (Malezya)

 • Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan) • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

 • Araştırma görevlileri sadece ders alma hareketliliğinden yararlanabilirler.

 • Öğrenciler, Mevlana Programından sadece bir kez faydalanabilirler.

 • Asil listesinde olmasına rağmen geçerli bir mazeret bildirmeksizin iptal eden öğrenci bir daha başvuramaz. • Dönem kaybı yaşar mıyım?

 • Gitmeden önce hazırlayacağı Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz. • Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler bu bağlamda öğrenciler gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 • Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 21 ülkeyle (Gelen/Giden) öğrenci ve gelen öğretim elemanı değişiminin tüm alanlarda yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen 21 ülkeyle (Gelen/Giden) öğrenci ve gelen öğretim elemanı değişiminin tüm alanlarda yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.Aşağıdaki tabloda belirtilen 28 ülkeyle (Gelen/Giden) öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin belirtilen alanlarda yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen 28 ülkeyle (Gelen/Giden) öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin belirtilen alanlarda yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

2016 – 2017 Eğitim öğretim yılında gelen/giden öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmelerinde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan için toplam en fazla % 20 kontenjan tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 • 2016 – 2017 Eğitim öğretim yılında gelen/giden öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmelerinde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan için toplam en fazla % 20 kontenjan tahsis edilmesi uygun görülmüştür. • Bursları nasıl alacağım?

 • Öğrenci Halk Bankası SDÜ Uydu Şubesinde TL hesabı aştırır ve IBAN numarasını Koordinatörlüğümüze iletir.

 • Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %80'i öğrenci karşı üniversiteye gittiğinde karşı üniversiteye ulaştığına dair imzalatacağı belgeyi Koordinatörlüğümüze ilettiği zaman ödenir.

 • %20 burs ödemesinde, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınır.

 • Burs Ödemelerinde bir yarıyıl 4 ay olarak kabul edilir. • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması

 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması

 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

 • Yabancı Dil Sınavı Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır. (06 Nisan 2016 Saat: 12:00)

 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilerin, kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olmamaları gerekmektedir. • Öğrenim protokolü:

 • Öğrencinin değişim dönemi başlamadan önce kendi kurumunda alacağı derslerin karşılığı gideceği kurumdaki derslerin eşleştirmesinin yapıldığı, ders adlarını ve kredileri içeren belgedir.

 • Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanır ve Öğrenim Protokolü olarak adlandırılır.

 • Öğrenciler gittikleri kurumda üst veya alt sınıflardan ders seçebilirler.

 • Alttan dersi var ise öncelikle o dersi almakla yükümlüdür. Yönetmelik gereği üstten ders alamaz.

 • Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir. • Öğrencilerin, alacakları ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.

 • Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

 • Öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.

 • Krediler AKTS ise AKTS, Ulusal ise Ulusal Kredi olmalıdır.

 • Gidilecek üniversitede alınacak derslerin kredi toplamı SDÜ’de saydırılacak derslerin kredi toplamından fazla ya da eşit olmalıdır.Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, ilgili öğrencinin Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Mevlana Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi (Acceptance Letter) hazırlar.

 • Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, ilgili öğrencinin Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Mevlana Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi (Acceptance Letter) hazırlar.

 • Bu aşamadan sonra öğrenci Koordinatörlüğümüze şu belgeleri getirmelidir;

  • Öğrenci Sözleşmesi (1 adet)
  • Bilgi Formu (1 adet)
  • Pasaport Fotokopisi (1 adet)
  • Vize Fotokopisi (1 adet)
 • Yanınıza almanız gereken tüm evraklar tamam mı ?

 • Yanınıza almanız gereken evraklar:

 • Sigorta Poliçesi

 • Kabul Belgesi (Acceptance Letter) fotokopisi

 • Mevlana Öğrencisi olduğunuza dair belge

 • Konaklama Formu (Accommodation Letter)

 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

 • Pasaport

 • Bilet

 • Karşı üniversite ile sizi karşılamak üzere yaptığınız yazışmalarÖğrencilerimiz, karşı Üniversitelerin gönderecekleri Acceptance Letter (Kabul belgelerinin) Orijinalleri Koordinatörlüğümüze ulaştığında Vize işlemlerine başvuru yapabilirler. Başvurular mutlaka şahsen yapılmalı ve başvuru öncesinde MUTLAKA Konsolosluklar ve/veya Büyükelçilikler ile görüşülüp randevu alınmalıdır. Konsolosluk veya Büyükelçiliklerin genel olarak istedikleri belgeler şunlardır.

 • Öğrencilerimiz, karşı Üniversitelerin gönderecekleri Acceptance Letter (Kabul belgelerinin) Orijinalleri Koordinatörlüğümüze ulaştığında Vize işlemlerine başvuru yapabilirler. Başvurular mutlaka şahsen yapılmalı ve başvuru öncesinde MUTLAKA Konsolosluklar ve/veya Büyükelçilikler ile görüşülüp randevu alınmalıdır. Konsolosluk veya Büyükelçiliklerin genel olarak istedikleri belgeler şunlardır.

 • Yurt dışında kalacağınız süreyi ve daha sonraki 6 ayı kapsayan PASAPORT.

 • Onaylanmış Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)

 • Acceptance Letter (Kabul Belgesi) – Acceptance Letter (aslı)

 • Yurt dışında kalacağınız süreyi kapsayan Sağlık Sigortası (Özel Sigortalardan temin edilir). Minimum 30.000 Euro’yu kapsayacak şekilde olmalıdır.

 • Koordinatörlüğümüz tarafından verilecek Mevlana Öğrencisi olduğunuzu ve hibe alacağınızı bildiren belge.

 • Ailenizin ve sizin maddi durumunu gösteren her türlü evrak ve banka teminatları.

 • Bu evrakların yanı sıra ayrı bir evrakın istenmesi halinde ilgili evrakın temin edilmesi öğrenciye aittir.Vizeniz çıktıktan sonra:

 • Vizeniz çıktıktan sonra:

 • Halk Bankası SDÜ Uydu şubesinde açtırmış olduğunuz TL hesap numaranızı ve IBAN numaranızı vermek ve ayrıca gitmeden önce yapmanız gereken son işlemleri (SDÜ – Öğrenci Anlaşma metninin imzalanması, pasaportunuzun mühürlü sayfasının fotokopisini ve diğerlerini) yapmak üzere MUTLAKA Koordinatörlüğümüze uğrayınız.

 • Uçak biletinizi almayı unutmayın.Hareketlilik sırasında ders değişikliği yapmak isterseniz:

 • Hareketlilik sırasında ders değişikliği yapmak isterseniz:

  • SDÜ bölüm Koordinatörünüz ile dersleri birlikte belirlemelisiniz.
  • Öğrenim Protokolünün ikinci sayfasında sil ekle tablosuna değişiklikleri yazmalısınız.
  • Karşı üniversiteye imzalattıktan sonra SDÜ Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne posta ve E-mail ile göndermelisiniz.
  • Karşı üniversitede aldığınız derslerin kredi toplamının SDÜ’de saydıracağınız derslerin kredi toplamından fazla olmasına dikkat etmelisiniz.
  • Karşı üniversitenin akademik takviminden itibaren 3 hafta içerisinde ders değişikliğinin yapılması ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.


En geç 15 gün içinde yükseköğretim kurumunuza aşağıdaki evrakları teslim etmelisiniz.

 • En geç 15 gün içinde yükseköğretim kurumunuza aşağıdaki evrakları teslim etmelisiniz.

 • Öğrenci not çizelgesi

 • Katılım Belgesi

 • Öğrenci Nihai Raporu

 • Eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilir. Teslim edilmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir. • Tel: 0246 211 82 76

 • Web: mevlana.sdu.edu.tr

 • Mail: mevlana@sdu.edu.tr

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə