Mexanika” bölməsiYüklə 11,42 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü11,42 Kb.

Mexanika” bölməsi

fiziklər üçün


 1. Maddi nöqtənin düzxətli bərabərsürətli hərəkət.

 2. Sürət və təcil. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət.

 3. Bərabərdəyişən hərəkət.

 4. Əyrixətli hərəkət.

 5. Mərkəzəqaçma (normal) və tangensial təcil.

 6. Bucaq sürəti və bucaq təcili.

 7. Hesablama sistemləri. Nyutonun II qanunu.

 8. Kütlə, Qüvvə, impuls. Nyutonun II qanunu.

 9. Fundamental qüvvələr. Kütlə və qüvvə. Ağırlıq qüvvəsi və çəki.

 10. Hərəkət miqdarının (impulsun) saxlanma qanunu.

 11. Qapalı və açıq sistemlər.

 12. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti (Meşşerski tənliyi).

 13. Siolkovski düsturu.

 14. Maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi.

 15. Kütlə mərkəzinin hərəkəti. Iki cisim məsələsi.

 16. Gətirilmiş kütlə.

 17. Sürtünmə qüvvəsi. Sükunət sürtünməsi, sürüşmə sürtünməsi, diyirlənmə sürtünməsi.

 18. Elastiki qüvvə. Huk qanunu.

 19. Qüvvə ilə deformasiya arasında əlaqə.

 20. Deformasiyanın növləri: elastik və plastik deformasiya.

 21. Yunq modulu və Puasson əmsalı.

 22. konservativ və qeyri-konservativ qüvvələr.

 23. İş. Ağırlıq qüvvəsinin işi.

 24. Elastikliki qüvvənin işi.

 25. Sürtünmə qüvvəsinin işi.

 26. Güc. Iş və güc vahidləri. Enerji.

 27. Potensial və kinetik enerji.

 28. Yer səthindən müəyyən hündürlükdə olan cismin potensial enerjisi.

 29. Elastik yayın potensial enerjisi.

 30. Enerjinin saxlanma qanunu.

 31. Potensial enerji ilə qüvvə arasında əlaqə.kürələrin elastik və qeyri-elastiki toqquşması.

 32. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sabiti.

 33. Ağırlıq qüvvəsi təcili. Ağırlıq qüvvəsi təcilinin məsafədən asılılığı.

 34. Qravitasiya sahəsində görülən iş.

 35. Qravitasiya sahəsində potensial enerji.

 36. Kosmik sürətlər.

 37. Kepler qanunları.

 38. Düzxətli hərəkət edən qeyri-ətalət hesablama sistemi.

 39. Fırlanan hesablama sistemi.

 40. Mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsi.

 41. Koriolis qüvvəsi.

 42. Ağırlıq qüvvəsinin coğrafi en dairəsindən asılılığı.

 43. Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə baş verən hadisələr.

 44. Bərk cismin irəliləmə və fırlanma hərəkəti.

 45. Kütlə mərkəzi. Ətalət kütləsi.

 46. Bərk cismin fırlanma hərəkəti dinamikasının əsas tənliyi.

 47. Qüvvə momenti və ətalət momenti.

 48. Tərpənməz oxa və nöqtəyə nəzərən qüvvə momenti.

 49. Cüt qüvvə momenti. Ətalət momenti.

 50. Cisimlərin ətalət momentinin hesablanması (bircins diskin ətalət mərkəzindən keçən olan oxa nəzərən ətalət momenti, bircins bütöv silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, nazik divarlı bircins silindrin öz oxuna nəzərən ətalət momenti, fırlanan cisminin fırlanma oxuna nəzərən ətalət momenti, kürənin ətalət momenti, konusun ətalət momenti).

 51. Hüygens-Şteyner teoremi.

 52. Mürəkkəb hərəkət edən bərk cismin kinetik enerjisi.

 53. Hərəkət miqdarı momenti.

 54. Hərəkət miqdarı momentinin saxlanma qanunu.

 55. Jiroskop. Jiroskopik effekt. Jiroskopun presessiyası.

 56. Təzyiq. Arximed qanunu.

 57. Bernulli tənliyi.

 58. Real maye axını.

 59. Laminar və turbulent axın.

 60. Reynolds ədədi, onun fiziki mənası.

 61. Puazeyl düsturu.

 62. Harmonik rəqs. Harmonik rəqsi hərəkətin sürəti, təcili və enerjisi.

 63. Riyazi rəqqas, burulma rəqqası və fiziki rəqqas.

 64. Sönən rəqslər. Avtorəqslər.

 65. Məcburi rəqslər. Rezonans.

 66. Superpozisiya prinsipi.

 67. Parametrik rezonans.

 68. Bir düz xətt üzrə baş verən rəqslərin toplanması.

 69. Harmonik rəqsin qrafik təsvir olunması (vektor diaqramı).

 70. Döyünmə. Qarşılıqlı perpendikulyar rəqslərin toplanması.

 71. Elastik mühitdə dalğaların yayılma sürəti.

 72. Dalğa tənliyi. Dalğaların elastik mühitdə yayılması.

 73. Dalğa enerjisi.Dalğaların interferensiyası.

 74. Qalileyin nisbilik nəzəriyyəsi. Qaliley çevirmələri.

 75. Lorens çevirmələri.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə