Microsoft Word 01-end chap variant docYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/44
tarix13.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#15186
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


RİF  
 
MİN  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
19 mart
 2011- i    
 456  -  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Müəllim»
 
 
 
– 2011 


2
:  
  . .
  . 
 
 
 
 
 
 

-
 

  . .
  
 
       
 
 
  . ., 
  . . 
 
 
  (
 
 
 
). 
: «
» 
, 2011, - 232 
.  
 
 
 
 
 (


 
  
 
 
 

 
  
  
 

 
 
 

 

 
-
 
 
 

 
   
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
.  
-  

 
 
 
 
 
 
 
  , 
-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

D rslik, 
 
 
 
 
 
   
-
 
 
 

 
 
 
 
 
-
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
-

 
M 
512
9943
2011
1380112
 
  . .
,  . .
, 2011 
 
«
» 
 
 

 
 
 19.03.2011. 
   59. 
 
 60×84
1/16
. 14,5  . . 
 500.MÜND R CAT 
 
 ................................................................ 

 
 ........................................................................ 

 
 
l r  f nnin  g
 ………...... 

 
 
 
 
….......... 13 
 
 
t
  
 
…. 18 
 
 
 
 
...  23 
-  
 
 (software)……………………..  28 
-   
 
 (hardware)………………..……. 37 
 
?................................................................... 53 
 
 
 …………………………………... 65 
-  
 …………………………………………. 74 
-   
  
 
…………………. 81 
-   
 
 
…………………  89 
-  
   
 
 
 
 
 ……………………... 102 
-  v
   
  
…….……... 108 
-   
 
………………………………  116 
 
 
 
………….. 130 
 
 
……………………………... 136 
 
 
 
…………………  142 
-  
 
 
……………………. 156 
-  
 
   
...............… 162 
-  
 
 
 
 
 ………………………………………………... 171 
-  
   
 
 
 …………………  183 
 
 
 
-  r
………. 192 
 
 
 
 …………………….. 201 
………………………………………………..  218 
………………………………………………  228 
 
  
 
AB - n 42-ci prezidenti Bill Klinton öz hakimiyy tinin 
sonunda kütl vi informasiya nümay nd l rinin – “XX  srin 
v   kinci Minilliyin  n böyük nailiyy ti kimi n yi qeyd 
ed rdiniz” – sual na cavab olaraq heç kimin gözl m diyi bir 
halda, informasiyan n  ld  olunmas  v  ötürülm si sah sind  
qazan lan u urlar  qeyd etdi. 
Eyni zamanda qeyd etm k laz md r ki, b
riyy t  laz m 
olan informasiyalar n 85%-i co rafi m kanla ba l d r, y ni 
informasiya heç olmasa dördölçülüdür v  bunun üçü m kanla 
ba l d r. Y ni bu ba l l q d qiq olmad qda informasiya öz 
d y rini itirir, istifad çi ondan istifad  ed  bilmir, qeyri-
mü yy nlik yaran r. 
Müasir zamanda informasiyan n  ld  olunmas , emal  v  
istifad çiy  çatd r lmas n n müxt lif vasit l ri, üsullar   v  
metodlar  mövcuddur. Bunlardan hans lar n n seçilm si qoyu-
lan m qs d v  ona çatmaq üçün h ll olunacaq m s l l rin 
növü v  mür kk bliyind n as l d r. Metod v  vasit l rin çox 
olmas na baxmayaraq onlar aras nda Co rafi  nformasiya 
Sisteml rinin (C S) özünü t sdiq etm si v  liderlik mövqeyini 
saxlamas  art q inkarolunmaz bir faktd r. 
T ssüfl  qeyd etm k laz md r ki, bizim universitetl ri-
mizin co rafiya v  bu yön mli fakült l rind   C S haqq nda 
n z ri praktiki kurslar az t dris edilir. Dünyan n qabaqc l 
universitetl rind  is  bu predmet  xüsusi diqq t verilir, fiziki 
v  yaxud sosial-iqtisadi co rafiya istiqam tind n as l  
olmayaraq onun  trafl  t drisi verilir. 
Misal üçün, C S mühitind  x rit l rin t rtib olunmas n n 
xüsusi üstünlükl ri vard r. Bel  ki, «klassik -  n n vi» üsul-
larla t rtib olunmu  x rit l r ümumi t zahür v  m nz r  üçün 
yararl  idi v  bununla da onlar n funksiyas  qurtar rd . C S 
mühitind  yaranm   x rit l r is  ümumi t zahür yaratmaqla Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə