Microsoft Word 1 \326ZL\334 tel elektrodla b\335rle\336T\335rme ve dolgu kaynaklari docYüklə 370,11 Kb.

səhifə13/14
tarix06.03.2018
ölçüsü370,11 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

KAYNAK B L M , Burhan Oğuz, Oerlikon Yayını, 1988, Sayı 3 

56

        Bu ön ısıtmalı elektrod telleri, aşırı nüfuziyet ve kötü dikiş çevresi arz etmeden kısa arklar 

ve  yüksek  akım  şiddetleriyle    başarılı  olarak  kullanılabilirler.  Böylece  de  bu  teknikle  ince 

malzemeler yüksek metal terk etme hızlarıyla kaynak edilebilirler. 

 

6.

  Arkı tutuşturma kolaylığı azalması 

 

       Uzamış serbest uç çoğu kez kaynağa başlamada güçlük arz eder. Telin ana metalde donması (yapışması)  halinde  bütün  serbest  uç  hızla  ısınır  ve  olmadık  bir  yerinden  ergiyebilir.  Bu 

durumlarda ark ucundan başka yerde ergimeler sürüp gidebilir. Bu itibarla arkın tutuşturulmasına 

bir özel itina gösterilecektir. 

 

ÖZLÜ BANT ELEKTRODLARLA KAPLAMA VE SERT DOLGU 

 

        Dolu bant elektrodlarla toz altı dolgu kaynağında, gaz altı kaynağı ve yuvarlak dolu telle toz altı kaynağında kıyasla, daha büyük bir ergime ve metal terk etme kapasitesinin dışında, önemli 

ölçüde  daha  az  bir  karışma  oranı  olduğu  bilinir.  Bunun  kaplama  ve  sert  dolgu  kalite  ve 

ekonomiklik  açısından  önemini  vurgulamaya  gerek  yoktur.  Bunun  dışında  bant  elektrod 

kullanıldığında düzgün bir dolgu yüzeyi elde edilir ki bunun anlamı bir bakıma daha az bir dolgu 

yüksekliği demektir. Böyle olunca da nihai işlenme işçiliği azalmış olur. 

 

  


KAYNAK B L M , Burhan Oğuz, Oerlikon Yayını, 1988, Sayı 3 

57

 Şek. 47’de kullanılan özlü bant elektrod, aşağıdaki tablodaki 2. gruba aittir.  

 

DOLGU YÜKSEKL Ğ  DENETLEYEN PARAMETRELER

 

          Özlü  bant  elektrodla  toz  altı  kaynağı  için  sabit  gerilim  karakteristikli  redresörler  en  iyi 

sonucu  vermektedir.  Tercihen  (+)  kutupta  çalışılır.  Göreceli  olarak  küçük  bant  genişliği 

dolayısıyla  bütün  bant  genişliğinde  arkın  uniform  dalgalanmasını  sağlamak  için  dıştan  bir 

yabancı magnetik alan gerekmez. 

 

          Alternatif akım ve DA, elektrod (-) kutupta çalışmak da, seçilecek toza göre, mümkündür. Ancak bu hususta uzmanın görüşü ve değişen katılaşma geometrisi dikkat nazara alınacaktır. 

 

          Aşağıdaki  tablo  yine  bant  boyutlarına  göre  proses  verileri  için  kullanılan  değerleri vermektedir. Her iş parçası ölçü ve şekline göre ergitme kapasitesini artırmak için en büyük akım 

ş

iddeti kullanılacaktır.  


KAYNAK B L M , Burhan Oğuz, Oerlikon Yayını, 1988, Sayı 3 

58

       Akım  şiddetlerinin  ve  kaynak  hızının  değişmesiyle  ister  istemez  dolgu  kaynağının  tüm verileri de değişir. Buna göre dolgu yüksekliğinin kesitte 3 ile 5,5 mm arasında kalacak şekilde 

akım  şiddeti  ile  kaynak  hızı  seçilir.  Bunların  değişmesiyle  karışma  oranının  da  değişeceğini 

biliyoruz.  Bu  dahi  örneğin  bir  20x1  mm  bantta  %27  ile  32  arasında  değişir.  Dikiş  altı  ıslatma 

(nüfuziyet) kusuru, cüruf girmeleri ve bindirme hatalarından tümden kaçınmak için bu karışma 

oranlarının  zorunlu  olduklarını  uygulama  göstermiştir.  Keza,  kullanıcı  için  dikiş  genişliğinin 

büyük anlamı vardır. Şek. 49’da bu genişlik 10 ve 20 mm’lik bant elektrotlar için verilmiştir. 

Ş

ek. 49. – Enine tertiplenmiş özlü bant elektrotla toz altı kaynaklarında dikiş genişliği, kaynak akım şiddeti ve kaynak 

hızları arasında ilişki. a, dikiş genişliği; b, 20x1 mm özlü bant elektrot; c, 10x1 mm elektrot; d, kaynak hızı 

 

       Bu  ortalama  değerler  sadece  kaynak  yönüne  çapraz  bantla  elde  edilmiş  olanlardır.  Dikiş genişliğini artırmak için iki çapraz tertiplenmiş bant kullanılacaktır. 

 

KAYNAK METAL N N SERTL K DEĞERLER

 

        Krom-molibden  esaslı  alaşımların  seçiminde  en  büyük  koşul  meneşive,  yani  çalışma 

(işletme) sırasında hasıl olacak sıcaklığa dayanma koşuludur. Buna, kaynak metalinin sertliğine 

yakın stabilize edici krom karbürü ve molibden (yakl. %1,5) içermesiyle ulaşılabilinir. 

 

         


KAYNAK B L M , Burhan Oğuz, Oerlikon Yayını, 1988, Sayı 3 

59

      Aşağıdaki grafikler, pratikte elde edilen sonuçları gösterir.  

 

  

Ş

ek. 53.- Sertlik deney verileri (HRC). S, gerilim giderme tavından sonra; D, tornadan sonra; iki ölçüm noktası arası  500 mm 

 

  


KAYNAK B L M , Burhan Oğuz, Oerlikon Yayını, 1988, Sayı 3 

60

AŞINMAYA KARŞI YÜKSEK ALAŞIMLI ÖZLÜ TELLER 

 

        Şimdi  de  “yüksek  derecede  alaşımlı  hiperötektik  dökme  demir”  tipinde  iki  özlü  teli irdeleyeceğiz.  Bu  tür  dökme  demirler  soğuk  ya  da  sıcakta  abrazyon  yoluyla  ağır  aşınma 

durumlarında uygulama alanı bulurlar.  

TERK ED LEN DÖKME DEM RLER N K MYASAL B LEŞ M

 

         Aşağıda  tabloda  sırasıyla  A43  ve  A45  olarak  simgelenen  teller  tarafından  terk  edilmiş 

alaşımların bileşimleri görülür. Bu simgeler bu aynı alaşımların elle örtülü elektrotlar tarafından 

terk edilen ABRASODUR 43 ve 45’e tekabül ederler. 

 

Bu tabloya göz atıldığında şu hususlar belirir:  

1.

  Bahis konusu alaşımlar, kromlu dökme demirler adı verilen sınıfa dahildir; 2.

  Krom ve karbon içeriklerinin dışında bunların öbür müşterek karakteristiği, önemli miktarda 

niobium  içermeleridir.  Bu  niobiumun  amacı,  iyice  bilinen  primer  altı  köşeli  krom 

karbürlerinin yanlarına çökelen ek karbürler oluşturmaktır. 

3.

  A45 tipi bunun dışında önemli miktarlarda Mo-W-V içerir ki bu maddeler, 650o

C’a çıkabilen 

sıcaklıkta alaşıma fevkalade yüksek abrazyon mukavemeti sağlamak amacını güderler. 

 

TERK ED LEN DÖKME DEM RLER N  Ç YAPILARI  

       Şek. 54’de %0,2 karbonlu, alaşımsız bir çelik üzerine yapılmış bir dolgunun birinci ve ikinci 

tabakalarında bahis konusu bu dökme demirlerin metallografik iç yapıları görülür. 

 

       Siyah  olarak  beliren  faz,  austenitik  iç  yapıda  olan  matrisi  temsil  eder.  Beyaz  fazlar karbürlerdir.  Krom  karbürleri,  altı  köşeli  kesitte  iğneler  şeklinde  iyice  gelişmiştir.  Niobium 

karbürlerinin özelliği, köşeli olmayan partikül kümeleri halinde çökelmeleridir. 

 

       Bu  özel  doku,  eşit  toplam  karbür  miktarlarında,  Cr-Nb’lu  dökme  demirlerin,  sadece kromlulara göre darbelere daha az duyarlı olmalarını izah eder. Ayrıca, niobium karbürü çok sert 

olup varlığı, aşınmaya mukavemeti hissedilir derecede artırır. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə