Microsoft Word 15. 07. 2016(rumi) vaksin; pencegahan demi kemaslahatanYüklə 153,16 Kb.

tarix10.11.2017
ölçüsü153,16 Kb.


 

 

Tarikh Dibaca: 15 Julai 2016 

 

 

  

  

 

 

Tajuk:

 

 

 

 

 

 

“VAKSIN; PENCEGAHAN DEMI 

KEMASLAHATAN” 

 

 

***

  

 

 

 

 Terbitan:

 

 Unit Khutbah

 

 Bahagian Pengurusan Masjid 

 JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR 

  

 


            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  SENARAI AHLI JAWATANKUASA KHUTBAH NEGERI SELANGOR 2016 

 

 1.  SS. Dato’ Haji Haris Bin Kasim   

 

 

 

   (Pengerusi) 

Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor 

 

2.  Tuan Haji Ahmad Zaki Bin Arsad 

 

     (Timbalan Pengerusi) 

Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor 

 

3.  SS. Dr. Haji Anhar Bin Haji Opir   

 

 

 

 

     (Ahli) 

Timbalan Mufti, Jabatan Mufti Negeri Selangor 

 

4.  Tuan Haji Idris Bin Ramli   

 

 

 

 

  (Setiausaha) 

Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pengurusan Masjid, JAIS 

 

5.  Yg. Berbahagia Prof. Madya Dr. Osman Bin Sabran   

     (Ahli) 

 

6.  Tuan Haji Sianid Bin Mokim 

 

 

 

 

 

     (Ahli) 

 

7.  Tuan Haji Hamid Bin Md Isa 

 

 

 

 

 

     (Ahli) 

 

8.  Tuan Haji Md. Sahari Bin Abdlullah   

 

 

 

     (Ahli) 

 

9.  Tuan Haji Abdul Halem Hapiz Bin Salihin   

 

 

     (Ahli) 

 

10. 

Ustaz Muhammad Farhan Bin Wijaya  

 

 

     (Ahli) 

Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 

 

11. 

Ustaz Indera Shahril Bin Mohd Shahid 

 

 

     (Ahli) 

Majlis Agama Islam Selangor 

 

12. 

Ustaz Hairol Azmi Bin Khairudin 

 

  

      (Urusetia) 

Penolong Pengarah Unit Khutbah, BPM, JAIS 

 

 

 


            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  “VAKSIN; PENCEGAHAN DEMI KEMASLAHATAN” 

  

 



 

 






:

 

 

 




 




 




 



 

 




 



  

  




 




 




 



 

1

   

  

ﹾﻥﹶﺃ  ﺪﻬﺷﹶﺃ 



 

 

 

ﻩﺪﺣﻭ  ﻪﱠﻠﻟﺍ

 

 

 

 ﻪﹶﻟ  ﻚﻳﹺﺮﺷﻩﺪﺒﻋ  ﺍﺪﻤﺤﻣ  ﱠﻥﹶﺃ  ﺪﻬﺷﹶﺃﻭ

  ّﹺﻞﺻ  ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ  .ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ

ﻢّﻠﺳﻭ

 




 

ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪّﹺﻴﺳ

 ﻭ

 

ﻪﻟﺁ

 ﹶﺃﻭ

ﻪﹺﺑﺎﺤﺻ




  

ﻦﻴﻌﻤﺟﹶﺃ.

 

 ﺂﻴﹶﻓ ،ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ!ﹶﻥﻮﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ

 

 ،ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹾﺍﻮﹸﻘﺗﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ .ﹶﻥﻮﹸﻘﺘﻤﹾﻟﺍ ﺯﺎﹶﻓ ﺪﹶﻘﹶﻓ ﷲﺍ ﻯﻮﹾﻘﺘﹺﺑ ﻱﺎﻳﹺﺇﻭ ﻢﹸﻜﻴﺻﻭﹸﺃ

ﻪﱠﻠﻟﺍ







  :

 

 



 

 




 




 



 




 



 




 




 



.  

 

 

                                                   

1

 Al-Baqarah ; 195 
            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  Muslimin yang dirahmati Allah, 

 

Kewujudan  kita  di  atas  muka  bumi  milik  Allah  SWT  ini,  ialah  untuk melaksanakan  tanggungjawab  yang  telah  diamanahkan  sebagai  khalifah-

Nya.  Justeru,  marilah  kita  meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada 

Allah 

secara 


istiqamah 

dengan 


melaksanakan 

perintah-Nya 

dan 

meninggalkan  larangan-Nya.  Menyeru  kepada  perkara-perkara  yang membawa  kebaikan  dan  mencegah  segala  bentuk  kemungkaran.  Semoga 

dengan  meningkatnya  keimanan  dan  ketaqwaan  itu,  akan  menjadi  nilai 

tambah kepada diri kita untuk menjadi mukmin sejati.  

 

Mimbar  Jumaat  pada  hari  ini  akan  menyampaikan  khutbah  bertajuk: VAKSIN; PENCEGAHAN DEMI KEMASLAHATAN” 

 

Hadirin Jumaat yang berbahagia, 

 

Kehidupan  berkualiti  menjadi  matlamat  bagi  setiap  manusia.  Antara perkara  yang perlu  diberikan perhatian untuk  menjamin kehidupan berkualiti, 

ialah aspek kesihatan yang merupakan nikmat yang sangat bernilai daripada 

Allah SWT. Tanpa kesihatan yang baik, kita tidak mampu menjalankan tugas 

dan kewajipan sebagai khalifah di atas muka bumi ini.  

 

Nikmat  sihat  yang  diberi  perlulah  disyukuri  dan  dijaga  sebaiknya, supaya  kita  boleh  terus  beribadah.  Kita  dituntut  mengamalkan  gaya  hidup 

secara  sihat  sebagaimana  yang  telah  diajar  Rasulullah  SAW.  Kita  juga 

hendaklah berhati-hati supaya dapat mencegah segala bentuk penyakit yang 

berpunca 

daripada 

pemakanan, 

persekitaran, 

emosi 


serta 

tidak 


mencampakkan diri dalam kebinasaan.  

 

 

 


            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 

 

Baru-baru ini negara telah dikejutkan dengan wabak penyakit berjangkit iaitu  difteria  yang telah meragut  2  nyawa kanak-kanak  di negeri Melaka  dan 

Kedah.  Akhbar  melaporkan  sehingga  30  Jun  2016, sebanyak  13  kes  difteria 

diseluruh  negara  dengan  5  kematian  direkodkan  melibatkan  kanak-kanak, 

disamping  peningkatan  wabak  demam  campak  sebanyak  873  kes.  Ujian 

perubatan mendapati mangsa tidak menerima imunisasi difteria yang lengkap 

dan  meninggal  dunia  kerana  komplikasi  jangkitan.  Di  negeri  Selangor  pula, 

sebanyak  23  kes  demam  campak  dilaporkan  pada  tahun  2014,  telah 

meningkat  kepada  498  kes  pada  tahun  2015,  manakala  403  kes  dilaporkan 

pada suku pertama tahun 2016.  

 

Walaupun  di  Selangor  tiada  kes  difteria  yang  dilaporkan,  tetapi masyarakat  berisiko  tinggi  untuk  dijangkiti  virus  tersebut.  Laporan  daripada 

Jabatan  Kesihatan  Negeri  Selangor  memaklumkan  terdapat  segelintir 

masyarakat  di negeri ini  yang menolak  pemberian vaksin kepada anak-anak 

mereka.  

 

Muslimin yang dirahmati allah sekalian, 

Dalam  konteks  penjagaan  kesihatan,  antara  aspek  penting  yang 

dianjurkan  oleh  Islam  ialah  meletakkan  prinsip  pencegahan  lebih  baik 

daripada  mengubati.  Islam  menegah  segala  perkara  yang  membawa 

kemudharatan  kepada  seseorang  dengan  menutup  dan  menyekat  segala 

ruang yang boleh memudaratkan dan membinasakannya sebagaimana ianya  

bertepatan  dengan 

ﺩ"


ﺭُﺀ

 ﹾﻟﺍ


ـ

ﻤَﹶﻔ


ﺳﺎ

ﺪ

 ﻣﹶﻘﺪ

ﻡ

 ﻋﹶﻠ

ﺟ  ﻰ


ﹾﻠ

ﹺﺐ

 ﹾﻟﺍﻤ

ﺼ

ﻟﺎﹺﺢ

"

  

yang 


bermaksud  “menolak  kerosakan  adalah  didahulukan  daripada  mencari 

kemaslahatan”.  


            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

 Penggunaan  vaksin  dalam  imunisasi  merupakan  pencegahan  yang 

boleh  mengelakkan  penyakit  berjangkit  seperti  campak,  tibi,  batuk  kokol, 

difteria,  tetanus  dan  polio.  Apa  yang  meragukan  masyarakat  ialah  sumber 

serta  status  halal  vaksin  tersebut!.  Pada  dasarnya  Islam  melarang 

penggunaan ubat  daripada sumber  yang  haram  berdasarkan hadis daripada 

Abu Darda’ RA bahawa Rasulullah SAW bersabda; 

 

ﺇﱠﻥ


 

ﻪﱠﻠﻟﺍ


 ﹶﺃﻧ

ﺰ

ﹶﻝ 

َﺀﺍﺪﻟﺍ


 ﻭ

ﻭﺪﻟﺍ


َﺀﺍ

 ﻭ


ﺟ

ﻌ

ﹶﻞ 

ﱢﻞﻜﻟ


 ﺩ

ٍﺀﺍ 


ﺩﻭ

ًﺀﺍ 


ﹶﻓﺘ

ﺪ

ﻭﺍﻭﺍ

 ﻭ


ﹶﻻ

 ﺗ


ﺪ

ﻭﻭﺍ


ﺍ ﹺﺑ

ﺤ

ﺮٍﹴﻡﺍ

  

 “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit  dan penawar, dan Dia 

telah  menjadikan  bagi  tiap-tiap  penyakit  itu  penawar,  maka  kamu  semua 

berubatlah  dan  janganlah  kamu  semua  berubat  dengan  (perkara)  yang 

haram”. 

(Riwayat Abu Daud).

 

 

Walau  bagaimanapun,  sekiranya  tidak  menemui  ubat  dari  sumber  yang halal, sedangkan sesuatu penyakit itu perlu dicegah demi memelihara nyawa 

manusia,  maka diharuskan penggunaannya  mengikut  kadar yang diperlukan 

sahaja.  Ini  menepati  kaedah  fiqh  iaitu 

"

ﺕﺍﺭﻭﺮﻀﻟﺍ 

 ﺢﻴﹺﺒﺗ

ﺕﺍﺭﻮﹸﻈﺤَـﳌﺍ

"

 yang 

bermaksud  “keadaan-keadaan  dharurat  itu  mengharuskan  perkara  yang dilarang”. 

 

Kaedah  Fiqh  ini  bersumberkan  dengan  Nas  al-Quran  melalui  firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 173; 

             Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

   




 




 




 




 




 




 




 




 




 

 

 

 




 




 




   

 

  “…maka  sesiapa  yang  terpaksa  (memakannya  kerana  darurat)  sedang 

ia  tidak  mengingininya  dan  tidak  pula  melampaui  batas  (pada  kadar  benda 

yang  dimakan  itu),  maka  tidaklah  ia  berdosa.  Sesungguhnya  Allah  Maha 

Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. 

 

Hadirin yang dikasihi Allah SWT, 

 

Menurut  Dr.  Wahbah  Zuhaili,  dharurat  berlaku  ke  atas  seseorang  satu keadaan  yang  bahaya  atau  kesusahan  yang  sangat  berat,  yang  mana 

dibimbangi berlakunya kemudharatan atau kesakitan terhadap jiwa, anggota, 

maruah,  akal  atau  harta.  Pada  ketika  itu  diharuskan melakukan  yang haram 

atau  meninggalkan  yang  wajib  atau  melewatkan  daripada  waktunya,  demi 

menolak kemudharatan daripada berlaku. 

 

Perbahasan mengenai vaksin dalam imunisasi telah dibincangkan  sejak tahun 1989 lagi di mana Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah 

mengharuskan  penggunaannya.  Keharusan  ini  berdasarkan  kaedah  fiqh 

yang telah dinyatakan sebelum ini. 

 

Program  imunisasi  melalui  vaksin  yang  dijalankan  oleh  Kementerian Kesihatan  Malaysia  bertepatan  dengan  tuntutan  syariat  Islam  yang 

meletakkan  penjagaan  nyawa  (hifz  an-nafs)  ke  atas  umatnya  sebagai 

matlamat  utama.  Lantaran  itu,  Islam  mengharamkan  segala  bentuk 

perbuatan  yang  boleh  menyebabkan  kesihatan  dan  nyawa  berada  dalam 

kebinasaan.     

             Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

Justeru,  khatib  ingin  menasihatkan  umat  Islam  agar  tidak  membuat andaian  secara  terburu-buru  dengan  menyebarkan  maklumat  yang  belum 

dipastikan  kesahihannya  kerana  perkara  tersebut  boleh  menimbulkan  fitnah 

serta keraguan kepada orang lain. Rujuklah kepada  mereka yang ahli dalam 

bidang  berkenaan.  Ibubapa  pula  tidak  perlu  gusar  dan  ragu-ragu  kerana 

perkara  ini  telah  dikaji  dan  dibincang  dengan  teliti  oleh  golongan  pakar  dan 

profesional dalam bidang perubatan dan hukum syara’. 

 

Firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 43;  



 

 



 




 




 



 

 

 

  

“…Oleh itu 

bertanyalah 

kamu 

kepada 

orang-orang 

yang 

berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui.” 

 

Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 

 

Langkah  Kementerian  Kesihatan  Malaysia  memberikan  imunisasi vaksin  secara  percuma  menepati  kaedah  fiqh  iaitu  “Tindakan  pemerintah 

kepada rakyatnya adalah berasaskan kemaslahatan". Manakala tindakan ibu 

bapa yang sengaja menolak pemberian vaksin sebagai langkah pencegahan, 

telah  meletakkan  anak-anak  dalam  situasi  berisiko  tinggi  yang  boleh 

membawa kepada kemudharatan. 

 

Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, 

 

Mengakhiri  khutbah  minggu  ini,  mimbar  Jumaat  ingin  menegaskan bahawa; 

             Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

1. Umat  Islam  hendaklah  meyakini  bahawa  sakit  dan  sihat  adalah 

datangnya  daripada  Allah  SWT.  Walaubagaimanapun  manusia  wajib 

berusaha dan berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. 

 

2. Umat  Islam  hendaklah  sentiasa  berdoa  dan  berusaha  untuk 

mengelakkan  segala  musibah.  Namun  jika  berlaku  juga  musibah  tersebut 

maka hendaklah menerimanya dengan sabar dan redha. 

 

3. Oleh  kerana  pengambilan  vaksin  ini  diharuskan  dalam  Islam, 

maka  ibubapa  perlu  mengambil  vaksin  untuk  anak-anak  sebagai  langkah 

pencegahan daripada penyakit berjangkit dan komplikasi. 

 

4. Umat Islam hendaklah merujuk dan bertanya kepada pakar-pakar 

dalam  bidang  tertentu  untuk  mendapatkan  penjelasan  dan  maklumat  yang 

tepat. 

 

 




 




 



 

 




 




 




 



  

 

 



  

 

 



 

 




   

 

  “Sesiapa  yang  mengerjakan  amal  soleh  maka  faedahnya  akan 

terpulang kepada  dirinya  sendiri,  dan  sesiapa yang  berbuat kejahatan  maka 

bahayanya  akan  menimpa  dirinya  sendiri;  dan  Tuhanmu  tidak  sekali-kali 

berlaku zalim kepada hamba-hambanya”. 

 (Fussilat ; 46).

 

 

 


            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

 ﻲﻟ  ُﷲﺍ ﻙﺭﺎﺑ

 

ﻢﹸﻜﹶﻟﻭ 



 ﻥﺁ

 ،

  ﻲﹺﻨﻌﹶﻔﻧﻭ

  

 

  ﻦﻣ

  ﺕﺎﻳ






 

ﻲّﹺﻨﻣ  ﹶﻞﺒﹶﻘﺗﻭ 

ﻢﹸﻜﻨﻣﻭ

 

ﻼﺗ


ﻪﺗﻭ


ﻪﻧﹺﺇ  ،

 

 ﻮﻫ

 

.

  

ﻲﻟﻮﹶﻗ  ﹸﻝﻮﹸﻗﹶﺃ


 

 

ﻔﻐﺘﺳﹶﺃﻭ ﻲﻟ  ﻢﻴﻈﻌﹾﻟﺍ  َﷲﺍ  ﺮ

 ،ﺕﺎﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ  ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ  ﹺﺮﺋﺂﺴﻟﻭ  ﻢﹸﻜﹶﻟﻭ

ﻪﻧﹺﺇ ﻩﻭﺮﻔﻐﺘﺳﺎﹶﻓ

 .ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺭﻮﹸﻔﻐﹾﻟﺍ ﻮﻫ 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

10 


KHUTBAH KEDUA 

  

ﻪﱠﻠﻟﺪﻤﺤﹾﻟَﹶﺍ 

ﻱﺬﱠﻟﺍ


 

ﺎﻨﹶﻠﻌﺟ

 

ﻦﻣ


 

 ﻦﻣ ﺎﻨﹶﻗﺯﺭﻭ ،ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ

ﻟﺍ

ﺕﺎﺒِّﹺﻴﱠﻄ.

 

  ﺪﻬﺷﹶﺃﻥﹶﺃ

 

   




 

 

ﻩﺪﺣﻭ  ُﷲﺍ

 

 

ﻩﺪﺒﻋ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﱠﻥﹶﺃ ﺪﻬﺷﹶﺃﻭ ،ﻪﹶﻟ ﻚﻳﹺﺮﺷ

 

ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ .

  ﻙﹺﺭﺎﺑﻭ  ﻢّﻠﺳﻭ  ّﹺﻞﺻ  ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ


 

ﺎﻧﺪّﹺﻴﺳ




 

ﻭ

 




 

ﻪﹺﺒﺤﺻﻭ 

ﹺﺈﹺﺑ ﻢﻬﻌﹺﺒﺗ ﻦﻣﻭ




 

ﻮﻳ


 ، ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹾﺍﻮﹸﻘﺗﺍ ،ِﷲﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﺎﻴﹶﻓ ،ﺪﻌﺑ ﺎﻣﹶﺃ .ﹺﻦﻳّﺪﻟﺍ ﹺﻡِ

.ﹶﻥﻮﹸﻘﺘﻤﹾﻟﺍ  ﺯﺎﹶﻓ  ﺪﹶﻘﹶﻓ ﷲﺍ ﻯﻮﹾﻘﺘﹺﺑ ﻱﺎﻳﹺﺇﻭ ﻢﹸﻜﻴﺻﻭﹸﺃ

 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT,  

Mimbar  Jumaat  sekali  lagi  berpesan  bahawa  Islam  mengajar  kita 

supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar 

menampilkan  kemuliaan  akhlak,  sikap  dan  keperibadian  tinggi  kerana 

Rasulullah  SAW  diutus  untuk  menyempurnakan  akhlak  dan  sebagai  rahmat 

bagi  seluruh  umat  dan  sekalian  alam.  Pada  masa  yang  sama  kita  juga 

disaran  supaya  menjauhi  sebarang  bentuk  fahaman  sesat  dan  perbuatan 

ekstrim  yang  kesannya  akan  menjejaskan  keharmonian,  perpaduan  dan 

keselamatm ummah dan Negara.  

             Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

11 


Dengan  itu  kita  mengutuk  perbuatan  pengeboman  diri  yang  berlaku  di 

Tanah  Suci  Madinah  al-Munawwarah  yang  dilakukan  oleh  mereka-mereka 

yang tidak bertanggungjawab. Kita juga mengutuk segala bentuk keganasan 

yang  berlaku  di  mana-mana  sahaja  terhadap  sesame  umat  manusia  tidak 

kira bangsa dan agama. Umat Islam hendaklah berwaspada terhadap anasir-

anasir  tertentu  yang  meracuni  dan  mempengaruhi  para  pelajar  untuk 

melakukan  perbuatan  ganas  di  mana-mana  sahaja  terutama  di  tempat-

tempat suci agama.  

 




 




 



 

 




 



  

 

 



 




 




 



 

.

 ﹶﺍ


 ﻢﻬﱠﻠﻟ

ﻢّﻠﺳﻭ  ّﹺﻞﺻ

  

  ﺪﻤﺤﻣ  ﺎﻧﹶﻻﻮﻣﻭ  ﺎﻧﺪﻴﺳ

 ﺪّﹺﻴﺳ

 ﻪﺘﺑﺍﺮﹶﻗﻭ  ﻪﹺﺑﺎﺤﺻﹶﺃ  ﻦﻋ  ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ  ﺽﺭﺍﻭ  ﲔﻠﺳﺮﻤﹾﻟﺍ

.ﻦﻴﻌﻤﺟﹶﺃ ﻪﺗﺎﱠـﻳّﹺﺭﹸﺫﻭ ﻪﹺﺟﺍﻭﺯﹶﺃﻭ

 

ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ 

ﺮﻔﹾﻏﺍ


 

ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﹾﻠﻟ

 

 ﻦﻴﹺﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍﻭ  ﺕﺎﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭﺕﺎﻨﻣﺆﻤﹾﻟﺍﻭ

 

ِﺀﺎﻴﺣَﻷﺍ 

 ﻢﻬﻨﻣ

ﺕﺍﻮﻣَﻷﺍﻭ

 ﻊﻴﻤﺳ ﻚﻧﹺﺇ ،

 .ﺕﺎﺟﺎﺤﹾﻟﺍ  ﻲﺿﺎﹶﻗ  ﺎﻳﻭ  ﺕﺍﻮﻋﺪﻟﺍ  ﺐﻴﹺﺠﻣ  ﺐﻳﹺﺮﹶﻗ

ﺍ  ﻚّﹺﻴﹺﺒﻨﹺﺑ  ﻚﻴﹶﻟﹺﺇ  ﹸﻞﺳﻮﺘﻧﻭ  ﻚﹸﻟﹶﺄﺴﻧ  ﺎﻧﹺﺇ  ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ ،ﹺﻦﻴﻣ
            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

12 


ﻰﻨﺴﺤﹾﻟﺍ  ﻚﺋﺂﻤﺳﹶﺄﹺﺑ  ﻚﹸﻟﹶﺄﺴﻧﻭ

 

ﻰﻤﹾﻈﻌﹾﻟﺍ  ﻚﺗﺎﹶﻔﺻﻭ 

 ﻚﺘﻳﺎﹶﻗﹺﻭ ﻆﹾﻔﺤﹺﺑﻭ ﺔﻴﹺﻧﺎﺑﺮﻟﺍ ﻚﺘﻳﺎﻨﻋ ﹺﻦﻴﻌﹺﺑ ﹶﻆﹶﻔﺤﺗ ﹾﻥﹶﺃ

ﻼﺟ  ،ﺔﻴﹺﻧﺍﺪﻤﺼﻟﺍ

  ﹶﺔﹶﻟ ﻥﺎﹶﻄﹾﻠﺳ  ﹺﻢﱠﻈﻌﻤﹾﻟﺍ  ﺎﻨﻜﻠﻣ



 ﻩﺎﺷ  ﺲﻳﺭﺩﺍ  ﻦﻳّﺪﻟﺍ  ﻑﺮﺷ  ﻥﺎﹶﻄﹾﻠﺳ  ،

ﳌﺍ  ﻦﺑﺍ  ﺝﺎﳊﺍ

ﻼﺻ  ﻥﺎﹶﻄﹾﻠﺳ  ﻡﻮﺣﺮ

 ﺪﺒﻋ  ﻦﻳّﺪﻟﺍ  ﺡ ﹶﺔﻳﺍﺪﹺﻬﹾﻟﺍﻭ  ﹶﻥﻮﻌﹾﻟﺍ  ﹺﻡﺩﹶﺃ  ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ  .ﺝﺎﳊﺍ  ﻩﺎﺷ  ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ

ﻼﺴﻟﺍﻭ ﹶﺔﺤّﺼﻟﺍﻭ ،ﻖﻴﻓﻮﺘﻟﺍﻭ

ﺪﻬﻋ ّﹺﻰﻟﻮﻟ ،ﻚﻨﻣ ﹶﺔﻣ





  ،




 

 ﻑﺮﺷ  ﻥﺎﹶﻄﹾﻠﺴﻟﺍ  ﹺﻦﺑﺍ  ﻩﺎﺷ  ﲑﻣﹶﺃ

 ﹴﻦﻣﹶﺃ ﻰﻓ ﺝﺎﳊﺍ ﻩﺎﺷ ﺲﻳﺭﺩﺍ ﻦﻳّﺪﻟﺍ

ﻼﺻﻭ


 ﺔﻴﻓﺎﻋﻭ ﹴﺡ

ﻼﺠﹾﻟﺍﺍﹶﺫ ﺎﻳ ﻚﻣﺮﹶﻛﻭ ﻚّﹺﻨﻤﹺﺑ

ِﹺﻝ


 

.ﹺﻡﺍﺮﹾﻛِﻹﺍﻭ

 

ﻢﻬﱠﻠﻟﹶﺍ 

ﹾﻞﻃﹶﺃ


 

ﻦﻴﻔﱠﻇﻮﻤﹾﻠﻟ  ﹺﻦﻴﺤﻠﺼﻣ  ﺎﻤﻫﺮﻤﻋ

 

ﻼِِﹺﺒﹾﻟﺍﻭ  ﺔﻴﻋﺮﻟﺍﻭ ،ﺩ


ﺪﻬﹾﻟﺍ ﹺﻖﻳﹺﺮﹶﻄِﻟ ﺎﻤﻫﺪِﺻﺎﹶﻘﻣ ﹾﻎّﻠﺑﻭ 

.ﺩﺎﺷﺮﻟﺍﻭ

  

 

 Ya  Allah,  Engkaulah    Tuhan  yang  Maha  berkuasa,  kami  bersyukur 

kehadrat-Mu  yang    telah    mengurniakan    kami    rahmat      dan      nikmat,  
            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

13 


sehingga   kami   dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara 

umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera 

dan  berkebajikan  dibawah  naungan  dan  pimpinan  raja  kami  sebagai  ketua 

agama Islam di negeri ini. 

 

Justeru  kami  pohon  kehadrat-Mu  ya  Allah,  tetapkanlah  iman  kami, terimalah  amalan  kami,  kukuhkanlah  perpaduan  kami,  luaskanlah  rezeki 

kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami 

dengan  budi  pekerti  yang  mulia,  kembalikanlah  kami  ke  jalan  yang  Engkau 

redhai,  lindungilah  kami  daripada  bala  bencana  dan  ujian-Mu  yang  berat 

supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan 

berkat.  

 

 

Ya  Allah,  kami  pohon  kehadratmu,  mantapkanlah  pegangan  kami menurut  ajaran  Ahli  Sunnah  Waljamaah  dan  peliharalah  kami  daripada 

amalan  dan  akidah  yang  menyeleweng    dan  sesat  seperti  fahaman  Syiah,  

Qadyani serta lain-lain fahaman. 

 

Ya  Allah,  bukakanlah  hati    kami  untuk  mendirikan  solat  fardhu  lima waktu,  menunaikan  zakat  dan  kefarduan  yang  lain  serta  mewakafkan  dan 

menginfakkan  harta  khususnya  untuk  Perbadanan  Wakaf  Negeri  Selangor 

(PWS) dan Tabung Amanah Pembangunan Islam Selangor (TAPIS). Dengan 

amalan  ini  ya  Allah,  berkatilah  hidup  dan  luaskanlah  rezeki  kami  dengan 

ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 




   




   




   




 

 

 

 

 

   




 

 

 



 




  .




 




 




 



 




 




 



 




 




 




 




.

 

 ﺩﺎﺒﻋ
            Khutbah Jumaat  15 Julai  2016:  “Vaksin; Pencegahan Demi Kemaslahatan ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor

 

  

14 


ِﷲﺍ

  ،




 

 




 



 

 



 




 



 

 




 



 

 



 

 

 



 

 




 

 

    

  ﻩﻭﺮﹸﻜﺷﺍﻭ  ﻢﹸﻛﺮﹸﻛﹾﺬﻳ  ﻢﻴﻈﻌﹾﻟﺍ  َﷲﺍ  ﹾﺍﻭﺮﹸﻛﹾﺫﺎﹶﻓ




 

ﻪﻤﻌﹺﻧ


 

ﻪﻠﻀﹶﻓ  ﻦﻣ  ﻩﻮﹸﻟﹶﺄﺳﺍﻭ  ،ﻢﹸﻛﺩﹺﺰﻳ 

 ﻢﹸﻜﻄﻌﻳ.ﹶﻥﻮﻌﻨﺼﺗ ﺎﻣ ﻢﹶﻠﻌﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍﻭ ﺮﺒﹾﻛﹶﺃ ِﷲﺍ ﺮﹾﻛﺬﹶﻟﻭ

 


 

 

JAIS/Nurul**

 

13.07.2016 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə