Microsoft Word 2 L Maumev 17issnYüklə 190,3 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/7
tarix13.11.2017
ölçüsü190,3 Kb.
#9786
1   2   3   4   5   6   7

 

15

galima  išskirti  centrinius  (žvirblis)  ir  periferinius  (strutis, pingvinas)  kategorijos  narius.  Kategorijos  narių  statusas 

nėra vienodas. 

5.  Kategorijų  semantinės  struktūros  dažnai  susitelkia  ir 

persipina  reikšmėje,  nes  kategorijoms  būdingas  šeimos 

panašumas. 

6.  Prototipas turi būdingiausius kategorijos bruožus, todėl 

pagal jį galima atpažinti ir pačią kategoriją. 

7.  Prototipo  suvokimas  priklauso  nuo  situacijos  (objekto 

ir pasaulio sąveikos), konteksto (sąveikos tarp kategorijų), 

kognityvinių  modelių  (patirties  visuma  saugoma  žmogaus 

atmintyje, taip pat ir visos tam tikros srities žinios), ir kul-

tūrinių  modelių  (būdingų  tam  tikrai  tautai  ar  kultūrai,  ir 

įrodančių etninį prototipų pobūdį). 

Dž. R. Teiloro  (Taylor)  ir  A. Giannakopoulou  teigimu, 

išvardintus  prototipų  teorijos  bruožus  galima  suskirstyti  į 

dvi  dimensijas,  arba  ašis,  –  horizontaliąją  ir  vertikaliąją. 

Horizontalioji  dimensija  apibūdina  vidinę  kategorijos 

struktūrą,  o  vertikalioji  –  tarpkategorinę  (Taylor,  1989, 

p.46; Ginnakopoulou, 2003, p.6). Horizontaliąją dimensiją, 

apibūdinančią  vidinę  kategorijos  struktūrą,  būtų  galima 

prilyginti sintagminiams žodžių santykiams, išskiriamiems 

struktūrinės  semantikos,  o  vertikaliąją  –  paradigminiams 

(sisteminiams).  Horizontalioji  dimensija  padeda  suvokti, 

kodėl  X  objektas  yra  X,  o  ne  Y,  pavyzdžiui,  katinas  yra 

katinas, o ne šuo, ir išskirti tam tikrus požymius: turi ilgą 

uodegąturi keturias kojas ir aštrius nagus, murkia, gaudo 

peles  ir  t. t.  Tačiau  horizontalioje  struktūroje  nėra  aiški-

nama,  kodėl  X  objektas,  pavyzdžiui,  katinas,  priskiriamas gyvūnų  ar  žinduolių  kategorijai.  Tai  yra  vertikaliosios  di-

mensijos  sfera.  Vertikalioji  dimensija  nurodo  tokius  kate-

gorijų  tarpusavio  sąveikos  lygmenis:  pagrindinį,  arba  ba-

zinį  (angl.  basic),  aukštesnįjį  (angl.  superordinate)  ir  že-

mesnįjį  (subordinacinį)  (angl.  subordinate).  Šį  hierarchinį 

lygmenų  išsidėstymą  galima  pavaizduoti  lentele,  sudaryta 

straipsnio autorės pagal E. Roš tyrimų rezultatus, minimus 

Dž. Lakofo, F. Ungererio ir H. J. Šmito. 1 lentelė. Kategorijų lygmenys pagal E. Roš (Lakoff, 1998, p.46; 

Ungerer, Schmid, 2006, p.80) AUKŠTESNIS 

LYGMUO 

GYVŪNAS 


TRANSPORTO 

PRIEMONĖ BAZINIS 

LYGMUO 

KATINAS 


AUTOMOBILIS 

ŽEMESNIS 

LYGMUO 

BRITŲ 


MĖLYNASIS 

VOLVO 


Bazinis lygmuo, kaip teigia Dž. R. Teiloras, F. Ungereris ir 

H. J. Šmitas,  Dž. Lakofas  ir  kiti  tyrėjai,  laikomas  pačiu 

svarbiausiu ir teikiančiu daugiausia informacijos apie pro-

totipą.  Baziniame  lygmenyje  pastebima  daugiausia  požy-

mių,  nusakančių  kategoriją  ir  patį  tipiškiausią  prototipą, 

nes prototipinės kategorijos sukuriamos baziniame lygme-

nyje. Šio lygmens kategorijų struktūra yra sukuriama kate-

gorijų.  Aukštesniojo  lygmens  kategorijos  suvokiamos  pri-

taikius holistinę kategorijų percepciją, kai kategorija suvo-

kiama  kaip  visuma.  Žinoma,  nėra  jokio  bendro  geštalto 

(visumos),  kurį  būtų  galima  taikyti  tokioms  kategorijoms 

kaip vaisius, baldas ar transporto priemonė, ir, apibūdinant 

aukštesnes  kategorijas,  dažniausiai  naudojami  bazinio 

lygmens  kategorijų  nariai.  Pavyzdžiui,  pasakius  aukštes-

niojo lygmens kategoriją baldas ir paprašius ją apibūdinti, 

žmogus tikriausiai pasitelks tokius pavyzdžius kaip kėdė ar stalas.  Aukštesniojo  lygmens  kategorijų  nariams  nusakyti 

paprastai  vartojami  sudėtingesni  žodžiai,  kuriuos  kalbos 

vartotojai išmoksta tik tada, kai gerai žino ir moka žodžius, 

nurodančius bazinės kategorijos narius. 

Apibūdinant žemesnio lygmens kategorijas, pastebima, kad 

jų nariai yra kuriami atsižvelgiant į prototipus ir išskiriant 

geriausius  bei  blogiausius  kategorijos  pavyzdžius.  Žemes-

nio  lygmens  kategorijų  apibūdinimas  paprastai  nurodo  ir 

bazinio  lygmens  kategorijos  narių  atributus-požymius. 

Pavyzdžiui,  kalbant  apie  gvazdiką  galima  paminėti  daug gėlės kategorijos požymių, būdingų beveik visoms gėlėms, 

kaip  antai:  sukrauna  žiedą,  turi  stiebą  ir  lapus,  esti  vien-metės, dvimetės, daugiametės, ir pan. Tokie požymiai-atri-

butai vadinami bendraisiais ir yra būdingi bazinio lygmens 

kategorijoms.  Tiesioginis  žemesnio  lygmens  kategorijos 

nusakymas apsiribos tam tikrais specifiniais bruožais, kurie 

priskiriami  tik  konkrečiam  nariui  ir  nėra  būdingi  kitiems 

kategorijoms  nariams.  Kalbėdami  apie  žemesnio  lygmens 

kategoriją gvazdikas, kalbos vartotojai galėtų išskirti tokius 

požymius: 

gvazdiko žiedas pasižymi dideliu žiedu su banguotais žied-

lapiais, laibu kotu su smulkias lapeliais ir Lietuvoje vyres-

nės kartos atstovams gali priminti Sovietų Sąjungos laikus, 

dovanojamas  vyrams  (pasiūlyta  straipsnio  autorės,  nes  so-

vietų laikais nebuvo didelio gėlių pasirinkimo, ypač šaltuo-

ju metų laiku, ir populiariausia gėlė buvo gvazdikas).  

Šis  hierarchinis  kategorijų  skirstymas,  pateikiamas  proto-

tipų  teorijos,  gali  būti  tapatinamas  su  hierarchija,  naudo-

jama sisteminiams žodžių ir jų reikšmių santykiams struk-

tūrinėje  semantikoje  tirti.  Bazinio  ir  žemesnio  lygmens 

kategorijų  prototipų  išdėstymas  ir  santykiai  tarp  prototipų 

atitinka  hiponiminius/hiperoniminius  santykius  tarp  gimi-

nės  ir rūšies  (hiperonimas  – katinas,  jo  hiponimas  –  britų mėlynasis).  Ekvoniminiai  santykiai,  siejantys  semantiškai 

lygiaverčius  bendro  hiperonimo  jungiamus  žodžius  galėtų 

būti  tapatinami  su  visa  prototipų  teorijos  vertikaliąja  di-

mensija. 

Toks  hierarchinis  prototipų  teorijos  kategorijų  skirstymas 

padeda  geriau  klasifikuoti  esančius  daiktus,  gyvus  orga-

nizmus ir sudaryti atitinkamas taksonomijas. Tačiau skirs-

tant  kategorijas  pagal  lygmenis,  svarbiausias,  kaip  teigia 

Dž. Lakofas (Lakoff, 1987, p.46), būtų bazinis lygmuo. Tai 

–  aukščiausias  lygmuo,  kuriame  mentaliniai  vaizdiniai 

geriausiai  nurodo  kategoriją.  Šiame  lygmenyje  daiktai  ar 

reiškiniai  ne  tik  identifikuojami,  bet  ir  pavadinami,  – 

įvyksta  nominacijos  procesas.  Bazinio  lygmens  kategorijų 

pavadinimai greičiausiai įsimenami ir išmokstami, nes dėl 

lengviausios  ir  nesudėtingiausios  leksemų  struktūros  šio 

lygmens  kategorijos  sudaro  kalbos  leksikoną.  Šiame  lyg-

menyje tvarkoma ir sudaroma mūsų žinių sistema. Bazinio 

lygmens kategorijos yra svarbios dėl: 

percepcijos (greitai identifikuojami objektai); funkcionavimo (bendra motorikos programa); 

komunikacijos (trumpiausi, dažniausiai vartojami neu-tralūs žodžiai, pirmiausia išmokstami vaikų); 

žinių  formavimo  (visi  kategorijų  požymiai-atributai yra saugomi šiame lygmenyje). Yüklə 190,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə