Microsoft Word 24. 02. 2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağları. docYüklə 80,72 Kb.

tarix06.03.2018
ölçüsü80,72 Kb.


 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 

“Kompleks qazma işləri” tresti  

Sürtkü yağlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma 

müsabiqəsi (№26008-16) elan edir.

  

       

 

I.

 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər: 

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (forma əlavə olunur); 

İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 

Müsabiqə təklifi (müsabiqə təklifləri zərflərinin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən 

geci 


17.03.2016-cı il, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-a qədər

 Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində Satınalan təşkilatın elanda 

göstərilmiş ünvanında təqdim olunmalıdır. 

Tələb olunan sənədlərin surətləri (müsabiqə  təklifi istisna olmaqla) Satınalan təşkilatın  əlaqələndirici  şəxsinin elanda 

göstərilmiş elektron ünvanına göndərilə bilər. Belə halda sənədlərin  əsli müsabiqə  təkliflərinin təqdim edilməsinin son 

gününədək Satınalan təşkilata təqdim edilməlidir.  II.

 

Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: 

 

Müsabiqə təklifi bir əsli və iki surəti olmaqla 01.04.2016-cı il, Bakı vaxtı ilə saat: 09:30-a qədər

 Satınalan təşkilata təqdim 

olunmalıdır. 

 

Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. III.

 

İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: 

 

Müsabiqənin  əsas  şərtlər toplusunu Azərbaycan, rus və ya ingilis dilində  əldə etmək istəyənlər 200 manat (ƏDV daxil olmaqla) və ya ekvivalent məbləğdə  sərbəst dönərli valyuta ilə  iştirak haqqını qeyd olunan hesaba ödədikdən sonra 

elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın I qrafasında göstərilmiş tarixədək həftənin istənilən iş günü 

saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər.  

 

Hesab nömrəsi:  Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC,  

AZ38IBAZ38010019449306332120,  

VÖEN: 9900003871,  

Müştəri  xidməti Departamenti,  

Kod: 805250,  

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944,  

VÖEN: 9900001881,  

SWIFT BIK: İBAZAZ2Х  

 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. IV.

 

Müqavilənin icra müddəti: 

Satınalma müqaviləsinin 60 (altmış) təqvim günü ərzində yerinə yetirilməsi tələb olunur. V.

 

Satınalan təşkilatın ünvanı: 

AZ1029 (indeks), N.Nərimanov rayonu,  Məhəllə 1222, bina 12, “Caspian Line Business Center”, 3-cü mərtəbə Bakı 

şəhəri, Azərbaycan Respublikası. 

Əlaqələndirici şəxs: 

Hüseynov Anar. 

Maddi-texniki təchizat və marketinq şöbəsi, şöbə rəisinin müavini 

Telefon : (+99 412) 521-31-59 

Faks : (+99 412) 521-31-59 

Anares.Huseynov@socar.az 


VI.

 

Elanın, satınalma predmeti haqqında geniş  məlumatın və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi üçün müraciət 

formasının yerləşdirildiyi internet ünvan: 

www.socar.az (http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/procurement-notices

 

VII.

 

 Müsabiqə təklif  zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri: 

Zərflərin açılışı 01.04.2016-cı il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 10:00-da

  elanın V qrafasında göstərilmiş Satınalan təşkilatın 

ünvanda baş tutacaqdır.  

VIII.

 

Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat: 

Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat aşağıdakı internet linkdən əldə edilə biləcək: http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/contract-awards 

 

 

 SOCAR-ın “Kompleks qazma işləri” trestinin Satınalmalar qrupu. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


 (

İddiaçı şirkətin firma blankındaAÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK VƏ  “MÜSABİQƏYƏ DƏVƏT 

SƏNƏDLƏRİ”NİN (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU) ƏLDƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN  

MÜRACİƏT MƏKTUBU 

 

___________ şəhəri                                                                          “__”_______20__-c- il 

___________№            

 

  

 

  

                                                              

“SOCAR”ın “Kompleks qazma işləri” trestinin 

Satınalmalar qrupunun rəhbəri cənab Faiq Hüseynova

 

Hazırki məktubla [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir

] (nin,nun,nın) “SOCAR”ın 

“Kompleks qazma işləri” tresti tərəfindən “Sürtkü yağları”nın satın alınması ilə əlaqədar elan 

edilmiş 26008-16 nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik. 

Eyni zamanda [

iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir

] ilə münasibətdə hər hansı   ləğv 

etmə  və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını  və 

sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud 

olmadığını təsdiq edirik.  

Əsas  şərtlər toplusunun elektron versiyasını  aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərməyiniz 

xahiş olunur: ____________ . 

 

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə: 

 

Əlaqələndirici şəxs: ____________________________   

Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: ____________________  

 

Telefon nömrəsi: ______________________________   

Faks nömrəsi: ________________________________  

 

Elektron ünvan: _______________________________   

Qoşma:  

1.

 

İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – __ vərəq. 

________________________________                                   _______________________                    (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası) 

_________________________________                                                                  (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi) 

                                                                                                                          M.Y.

 

 

  
SATIN ALINAN MALLARIN SİYAHISI 

 

Sıra №-si 

Malların adı 

Ölçü 

vahidi

Miqdar Malların standartı 

Sürtkü yağları 

Qrafit yağı  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- yağ aqressiv mühütdə işləyən və dəfələrlə 

  bağlanıb- açılan qazma borularının yiv 

  birləşmələrində hermetikliyi təmin etmək üçün 

  nəzərdə tutulub;   

- yağda suyun faizi (max)                          0,1% 

- yağın damlama  temperaturu                  138*C 

- yağın işçi temperatur intervalı        -30 ÷ + 200*C - 

borudakı təzyiq  (max)                       100 MPA 

- yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır  

ton 1,7 


APİ RP 5A3 

Mühərrik yağı SAE 15W/40  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- trubokompressorlu dizel mühərriklərində  

  istifadə üçün nəzərdə tutulub

- özlülük indeksi  -                                     142 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             104,2 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-           14,65 cSt 

- alışma temperaturu -                          232*C 

- donma temperaturu -                            -38*C 

- sıxlığı   (20*C-də)                              880,9 kq/m

3

 

- yağ 200÷1000 litrlik qablarda qablaşdırılmalıdır.         ton 3,3 

APİ srec CL-4 

Sürtkü yağı EP-2  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- yağda suyun faizi (max)                          2,0% 

- yağın damlama  temperaturu                  78*C 

- yağın işçi temperatur intervalı        -30 ÷ + 65*C  - 

yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır 

ton 0,7 

ГОСТ 1033-79 

Mühərrik yağı M-16 B2  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- yağ dizel mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə 

  tutulub; 

- özlülük indeksi (min) -                            85 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-           17 cSt 

- alışma temperaturu -                          200*C 

- donma temperaturu -                            -15*C 

- yağda mex. Qarışığın payı(max)-         0,025% 

-  yağ 200÷1000 litrlik qablarda qablaşdırılmalıdır.          

ton 51,55  ТУ 38.101235-74 Yağ Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- sintetik transmisiya yağıdır,yüksək yüklənmə  

  şəraitində işləyən dişli çarx ötürmələrinin  

  yağlanması  üçün  nəzərdə tutulub; 

- özlülük indeksi  -                                     155 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             115 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-          16,4 cSt 

- alışma temperaturu -                          220*C 

- donma temperaturu -                            -45*C 

- sıxlığı   (15*C-də)                                854 kq/m

3

 - yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır.         

ton 7,4 


APİ spec GL-5 

SAE-85 W-140 marka yağ  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- transmisiya yağıdır,yüksək yüklənmə  

  şəraitində işləyən dişli çarx ötürmələrinin 

  yağlanması üçün  nəzərdə tutulub; 

- özlülük indeksi  -                                     98 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             415 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-           29 cSt 

- alışma temperaturu -                          214*C 

- donma temperaturu -                            -18*C 

- sıxlığı   (15*C-də)   -                           910 kq/m

3

 - yağ 200÷1000 litrlik qablarda qablaşdırılmalıdır.         

 

ton 86,6 APİ spec GL-5 

Cat DEO 15W40  

Yağın texniki göstəriciləri: 

-trubokompressorlu CATERPİLLAR markalı dizel  

 mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulub

- özlülük indeksi  -                                           135 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             120,5 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-             15,5 cSt 

- alışma temperaturu -                                 224*C 

- donma temperaturu -                                 -30*C 

- sıxlığı   (16*C-də)   -                            880 kq/m

- yağ 200÷1000 litrlik qablarda qablaşdırılmalıdır.         ton 104  APİ srec CL-4+ 

TD-22  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- antifriksion maddə mexaniki sürətlər qutularında 

  istifadə üçün nəzərdə tutulub;  

- özlülük indeksi  -                                           144 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-               56,5 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-               9,2 cSt 

- alışma temperaturu -                                 210*C 

- donma temperaturu -                                 -44*C 

- sıxlığı   (16*C-də)   -                          906,5 kq/m

- yağ 4÷10 litrlik qablarda qablaşdırılmalıdır.          ton 0,09 

APİ spec GL-4 

Hidravlik yağ HLP/HM-46   

ton 167 


DİN 51524/2 


Yağın texniki göstəriciləri: 

- yağ yüksək təzyiqli hidravlik sistemlərdə istifadə  

  üçün nəzərdə tutulub; 

- özlülük indeksi  -                                           102 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-                  46 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-               6.7 cSt 

- alışma temperaturu -                                 240*C 

- donma temperaturu -                                 -24*C 

- sıxlığı   (15*C-də)   -                            879 kq/m

- yağ 200÷1000 litrlik qablarda qablaşdırılmalıdır.         10 

Omala-150 

 

Yağın texniki göstəriciləri: - yüksək yüklənmə şəraitində işləyən dişli çarx    

  ötürmələrinin yağlanması  üçün  nəzərdə 

  tutulub; 

- özlülük indeksi  -                                     95 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             150 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-          14,5 cSt 

- alışma temperaturu -                          240*C 

- donma temperaturu -                            -24*C 

- sıxlığı   (15*C-də)                                897 kq/m

3

 - yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır 

ton 0,85  İSO 12925-1 CKC 

11 

ISO VG 32  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- yüksək yüklənmə və temperatur şəraitində  

  işləyən hidravlik sistemlər üçün  nəzərdə  

  tutulub; 

- özlülük indeksi  -                                          105 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-                  32 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-             5,45 cSt 

- alışma temperaturu -                                 220*C 

- donma temperaturu -                                 -24*C 

- sıxlığı   (15*C-də)                                876 kq/m

3

 - yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır.         

ton 0,1 


DİN 51524/2 

12 


BP Energol GR-XP 220 

 

Yağın texniki göstəriciləri: - yüksək yüklənmə şəraitində işləyən dişli çarx 

  reduktorlarının yağlanması üçün  nəzərdə  

  tutulub; 

- özlülük indeksi  -                                           95 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-                220 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-             18.7 cSt 

- alışma temperaturu -                                 241*C 

- donma temperaturu -                                 -21*C 

- sıxlığı   (15*C-də)   -                            907 kq/m

- yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır.         ton 0,4 

DİN 51517/3 

13 

TSP 14 


 

Yağın texniki göstəriciləri: 

- dişli çarx reduktorlarının yağlanması üçün   

ton 0,2  ГОСТ 23652-79 
  nəzərdə tutulan transmisiya yağıdır; 

- yağın işçi temperatur intervalı        -25 ÷ + 130*C 

- özlülük indeksi  -                                           85 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-                14 cSt 

- alışma temperaturu -                                 215*C 

- donma temperaturu -                                 -25*C 

- sıxlığı   (20*C-də)   -                            910 kq/m

- yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır.         14 

Sürtgü yağı NLGI 2 

 

Yağın texniki göstəriciləri: - yağ yüksək dövrlər sayına malik avadanlıqların 

  müxtəlif konstruksiyalı yastıqlarının yağlanması 

  üçün  nəzərdə tutulub; 

- yağ litium əsaslı olmalıdır  

- yağın damlama  temperaturu                  245*C 

- yağın işçi temperatur intervalı        -30 ÷ + 160*C 

- özlülük indeksi  -                                     79 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             154 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-          13,5 cSt 

- alışma temperaturu -                          260*C 

- yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır.         

ton 4  NLGİ Mark GC-LB 

15 

FAG-Arcanol L135V  

Yağın texniki göstəriciləri: 

- yağ yüksək dövrlər sayına malik elektrik  

  mühərriklərinin müxtəlif konstruksiyalı  

  yastıqlarının yağlanması   üçün  nəzərdə tutulub;           

- yağ litium əsaslı olmalıdır  

- yağın işçi temperatur intervalı        -30 ÷ + 150*C 

- özlülük indeksi  -                                     79 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             85 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-          12,5 cSt 

- sıxlığı   (20*C-də)   -                         900 kq/m

3     


yağ 1kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır.         

ton 0,02 

NLGİ /2 


16 

Kompressor yağı Almig Blue S+ 

 

Yağın texniki göstəriciləri: - yağ vintli hava kompressorlarında  istifadə üçün 

  nəzərdə tutulub;     

- özlülük indeksi  -                                     130 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-            50 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-            8 cSt 

- alışma temperaturu -                           206*C 

- donma temperaturu -                            -18*C 

- sıxlığı   (15*C-də)    -                       854 kq/m

- yağ göy rənglidir - yağ 18÷20 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır. 

 

ton 4,2 DİN 51519 

17 


THB-32 

 

Yağın texniki göstəriciləri: - avadanlıqların hidromuftalarında  istifadə üçün 

ton 0,15 

DİN 51515 

BS 489:1999 
  nəzərdə tutulan turbin yağıdır;     

- özlülük indeksi  -                                     104 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-            32 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-            6,4 cSt 

- alışma temperaturu -                           220*C 

- donma temperaturu -                            -20*C 

- sıxlığı   (15*C-də)    -                       866 kq/m

- yağ 4÷10 litrlik qutularda qablaşdırılmalıdır.  

18 


KLUBER OIL NB 52 

 

Yağın texniki göstəriciləri: - sürtgü yağı yüksək vibirasiya şəraitində işləyən 

   elektrik mühərriklərinin yastıqlarının yağlanması    

  üçün  nəzərdə tutulub;                                       

- yağın damlama  temperaturu                  240*C 

- yağın işçi temperatur intervalı        -30 ÷ + 150*C 

- kinematik özlülüyü (40*C-də)-             30 cSt 

- kinematik özlülüyü (100*C-də)-          5,5 cSt 

- sıxlığı   (20*C-də)   -                         960 kq/m

3     yağ 0,4 kq-lıq qutularda qablaşdırılmalıdır.         ton 0,008 

DİN İSO 2176 

DİN 51561 

DİN 51818/2  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə