Microsoft Word +3522-3523 az docxYüklə 0,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix06.05.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#43173
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Statistika – az – 3522 – 3523 

1.

  Kütləvilik, keyfiyyət bircinsliyi, müəyyən tamlıq, ayrı-ayrı vahidlərin vəziyyətlərinin qarşılıqlı asılılığı və variasiyanın mövcudluğu хüsusiyyətlərinə malik olan elementlər çoхluğu necə adlanır?  

 

Statistika göstəriciləri sistemi;  

Qruplaşdırma;  

Statistika məcmusu; 

 

Müşahidə obyekti;  

Məlumatlar coxluğu 

 

 

2.  Statistika göstəricisi dedikdə nə başa düşülür?  

 

Hadisənin səviyyəsi;  

Kütləvi ictimai hadisənin keyfiyyətcə müəyyənləşdirilmiş хarakteristikası; 

 

Hadisənin zamanda хarakteristikası;  

Öyrənilən hadisənin konkret zaman və məkanda ümumiləşdirilmiş kəmiyyət 

хarakteristikası; 

 

Məcmu əlamətinin ayrı-ayrı qiymətləri  

 

3.  Statistikanın predmetini nə təşkil edir? 

 

Qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsi;  

Hadisələrin quruluşunun öyrənilməsi 

 

Hadisələrin dinamikasının öyrənilməsi  

Kütləvi hadisələrin ölçülərinin və kəmiyyət nisbətlərinin öyrənilməsi  

 

Rəqəmlər və məlumatlar məcmusu  

 

4.  Verilənlərdən hansı qeyri-ümumi müşahidənin növlərinə aiddir? 

 

eкperiment;  

analitiк müşahidə  

seçmə müşahidəsi 

 

stoxastiк müahidə  

birdəfəliк müşahidə 

 

 

5.  Verilən variantlardan düzgün olanını göstərin? 

 

statistik müşahidənin proqramı cavab toplanılacaq sualların siyahısıdır,  
 

statistika müşahidəsinin proqramı təlimatçıların seçilmə ardıcıllıgıdır, 

 

müşahidənin proqramı verilən sualların nizamsız cavablandırılmasıdır,  

müşahidənin proqramı verilən sualların mürəkkəblik dərəcəsinə görə düzülü¬şüdür, 

 

müşahidənin proqramı vaxt ardıcıllıgıdır.  

 

6.  Verilənlərdən hansı kəmiyyət əlamtidir? 

 

yaş, əmək haqqı, iş stajı,  

 

peşə, 


 

kişi, qadın, 

 

sosial mənsubiyyət,  

elmi dərəcə. 

 

 

 7.

  Qeyri-ümumi müşahidənin növüdür :   

Monoqrafiya; 

 

Sorğu; 


 

Müxbir; 


 

Dövrü; 


 

Əhali siyahiyaalınması  

 

 

8.  Statistiкa müşahidəsi zamanı məlumatları toplanılan subyeкtə nə ad verilir? 

 

Müşahidə vahidi;  

Statistiкa məcmusunun vahidi;  

Hesabat vahidi ; 

 

Uçot vahidi;  

Məcmunun elementi. 

 

 

9.  Statistika müşahidəsinin formasıdır :  

 

Seçmə müşahidəsi  

Cari 


 

Hesabat 


 

Bütün bu sadalananlar statistikanın müşahidəsinin formasıdır. 

 

Son müşahidə  


 

10.


 Verilən variantlardan düzgün olanını göstərin: 

 

əlamət - məcmu obyektlərinin mühüm xüsusiyyətlərini xarakterizə edən gös¬təricidir,  

 

variasiya - məcmuya daxil olan ayrı-ayrı vahidlərin bu və ya digər əlamətlərinin qiymətlərindəki eynilikdir, 

 

variasiyanın mövcudluğu statistik tədqiqatın əsas şərti deyildir,  

keyfiyyət -hadisənin xarici müəyyənliyidir, 

 

kəmiyyət-hadisənin daxili müəyyənliyidir.  

 

11. Verilənlərdən hansı qeyri-ümumi müşahidənin növlərinə aiddir? 

 

seçmə müşahidəsi,  

 

ümumi müşahidə,  

regstr, senz, təsnifat. 

 

fasiləsiz müşahidə,  

fasiləli müşahidə. 

 

 

 12.

 Böyük ədədlər qanunu:  

 

Obyektiv qanundur, hansına görə ki, böyük sayda təsadüfü amillərin eyni zamanda fəaliyyəti hadisədən asılı olmayaraq nəticə almağa imkan verir 

 

Obyektiv qanundur, ona görə qanunauyğunluqlar yalnız çoxlu sayda müşahidələr 

nəticəsində aşkarlanır 

 

Obyektiv qanundur, hansına görə ki, çoxlu sayda təsadüfü amillərin təqsiri məcmuda qanunauyğunluğu aşkarlamağa imkan vermir 

 

Qarşılıqlı əlaqə və asılılıqları öyrənir  

Hadisələrın zamanda dəyişməsini xarakterizə edir 

 

 

13. Müşahidə prosesində qeydə alınacaq əlamətlərin siyahısı adlanır 

 

Statsitiua formulyarı;  

Müşahidə proqramı; 

 

Müşahidə aləti;  

Müşahidə təsnifatı; 

 

Müşahidə vahidi  

 14.

 Sabit əhalinin sayı haqqında kritik ana məlumat toplanılması adlanır: 

 

cari 


 

dövrü; 


 

birdəfəlik; 

 

ümumi; 


 

qeyri-ümumi; 

 

 

15. Statistika müşahidəsinin hansı formasının rolu müasir dövrdə daha da artır:  

 

hesabat  

seçmə; 


 

monoqrafiya; 

 

anket; 


 

cari 


 

 

16. Statistika hesabatı 

 

Statistika müşahidəsinin növüdür  

Statistika müşahidəsinin üsuludur;  

Statistika müşahidəsinin formasıdır; 

 

Registr müşahidəsidir ;  

Birdəfəlik müşahidədir. 

 

 

17. Statsitika müşahidəsinin obyekti: 

 

Öyrənilən hadisə və proses; 

 

Fərdi əlamətlərə malik ilkin müşahidə vahidləri;  

Elementar vahidin yerləşdiyi mühit 

 

Hesabat vahidi;  

Elementar vahidlər yığımı kimi statistik məcmu 

 

 

 18.

 Əlamətin qiymətlərinin vahidlərin sayından asılılığını öyrənmək üçün aparılan qruplaşdırma necə 

adlanır?  

 

Tipik;  

Quruluş; 

 

Analitik; 

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə