Microsoft Word 8040-Pul ve banklarYüklə 310,22 Kb.

səhifə3/9
tarix14.09.2018
ölçüsü310,22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

Nağdsız


 

Sual: Nağdsız pullar dövriyyəyə buraxılır: (Çəki: 1) 

 

Ə

razi idarələrinə Mərkəzi Bank tərəfindən ssudaların verilməsi yolu ilə.  

Kommersiya banklarında hesabları olan müəssisələr tərəfindən. 

 

Müəssisələrə ərazi idarələri tərəfindən ssudalvrın verilməsi yolu ilə.  

Kommersiya bankları tərəfindən müştərilərinə ssudaların verilməsi yolu ilə

 

Sual: Nağd pullar dövriyyəyə aşağıdakı yolla daxil olur: (Çəki: 1)  

Ə

mək haqqının verilməsi ilə.  

Hesablaşma-kassa mərkəzləri tərəfindən pul vəsaitlərinin dövriyyə kassasından 

ehtiyat fondlarına köçürülməsi ilə. 

 

Kommersiya bankları tərəfindən kassa əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə.  

Mərkəzi Bank tərəfindən ehtyiat pul fondlarının ərazi idarələrinə verilməsi ilə. 

 

Sual: Pul emissiyasının əsasında … … əməliyyatı dayanır. (Çəki: 1)  

Maliyyə.


 

Kredit. 


 

Valyuta. 

 

Fond. 


 

Sual: Dövriyyəyə pulun buraxılmasında pulun miqdarı: (Çəki: 1) 

 

Həmişə azalır 
 

Həmişə artır. 

 

Dəyişməz qalır.  

Artıb və ya azala bilər.

 

Sual: Pulun … … emissiyası mövcuddur: (Çəki: 1)  

Ancaq nağd. 

 

Ancaq kağız  

Nağd və nağdsız.

 

Ancaq nağdsız.  

Sual: Nağd pulun emissiyasını həyata keçirir: (Çəki: 1) 

 

Kommersmiya bankları və müəssisələri.  

Kommersiya bankları. 

 

Mərkəzi Bank və kommersiya bankları.  

Mərkəzi Bank və onun hesablaşma-kassa mərkəzləri.

 

Sual: Nağd pulun ehtyiat fondu və dövriyyə kassası saxlanılır: (Çəki: 1)  

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyində 

 

Kommersiya banklarında.  

Mərkəzi Bankın ərazi idarələrində.

 

İ

poteka Fondunda.  

Sual: … … multiplikatoru kommersiya bankının depozit hesablarında bir bankdan digərinə 
hərəkət dövründə pulun artması prosesini əks etdirir: (Çəki: 1) 

 

Bank.  

Depozit


 

Kredit. 


 

Ssuda 


 

Sual: Dövriyyəyə … … pul emissiyasının başlıca məqsədi müəssisələrin dövriyyə vəsaitlərinə 

olan əlavə ehtiyatlarının ödənilməsidir: (Çəki: 1) 

 

Nağd.  

Nağdsız. 

 

Tam dəyərli. 

Kağız. 


 

Sual: Hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasına daxil olan nağd pulun məbləği 

kassanın məxaricindən çoxdursa bu zaman pul: (Çəki: 1) 

 

Müvəqqəti olaraq hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasında saxlanılır. 

 

Mərkəzi Banka göndərilir  

Depozit hesablarına köçürülür 

 

Dövriyyə kassasından ehtiyat fonduna köçürülür.  

Sual: Ərazi idalərinin ehtiyat fondunda saxlanılır: (Çəki: 1) 

 

Tədavülə buraxılmaq üçün nəzərdə tutulmuş pul nişanları ehtiyatı. 

Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatı. 
 

Ancaq xırda metal sikkələrin ehtiyatı. 

 

Yarasız nağd pul.  

Sual: … … multiplikatoru yalnız iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi nəticəsində həyata keçirilən 

multiplikativ hərəkətdir: (Çəki: 1) 

 

Kredit.  

Depozit.


 

Bank. 


 

Maliyyə.


 

Sual: Ərazi idarəsi hesablaşma kassa xidməti göstərir: (Çəki: 1) 

 

Müəssisələrə.  

Ə

haliyə.  

Kommersiya banklarına

 

Bələdiyyə orqanlarına.  

Sual: … … multiplikatoru pulun kommersiya bankının depozit hesablarında olan 

multiplikativ obyektidir: (Çəki: 1) 

 

Kredit.  

Depozit.


 

Bank. 


 

Maliyyə.


 

Sual: Hesablaşma-kassa mərkəzinin… … yerləşən pulun hərəkət edir : (Çəki: 1) 
 

Dövriyyə kassasında 

 

Ehtiyat fondunda.  

Dövriyyə kassasında və ehtiyat fondunda 

 

Dövriyyə kassasında ehtyiat fonduna keçid prosesində. 

Sual: Gündəlik emissiya balansı tərtib edilir: (Çəki: 1) 

 

Ə

razi idaləri və kommersiya bankları ilə birgə. 

Kommersiya bankları tərəfindən. 

 

Mərkəzi bankın idarə heyəti tərəfindən  

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən. B

ÖLMƏ

:

 

0103 

Ad 


0103 

Suallardan 

17 

Maksimal faiz 17 

Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək 3 % 

 

 Sual: Nağdsız pul dövriyyəsində mal vəpul vəsaitlərinin qarşılıqlı hərəkəti: (Çəki: 1) 

 

Həmişə baş verir.  

Heç zaman baş vermir 

 

Sövdələşmə subyektlərinin razılığı əsasında baş verir. 

Dövri olaraq baş verir. 
 

Sual: Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən nağdsız hesablaşmalar aşağıdakıların köməyi ilə icra 

olunur: (Çəki: 1) 

 

Kommersiya banklarının.  

Ə

razi idarələrinin  

Bank olmayan kredit təşkilatlarının

 

Bankomatların  

Sual: Tədiyə dövriyyəsi həyata keçirilir: (Çəki: 1) 

 

 Nağd və nağdsız formalarda  

Yalnız nağd formada. 

 

Yalnız nağdsız formada  

Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş nağd formada

 

Sual: Bütün nağdsız dövriyyə: (Çəki: 1)  

Tədiyəsiz.

 

Nağd. 


 

Mövsümi. 

 

Ödənişli  

Sual: Nağdsız dövriyyədə pul bu keyfiyyətdə çıxış edir: (Çəki: 1) 

 

Tədavül vasitəsi 

Yığım vasitəsi 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə