Microsoft Word 8040-Pul ve banklarYüklə 310,22 Kb.

səhifə8/9
tarix14.09.2018
ölçüsü310,22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

aksept 


 

indossament 

 

indossomentləşdirmə 

allonjlaşdırma B

ÖLMƏ

:

 

0204 

Ad 


0204 

Suallardan 

20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 

 Sual: pul sistemi: (Çəki: 1) 

 

pul kütləsinin kupyur quruluşudur  

Ölkənin pul tədavülünün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkili formasıdır 

 

Ölkə ərazisində dövriyyədə olan pul növlərinin məcmusudur.  

Həm ölkə daxilində, həmçinin ölkədən kənarda nağd və nağdsız ödəmələrin 

məcmusudur 

 

Sual: ölkə ərazisində mal və xidmətlər üzrə ödəmələr ……….. yerinə yetirilir: (Çəki: 1)  

xarici və milli valyuta ilə 

 

xarici valyutada  

yalnız milli valyutada 

 

beynəlxalq hesablaşma pul vahidi ilə
 

Sual: qızıl deviz standartı nəyi nəzərdə tuturdu: (Çəki: 1) 

 

banknotların yüksək çəkili qızıl külçələrə dəyişdirilməsini  

pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövr etməsini. 

 

Banknotların maneəsiz qızıla dəyişdirilə bilən xarici valyutaya dəyişdirilməsi 

Eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövr etməsini 

 

Sual: emissiya mexanizmi dedikdə … başa düşülür: (Çəki: 1)  

ölkənin emissiya mərkəzi və hesablaşma kassa mərkəzi. 

 

Emissiya mərkəzi və ölkənin inkassa xidməti  

pulların dövriyyəyə buraxılması və dövriyyədən çıxarılması qaydası

 

Banknot və xırda pulların kəsilməsi texnologiyası  

Sual: qızıl külçə standartı … nəzərdə tuturdu: (Çəki: 1) 

 

qızıl və gümüş pulların eyni zamanda tədavülünü  

Banknotların yüksək çəkili qızıla dəyişdirilməsini 

 

Banknotların kağız və kredit pullara dəyişdirilməsini  

Banknotların devizlərə – istənilən miqdarda qızıla dəyişdirilə bilən xarici 

valyutaya dəyişdirilməsini 

 

Sual: bimetallizm dövründə ikili valyuta sistemi qızıl və gümüş pulların nisbəti necə müəyyənləşirdi? (Çəki: 1) 

 

kortəbii şəkildə  

təsərrüfat subyektlərinin razılığı ilə
 

dövlət tərəfindən 

 

kommersiya bankları tərəfindən  

Sual: iqtisadiyyatın bazar modelində mərkəzi bank hökümətə pul vəsaitlərini … verir: (Çəki: 

1) 

 

müəyyən təminat əsasında kreditləşmə qaydasında  

Ə

vəzsiz qaydada  

Yalnız beynəlxalq maliyyə-valyuta təşkilatlarının zəmanəti olduqda.

 

Heç bir təminat olmadan kredit əsasında  

Sual: Qızıl sikkə standartı nəyi nəzərdə tuturdu: (Çəki: 1) 

 

banknotların yüksək həcmli qızıla dəyişdirilməsini.  

pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövriyyəsini 

 

Banknotların qızıl külçə standartlı ölkələrin valyutasına dəyişdirilməsini 

Eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövriyyəsini 

 

Sual: pul sistemi idarə edilir: (Çəki: 1)  

qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada 

 

İ

qtisadiyyatın istənilən modelində mərkəzləşdirilmiş qaydada 

Kortəbii. 

 

Yalnız iqtisadiyyatın plan modelində  

Sual: iqtisadiyyatın bazar modelində pul sistemi əsasən … idarə edilir: (Çəki: 1) 
 

inzibati idarəçilik metodları ilə 

 

idarəetmənin iqtisadi metodları ilə 

kortəbii qaydada 

 

qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada  

Sual: kassa intizamına riayət edilməsinə nəzarət həvalə edilir: (Çəki: 1) 

 

hər bir müəssisəyə kassa limiti müəyyən edən Mərkəzi banka  

təsərrüfat subyektlərinə 

 

təsərrüfat subyektlərini nağd pulla təchiz edən hesablaşma-kassa mərkəzlərinə 

təsərrüfata kassa xidmətləri göstərən kommersiya banklarına 

 

Sual: bimetallizm sistemində paralel valyuta sistemi formasında qızıl və gümüş pulların dövriyyədə nisbəti müəyyən edilirdi: (Çəki: 1) 

 

dövlət tərəfindən  

kommersiya bankı tərəfindən

 

mərkəzi bank tərəfindən  

təbii yolla 

 

Sual: iqtisadiyyatın planlı modelində pul sistemi … … idarə edilirdi: (Çəki: 1)  

idarəçiliyin inzibati metodları ilə 

 

iqtisadi metodlarla  

təbii yolla 
 

qeyri-mərkəzləşdirilmiş yolla 

 

Sual: bimetallizm və monometallizm … … tədavülünün pul sistemidir: (Çəki: 1)  

kağız pul 

 

kredit pul  

metal pul 

 

kağız-kredit pul 

Sual: hazırda manat təmin edilir: (Çəki: 1) 

 

kommersiya banklarının bütün aktivləri ilə  

təsərrüfat subyektlərinin əmtəə qiymətlilərinin ehtiyyatları ilə

 

Mərkəzi Bankın bütün aktivləri ilə  

Dövlət büdcəsinin bütün gəlirləri ilə 

 

Sual: dövlət büdcəsi ……………. maliyyə planıdır: (Çəki: 1)  

proqnoz 


 

qeyri-mərkəzləşdirilmiş

 

istiqamətləndirilmiş  

direktiv 

 

Sual: bimetalizmə hansı valyuğa sistemi xasdır: (Çəki: 1)  

üzən və sabit valyuta sistemi 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə