Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə1/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


 

                 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

                DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ 

 

                      Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun                       Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları 

 

                         31 dekabr 2013-cü il 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları 

 

  

 

  

 

  

 

Mündəricat  

 

 

Müstəqil Auditorun Hesabatı  

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları 

 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat ............................................................................................... 2 Konsolidasiya Edilmiş Mənfəət və ya Zərər və Digər Məcmu gəlir haqqında Hesabat ........................................................ 4 

Konsolidasiya Edilmiş Kapitalda Dəyişikliklər haqqında Hesabat ........................................................................................ 5 

Konsolidasiya Edilmiş Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat ................................................................................... 6 

 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər  

1

 Qrup və onun əməliyyatları ....................................................................................................................................... 7

 

2 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının əsası və mühüm mühasibat uçotu prinsipləri ............................................ 7

 

3

 Əhəmiyyətli uçot təxminləri və mülahizələri ............................................................................................................ 22

 

4 

Yeni və ya yenidən işlənmiş standartların və onlara dair şərhlərin tətbiqi .............................................................. 26

 

5

 Seqmentlər üzrə məlumat ...................................................................................................................................... 28

 

6 

Maliyyə risklərinin idarə edilməsi ............................................................................................................................ 33

 

7

 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlar ................................................................................................................ 39

 

8 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri və depozitlər .................................................................................. 41

 

9

 Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri və depozitlər ................................................................................................. 41

 

10 

Ticarət və sair debitor borcları ................................................................................................................................ 41

 

11

 Mal-material ehtiyatları ........................................................................................................................................... 42

 

12 

Sair uzunmüddətli aktivlər ...................................................................................................................................... 42

 

13

 Sair maliyyə aktivləri ............................................................................................................................................... 43

 

14 

Əsas vəsaitlər ......................................................................................................................................................... 44

 

15

 Qeyri-maddi aktivlər, qudvildən başqa ................................................................................................................... 45

 

16 

Birgə nəzarət altında olan müəssisələrə investisiyalar ........................................................................................... 46

 

17

 Asılı müəssisələrə investisiyalar ............................................................................................................................. 50

 

18 

Ticarət və sair kreditor borcları ............................................................................................................................... 53

 

19

 Borc öhdəlikləri ....................................................................................................................................................... 53

 

20 

Vergilər üzrə kreditor borcu .................................................................................................................................... 56

 

21

 Aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər.................................................................................................................. 56

 

22 

Öhdəliklər və məsrəflər üzrə sair ehtiyatlar ............................................................................................................ 57

 

23

 Təxirə salınmış gəlir ............................................................................................................................................... 58

 

24 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər .................................................................................................................................. 58

 

25

 Alış üzrə təxirə salınmış kreditor borcları ................................................................................................................ 59

 

26 

Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və bölüşdürülməmiş mənfəət ........................................................... 59

 

27

 Gəlirlərin kateqoriyalar üzrə təhlili .......................................................................................................................... 60

 

28 

Xərclərin kateqoriyalar üzrə təhlili ........................................................................................................................... 60

 

29

 Sair əməliyyat gəliri ................................................................................................................................................ 60

 

30 

Maliyyə gəliri ........................................................................................................................................................... 61

 

31

 Maliyyə xərcləri ....................................................................................................................................................... 61

 

32 

Mənfəət vergisi ....................................................................................................................................................... 61

 

33

 Dayandırılmış əməliyyatlar ..................................................................................................................................... 64

 

34 

Əhəmiyyətli nağdsız investisiya və maliyyələşdirmə fəaliyyətləri............................................................................ 65

 

35

 Şərti öhdəliklər, təəhhüdlər və əməliyyat riskləri ..................................................................................................... 65

 

36 

Müəssisələrin birləşməsi, qeyri-nəzarət paylarının alınması, biznes olmayan törəmə müəssisənin alınması 

və qudvil ................................................................................................................................................................. 72

 

37 

Mühüm qeyri-nəzarət payı olan törəmə müəssisələr .............................................................................................. 75

 

38

 Hesabat dövründən sonra baş vermiş hadisələr .................................................................................................... 77

 

  

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə