Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docx


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ŞirkətiYüklə 1,24 Mb.

səhifə17/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(30) 


5 Seqmentlər üzrə məlumat (davamı) 

 

Hesabat seqmentləri üzrə mənfəət və ya zərər, aktiv və öhdəliklər haqqında məlumat (davamı)  

 

Neft və qaz 

Neftayırma Tikinti 

Satış və 

paylaşdırma 

Bölüşdürül-

məmiş (*) 

Konsolida-

siya 

düzəlişi (**) 

Cəmi 

  

  

 

  

 

 

Asılı müəssisələrə 

investisiyalar – 

180 

– 

1,130 18 

– 

1,328 

Birgə nəzarət altında 

olan müəssisələrə 

investisiyalar 317 

– 

46 36 

147 


– 

546 

Hesabat seqmentinə aid 

olan sair aktivlər 

8,829 3,407 1,708 10,100 8,015 

(10,887) 

21,172 

   


 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 Hesabat seqmentinə 

aid olan cəmi aktivlər 9,146  3,587  1,754 11,266  8,180 (10,887) 23,046 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Hesabat seqmentinə aid 

olan sair öhdəliklər 

(3,063) (1,970) (1,089) (9,182) (4,059)  6,546 (12,817) 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 Hesabat seqmentinə 

aid olan cəmi 

öhdəliklər 

(3,063) (1,970) (1,089) (9,182) (4,059)  6,546 (12,817) 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Kapital məsrəfləri (***) 

 

  

 

  

 

Əlavələr – ARDNŞ 

824  42 307 415 296  (8) 

1,876 

Əlavələr – Törəmə 

müəssisələr 408 

176 


229 

265 


– 

1,080 

Müəssisələrin birləşməsi 

nəticəsində alışlar – 

– 

– 

149 – 

– 

149 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 Cəmi kapital məsrəfləri 

1,232 218 536 829 298  (8) 

3,105 

  

  

 

  

 

 

(*)  

bu məbləğlərə tədqiqat və işlənmə, İT, təhlükəsizlik departamentləri üzrə bölüşdürülməmiş aktiv və öhdəliklər və sair qrup səviyyəsində idarə edilməyən funksiyalar daxildir. 

(**)   seqment daxili qalıqlar konsolidasiya zamanı maliyyə hesabatlarında silinir. Konsolidasiya düzəlişləri kimi 

göstərilən məbləğlər şirkətdaxili qalıqları daxil edir. 

(***)   Kapital  məsrəfləri maliyyə alətləri, təxirə salınmış vergi aktivləri və  əmək fəaliyyətinin başa çatmasından sonra 

ödəniş planları üzrə aktivlərdən başqa uzunmüddətli aktivlər üzrə daxilolmaları əks etdirir. 

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(31) 


5 Seqmentlər üzrə məlumat (davamı) 

 

Hesabat seqmentləri üzrə mənfəət və ya zərər, aktiv və öhdəliklər haqqında məlumat (davamı) 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixində tamamlanan il üzrə Qrupun əsas hesabat seqmentləri haqqında məlumat aşağıda təqdim edilir: 

 

Neft və qaz 

Neftayırma Tikinti 

Satış və 

paylaşdırma 

Bölüşdürül-

məmiş (*) 

Konsolida-

siya 

düzəlişi (**) 

Cəmi 

2012 

 

 Gəlirlər 

 

 Kənar müştərilər 3,068 

2,039


205

11,797


30 17,139

Seqmentlər arası 676 

462


694

1,239


311 

(3,382)
Cəmi gəlirlər 3,744 

2,501

899

13,036

341 

(3,382)

17,139

Sair əməliyyat gəliri 

18 22


38

40

31 (32)117

Maliyyə gəliri 

9 19


7

756 (757)34

İstifadə edilmiş xammal 

və xərc materialları (724) 

(1,784) 


(315) 

(12,119) 

(51) 

2,533 


(12,460) 

Əsas vəsaitlərin 

köhnəlməsi 

(424) (117) (64) (76) (46)  71 (656) 

Əmək haqqı, maaş və 

sosial müdafiə xərcləri (234) (164) (201) (180) (138)  146  (771) 

Nəqliyyat və nəqliyyat 

vasitələrinə texniki 

xidmət (159) 

(3)


(84)

(14)


(19) 

134


(145)

Təmir və texniki xidmət 

xərcləri 

(171) (31) (126) (35) (36) 216 (183) 

Əsas vəsaitlərin 

dəyərsizləşməsi  (181) – – – 

(47) – 

(228) 

Mədən vergisi 

(114) 

– 

2(112)

Kommunal xərclər (13) 

(184)

(4)


(7)

(3) 


2

(209)

Mənfəət vergisindən 

başqa sair vergilər 

(59) (11)  (7) (17)  (2)  –  (96) 

Amortizasiya xərci 

– (12)


(6)


(3) (21)

Ticarət və sair debitor 

borcları üzrə 

dəyərsizləşmə (70) 

(3) 


– 

(2) 


– 

– 

(75) 

Öhdəlik və xərc üçün 

sair öhdəliklərdə 

dəyişiklik (10) 

(10)


(20)

(7)


(8) (55)

Sair (405) 

(135)


(53)

(173)


(94) 

266


(594)

Əsas vəsaitlərin 

silinməsi üzrə gəlir – 

zərər çıxılmaqla (22) 

(9) (2) 

(24) 

Maliyyə xərcləri (58) 

(53)


(4)

(26)


(64) 

18

(187)

Məzənnə fərqi üzrə 

zərər 


(4) 49  (1) 10 (18)  –  36 

Sosial xərclər (17) 

(14)

(7)


(1)

(201) 


6

(234)

Birgə nəzarət altında 

olan müəssisələrin 

maliyyə nəticələrində 

pay 

1 – 15 – 4 – 20 

Asılı müəssisələrin 

maliyyə nəticələrində 

pay 


– – – 

196 4 – 


200 

Mənfəət vergisi xərci (339) 30

(23)

(190)


46  –

(476)

Davam edən 

əməliyyatlardan il 

üzrə xalis mənfəət  768 91 46 434 453 

(772) 

1020 

Dayandırılmış 

əməliyyatlardan il 

üzrə xalis zərər 

– – – – 

(65) – 

(65) 

 

İl üzrə xalis mənfəət 

 

 

 

 

 

 

 

Davam edən 

əməliyyatlardan il 

üzrə xalis mənfəət 768 91

46

434

388 

(772)

955

(*)  


bu məbləğlərə tədqiqat və işlənmə, İT, təhlükəsizlik departamentləri üzrə bölüşdürülməmiş gəlir və xərclər və sair 

qrup səviyyəsində idarə edilməyən funksiyalar daxildir. 

(**)   seqment daxili qalıqlar konsolidasiya zamanı maliyyə hesabatlarında silinir. Konsolidasiya düzəlişləri kimi 

göstərilən məbləğlər şirkətdaxili qalıqları daxil edir.  

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə