Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə18/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(32) 


5 Seqmentlər üzrə məlumat (davamı) 

 

Hesabat seqmentləri üzrə mənfəət və ya zərər, aktiv və öhdəliklər haqqında məlumat (davamı) 

 

 

Neft və qaz 

Neftayırma Tikinti 

Satış və 

paylaşdırma 

Bölüşdürül-

məmiş (*) 

Konsolida-

siya 

düzəlişi (**) 

Cəmi 

  

  

 

  

 

 

Asılı müəssisələrə 

investisiyalar – 

– 

– 

1,139 18 

– 

1,157 

Birgə nəzarət altında 

olan müəssisələrə 

investisiyalar 227 

– 

25 58 

128 


– 

438 

Hesabat seqmentinə aid 

olan sair aktivlər 

7,913 3,528 1,635 9,722 7,073 (9,600) 20,271 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Hesabat seqmentinə 

aid olan cəmi aktivlər 

8,140 3,528 1,660 

10,919 7,219 (9,600) 

21,866 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Hesabat seqmentinə aid 

olan sair öhdəliklər (2,964) 

(2,230) 


(1,034) 

(9,565) 


(3,093) 

6,873 


(12,013) 

  

  

 

  

 

 

   

 

  

 

  

 

Hesabat seqmentinə 

aid olan cəmi 

öhdəliklər (2,964) 

(2,230) 

(1,034) 

(9,565) 

(3,093) 6,873 

(12,013) 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Kapital məsrəfləri (***) 

 

  

 

  

 

Əlavələr – ARDNŞ 1,097 66 

153 

452 


236 

(152) 


1,852 

Əlavələr – Törəmə 

müəssisələr 358 

130 


185 

317 


15 

– 

1,005 

Müəssisələrin 

birləşdirilməsi 

nəticəsində alışlar 104 – – 

264 1 – 


369 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Cəmi kapital məsrəfləri 1,559 

196 

338  1,033 

252 

(152)  3,226 

  

  

 

  

 

 

(*)  

bu məbləğlərə tədqiqat və işlənmə, İT, təhlükəsizlik departamentləri üzrə bölüşdürülməmiş aktiv və öhdəliklər və sair qrup səviyyəsində idarə edilməyən funksiyalar daxildir. 

(**)   seqment daxili qalıqlar konsolidasiya zamanı maliyyə hesabatlarında silinir. Konsolidasiya düzəlişləri kimi 

göstərilən məbləğlər şirkətdaxili qalıqları daxil edir. 

(***)   Kapital  məsrəfləri maliyyə alətləri, təxirə salınmış vergi aktivləri,  əmək fəaliyyətinin başa çatmasından sonra 

ödəniş planları üzrə aktivlər istisna olmaqla uzunmüddətli aktivlər üzrə daxilolmaları əks etdirir. 

 

Coğrafi məlumat 

 

Hər bir ayrıca ölkə üzrə əhəmiyyətli olan gəlirlər aşağıdakı cədvəldə göstərilir:  

 

2013 2012

 

  

Azərbaycan 

4,330 4,401 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 246 

6,567 

İsveçrə 


30,687 3,332 

Türkiyə 


2,222 1,907 

Gürcüstan 

635 627 

Sair 


313 305 

 

  

 

Cəmi konsolidasiya edilmiş gəlirlər 38,433 17,139

 

 

  


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(33) 


5 Seqmentlər üzrə məlumat (davamı) 

 

Coğrafi məlumat (davamı) 

 

Təhlil satan şirkətin qeydiyyata alındığı ölkəyə əsaslanır.  

Maliyyə alətləri, təxirə salınmış vergi aktivləri və əmək fəaliyyətinin başa çatmasından sonra ödəniş planları 

üzrə aktivlər və sığorta müqavilələri üzrə hüquqlar istisna olmaqla uzunmüddətli aktivlər əhəmiyyətli olduğu 

hər bir ölkə üzrə aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

2013 2012

Azərbaycan 

11,778 10,554

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 5 

27

İsveçrə 


391 390

Türkiyə 


1,874 1,996

Gürcüstan 

251 231

Sair 


207 154

Cəmi 

14,506 13,352

 

Təhlil aktivlərin yerləşdiyi məkana əsaslanır.  

 

6 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi 

 

Maliyyə risk amilləri. Fəaliyyətin adi gedişində Qrup kredit, likvidlik və bazar risklərinə məruz qalır. Bazar 

riski alınan və satılan malların dəyişkən qiymətləri, sair xammalların qiymətləri, valyuta məzənnələri və faiz 

dərəcələri dəyişmələri nəticəsində yaranır. Bazar qiymətlərindəki bu cür dəyişikliklər, dərəcəsindən asılı 

olaraq, Qrupun maliyyə  vəziyyətinin dəyişməsinə  səbəb ola bilər. Qrupun ümumi risk idarəetmə proqramı 

maliyyə bazarlarının qeyri-müəyyənliklərini  əhatə edir və Qrupun maliyyə  fəaliyyətinə potensial mənfi təsiri 

azaltmağı nəzərdə tutur. Maliyyə nəticələrinə təsir edə bilən müxtəlif risklərin səmərəli şəkildə idarə edilməsi 

üçün Qrupun əsas strategiyası güclü maliyyə mövqeyinin qorunub saxlanmasından ibarətdir. İdarəetmə üzrə 

müəyyən edilmiş  rəsmi prosedurların olmamasına baxmayaraq, Qrupun rəhbərliyi maliyyə risklərini cari 

bazar mövqeyinə istinadən müəyyən edir və qiymətləndirir. 

 

(i) Xarici valyuta 

riski 

 

Qrup fəaliyyətin adi gedişində əsasən ABŞ dolları məzənnəsi ilə əlaqədar olaraq müxtəlif xarici valyuta üzrə məzənnə riskinə  məruz qalır. Xarici valyuta üzrə  məzənnə riskləri  əsasən gələcək kommersiya 

əməliyyatlarından, uçota alınmış aktiv və öhdəliklərdən yaranır (bu aktiv və öhdəliklər funksional valyutadan 

fərqli valyutada ifadə edildikdə). 

 

Qrupun borc öhdəliklərinin və satışlarının əksər hissəsi, həmçinin xarici müştərilər üzrə debitor borcları ABŞ dolları ilə ifadə edilir. 31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatan il ərzində ABŞ dollarının AZN-ə qarşı 

dəyərində əhəmiyyətli azalma olmamışdır.  

 

Rəhbərlik Qrupun xarici valyuta riskini hecləşdirmir.  

Bütün sair dəyişənlərin sabit qalması şərti ilə, Qrupun vergidən sonra mənfəətinin ABŞ dolları, Yapon yenası, 

Avro və YTL üzrə məzənnələrdəki mümkün dəyişikliklərə qarşı həssaslıq təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir 

və Qrupun kapital balansına əhəmiyyətli təsiri mövcud deyildir: 

 

2013 

Məzənnənin dəyişməsi 

(+/-) 

Vergidən sonrakı 

mənfəətə təsir 

 

 ABŞ DOLLARI /AZN 

1.37% 


(13)/13 

YAPON YENASI /AZN 

8.56% 

(7)/7 


AVRO/AZN 10.16% 

(4)/4 


YTL/AZN 22.16% 

10/(10) 


ABŞ DOLLARI /YTL 

10.00% 


(60)/60 

AVRO /YTL 

10.00% 

5/(5) 


ABŞ DOLLARI/LARİ 4.79% 

(3)/3 


 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə